Mustafa Nevzat İlaçları › IDAMEN IV 10 mg/10 ml enjektabl çöz. içeren flakon › Kullanma Talimatı

IDAMEN IV 10 mg/10 ml enjektabl çöz. içeren flakon Kullanma Talimatı

Idarubisin Hcl }

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar > Sitotoksik Antibiyotikler > İdarubisin Mustafa Nevzat İlaç Sanayi A.Ş. | Güncelleme : 18 January  2021

İDAMEN İV 10 mg/10 ml enjektabl çözelti içeren flakon Damar içine uygulanır.

Etken Madde

Her flakon 10 mg idarubisin hidroklorür içerir.

Yardımcı maddeler

Gliserin, Hidroklorik asit, Enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. IDAMEN IV nedir ve ne için kullanılır?

2. IDAMEN IV’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. IDAMEN IV nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. IDAMEN IV’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.IDAMEN IV nedir ve ne için kullanılır?

İDAMEN, antrasiklin adı verilen gruba dahil bir ilaçtır. Bu grup ilaçlar kanser tedavisinde (kemoterapi) kullanılır.

Her bir flakon, kırmızı-portakal renkli, berrak çözeltide etkin madde olarak 10 mg idarubisin (idarubisin hidroklorür şeklinde) içerir. Her kutu bir adet flakon içermektedir.


2.IDAMEN IV kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

IDAMEN IV'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

 • İdarubisine veya İDAMEN’in diğer herhangi bir bileşenine, diğer antrasiklinlere veya antrasenedionlara karşı bilinen aşırı duyarlılığınız varsa
 • Kontrol edilemeyen enfeksiyon geçirdiyseniz,
 • Karaciğer ile ilgili ciddi problemleriniz varsa,
 • Şekerlere karşı dayanıksızlığınız (intolerans) varsa,
 • Böbreklerle ilgili ciddi problemleriniz varsa,
 • Ciddi kalp yetmezliğiniz varsa,
 • Son zamanlarda kalp krizi (miyokard enfarktüsü) geçirdiyseniz,
 • Kalp atımlarınız ciddi şekilde düzgün değilse,
 • Süreklilik gösteren kemik iliği baskılanmanız varsa,
 • Daha önce İDAMEN ile ve/veya diğer antrasiklinler ve antrasenedionlarla yüksek dozlarla tedavi gördüyseniz,
 • Emziriyorsanız.
 • IDAMEN IV'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  İDAMEN sitotoksik terapide uzmanlaşmış deneyimli kişilerin denetimi altında

  kullanılmalıdır.

  Eğer,

 • Daha önce İDAMEN veya benzer ilaçlarla tedavi gördüyseniz, bu tedavilere bağlı olarak kan hücre sayısı henüz normale dönmemişse İDAMEN sizin tedaviniz için uygun olmayabilir. Azaltılmış doz doktorunuz tarafından size uygulanabilir. İDAMEN, tedavi sırasında kan hücre sayılarını çok düşürür (özellikle ilacın alımından 10 ila 14 gün sonra). Tedaviye başlamadan önce ve tedavi sırasında detaylı kan testleri yapılacaktır.
 • İDAMEN kalbinize zarar verebilir. Özellikle kalbinizle ilgili geçmişte veya hali hazırda herhangi bir probleminiz varsa doktorunuza bildiriniz. Tedaviye başlamadan önce ve tedavi sırasında kalp fonksiyonlarınız ile ilgili testler ve kontroller yapılacaktır.
 • Antrasiklin grubuna dahil diğer ilaçlarla da olduğu gibi, İDAMEN’in kendisi de ikinci bir kansere neden olabilir. Bu durum özellikle daha önce yoğun kanser tedavisi gören, yüksek doz verilen hastalarda, hücre yapısını bozan ilaçlarla birlikte verildiğinde görülebilir.
 • İDAMEN ile tedavi sırasında mide-bağırsak ile ilgili ciddi rahatsızlıklar olabilir. Tedaviden önce midenizle veya bağırsaklarınızla ilgili şikayetlerinizi doktorunuza bildirmelisiniz. Özellikle mide kanaması, ülser gibi ciddi şikayetleriniz varsa doktorunuz durumunuzu, tedavinin faydasını ve sebep olacağı riskleri birlikte değerlendirecektir.
 • Karaciğer ve/veya böbreklerinizle ilgili hafif problemleriniz olsa dahi doktorunuza bildiriniz. Tedaviye başlamadan önce ve tedavi sırasında ilgili testler yapılacaktır. Durumunuza göre doktorunuz ilacın dozunu azaltabilir veya tedaviyi kesebilir.
 • Damara yapılan enjeksiyonlar veya aynı damara daha önce yapılmış enjeksiyonlar damar duvarlarında sertleşmeye neden olabilir.
 • İdarubisinin damar dışına çıkması o bölgede ağrıya, kabarcıklara, ağır iltihaplanmaya ve dokunun canlılığını yitirmesine neden olabilir. Bu durumda doktorunuz ilacın damar yolu ile verilmesini kesecektir. Eiygulama bölgesinde batma ve yanma hissi ufak ölçüde de olsa hemen doktorunuza haber veriniz.
 • İdarubisin kanda ürik asit denen bir maddenin düzeyinde artışa ve gut hastalığına neden olabilir. Tedaviye başladıktan sonra kan ürik asit düzeyi, potasyum, kalsiyum, fosfat ve kreatinin düzeyi doktorunuz tarafından değerlendirilecektir. Ürik asit düzeyiniz çok yüksek ise başka bir ilaç doktorunuz tarafından verilecektir.
 • Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  IDAMEN IV'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  İDAMEN sadece damar içine uygulandığından geçerli değildir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Siz veya partneriniz İDAMEN ile tedavi görüyorken hamile kalmaktan kaçınılmalıdır. Cinsel yönden aktifseniz, her iki cinste de tedaviniz sırasında hamile kalınmasını önleyici etkin doğum kontrol yöntemleri kullanmalısınız.

  Hamileyseniz İDAMEN bebeğinize zarar verebilir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  İDAMEN kullandığınız süre boyunca ilacın bir kısmı süte geçebileceğinden ve bebeğinize zarar verebileceğinden bebeğinizi emzirmeyiniz.

  Araç ve makina kullanımı

  İlacın araç veya makine kullanımı üzerine etkisi olup olmadığı değerlendirilmemiştir. Ancak, tedaviniz sırasında araç veya makine kullanmak zorunda kaldığınız durumda dikkatli olmalısınız.

  IDAMEN IV'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Özel bir uyarı yoktur.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 • İDAMEN ile benzer etki gösteren diğer ilaçlarla birlikte alındığında yan etkilerde artış olabilir.
 • İlaçla birlikte aynı zamanda veya tedaviden 2-3 hafta önce ışın tedavisi (radyoterapi) görmüşseniz, kemik iliğinde baskılanma artabilir.

 • 3.IDAMEN IV nasıl kullanılır ?

  Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

  Doktorunuz gerekli miktarı (dozu) reçetenize yazacaktır. Tedavi olmanız için gerekli olan doz kilonuz ve boyunuz dikkate alınarak belirlenir.

  Doktorunuz kilonuzun ve boyunuzun ölçümleri ile toplam vücut yüzeyi alanınızı belirleyecektir. Bu nedenle metrekare cinsinden mg miktarı hesaplayarak tedavi durumunuza göre almanız gereken ilaç miktarına karar verecektir. Enjeksiyon ile 3-5 gün süre ile ilaç verilecektir.

  Doktorunuz İDAMEN ile birlikte başka bir ilaç almanıza karar vermişse, ilacınızın dozunda değişiklik yapabilir.

  Bununla birlikte, doktorunuz doza ve kaç günlük tedavi alacağınıza hastalığınızın koşullan ve aldığınız diğer tedavilere göre karar verecektir.

  Uygulama yolu ve metodu

  Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve damar yolunuza uygulayacaktır.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Çocuk hastalar için uygun dozu doktorunuz belirleyecek ve uygulayacaktır. Tek başına kullanıldığında 3 gün süre ile ilaç verilecektir.

  Yaşlılarda kullanımı

  60 yaşın üzerinde iseniz sizin için doz ayarlanmasına gerek yoktur.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği/Karaciğer yetmezliği:

  Karaciğer ve/veya böbrek yetmezliği olan hastalarda mevcut verilerin sınırlı olması nedeniyle özel doz önerisi yapılamadığından, dozunuz doktorunuz tarafından azaltılacaktır.

  İDAMEN ağır karaciğer ve/veya böbrek yetmezliği olan hastalara verilmemelidir.

  Eğer İDAMEN’irı etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla IDAMEN IV kullanırsanız

  EN kullandıysanız:

  Yüksek dozlarda kötüleşen yan etkileri olabilir, mesela ağzınızda yaralar veya kanınızda beyaz kan hücrelerinin ve kan pulcuklannın (bunlar kanın pıhtılaşmasına yardım eder) sayısı azalabilir. Bu durum olursa, antibiyotiklere veya kan nakline gerek olabilir. Ağız yaraları (ağız ülserleri) daha az rahatsız edici olması için tedavi edilebilir.

  İDAMEN yüksek dozlarda verildiğinde kalbe zarar verebilir. Bu durum birkaç hafta belirlenemeyebilir, bu sebeple bu dönemde düzenli testler gerekebilir.

  Size verilen İDAMEN’in çok fazla olduğunu düşünüyorsanız beklemeden doktor veya hemşireye söyleyiniz.

  IDAMEN IV'i kullanmayı unuttuysanız

  İDAMEN doktor veya hemşire tarafından gözetim altında uygulanacağından, bir dozun atlanması pek muhtemel değildir. Ancak tedavinin bir dozunun atlandığını düşünüyorsanız beklemeden doktor veya hemşireye söyleyiniz.

  İDAMEN ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler

  HIV ve Aids HIV ve Aids  HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
  Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı  Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.
Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Mustafa Nevzat İlaç Sanayi A.Ş.
Geri Ödeme KoduA10976
Satış Fiyatı 336.79 TL [ 18 Jan 2021 ]
Önceki Satış Fiyatı 336.79 TL [ 11 Jan 2021 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699541773201
Etkin Madde Idarubisin Hcl
ATC Kodu L01DB06
Birim Miktar 10
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 1
Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar > Sitotoksik Antibiyotikler > İdarubisin
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

IDAMEN IV 10 mg/10 ml enjektabl çöz. içeren flakon Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
18 Jan 2021336.79 TL
11 Jan 2021336.79 TL
4 Jan 2021336.79 TL
2021 / 2008 İlaç Fiyatları