Berko İlaçları › IBURAMIN COLD 24 film kaplı tablet › Kullanma Talimatı

IBURAMIN COLD 24 film kaplı tablet Kullanma Talimatı

Ibuprofen + Psedoefedrin Hcl + Klorfeniramin Maleat }

Solunum Sistemi > Diğer Soğuk Algınlığı Kombinasyonları Berko İlaç ve Kimya Sanayi Ltd. Şti. | Güncelleme : 27 October  2020

İBURAMİN COLD film kaplı tablet Ağız yolu ile kullanılır.

Etken Madde

Her film kaplı tablet; ibuprofen 200 mg, psödoefedrin hidroklorür 30 mg, klorfeniramin maleat 2 mg içerir.

Yardımcı maddeler

117.5 mg laktoz monohidrat, 7 mg sodyum nişasta glikolat ve ayrıca mısır nişastası, mikrokristalin selüloz, povidon K30, magnezyum stearat, hipromelloz, polietilen glikol, titanyum dioksit (El71) ve karmin (E 120).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. IBURAMIN COLD nedir ve ne için kullanılır?

2. IBURAMIN COLD’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. IBURAMIN COLD nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. IBURAMIN COLD’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.IBURAMIN COLD nedir ve ne için kullanılır?

İBURAMİN COLD film kaplı tablet, PVC/Alüminyum blisterlerde 24 film kaplı tablet olarak pazarlanmaktadır. Bir film kaplı tablet; ibuprofen 200 mg, psödoefedrin hidroklorür 30 mg ve klorfeniramin maleat 2 mg içerir.

Klorfeniramin vücutta doğal histamini azaltan antihistaminik bir ajandır. Histamin hapşırık, kaşıntı, gözlerde sulanma ve burnun akıntısına neden olur. İbuprofen non steroid antiinflamatuar ilaç grubundandır. İbuprofen vücutta ağrı ve inflamasyona sebep olan hormonları azaltır. Psödoefedrin nazal pasajlardaki kan damarlarını büzen dekonjestan bir maddedir. Genişleyen kan damarları burun tıkanıklığına sebep olur.

İBURAMİN COLD film kaplı tablet;

Soğuk algınlığı, grip, sinüzit ve diğer üst solunum yolu enfeksiyonları ile birlikte görülen ateş, burun akıntısı ve burun tıkanıklığı içeren semptomların giderilmesinde kullanılır.


2.IBURAMIN COLD kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

IBURAMIN COLD'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Kardiyovasküler (KV) risk

- NSAİİ’ler ölümcül olabilecek KV trombotik olaylar, miyokard infarktüsü ve inme riskinde artışa neden olabilir. Bu risk kullanım süresine bağlı olarak artabilir. KV hastalığı olan veya KV hastalık risk faktörlerini taşıyan hastalarda risk daha yüksek olabilir.

- İBURAMİN koroner arter by-pass cerrahisi öncesi ağrı tedavisinde kontrendikedir. Gastrointestinal (GI) riskler

NSAİİ’ler kanama, ülserasyon, mide veya bağırsak perforasyonu gibi ölümcül olabilecek ciddi GI advers etkilere yol açarlar. Bu advers olaylar herhangi bir zamanda, önceden uyarıcı bir semptom vererek veya vermeksizin ortaya çıkabilirler. Yaşlı hastalarda ciddi GI etkiler bakımından daha yüksek risk taşımaktadırlar.

Eğer;

• İbuprofen, psödoefedrin, klorfeniramin, ilacın diğer bileşenlerine veya diğer adrenerjik ilaçlara karşı aleıjiniz varsa,

