Abbott İlaçları › IBUFEN 100 mg/5 ml 100 ml pediatrik şurup › Kullanma Talimatı

IBUFEN 100 mg/5 ml 100 ml pediatrik şurup Kullanma Talimatı

Ibuprofen }

Kas İskelet Sistemi > Non-steroid > İbuprofen Abbott Laboratuvarları İthalat İhracat Tic. Ltd. Şti. | Güncelleme : 30 December  1899

İBUFEN 100 mg/5 ml Pediatrik Şurup Ağız yoluyla alınır.

Etken Madde

İbuprofen’dir.

Her 5 ml’lik ölçek, 100 mg ibuprofen içerir.

Yardımcı maddeler

Rafine şeker, % 70 sorbitol çözeltisi, gliserin, kaolin, agar, sodyum benzoat, sitrik asit monohidrat, polisorbat 80, metil hidroksibenzoat, propil hidroksibenzoat, günbatımı sarısı (E110), portakal aroması (D717), arıtılmış su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. IBUFEN nedir ve ne için kullanılır?

2. IBUFEN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. IBUFEN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. IBUFEN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.IBUFEN nedir ve ne için kullanılır?

 • İBUFEN, turuncu renkli, portakal aromalı bir şuruptur.
 • İBUFEN, 100 ml’lik kahverengi cam şişeler içinde piyasaya    sunulmaktadır.
 • İBUFEN’in etkin maddesi olan ibuprofen, NSAİİ olarak    adlandırılan non-steroid

antiinflamatuvar (steroid olmayan iltihap giderici) bir ilaç sınıfına aittir.

• İBUFEN bu özellikleri dolayısıyla, aşağıdaki durumlarda kullanılmaktadır:

- 6 ay ve üzerindeki çocuklarda ateşin düşürülmesi amacıyla kısa süreli olarak,

- 6 ay ve üzerindeki çocuklarda hafif ve orta derecedeki ağrıların giderilmesi amacıyla kısa süreli olarak,

- Çocukluk çağı romatizmal eklem hastalığı (juvenil artrit) belirtilerinin tedavisi.


2.IBUFEN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

IBUFEN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer ;

 • Çocuğunuz ibuprofene veya bu ilacın içindeki yardımcı maddelerden birine karşı aşırı duyarlı (alerjik) ise,
 • Çocuğunuz daha önceden ibuprofen, aspirin ve diğer NSAİİ’lere karşı, astım, burun iltihabı (rinit) veya kurdeşen (ürtiker) gibi alerjik reaksiyonlar gösterdiyse,
 • Çocuğunuz sözü edilen bu ilaçlar nedeniyle daha önce mide-bağırsak kanaması veya delinmesi geçirdiyse,
 • Çocuğunuzun tekrarlayan mide-onikiparmak bağırsağı ülserleri, iltihabi bağırsak hastalıkları (ülseratif kolit, Crohn hastalığı), mide-bağırsak kanaması gibi hastalıkları varsa ya da daha önce tekrarlayan bir şekilde geçirdiyse,
 • Çocuğunuzun şiddetli kalp yetmezliği var ise,
 • İbuprofen kullanırken çocuğunuzda mide-bağırsak kanaması veya yarası (ülserasyon) oluşur ise,
 • Çocuğunuzda ağır karaciğer yetmezliği var ise,
 • Çocuğunuzda ağır böbrek yetmezliği (glomerüler filtrasyon<30ml/dk)    var ise,
 • Çocuğunuzda kanamaya eğilim artmış ise (kolay kanamaya neden olan durumlar var ise),
 • Ayrıca koroner arter bypass cerrahisi (kalp damarlarındaki tıkanıklığın düzeltilmesi ameliyatı) öncesi veya sonrası dönemde İBUFEN kullanılmamalıdır.
 • IBUFEN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

 • Çocuğunuz astım hastası ise, veya daha önce astım geçirdiyse; bronşlarda spazma yol açabilir,
 • Çocuğunuz önceden    mide-onikiparmak bağırsağı ülseri veya başka mide-bağırsak
 • hastalıkları geçirdiyse;    bu tablolarda alevlenme görülebilir,

