Merck Sharp & Dohme İlaçları › IMPLANON 68 mg 1 implant › Kullanma Talimatı

IMPLANON 68 mg 1 implant Kullanma Talimatı

Etonogestrel }

Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları > Sistemik Hormonal Gebeliği Önleyici İlaçlar > Etonogestrel Merck Sharp & Dohme İlaçları Ltd.Şti.(MSD) | Güncelleme : 23 March  2020

IMPLANON NXT 68 mg implant Cilt altıkullanım içindir.

Etken Madde

Etonogestrel 68 mg

Yardımcı maddeler

Etilen vinilasetat kopolimer, baryum sülfat

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. IMPLANON nedir ve ne için kullanılır?

2. IMPLANON’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. IMPLANON nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. IMPLANON’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.IMPLANON nedir ve ne için kullanılır?

IMPLANON NXT tek kullanımlık uygulama cihazı (aplikatör) yüklenmiş cilt altına yerleştirilen bir doğum kontrol ilacıdır(implant). IMPLANON NXT küçük, yumuşak, esnek, 4 cm uzunluğunda ve 2 mm çapında plastik bir çubuktur ve etkin madde olarak 68 mg etonogestrel içerir. Uygulama cihazı, doktorun implantı hemen üst kolun deri altına yerleştirmesine izin verir. Etonogestrel, progesteron (bir steroid hormonu) benzeri sentetik bir dişilik hormonudur. Kan dolaşımına sürekli olarak az miktarda etonogestrel salınır. İmplantın kendisi etilen vinil asetat kopolimerinden oluşan bir plastik olup vücutta çözünmez. Aynı zamanda röntgende görülebilir olması için az miktarda baryum sülfat içerir.

IMPLANON NXT gebelikten korunmak için kullanılır.

İmplant doğrudan deri altına yerleştirilir. Etkin madde etonogestrel, iki şekilde etki gösterir:

• Yumurtalıklardan yumurta salınmasını önler.

• Rahim boynunda (serviks) spermin rahime girişini güçleştiren değişikliklere yol açar.

Sonuç olarak IMPLANON NXT sizi üç yıllık süre boyunca gebeliğe karşı korur. Eğer aşırı kiloluysanız, doktorunuz implantın daha önce değiştirilmesini tavsiye edebilir. IMPLANON

NXT gebeliği önleyen birkaç yöntemden biridir. Sıkça kullanılan diğer bir doğum kontrol yöntemi birleşik haplardır. Birleşik hapların tersine IMPLANON NXT östrojen kullanamayan ya da kullanmak istemeyen kadınlar tarafından da kullanılabilir. IMPLANON NXT kullanıldığında, her gün bir hap almanın hatırlanması gerekmez. Bu durum IMPLANON NXT'nin çok güvenilir olduğunu gösteren nedenlerden biridir (%99'un üzerinde etkinlik). Eğer nadir durumlarda implant doğru olarak yerleştirilmediyse veya tamamen yerleştirilmezse, gebeliğe karşı korunamazsınız. IMPLANON NXT kullanırken, vajinal (döl yoluna ait) kanamanız değişebilir ve kanama olmayabilir, düzensiz, seyrek, sık, uzun süren veya nadiren şiddetli olabilir. İlk üç aydaki kanama şekli genellikle daha sonraki kanama şekillerinin sinyalini verir. Ağrılı periyotlar düzelebilir.

IMPLANON NXT kullanmaya herhangi bir zamanda son verebilirsiniz (bkz. "IMPLANON NXT ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler").

IMPLANON NXT üreme dönemindeki kadınlarda kullanılmaktadır (Menarş (ilk adet) döneminden menopoz dönemine kadar).


2.IMPLANON kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

IMPLANON'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Aşağıdaki durumlardan herhangi birine sahipseniz IMPLANON NXT kullanmayınız. Bu durumlardan herhangi biri size uyarsa, IMPLANON NXT yerleştirilmeden önce doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz size hormonal olmayan bir doğum kontrol yöntemi kullanmanızı önerebilir.

Etonogestrele veya IMPLANON NXT'nin içindeki herhangi bir yardımcı maddeye karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız)varsa.

Damar tıkananıklığı (tromboz) varsa. Tromboz, bir kan damarında [örneğin bacaklarda (derin ven trombozu) veya akciğerde (pulmoner emboli)] kan pıhtısı oluşmasıdır. Sarılıksanız veya daha önceden sarılık geçirmişseniz (cildinizin sararması) ya da ciddi karaciğer hastalığınız (karaciğeriniz tam olarak işlevini gerçekleştiremediğinde) varsa. Progestagenlerin etkisi ile büyüyen bir kanser varsa veya daha önceden olmuşsa (örn; meme kanseri).

Açıklanamayan vajinal kanamanız varsa. Gebeliğiniz ya da gebelik şüpheniz varsa.

Bu durumlardan herhangi biri ilk kez IMPLANON NXT kullanırken meydana gelirse, hemen doktorunuza başvurunuz.

IMPLANON'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Sizde aşağıdaki durumlardan herhangi biri var iken IMPLANON NXT kullanıyorsanız, yakın takip altında olmalısınız. Doktorunuz size ne yapmanız gerektiğini açıklayacaktır. Bu nedenle aşağıdaki durumlardan herhangi biri sizin için geçerli ise, IMPLANON NXT yerleştirilmeden önce doktorunuza söyleyiniz. Aynı zamanda, eğer IMPLANON NXT kullanırken bu durumlar meydana gelirse veya daha kötüleşirse, doktorunuza danışmalısınız. • Meme kanseri öykünüz varsa;

Karaciğer hastalığınız varsa veya daha önceden geçirmişseniz; Daha önce damar tıkanıklığınız (tromboz) olmuşsa; Diyabet (şeker) hastasıysanız; Aşırı kiloluysanız; Sara (epilepsi) hastasıysanız; Tüberküloz (verem) hastasıysanız; Kan basıncı yüksekliğiniz (yüksek tansiyonunuz) varsa;

Deride özellikle yüzde sarı-kahverengi pigmentasyon (kloazma) varsa ya da daha önceden olmuşsa (); bu durumda güneş ya da ultraviyole (UV) ışınlarına maruz kalmaktan sakınınız.

• Pediyatrik popülasyon: Ergenlerdeuyarılar ve önlemlerin, yetişkinlerinkiyle aynı olması beklenmektedir.

İki yıllık bir çalışmada, 44 etonogestrel implant kullanıcısında kemik mineral(inorganik maddeler) yoğunluğu, Rahim içi araç (RİA) kullanıcısı 29 kadından oluşan kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, kemik kütlesi üzerinde herhangi bir yan etki gözlenmemiştir. Etonogestrel implantlar, östradiol(östrojen hormon türevi) seviyelerini uzun süre etkilemediğinden, ergenlerin kemik mineral yoğunluğu üzerine herhangi bir etkisi beklenmemektedir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

doktorunuza danışınız.

Olası ciddi durumlar:

Kanser

Aşağıdaki bilgiler hergün, iki farklı dişilik hormonu içeren bir oral (ağızdan) doğum kontrol hapı kullanan kadınlardaki çalışmalarda elde edilmiştir. Bu gözlemlerin daha başka örneğin yalnızca progestagen içerikli bir hormon içeren doğum kontrolü için de geçerli olup olmadığı bilinmemektedir.

Meme kanseri, oral (ağızdan) birleşik doğum kontrol hapı kullanan kadınlarda hafifçe daha fazla bildirilmiştir ama bunun tedaviye bağlı olup olmadığı bilinmemektedir. Örneğin tümörler birleşik doğum kontrol hapı kullanan kadınlarda, doktorlarının bu gibi kadınları daha sık muayene etmeleri nedeniyle daha fazla görülüyor olabilir. Meme kanserinin görülme olasılığı, birleşik doğum kontrol hapı kullanımı bırakıldıktan sonra yavaş yavaş azalır. Memelerinizi düzenli olarak kontrol etmeniz ve herhangi bir yumru hissettiğinizde doktorunuza bildirmeniz önemlidir. Yakın bir akrabanızda meme kanseri varsa ya da daha önce böyle bir tanı konulmuşsa, doktorunuza bunu da bildirmelisiniz.

Seyrek olarak bazı vakalarda iyi huylu, daha seyrek bazı vakalarda da kötü huylu karaciğer tümörleri bildirilmiştir. Böyle bir durumun, doğum kontrol hapı kullanan kadınlarda da söz konusu olup olmadığı bilinmemektedir. Şiddetli karın ağrısı hissederseniz, hemen doktorunuzla iletişim kurmalısınız.

Rahim veya yumurtalık kanserlerinin doğum kontrol hapı kullanan kadınlarda daha az görüldüğü bildirilmiştir. Bu gözlemin, IMPLANON NXT kullanan kadınlarda da geçerli olup olmadığı bilinmemektedir.

Damar tıkanıklığı

Toplardamarda bir kan pıhtısı ('venöz tromboz' olarak bilinen), toplardamarı tıkayabilir. Bu durum, bacakta, akciğerde (akciğer embolisi) veya diğer organlardaki toplardamarlarda gerçekleşir.

Herhangi bir birleşikhormonal doğum kontrol hapı kullanan kadınlarda damar tıkanıklığı gelişim riski, bu hapları kullanmayan kadınlardakinden yüksektir. Bu risk gebelikteki kan pıhtısı oluşma riskinden daha yüksek değildir. IMPLANON NXT gibi, yalnızca progestagen içeren doğum kontrol önlemlerine eşlik eden riskin, aynı zamanda östrojen de içeren doğum kontrol haplarını kullanan kadınlardakinden daha düşük olduğuna inanılmaktadır. Eğer aniden bir damar tıkanıklığı belirtisi (örn; kan basıncı artması, göğüs ağrıları, kramplar) fark ederseniz, derhal doktorunuza görünmelisiniz (aynı zamanda bkz. 'Doktorunuz ile ne zaman iletişime geçmelisiniz?').

Vajinal kanama düzeninde değişiklikler

IMPLANON NXT kullanılırken vajinal kanama düzeniniz diğer yalnız-progestagen içeren doğum kontrol haplarında olduğu gibi değişebilir. Bu değişiklikler kanama sıklığında (kanama olmaması, az olması, çok sık veya devamlı olması), yoğunluk (azalması veya artması) veya süresinde olabilir. 5 kadından 1'inde kanamanın olmaması bildirilirken, 5 kadından 1'inde sık ve/veya uzun süreli kanama bildirilmiştir. Nadir olarak şiddetli kanama gözlenmiştir. Klinik çalışmalarda kanama değişiklikleri tedavinin durdurulması için en önemli nedendir (% 11 civarında). İlk üç aydaki kanama şekli genellikle daha sonraki kanama şekillerinin sinyalini verir.

Kanama düzeninizdeki değişiklik, IMPLANON NXT'nin size uymadığı ya da sizi gebelikten korumadığı anlamına gelmez. Genelde, herhangi bir şey yapmanıza ihtiyaç yoktur. Ancak şiddetli veya uzun süreli vajinal kanamalarınız olursa, doktorunuza danışmalısınız.

Yerleştirme ve çıkartılma ile ilgili olaylar

İmplant, doğru olarak yerleştirilmediyse veya çok derine yerleştirilmişse ve/veya dış etkilere (örn: implantın yönlendirilmesi ya da temas içeren sporlar) bağlı olarak yerleştirme alanından başka bir yere hareket edebilir. Bu tür durumlarda implantın yerinin saptanmasıçok zor olabilir ve çıkarma işlemi için daha geniş bir kesi gerekebilir. Eğer implant bulunamazsa ve çıkarılmasına ait bir kanıt yoksa, doğum kontrolü ve progestagenle ilgili istenmeyen etkilerin riski, kadının istediği zaman aralığından daha uzun süreli olabilir.