 • Hamileliğin son üç ayında,
 • Şiddetli karaciğer hastalığınız varsa,
 • Şiddetli böbrek yetmezliği hastalığınız varsa,
 • 12 yaşın altındaki çocuklarda,
 • Koroner arter (kalbi besleyen damar) hastalığınız varsa,
 • Eğer bu ilaçları kullanıyorsanız: bazı antidepresanlar, göz veya bağırsak bozukluklarının tedavisinde kullanılan atropin, alfa ve beta blokörler içerebilen yüksek tansiyon ilaçlan, kan toplanması ve astım tedavisinde kullanılan ilaçlar, iştah baskılayıcılar, duygu durum bozuklukları tedavisinde kullanılan moklobemid, migren tedavisinde kullanılan ergotamin veya metiserjit, doğum sırasında rahim kasılmalanna yardımcı olan oksitosin,
 • Monoaminooksidaz inhibitörleri adı verilen ilaçlardan kullanıyorsanız veya bu ilaçlarla gördüğünüz tedavinin kesilmesini takiben henüz 2 hafta geçmediyse,
 • Daha önceden ibuprofen, aspirin ve diğer NSAİİ’lere karşı, astım, burun iltihabı (rinit) veya kurdeşen (ürtiker) gibi alerjik reaksiyonlar gösterdiyseniz,
 • Sözü edilen bu ilaçlar nedeniyle daha önce mide-bağırsak kanaması veya delinmesi geçirdiyseniz,
 • Tekrarlayan mide-onikiparmak bağırsağı ülserleri, iltihabi bağırsak hastalıkları (ülseratif kolit, Crohn hastalığı), mide-bağırsak kanaması gibi hastalıklarınız varsa ya da daha önce tekrarlayan bir şekilde geçirdiyseniz,
 • Şiddetli kalp yetmezliği hastalığınız varsa
 • İbuprofen kullanırken mide-bağırsak kanaması veya yarası (ülserasyon) oluşur ise,
 • Kanamaya eğilim artmış ise (kolay kanamaya neden olan durumlar var ise),
 • Başka bir sempatomimetik ilaç (dekonjestan, iştah bastırıcı ilaç ya da amfetamin benzeri ilaç) veya beta-blokör ilaç kullanıyorsanız,
 • Ayrıca koroner arter bypass cerrahisi (kalp damarlarındaki tıkanıklığın düzeltilmesi ameliyatı) öncesi veya sonrası dönemde İBURAMİN COLD kullanılmamalıdır.
 • IBURAMIN COLD'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

  • Yüksek tansiyon ve kalp hastalığınız varsa,

  • Diyabet hastası iseniz,

  • Fazla çalışan tiroidiniz varsa,

  • Göz tansiyonunun artması (glokom) durumunda,

  • Feokromositorna olan hastalarda (böbreküstü bezlerinde oluşan bir tümör olup, adrenalin miktarında artışa sebep olabilmektedir.)

  • Kalp ritim bozukluğunuz varsa,

  • Prostat büyümeniz ve idrar kesesi fonksiyon bozukluğunuz varsa,

 • Daha önce size uzamış QT sendromu (kalpte ciddi ritim bozukluğu ve ani ölümlere yol açabil en bir durum) ve Torsades de Pointes tanısı (yaşamı tehdit eden düzensiz kalp ritmi) konduysa veya bu hastalıkların sizde olduğundan şüpheleniliyorsa,
 • Ağız yolu ile kullanılan kortikosteroidler, antikoagülanlar (varfor) kullanıyorsanız,
 • Seyrek olarak psödoefedrin dahil olmak üzere sempatik sistemi uyaran ilaçlarla beynin arka bölümünde iyileşebilen beyin dokusu harabiyeti (posterior geri dönüşlü ensefalopati (PRES)) ve beyin damarlarında iyileşebilen daralma (geri dönüşlü serebral vazokonstriksiyon sendromu (RCVS)) bildirilmiştir. Bildirilen semptomlar ani başlangıçtı şiddetli baş ağrısı, bulantı, kusma ve görme bozukluğudur. Olguların çoğu uygun tedavi ile birkaç günde düzelmiştir. PRES/RCVS belirti ve semptomları gelişmesi halinde psödoefedrin hemen kesilmelidir.
 • 60 yaş üzerindeyseniz,
 • • Astım hastası iseniz, veya daha önce astım geçirdiyseniz; bronşlarda spazma yol açabilir,

 • Önceden mide-onikiparmak bağırsağı ülseri veya başka mide-bağırsak hastalıkları geçirdiyseniz; bu tablolarda alevlenme görülebilir,
 • Böbrek hastalığınız varsa; böbrek fonksiyonlarının izlenmesi gerekebilir. İbuprofen ve benzeri NSAİ ilaçları uzun süre kullanan kişilerde böbrek işlevlerinin bozulma riski, kalp yetmezliği ve karaciğer bozukluğu olanlarda, idrar söktürücü (diüretik) ve ADE inhibitörü sınıfı tansiyon ilacı alanlarda ve yaşlılarda yükselmektedir,
 • Karaciğer hastalığınız varsa,
 • Kalp hastalığınız varsa ya da tansiyonu (kan basıncı) yüksek ise; vücudun çeşitli bölümlerinde su tutulması ve bunun sonucunda şişmeler (ödem) görülebilir,
 • İbuprofen ve benzeri ilaçlar, özellikle yüksek dozlarda ve uzun süreyle kullanıldıklarında, kalp krizi (miyokard enfarktüsü) veya inme (felç) riskinde küçük bir artış ile ilişkili bulunmuştur. Kalp veya damar hastalıkları olan, daha önce inme geçirmiş olan veya bu gibi durumlar için risk taşıyanlarda (yüksek tansiyon, yüksek kolesterol veya şeker hastalığı olanlar ya da sigara içenlerde) tedavi doktor veya eczacı ile görüşülmelidir.
 • İbuprofen ve benzeri NSAİ ilaçlar uzun süreli (süreğen) kullanıldığında, önceden bu türlü bir hastalık geçirmemiş olsanız bile, mide-bağırsak kanalında ülserler, kanama ve delinme oluşabilmektedir. Bu türlü istenmeyen etkilerin ortaya çıkma riski, daha önce böyle bir hastalık geçirmiş olanlarda, yaşlı kişilerde, yüksek ilaç dozlarında ve tedavi süresi uzadıkça artmaktadır.
 • Vücudunuzda sebepsiz olarak morarmalar, çürümeler ortaya çıkarsa, doktora başvurunuz,
 • Üşüme, titreme ve ateşin birdenbire yükselmesi, halsizlik, baş ağrısı ve kusma, ya da ensesinde katılık hissi ortaya çıkarsa hemen doktora başvurunuz; bir tür beyin zarı iltihabı (aseptik menenjit) belirtileri olabilir.
 • Halüsinasyonlar, huzursuzluk, uyku düzensizliği ortaya çıkarsa ilaç almayı bırakınız.
 • Epilepsi (sara) hastalığınız varsa,
 • Cildinizde kızarıklık, döküntüler belirirse, hemen doktora başvurmalısınız.
 • 5 günden daha fazla kullanmayınız.
 • Diğer NSAİ ilaçlar ile olduğu gibi, İBURAMİN COLD infeksiyon belirtilerini maskeleyebilir.