 • Çocuğunuzda böbrek    hastalığı varsa; böbrek fonksiyonlarının izlenmesi gerekebilir.
 • İbuprofen ve benzeri    NSAİ ilaçları uzun süre kullanan kişilerde böbrek işlevlerinin

  bozulma riski, kalp yetmezliği ve karaciğer bozukluğu olanlarda, idrar söktürücü (diüretik) ve ADE inhibitörü sınıfı tansiyon ilacı alanlarda ve yaşlılarda yükselmektedir,

 • Çocuğunuzda karaciğer hastalığı varsa,
 • Çocuğunuzda kalp hastalığı varsa ya da tansiyonu (kan basıncı) yüksek ise; vücudun çeşitli bölümlerinde su tutulması ve bunun sonucunda şişmeler (ödem) görülebilir,
 • İbuprofen ve benzeri ilaçlar, özellikle yüksek dozlarda ve uzun süreyle kullanıldıklarında,
 • kalp krizi (miyokard enfarktüsü) veya inme (felç) riskinde küçük bir artış ile ilişkili bulunmuştur. Kalp veya damar hastalıkları olan, daha önce inme geçirmiş olan veya bu gibi durumlar için risk taşıyanlarda (yüksek tansiyon, yüksek kolesterol veya şeker hastalığı olanlar ya da    sigara içenlerde) tedavi doktor veya eczacı ile görüşülmelidir.

 • İbuprofen ve benzeri    NSAİ ilaçlar uzun süreli (süreğen) kullanıldığında, çocuğunuz
 • önceden bu türlü bir    hastalık geçirmemiş olsa bile, mide-bağırsak kanalında ülserler,

  kanama ve delinme oluşabilmektedir. Bu türlü istenmeyen etkilerin ortaya çıkma riski, daha önce böyle bir hastalık geçirmiş olanlarda, yaşlı kişilerde, yüksek ilaç dozlarında ve tedavi süresi uzadıkça artmaktadır.

 • Çocuğunuzun vücudunda sebepsiz olarak morarmalar, çürümeler ortaya çıkarsa, doktora başvurunuz,
 • - Çocuğunuzda üşüme, titreme ve ateşin birdenbire yükselmesi, halsizlik, başağrısı ve kusma, ya da ensesinde katılık hissi ortaya çıkarsa hemen doktora başvurunuz; bir tür beyin zarı iltihabı (aseptik menenjit) belirtileri olabilir.

  - Çocuğunuzun cildinde kızarıklık, döküntüler belirirse, hemen doktora başvurmalısınız.

  Diğer NSAİ ilaçlar ile olduğu gibi, İBUFEN infeksiyon belirtilerini maskeleyebilir.

  Çocuğunuzun hastalığının belirtilerinin rahatlamasında etkili olan en düşük dozun, en kısa süreyle kullanılması, ilacın istenmeyen etki olasılığını en aza indirecektir.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa çocuğunuz için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

  IBUFEN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  İBUFEN’i çocuğunuza aç karnına biraz su ile verebilirsiniz. Ancak az sayıda hastada İBUFEN ile hafif bir hazımsızlık hali ortaya çıkabilmektedir. Eğer çocuğunuzda böyle bir durum oluşursa, şurubu bir miktar yiyecek ya da süt ile vermeniz yararlı olacaktır.

  İBUFEN ile birlikte alkol kullanılması önerilmez.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileliğin 1. ve 2. üç aylık döneminde, çok gerekli olmadığı sürece ibuprofen kullanılmamalıdır.

  Hamileliğin son üç ayında kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  İBUFEN’in emziren anneler tarafından kullanılması önerilmemektedir.

  Araç ve makina kullanımı

  İBUFEN, sersemlik, rehavet, yorgunluk ve görme bozuklukları gibi yan etkilere neden olabilir. Eğer bu yan etkiler görülürse, hastalar araç ve makine kullanmamaları konusunda uyarılmalıdırlar.

  IBUFEN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu ürün her bir ölçeğinde (5 mL) 3.3 g şeker ve 0.35 g sorbitol içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından çocuğunuzun bazı şekerlere karşı duyarlılığı olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü kullanmadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. Sorbitol zaman zaman midede huzursuzluk ve ishale neden olabilir.

  İBUFEN Şurup aynı zamanda gliserin içermektedir. Gliserin yüksek dozlarda bazen baş ağrısı, midede huzursuzluk ve ishale yol açabilir.

  İBUFEN Şurup, gün batımı sarısı (E110) içermektedir. Dolayısıyla alerjik reaksiyonlara

  sebep olabilir. Bu alerjik reaksiyonlar aspirine alerjik olan kişilerde daha yaygındır.

  Çocuğunuz aspirine alerjik ise İBUFEN Şurup kullanmayınız.

  Sodyum benzoat yeni doğanlarda sarılık riskini arttırabilir.

  Ayrıca, içerdiği parahidroksibenzoatlar nedeniyle, alerjik reaksiyonlara (muhtemelen

  gecikmiş tipte) sebebiyet verebilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Bazı hastalarda etkileşimler bildirildiği için, İBUFEN tedavisinde iken, çocuğunuz için

  aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız dikkatli olmalısınız:

  - Aminoglikozit sınıfı antibiyotikler (örn. gentamisin, kanamisin, streptomisin); bunların atılımları azalabilir ve istenmeyen etkileri artabilir.

  - Yüksek tansiyon ilaçları; tansiyon düşürücü etki azalabilir.

  - NSAİİ’ler, ADE inhibitörleri,beta-blokerler ve diüretikler gibi yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan ilaçların etkisini azaltabilir. Diüretikler ayrıca, NSAİİ’lerin

  nefrotoksisite (böbrekler üzerine zararlı etki) riskini artırabilir.

  - Kolestiramin : İbuprofenin, kolestiramin ile birlikte uygulanması, ibuprofenin mide-bağırsak kanalındaki emilimini azaltabilir. Fakat klinik önemi bilinmemektedir.

  - Sülfonilüre : NSAİİ’ler sülfonilüre tedavilerini potansiyalize edebilirler. Sülfonilüre tedavisi görmekte olan hastalarda ibuprofen kullanımı ile çok seyrek hipoglisemi rapor edilmiştir.

  - Mifepriston : NSAİİ’lerin prostaglandin etkiyi ters yönde etkileme özellikleri sebebiyle, teorik olarak ilacın etkililiğinde azalma olabilir. Sınırlı kanıt, prostaglandin ile NSAİİ’lerin aynı gün birlikte uygulanmasının, mifepriston veya prostaglandinin servikal olgunlaşma veya uterus kontraktilitesi (rahmin kasılması) üzerindeki etkilerini olumsuz etkilemediğini ve hamileliğin medikal terminasyonunun (tıbbi olarak sonlandırılması) klinik etkililiğini düşürmediğini göstermektedir.

  - CYP2C9 İnhibitörleri (Karaciğerde ilaçların etkisiz hale getirilmesinde görev yapan proteinleri durduran ilaç grubu) : ibuprofenin, CYP2C9 inhibitörleri ile birlikte uygulanması, ibuprofene (CYP2C9 enzimlerini etkileyen madde) maruziyeti arttırabilir. Vorikonazol ve flukonazol (mantar tedavisinde kullanılan ilaçlar, CYP2C9 inhibitörleri) ile yapılan bir çalışmada, yaklaşık %80-100 oranında artmış bir S(+)-ibuprofen maruziyeti gösterilmiştir. Özellikle yüksek dozdaki ibuprofenin vorikonazol veya flukonazol gibi güçlü CYP2C9 inhibitörleri ile birlikte uygulanması durumunda, ibuprofen dozunun düşürülmesi düşünülmelidir.

 • Kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar (örn. varfarin); pıhtılaşma engelleyici etki artabilir.
 • Pıhtılaşmayı sağlayan kan pulcuklarının faaliyetini engelleyen ilaçlar (antitrombosit ajanlar, örn. aspirin dipiridamol, klopidogrel) ve depresyon için kullanılan selektif serotonin geri-alım inhibitörleri (örn., fluoksetin, fluvoksamin, paroksetin, sertralin); NSAİİ’ler ile birlikte kullanıldıklarında mide-bağırsak kanalında kanama riskini arttırabilirler.
 • Aspirin; istenmeyen etki olasılığı artabilir.
 • Ginkgo biloba bitkisel özütü; mide-bağırsak kanalında kanama riski artabilir.
 • İdrar söktürücüler (örn., furosemid); idrar söktürücü etki azalabilir ve böbrek bozukluğu riski artabilir.
 • Kalp yetmezliğinde kullanılan kalp glikozidleri (örn., digoksin, digitoksin); bu ilaçların kan düzeyleri artabilir.
 • Kaptopril ile birlikte kullanımında dikkatli olunmalıdır.
 • - Kinolon sınıfı antibiyotikler (örn., siprofloksasin); nöbet (konvülsiyon) gelişme riski vardır.

 • Diğer ağrı kesiciler (COX-2 inhibitörleri dahil diğer NSAİİ’ler; örn., aspirin, naproksen, selekoksib, nimesülid); iki veya daha fazla NSAİ ilacın birlikte kullanılmasından kaçınılmalıdır.
 • - Kortizon grubu ilaçlar; mide-bağırsak kanalında ülser ve kanama riski artabilir.

 • Lityum tuzları (ruhsal hastalıklarda kullanılır) ve metotreksat (romatizmal eklem hastalıklarında ve bazı kanser türlerinde kullanılan bir ilaç); vücuttan atılımları azalabilir. NSAİİ’ler, metotreksatın tubular sekresyonunu (idrara atılmasını) engelleyebilir ve metotreksatın klerensini (temizlenmesini) düşürebilir.
 • Mifepriston (düşük ilacı); ilacın etkililiğinde azalmaya neden olabilir.
 • Siklosporin; böbrek bozukluğu riskinde artış olabilir.
 • - Takrolimus; NSAİİ’ler ile beraber kullanıldığında böbrek üzerine olan zararlı etkilerinde artış olabilir.

 • Tiklopidin ile birlikte kullanılmamalıdır.
 • - Zidovudin; NSAİİ’ler ile beraber verildiğinde kandaki toksik etki riskinde artış olabilir. Aynı zamanda zidovudin ve ibuprofen tedavisi alan HIV (+) hemofili (kanamanın durmaması sorunu) hastalarında kan oturması ve eklem boşluğunda kan birikmesi riskinde artışa ilişkin kanıt bulunmaktadır.

  Eğer çocuğunuzda reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.IBUFEN nasıl kullanılır ?

  İBUFEN’i çocuğunuza ne zaman ve ne şekilde vereceğiniz konusunda doktorunuzun talimatlarını izleyiniz. Eğer emin değilseniz, doktorunuza ya da eczacınıza sormalısınız.

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Çocuklar

  İBUFEN’in olağan günlük dozu bölünmüş dozlar halinde vücut ağırlığı başına 20-30 mg/kg’dır. Bu dozlar, şurup aşağıdaki gibi verilerek sağlanabilir:

 • 6 ay-1yaş :Günde üç defa 2.5ml(yarım ölçek-çocuğunuzun 7kg’dan ağır olması koşulu ile)
 • 1-2 yaş    : Günde üç-dört defa 2.5 ml (yarım ölçek)
 • 3-7 yaş    : Günde üç-dört defa 5 ml (bir ölçek)
 • 8-12 yaş    : Günde üç-dört defa 10 ml (iki ölçek)
 • Jüvenil romatoid artrit hastalığında (çocuk ve ergenlerde ortaya çıkan özel bir romatizmal eklem hastalığı), bölünmüş dozlar halinde vücut ağırlığı başına 40 mg/kg dozuna kadar verilebilir.

  Yetişkinler

  Önerilen doz, bölünmüş dozlar halinde günde 1200-1800 mg’dır (günde üç defa 4-6 ölçek). Bazı hastalarda 600-1200 mg/gün dozunda idame edilebilir.

  Bölünmüş dozlar halinde verilen günlük doz 2400 mg’ı geçmemelidir.

  Ancak gerektiğinde, doz 3200 mg’a yükseltilebilir.

  Uygulama yolu ve metodu

  İBUFEN, aç karına biraz su ile verilebilir. Ancak az sayıda hastada İBUFEN ile hafif bir hazımsızlık hali ortaya çıkabilmektedir. Eğer böyle bir durum oluşursa, şurubu bir miktar yiyecek ya da süt ile vermeniz yararlı olacaktır.

  İBUFEN alımı ile ağızda veya boğazda geçici bir yanma hissi olabilir. Kullanmadan önce şişeyi iyice çalkalayınız.

  Değişik yaş grupları

  Yaşlılarda kullanımı

  İBUFEN böbrekleri ve karaciğeri normal çalışan yaşlılarda, doz ayarlaması yapılmaksızın kullanılabilir. Ancak yaşlılardaki dozajda dikkatli olunmalıdır. En düşük etkin doz olası en kısa süreyle kullanılmalıdır.

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/karaciğer/kalp yetmezliği: Böbrek, karaciğer ya da kalp yetmezliği olan hastalarda dikkatli olunmalıdır, çünkü İBUFEN gibi NSAİİ’lerin kullanımı böbrek fonksiyonlarında bozulmayla sonuçlanabilir. Bu hastalarda doz mümkün olan en düşük düzeyde tutulmalı ve böbrek fonksiyonları izlenmelidir.

  Eğer İBUFEN ’in etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla IBUFEN kullanırsanız

  Reçete edilen günlük dozdan daha fazlasını kullanmayınız.

  İBUFEN ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullandıysanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  IBUFEN'i kullanmayı unuttuysanız

  Bir dozu unutursanız, bunu hatırlar hatırlamaz ilacı veriniz. Ancak bir sonraki dozun zamanı gelmişse, unuttuğunuz dozu atlayınız ve daha sonrasında ilacınızı normalde kullandığınız şekilde kullanmaya devam ediniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz vermeyiniz.

  IBUFEN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Doktorunuz tedaviyi sonlandırıncaya kadar İBUFEN kullanmaya devam etmeniz önem taşımaktadır. Sadece çocuğunuz kendisini daha iyi hissettiği için tedaviye son vermeyiniz. İBUFEN almayı zamanından önce keserseniz, çocuğunuzun hastalığı daha da kötüleşebilir.

  Hastalığın belirtilerinin rahatlamasında etkili olan en düşük dozun, en kısa süreyle kullanılması, ilacın istenmeyen etki olasılığını en aza indirecektir.

  Bu ilacın kullanımı hakkında başka sorularınız varsa, doktor veya eczacınıza sorunuz.

  Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı  Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.
  Artrit Artrit  Artrit, oldukça yaygın bir hastalıktır ancak iyi anlaşılamamıştır. Aslında “artrit” tek bir hastalığın adı değildir; eklem ağrısı veya eklem hastalıklarını adlandırmanın gayri resmi yoludur.
  Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük Grip ve soğuk algınlığı (nezle) semptomları arasındaki farkı bilmek önemlidir. Soğuk algınlığı gripten daha hafif belirtiler gösteren bir solunum yolu hastalığıdır.
  Kalp Krizi Kalp Krizi Kalbe giden kan akışı durduğunda kalp krizi meydana gelir.
  Artrit Artrit Artrit, oldukça yaygın bir hastalıktır ancak iyi anlaşılamamıştır. Aslında “artrit” tek bir hastalığın adı değildir; eklem ağrısı veya eklem hastalıklarını adlandırmanın gayri resmi yoludur.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Abbott Laboratuvarları İthalat İhracat Tic. Ltd. Şti.
  Geri Ödeme KoduA03714
  Satış Fiyatı 69.24 TL [ 17 May 2024 ]
  Önceki Satış Fiyatı 69.24 TL [ 10 May 2024 ]
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699548570759
  Etkin Madde Ibuprofen
  ATC Kodu M01AE01
  Birim Miktar 100/5
  Birim Cinsi MG/ML
  Ambalaj Miktarı 100
  Kas İskelet Sistemi > Non-steroid > İbuprofen
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  IBUFEN 100 mg/5 ml 100 ml pediatrik şurup Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  17 May 202469.24 TL
  10 May 202469.24 TL
  3 May 202469.24 TL
  26 Apr 202469.24 TL
  22 Apr 202469.24 TL
  15 Apr 202469.24 TL
  5 Apr 202469.24 TL
  1 Apr 202469.24 TL
  2024 / 2008 İlaç Fiyatları