Yumurtalık kistleri

Düşük doz hormon içeren tüm doğum kontrol haplarının kullanılması sırasında yumurtalıklarınızda, içleri sıvıyla dolu, küçük kistler oluşabilir. Bunlar yumurtalık kistleri olarak isimlendirilir. Bunlar genellikle kendiliklerinden kaybolur. Bazen hafif karın ağrısı yapabilir. Söz konusu kistlerin daha ciddi sorunlara yol açmaları, çok nadir görülür.

IMPLANON'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

IMPLANON'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Hamilelik

IMPLANON NXT'yi kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile olan ya da hamile olabileceğini düşünen kadınlar, IMPLANON NXT kullanmamalıdır. Hamile olup olmadığınız konusunda şüpheniz varsa, IMPLANON NXT kullanmaya başlamadan önce gebelik testi yaptırmalısınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

IMPLANON NXT'yi kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

IMPLANON NXT emzirirken kullanılabilir. Bununla birlikte, az miktarda IMPLANON NXT etkin maddesi süte geçer, bilindiği kadarıyla süt üretimi ya da kalitesini etkilemeyerek, çocukların büyüme ve gelişmesini etkilemez.

Emziriyorsanız ve IMPLANON NXT kullanmak istiyorsanız, lütfen doktorunuza danışınız.

Araç ve makina kullanımı

IMPLANON NXT'nin uyanıklık ve dikkat durumu üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.

IMPLANON'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Önemli bir bilgi yoktur. Geçerli değildir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bazı ilaçlar IMPLANON NXT'nin işlevini düzgün yerine getirmesini engelleyebilir. Bu ilaçlar;

• sara (epilepsi) ilaçları (örn: primidon, fenitoin, barbitüratlar, karbamazepin, okskarbazepin, topiramat, felbamat),

• tüberküloz (verem) ilaçları (örn: rifampisin),

• HIV enfeksiyonu (AIDS hastalığı ) ilaçları (örn: ritonavir, nelfinavir, nevirapin),

• diğer bulaşıcı hastalıkların ilaçları (örn: griseofulvin),

• depresyon (ruhsal çökkünlük) tedavisinde kullanılan ilaçlar (sarı kantaron otu).

IMPLANON NXT de başka ilaçların işlevini engelleyebilir; örn; siklosporin etkisini arttırır ve lamotrijinin etkisini azaltır.

IMPLANON NXT'yi reçeteleyen doktorunuza kullanmakta olduğunuz ilaçları ya da bitkisel ürünleri bildiriniz. Başka bir doktor ya da diş hekimi size ilaç yazarken (veya ilacı hazırlayan eczacıya) IMPLANON NXT kullandığınızı söyleyiniz. İlaç kullanımı durdurulduktan sonraki dört hafta boyunca etkileşim devam edebileceğinden, size gerektiğinde ne kadar süre hormon içermeyen başka bir ek doğum kontrol yöntemi kullanmanız gerektiğini söyleyebilirler. Aynı zamanda implantın çıkarılmasını önerebilirler. IMPLANON NXT kullanırken sarı kantaron otukullanmak isterseniz öncelikle doktorunuza danışınız.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Doktorunuz ile ne zaman iletişime geçmelisiniz?

Düzenli sağlık kontrolleri

IMPLANON NXT yerleştirilmeden önce, doktorunuz sizin ve yakın akrabalarınızın sağlık öyküleri hakkında sorular soracaktır. Doktorunuz aynı zamanda tansiyonunuzu ölçecektir. Kişisel durumunuza bağlı olarak bazı testler de uygulayabilir. IMPLANON NXT kullanırken, doktorunuz size implant yerleştirildikten bir süre sonra (düzenli) sağlık kontrolleri yaptırmak için kendisine geri dönmenizi söyleyecektir. Bu kontrollerin sıklığı ve bu kontroller sırasında neler yapılacağı, sizin kişisel durumunuza bağlıdır.

Eğer aşağıdaki maddelerden herhangi biri olursa, doktorunuzla hemen görüşünüz:

• Eğer kendi sağlığınızda, özellikle bu broşürde sözü edilenlerle ilgili herhangi bir değişiklik fark ederseniz (ayrıca bkz. 'IMPLANON NXT'yi aşağıdaki durumlarda kullanmayınız' ve 'IMPLANON NXT'yi aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız'; yakın aile bireylerinizle ilgili maddeleri unutmayınız);

• Eğer bacaklarınızda şiddetli ağrı veya şişlik; göğsünüzde açıklanamayan ağrı, nefes darlığı, özellikle kanlı balgam ile birlikte alışılmadık bir öksürük varsa;

• Eğer sarılık geliştiğini fark ederseniz veya midenizde birdenbire ortaya çıkan, şiddetli ağrı hissederseniz;

• Eğer memenizde bir yumru fark ederseniz (aynı zamanda bkz. 'Kanser');

• Karnınızın aşağı bölümünde veya midenizde şiddetli, birdenbire ortaya çıkan bir ağrı hissederseniz;

• Eğer alışılmadık, şiddetli vajinal kanamalarınız olursa;

• Eğer uzun süre hareketsiz kalacaksanız (örneğin bir süre yataktan çıkamayacaksanız) veya ameliyat olacaksanız (en az 4 hafta öncesinden doktorunuza danışınız);

_•_Eğer hamile olduğunuzdan şüphelenirseniz._


3.IMPLANON nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

IMPLANON NXT yerleştirilmeden önce gebe iseniz ya da gebelik şüpheniz varsa (önceki döngüde korunmasız cinsel ilişkide bulunduysanız) doktorunuza söyleyiniz.

IMPLANON NXT sadece kullanma talimatının sonunda tanımlanan işlemi bilen bir doktor tarafından yerleştirilmeli ve çıkarılmalıdır. Doktorunuz yerleştirme için en uygun zamana sizinle konuşarak karar verecektir. Bu, sizin kişisel durumunuza bağlıdır (örneğin kullanmakta olduğunuz doğum kontrol yöntemi). Eğer başka bir hormon içeren doğum kontrol yönteminden değiştirmeyecekseniz, normal adet kanamanızın 1.-5. günleri arasından, gebelik olasılığı uzaklaştırılınca yerleştirilmelidir. Doktorunuz sizi bilgilendirilecektir (daha fazla bilgi için kullanma talimatının sonundaki bakınız 'IMPLANON NXT ne zaman yerleştirilir').

IMPLANON NXT'yi yerleştirmeden ve çıkarmadan önce doktorunuz lokal uyuşturma (anestezi)yapacaktır. IMPLANON NXT baskın olmayan kolunuzun (yazı yazmadığınız kolunuzda) üst iç kısmına deri altına direkt yerleştirilecektir. IMPLANON NXT'nin yerleştirme ve çıkarma işlemine ilişkin ayrıntılar kullanma talimatının diğer bölümünde bulunmaktadır.

IMPLANON NXT, yerleştirildikten en fazla 3 yıl sonra çıkarılmalı veya değiştirilmelidir.

IMPLANON NXT'in yerleştirildiği yerin, zamanın ve çıkarılması gereken zamanın hatırlanmasına yardımcı olmak üzere doktorunuz size bu bilgileri içeren KULLANICI KARTINIZI verecektir. Bu kartı güvenli bir yerde saklayınız!

Yerleştirme işlemi sonrasında, doktorunuz eliniz ile dokunduğunuzda implantı hissedip hissetmediğinizi soracaktır. Doğru olarak yerleştirilen implanta, hem siz hem doktorunuz tarafından ve parmağınızlaher iki ucundan dokunulabilir.. Elle dokunmanın, implantın varlığını teyit etmek için % 100 uygun olmadığının bilinmesi gerekmektedir. Şüphe duyulduğu koşullarda implantın yerleştiğinden tamamen siz ve doktorunuz emin olana dek bir bariyer yöntemi (örn; kondom) kullanmalısınız. Nadiren doktorunuz implantın kolunuzun içinde olduğundan emin olmak için röntgen, ultrason veya manyetik rezonans incelemesi yapabilir ya da kan örneği alabilir.

IMPLANON NXT'nin değiştirilmesini arzu ettiğinizde, eskisi çıkarılır çıkarılmaz hemen yeni bir IMPLANON NXT yerleştirilebilir. Yeni implant, aynı kola ve eskisinin bulunduğu aynı yere yerleştirilebilir. Doktorunuz size bu konuda öneride bulunacaktır.

Uygulama yolu ve metodu

IMPLANON NXT nasıl yerleştirilir?

• IMPLANON NXT yerleştirimi, yalnızca işlemi bilen bir hekim tarafından yapılmalıdır.

Cildinizin üzerinde yerleştirilme yeri işaretlenerek, alan temizlenir (dezenfekte edilir ) ve uyuşturulur. anestezi

• İmplantı yerleştirme işleminin kolaylaşması için, sırt üstü yatarak kolunuz dışarı gelecek şekilde uzanıp, kolunuzu dirsekten bükmelisiniz.

İmplant, baskın olmayan kolunuzun (yazı yazmak için kullanmadığınız kolunuz) üst iç kısmına yerleştirilecektir.

Deri gerdirilir ve iğne doğrudan deri altına yerleştirilir. Ucu deriye giren iğne, deriye paralel olarak tamamen içeri sokulur.

İğneyi geriye çekmek için mor renkli sürgünün kilidi, hafifçe aşağıya ve tam olarak duruncaya kadar arkaya çekilerek açılabilir. İğne geriye çekildiği zaman, implant kolun üst bölümünde yerleştirilmiş olduğu yerde kalacaktır.

Yerleştirilmeden hemen sonra, implantın varlığı elle dokunularak kontrol edilmelidir. Doğru olarak yerleştirilen bir implant, hem doktorunuz hem de sizin tarafınızdan baş parmak ve parmağınız arasında hissedilebilir. Elle dokunarak implantın varlığının teyit edilmesinin % 100 uygun bir yöntem olmadığı bilinmelidir.

İmplantın el ile hissedilemediği veya varlığından şüphelenildiği durumlarda, implantın varlığını teyit etmek için başka yöntemler kullanılmalıdır.

İmplantın varlığı doğrulanana kadar, gebeliğe karşı korunamayabilirsiniz ve gebeliği önlemek için bir bariyer yöntemi (örn; kondom) kullanılmalıdır.

• Morlukları önlemek için sıkı bir biçimde steril bandaj yapılacaktır. Sıkı bandajı 24 saat ve yerleştirme alanındaki küçük bandajı 3-5 gün sonra çıkartabilirsiniz.

• İmplant yerleştirildikten sonra, doktorunuz size yerleştirme yerini, yerleştirme zamanını ve implantın çıkarılması veya değiştirilmesi gereken son tarihi içeren Kullanıcı Kartı verecektir. Karttaki bilgilerin daha sonraki çıkarma işlemini kolaylaştıracağından, bu kartı güvenli bir yere koyunuz.

IMPLANON NXT nasıl çıkarılmalıdır?

• İmplant yalnızca çıkarma tekniğini bilen bir doktor tarafından çıkarılmalıdır.

• İmplant, isteğiniz üzerine veya yerleştirildikten en fazla 3 yıl sonra çıkarılır.