  Hastalığınızın belirtilerinin rahatlamasında etkili olan en düşük dozun, en kısa süreyle kullanılması, ilacın istenmeyen etki olasılığını en aza indirecektir

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  IBURAMIN COLD'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  İBURAMİN COLD film kaplı tableti alırken alkol almayınız. Eğer günde üç kadehten fazla alkol alıyorsanız ibuprofen mide kanaması riskini arttırabilir. Portakal suyu ve kola ile birlikte kullanmayınız. İBURAMİN COLD film kaplı tableti bu besinlerden en az bir saat önce yada iki saat sonra alınız.

  Hamilelik

  • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamilelik

  • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme

  • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  İBURAMİN COLD film kaplı tablet anne sütüne geçer bu emzirilen bebek için zararlı olabilir. Eğer bebeğinizi anne sütü ile besliyorsanız doktorunuza danışmadan bu ilacı kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  İBURAMİN COLD film kaplı tablet sizin düşünce veya reaksiyonlarınıza zarar verebilecek yan etkilere sebep olabilir. Eğer araç kullanıyorsanız veya uyanık kalmanızı gerektirecek herhangi bir şey yapıyorsanız dikkatli olmanız gerekir.

  IBURAMIN COLD'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  İçeriğinde bulunan laktoz monohidrat nedeniyle, daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse İBURAMİN COLD film kaplı tableti almadan önce doktonunuzla temasa geçiniz.

  Bu tıbbi ürün her tablette 1 mmol (23 mg)’dan az sodyum ihtiva eder; yani esasında sodyum içermez.

  İçerdiği boyar maddeler nedeniyle alleıjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Bazı hastalarda etkileşimler bildirildiği için, İBURAMİN COLD tedavisinde iken, aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız dikkatli olmalısınız:

  • Aminoglikozit sınıfı antibiyotikler (öm. gentamisin, kanamisin, streptomisin)

  • Yüksek tansiyon ilaçlan

  • ADE inhibitörleri,beta-blokerler ve diüretikler

 • Kolestiramin
 • Sülfonilüre
 • Mifepriston
 • CYP2C9 İnhibitörleri (Karaciğerde ilaçların etkisiz hale getirilmesinde görev    yapan
 • proteinleri durduran ilaç grubu; örn: vorikonazol, flukonazol)

 • Kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar (öm. varfarin)
 • Pıhtılaşmayı sağlayan kan pulcuklannın faaliyetini engelleyen ilaçlar (antitrombosit ajanlar, öm. aspirin dipiridamol, klopidogrel) ve depresyon için kullanılan selektif serotonin geri-alım inhibitörleri (öm., fluoksetin, fluvoksamin, paroksetin, sertralin)
 • Aspirin
 • Ginkgo biloba bitkisel özütü
 • İdrar söktürücüler (öm., furosemid)
 • Kalp yetmezliğinde kullanılan kalp glikozidleri (örn., digoksin, digitoksin)
 • Kaptopril ile birlikte kullanımında dikkatli olunmalıdır.
 • Kinolon sınıfı antibiyotikler (örn., siprofloksasin); nöbet (konvülsiyon)
 • Diğer ağrı kesiciler (COX-2 inhibitörleri dahil diğer NSAİITer; öm., aspirin,    naproksen,
 • selekoksib, nimesülid)

 • Kortizon grubu ilaçlar
 • Lityum tuzlan (ruhsal hastalıklarda kullanılır) ve metotreksat (romatizmal    eklem
 • hastalıklarında ve bazı kanser türlerinde kullanılan bir ilaç)

 • Mifepriston (düşük ilacı)
 • Siklosporin
 • Takrolimus
 • Tiklopidin
 • Zidovudin
 • Klasik antihistaminikler (sedatif [yatıştıncı, sakinleştirici] etkili)
 • Fenitoin içeren epilepsi ilaçlarıyla, anksiyete (kaygı, endişe) tedavisinde    veya    uyku
 • düzenleyici ilaçlarla

 • Burun tıkanıklığını giderici ilaçlar, trisiklik antidepresanlar (psikiyatrik rahatsızlıkların
 • tedavisinde kullanılır), iştah kesici ilaçlar ve bazı sinir sistemi uyancı ilaçlar veya MAOF'ler (psikiyatrik rahatsızlıklann tedavisinde kullanılır), bretilyum, betanidin,    guanitidin,

  debrizokin, metildopa ve alfa- ve beta-adrenerjik bloker ilaçlar gibi tansiyonu düşüren ilaçlar

 • Moklobemid
 • Kardiyak glikozidlerle (kalp yetmezliğinde kullanılır)
 • Ergot alkaloidler (ergotamin ve metiserjit; migren tedavisinde kullanılır)
 • Doğumu kolaylaştırmak için kullanılan oksitosin
 • Trisiklik antidepresanlar (depresyon tedavisinde kullanılır)
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.IBURAMIN COLD nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Bu ilaç tam olarak kullanma talimatında tarif edildiği gibi veya doktorunuzun önerdiği şekilde kullanılmalıdır. Bu ilacı daha fazla miktarlarda veya tavsiye edilenden daha uzun sürede kullanmayınız. Genellikle bu ilaç sizin hastalık belirtileriniz kayboluncaya kadar kısa bir süre için kullanılır. İbuprofenin aşırı dozda alınması mide ve bağırsaklarınıza zarar verebilir. İBURAMİN COLD her 4 veya 6 saatte 1 veya 2 film kaplı tablet, 24 saatte maksimum 6 film kaplı tablet kullanılır, en fazla 5 gün kullanılmalıdır. Siz ağrınızı, ateşinizi veya soğuk algınlığınızı tedavi edebilecek en küçük doz İBURAMİN COLD film kaplı tablet kullanın. Eğer ateşiniz üç günden daha fazla devam ettiyse veya ilacı 5 gün kullandığınız halde şikayetleriniz geçmediyse ya da yeni hastalık belirtileri oluştuysa doktorunuza mutlaka haber veriniz. Şayet herhangi bir cerrahi operasyon geçirecekseniz ve bu ilacı birkaç gün önce kullandıysanız operasyonun başlangıcında doktorunuza haber veriniz. Bu ilacı kullanırken allerji deri testlerinde beklenmeyen sonuçlar görülebilir. Bu ilacı nem ve sıcaktan uzakta oda sıcaklığında saklayınız.

  Uygulama yolu ve metodu

  İBURAMİN COLD film kaplı tablet sadece ağızdan kullanım içindir.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  12

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda Kullanım:

  İBURAMİN COLD film kaplı tablet, 60 yaş üzeri hastalarda mide kanaması riskini arttırabilir.

  Özel kullanım durumları

  İBURAMİN COLD film kaplı tableti böbrek ve karaciğer yetmezliği durumunda kullanmayınız.

  Eğer İBURAMİN COLD film kaplı tabletin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla IBURAMIN COLD kullanırsanız

  İBURAMİN COLD film kaplı tabletten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  IBURAMIN COLD'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Daha sonraki normal alım saatine göre önerilen dozu yeniden almaya devam ediniz.

  IBURAMIN COLD ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Bulunmamaktadır.

  Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı  Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
  İnme İnme  İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
Deri Kanseri Deri Kanseri Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.
Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
Asperger Sendromu Asperger Sendromu Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Berko İlaç ve Kimya Sanayi Ltd. Şti.
Geri Ödeme KoduA14345
Satış Fiyatı 17.64 TL [ 27 Oct 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 17.64 TL [ 20 Oct 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699591090099
Etkin Madde Ibuprofen + Psedoefedrin Hcl + Klorfeniramin Maleat
ATC Kodu R05X
Birim Miktar 200+30+2
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 24
Solunum Sistemi > Diğer Soğuk Algınlığı Kombinasyonları
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

IBURAMIN COLD 24 film kaplı tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
27 Oct 202017.64 TL
20 Oct 202017.64 TL
13 Oct 202017.64 TL
6 Oct 202017.64 TL
25 Sep 202017.64 TL
18 Sep 202017.64 TL
11 Sep 202017.64 TL
7 Sep 202017.64 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları