Koçak İlaçları › I.N.H 300 mg 50 tablet {8699579010033} › Kullanma Talimatı

I.N.H 300 mg 50 tablet {8699579010033} Kullanma Talimatı

Izoniyazid }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Tüberküloz İlaçları > İzoniazid Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş. | Güncelleme : 23 September  2011

INH 300 mg Tablet

Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her bir tablet 300 mg izoniyazid içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. I.N.H nedir ve ne için kullanılır?

2. I.N.H’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. I.N.H nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. I.N.H’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.I.N.H nedir ve ne için kullanılır?

INH, verem hastalığının tedavisinde etkili olan izoniyazid içerir.

INH, 50 ve 400 tablet içeren amber renkli, pilverpruf kapaklı cam şişe ambalajlarda piyasaya verilmiştir.

INH, Mycobacterium tuberculosis'in neden olduğu verem (tüberküloz) tedavisinde kullanılır.

İNH’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ


2.I.N.H kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

I.N.H'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

2. Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

Eğer,

 • İzoniyazide ya da INH’ın içerdiği diğer maddelere karşı aşırı duyarlılığınız varsa
 • Akut karaciğer hastalığınız varsa
 • İlaçların neden olduğu karaciğer hastalığınız varsa
 • Önceden var olan karaciğer hasarınız varsa
 • İzoniyazid ile oluşan ciddi yan etkiler (ateş, titreme ya da eklem yerlerinde iltihap gibi) varsa
 • I.N.H'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Karaciğer hasarı ile ilgili belirtileri (iştah azalması, bulantı, kusma, koyu renk idrar, ciltte ve gözlerde sarı renk (sarılık), döküntü, el ve ayaklarda titreme, geçici yorgunluk, 3 günden daha uzun süren halsizlik ve/veya karında hassasiyet, özellikle bel bölgenizin sağ üst tarafında) hemen bildirmelisiniz.

  Doktorunuz, karaciğer fonksiyonlarınızı düzenli olarak kontrol edecektir.

  Eğer,

 • 35 yaşından büyükseniz,
 • her gün alkol alıyorsanız,
 • kronik karaciğer hastalığınız varsa,
 • enjeksiyonluk ilaç (örn. eroin) kullanıyorsanız
 • sizde karaciğer iltihabı oluşma riski bulunmaktadır.

  Eğer bu gruptan herhangi biri sizde varsa doktorunuz karaciğer fonksiyonlarınızı yakından kontrol edecektir.

  Buna ilaveten eğer;

 • eş zamanlı olarak devamlı uygulanan herhangi bir ilaç kullanıyorsanız,
 • el ve ayaklarınızda titreme varsa (periferal nöropati),
 • hamile iseniz,
 • HIV taşıyıcısı iseniz.
 • dikkatlice izleneceksiniz.

  Periferal nöropati (el ve ayaklarda titreme), izoniyazidin çok yaygın görülen yan etkisidir. Eğer böbrek problemleriniz varsa, periferal nöropati dahil izoniyazide bağlı yan etki riskinde artış olabilir.

  İNH ile tedavi sırasında nöropati gelişme riskini azaltmak için günde 10 mg’lık dozda piridoksin (vitamin Be) rutin olarak uygulanmalıdır.

  Eğer etionamid, pirazinamid, niasin (nikotinik asit) ya da diğer ilgili bileşiklere karşı aşırı duyarlılığınız (alerji) varsa izoniyazide karşıda aşırı duyarlılığınız olabilir.

  Eğer şeker hastalığınız varsa ya da nöbet hastalığı (atak), psikoz ya da karaciğer problemleriniz varsa doktorunuza bildiriniz.

  I.N.H'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  INII, aç karnına alınmalıdır (yemeklerden en az bir saat önce ya da 2 saat sonra).

  Hamilelik

  Eğer hamile iseniz, ya da hamile kalmayı planlıyorsanız, tüberküloz tedavisinin size ve bebeğinize potansiyel fayları ve riskleri konusunda doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız. 

  Emzirme

  İzoniyazid emziren annelerde anne sütüne geçmektedir. Anneleri izoniyazid alan ve anne sütü ile beslenen bebeklerde olumsuz etkiler bildirilmemiştir.

 • Fakat, anne sütündeki ilaç konsantrasyonu çok düşük miktardadır, bu nedenle anne sütü ile beslenen çocuğunuz için yeteri miktarda tüberküloz profılaksisi (korunma) ya da tedavisi sağladığına güvenemezsiniz.

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Araç ve makina kullanımı

  INH, baş dönmesi ve sinir sistemi üzerinde başka yan etkilere neden olabilir, bu nedenle araç ve makine kullanma yeteneğini azaltabilir.

I.N.H'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her dozunda 0.0008 mmol (0.020 mg) sodyum içerir. Bu durum, kontrolü sodyum diyetinde olan hastalan etkilemez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Alüminyum hidroksit (mide asidi ile ilgili hastalıklarına tedavisinde kullanılan ilaçlar) ya da disülfiram (kronik alkolizm tedavisinde kullanılan ilaç) ile INH ile beraber kullanılmamalıdır.

INH aşağıdaki ilaçlar ile etkileşebilir.

-    epileptik (sara) nöbet tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn. fenitoin, karbamazepin, valproik asit, fenobarbital),

-    BCG aşısı,

-    uyku ilaçları (benzodiazepinler, örn. Diazepam, flurazepam, triazolam, midazolam),

-    pskiyatri tedavisinde kullanılan ilaçlar (nöroleptikler, örn. Klorpromazin, haloperidol),

-    kanın pıhtılaşmasını önlemek için kullanılan ilaçlar (kumarin ya da indaııtoin türevleri, örn. Varfarin),

-    cerrahi işlem öncesi kullanılan ilaçlar (narkotikler, örn. Alfentanil, enfluran),

-    teofilin (astma tedavisi için ilaç),

-    prokainamid (bazı normal olmayan hızlı kalp atışı tiplerinin tedavisi için ilaç)

-    kortikosteroitler (örn. Prednisolon, enflamasyon tedavisi için ya da astma ya da romatoid artrit gibi diğer hastalıkların tedavisi için kullanılan ilaçlar),

-    parasetamol,

-    ketokonazol (mantar tedavisi için)

-    karaciğer üzerine zararlı etkisi olan ilaçlar (Ağrı kesiciler (non-steroidal antienflamatuar ilaçlar, aseteminofen vb.), şeker hastalığında kullanılan ilaçlar (akarbaz, pioglitazon, sülfonilüre), kolestrol düşürücü ilaçlar (statinler, niasin), tansiyon düşürücü ilaçlar (hidralazin, lisinopril, losartan vb.), kalp ritim bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaçlar (prokainamid, amiodaron), antibiyotikler gibi ilaçlar),

-    sinir sistemi üzerine zararlı etkisi olan ilaçlar (kalp ritim bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaçlar (amiodaron), kanser tedavilerinde kullanılan bazı tür ilaçlar (bortezomib, sisplatin, ojzaplatini paklitaksel, vinkristin, dosataksel, 5-fluorasil vb,), yatıştırıcı kusma önleyici ilaçlar (talidomit vb.), bazı antibiyotikler (siprofloksasin vb.)

-    Disülfiram (alkol bağımlılığı tedavisinde kullanılan bir ilaç türüdür).

-    Alüminyum hidroksit (anti asit olarak mide rahatsızlıklarında kullanılan ilaç).

INH tabletle eş zamanlı olarak peynir ya da balık alıyorsanız, ciltte kaşıntı, kızarıklık, sıcak hissetme, hızlı nabız, terleme, titreme ya da üşüme, baş ağrısı ya da baş dönmesi oluşabilir.

INH alırken alkol alınmaz. Karaciğer haşan artar.

Çikolata, kahve, çay, kakao ve kola gibi bazı besinler izoniyazid ile etkileşime girebilir. Bu ürünlerin alımı kısıtlanmalıdır.


3.I.N.H nasıl kullanılır ?

Tüberküloz Tedavisinde;

Tavsiye edilen doz 5 mg/kg/gün olup, günlük doz 1 kerede verilmeli ve günlük total doz 300 mg'ı aşmamalıdır.

Koruyucu Tedavide;

300 mg/gün, tek doz

Uygulama yolu ve metodu

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Tüberküloz Tedavisinde;

Tavsiye edilen doz 10-15 mg/kg/gün olup, günlük doz 1 kerede verilmeli ve günlük total doz 300 mg 'ı aşmamalıdır.

Uygun doz ayarlaması yapılamayacağından dolayı vücut ağırlığı 21 kg’dan daha az olan hastalar İzoniyazid 300 mg Tablet’i kullanmamalıdır. Bu hastalar için daha az izoniyazid içeren INH 100 mg Tablet formülasyonu kullanılmalıdır.

Yaşlılarda kullanımı

Yukarıdaki dozlar kullanılabilir.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği olan hastalarda genel olarak doz ayan önerilmez. Yukandaki dozlar kullanılabilir. Ciddi böbrek yetmezliği durumunda normal doz, 2/3 oranında azaltılmalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

Yukandaki dozlar kullanılabilir. Karaciğer yetmezliği olan hastalarda izoniyazid’in zararlı etkileri açısından yakından gözlemlenmelidir.

Eğer INH'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla I.N.H kullanırsanız

Eğer kullanmanız gerekenden fazla tablet almışsanız, bulantı, kusma, iştah azalması, mide-barsak bozukluğu, ateş, baş ağnsı, baş dönmesi, geveleyerek konuşma, halüsinasyonlar ve/veya görme bozukluklan gelişebilir. İzoniyazid doz aşımı, solunum problemlerine ve ciddi nöbetle beraber baygınlıktan komaya varan santral sinir sistemi depresyonuna neden olur. Hemen doktorunuza danışınız ya da en yakın hastaneye başvurunuz.

INH'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

I.N.H'i kullanmayı unuttuysanız

Eğer bir dozu almayı unutursanız atladığınız dozu, bir sonraki dozun alınmasına 6 saat varsa alabilirsiniz.

Eğer bir sonraki dozun alınmasına yakınsa dozu atlayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

I.N.H ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon  Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
Asperger Sendromu Asperger Sendromu  Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
Dış Gebelik Dış Gebelik Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.
Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Geri Ödeme KoduA03813
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699579010033
Etkin Madde Izoniyazid
ATC Kodu J04AC01
Birim Miktar 300
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 50
Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Tüberküloz İlaçları > İzoniazid
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

I.N.H 300 mg 50 tablet {8699579010033} Barkodu