• implantın yerleşim yeri Kullanıcı Kartında belirtilmiştir.

• Doktor implantı saptayacaktır. İmplant saptanamadığında doktorunuz röntgen, ultrason ya da manyetik rezonans görüntüleme (MR) tekniklerini kullanabilir.

• Üst kolunuz temizlenecek ve uyuşturulacaktır.

İmplantın ucundan aşağı doğru başlayarak küçük bir kesiyapılacaktır.

Seyrek olarak, implant sert doku ile çevrilmiş olabilir. Bu durumda implant çıkarılmadan önce dokuya küçük bir kesi yapılması gerekebilir.

Eğer doktorunuzdan IMPLANON NXT'yi başka bir implant ile değişitirmesini isterseniz, yeni implant aynı kesiyerine yerleştirilebilir.

Kesi, bir steril yapışkanlı bant (steri-strip) ile kapatılacaktır.

Morlukları önlemek için sıkı bir biçimde steril bandaj yapılacaktır. Sıkı bandajı 24 saat sonra ve yerleştirme alanındaki küçük bandajı 3-5 gün sonra çıkartabilirsiniz.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Ergenlerdeki kullanım şekli ve dozu,yetişkinlerinkiyle aynıdır. IMPLANON NXT'nin etkililiği ve güvenliliği, üreme dönemindeki kadınlarda kanıtlanmıştır. Etkililik ve güvenliliğin, ergenlik dönemi sonrası adolesanlar için aynı olması beklenmektedir. IMPLANON NXT'nin menarş (ilk adet) dönemi öncesi kullanımı uygun değildir.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

İmplant insizyona doğru yavaşça itilir ve bir pens (forseps) ile çıkarılır.

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği olan hastalar ile ilgili herhangi bir çalışma yoktur.

Eğer IMPLANON NXT'nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla IMPLANON kullanırsanız

Doktor tarafından cilt altına yerleştirilen bir ürün olduğu için bu başlık geçerli değildir.

IMPLANON'i kullanmayı unuttuysanız

Doktor tarafından cilt altına yerleştirilen bir ürün olduğu için bu başlık geçerli değildir.

IMPLANON ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

İstediğiniz zaman implantı çıkarmak için doktorunuza başvurabilirsiniz. İmplant el ile dokunarak saptanamaz ise, doktorunuz implantı tespit etmek için röntgen, ultrason ya da manyetik rezonans tekniklerini kullanabilir. İmplantın tam pozisyonuna bağlı olarak, çıkarılma işleminde güçlük olabilir ve ufak bir cerrahi girişim gerekebilir.

IMPLANON NXT'nin çıkarılması sonrasında, gebe kalmak istemiyorsanız, doktorunuzdan diğer güvenilir doğum kontrol yöntemleri hakkında bilgi alınız.

Gebe kalmak için IMPLANON NXT kullanmayı bırakıyorsanız, genellikle gebe kalmadan önce doğal periyoda dönene dek beklenmesi önerilir. Böylece bebeğin doğum zamanının hesaplanması kolaylaşır.

Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri  Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.
Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak  Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
HIV ve Aids HIV ve Aids HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.
Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Merck Sharp & Dohme İlaçları Ltd.Şti.(MSD)
Satış Fiyatı 549.87 TL [ 23 Mar 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 549.87 TL [ 18 Mar 2020 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699636880913
Etkin Madde Etonogestrel
ATC Kodu G03AC08
Birim Miktar 68
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 1
Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları > Sistemik Hormonal Gebeliği Önleyici İlaçlar > Etonogestrel
İthal ( ref. ülke : Avusturya ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

IMPLANON 68 mg 1 implant Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
23 Mar 2020549.87 TL
18 Mar 2020549.87 TL
13 Mar 2020549.87 TL
6 Mar 2020549.87 TL
28 Feb 2020549.87 TL
21 Feb 2020549.87 TL
14 Feb 2020493.63 TL
7 Feb 2020493.63 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları