Schering Alman İlaçları › ILOMEDIN 20 mcg/ml 5 ampül {Schering} › Kullanma Talimatı

ILOMEDIN 20 mcg/ml 5 ampül {Schering} Kullanma Talimatı

Iloprost }

Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Antitrombotik İlaçlar > Iloprost Schering Alman İlaç ve Ecza Tic. Ltd. Şti.[ İptal Firma ] | Güncelleme : 30 December  1899

ILOMEDIN20 mcg/mL infüzyon için çözelti içeren ampul

Damar içine uygulanır.

Steril

 • Etken Madde

  1 mL sulu çözeltide 20 mcg iloprost’a eşdeğer 27 mcg iloprost trometamol içerir.

 • Yardımcı maddeler

  Trometamol, etanol %96 (h/h), sodyum klorür, hidroklorik asit 1N, enjeksiyonluk su.

 • Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. ILOMEDIN nedir ve ne için kullanılır?

  2. ILOMEDIN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  3. ILOMEDIN nasıl kullanılır?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  5. ILOMEDIN’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.


  2.ILOMEDIN nedir ve ne için kullanılır?

  1 mL çözeltide etkin madde olarak 20 mcg iloprosta eşdeğer 27 mcg iloprost trometamol içerir.

 • ILOMEDIN’in etkin maddesi olan iloprost, vücutta prostasiklin adı verilen doğal bir bileşeni taklit eder.

 • ILOMEDIN, her biri 1 mL çözelti içeren 5 ampul ve 1 ampul olarak kullanıma sunulmuştur.

 • ILOMEDIN,

 • Damar tıkanıklığının başka şekilde açılmasının uygun olmadığı durumlarda, kalp ve bacaklardaki ciddi damar tıkanıklığında,

 • Ciddi periferik (çevresel) tıkayıcı damar hastalığı olanlarda (özellikle kol ya da bacağın kesilmesi riskini taşıyan ve ameliyat ya da damar içine herhangi bir girişimin -anjiyoplasti- mümkün olmadığı durumlarda),

 • Diğer tedavilere cevap vermeyen ve ciddi kısıtlamaya neden olan parmak uçlarında kızarma, morarma ve sararmanın görüldüğü Raynaud fenomeni olan hastalarda kullanılır.


 • 2.ILOMEDIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  ILOMEDIN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

 • Hamileyseniz,

 • Emziriyorsanız,

 • Kanama riskiniz yüksekse,

 • Ciddi kalp damar hastalığınız varsa,

 • Son 6 ay içinde kalp krizi geçirdiyseniz,

 • Kalp yetmezliğiniz varsa,

 • Ciddi kalp ritim bozukluğunuz varsa,

 • Akciğerlerinizde sıvı birikimi şüphesi varsa,

 • İloprosta veya ilacın içeriğindeki diğer maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılık) varsa.

 • ILOMEDIN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;
 • Karaciğer yetmezliğiniz varsa,

 • Diyaliz gerektiren böbrek yetmezliğiniz varsa,

 • Tansiyonunuz düşükse,

 • Belirgin bir kalp hastalığınız varsa,

 • Son 3 ay içinde beyin damarları ile ilgili bir rahatsızlık geçirdiyseniz,

 • Çocuk ya da ergenseniz (bu hasta grubunda sınırlı veri bulunmaktadır.).

 • Kol ve bacağın kesilmesi gereken hastalarda ameliyat geciktirilmemelidir.

  İlaç uygulamasının bitiminden sonra, yatar pozisyondan ayağa kalkarken tansiyon düşüklüğü gelişme olasılığı göz önünde tutulmalıdır.

  Sigara, puro, pipo, nargile içiyorsanız bırakmanız şiddetle tavsiye edilir.

  Ağızdan alınmasından ve göz, ağız içi ve cinsel organlar gibi mukoz membranlarla temas etmesinden kaçınılmalıdır. Deri ile temas etmesi halinde ILOMEDIN uzun süren fakat ağrısız kızarıklığa neden olabilir. Bu nedenle iloprostun deriyle temas etmesini engellemek için uygun önlemler alınmalıdır. Bu tip bir temas halinde etkilenen alan derhal bol miktarda su veya serum fizyolojik ile yıkanmalıdır.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Gebelik sırasında tedavide ILOMEDIN’in kullanımının muhtemel riskleri bilinmediğinden, üreme çağındaki kadınlar tedavi sırasında etkili doğum kontrol yöntemleri kullanmalıdır. ILOMEDIN gebe kadınlara uygulanmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  ILOMEDIN, emziren annelerde kullanılmamalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  ILOMEDIN’in araç ve makine kullanımı üzerine etkisi bilinmemektedir.

  ILOMEDIN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu tıbbi ürün az miktarda, her mL’de 100 mg’dan daha az etanol (alkol) içerir. Bu tıbbi ürün her mL’de 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum içerir. Yani esasında “sodyum içermez”.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında ILOMEDIN’in ya da kullanılan diğer ilacın etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

 • Yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan beta blokerler, kalsiyum kanal blokerleri, ADE inhibitörleri,

 • Damar genişletici ilaçlar,

 • Kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar,

 • Kan sulandırıcı ilaçlar.


 • 3.ILOMEDIN nasıl kullanılır ?

  Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

  Doz kişisel dayanıklılığa uygun olarak 0.5 - 2.0 nanogram İloprost / kg vücut ağırlığı / dakika, sınırları arasında ayarlanır. Günlük doz günde 6 saat süreyle uygulanır.

  Uygulama yolu ve metodu

  ILOMEDIN, seyreltildikten sonra damar içine günde 6 saat süreyle uygulanır.

  Toplardamarlar yoluyla uygulanır.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  18 yaşın altındakilerin ILOMEDIN tedavisine nasıl cevap verdiği ile ilgili sınırlı bilgi bulunduğu için, 18 yaşın altındaki hastalara uygulanırken dikkatli olunmalıdır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/karaciğer yetmezliği: Diyaliz gerektiren böbrek yetmezliği ya da karaciğer sirozu olan hastalarda doz azaltılmalıdır.

  Doktorunuz ILOMEDIN ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

  Eğer ILOMEDIN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla ILOMEDIN kullanırsanız

  Kullanmanız gerekenden daha fazla ILOMEDIN kullanırsanız yüzde kızarıklık, baş ağrısı, kol-bacak ağrısı, sırt ağrısı, bulantı, kusma, ishal, kan basıncında artış, kalp hızında değişiklik görülebilir.

  ILOMEDIN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  ILOMEDIN'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  ILOMEDIN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  ILOMEDIN ile tedavi sonlandırıldığında, değişikliklerin tersine döneceği dikkate alınmalıdır.

  Astım Astım  Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
  Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm  Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.
  Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.
  Mide Kanseri Mide Kanseri Mide kanseri genellikle mideyi tümüyle kaplayan ve mukus üretmekle görevli hücrelerde başlar. Bu kanser tipine adenokarsinom denir.
  Lösemi Kan Kanseri Lösemi Kan Kanseri Lösemi, kan kanseridir ve vücudunun kan oluşturan dokularının hastalanması anlamına gelir. Birçok lösemi türü vardır; bazı lösemi türleri çocuklarda bazıları da yetişkinlerde sık görülür.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Schering Alman İlaç ve Ecza Tic. Ltd. Şti.[ İptal Firma ]
  Geri Ödeme KoduA03751
  Satış Fiyatı TL
  Önceki Satış Fiyatı
  Original / JenerikOriginal İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699545756224
  Etkin Madde Iloprost
  ATC Kodu B01AC11
  Birim Miktar 20
  Birim Cinsi MCG
  Ambalaj Miktarı 5
  Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Antitrombotik İlaçlar > Iloprost
  İthal ( ref. ülke : Portekiz ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  ILOMEDIN 20 mcg/ml 5 ampül {Schering} Barkodu