Genveon İlaçları › IBANOS 3 mg/3 ml IV enjeksiyonluk çözelti içeren 1 ampül › Kullanma Talimatı

IBANOS 3 mg/3 ml IV enjeksiyonluk çözelti içeren 1 ampül Kullanma Talimatı

Ibandronik Asit }

Kas İskelet Sistemi > Kemik İlaçları > İbandronik Asit Genveon İlaç San. ve Tic. A.Ş. | Güncelleme : 7 March  2014

İBANOS 3 mg/3 mL i.v. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul intravenöz (damar içine) uygulanır.

Etken Madde

İbandronik asit.

Yardımcı maddeler

Sodyum klorür, asetik asit, sodyum asetat trihidrat, enjeksiyotıluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. IBANOS nedir ve ne için kullanılır?

2. IBANOS’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. IBANOS nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. IBANOS’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.IBANOS nedir ve ne için kullanılır?

• İBANOS, bisfosfonatlar olarak bilinen ilaç grubunun bir üyesi olan ibandronik asit içerir. Hormon içermez.

• İBANOS 3 mg/3 mL i.v. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul içinde berrdk, partikül içermeyen çözeltidir.

• İBANOS 3 mg/3 mL i.v. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul bir sağlık mesleği mensubu tarafmdan yapılmalıdır. İBANOS’u kendi başınıza enjekte etmeyiniz.

• İBANOS size, kırık riskinizde artış olduğundan, osteoporoz tedavisi amacıyla reçete edilmiştir. Yapılan çalışmalarda, omurga kırıkları riskinde bir düşüş olduğu gösterilmiştir fakat kalça kırıkları ile ilgili herhangi bir çalışma yoktur. Osteoporoz, menopoz sonrasında kadınlarda yaygın olan, kemiklerdeki incelme ve zayıflamadır. Menopozda kadın yumurtalıkları, iskelet yapısını sağlıklı tutmaya yardımcı olan kadınlık hormonu östrojenin üretimine son ve|rir.

Bir kadın ne kadar erken menopoza girerse, osteoporozda kırık riski de o kadar artar. Kırık riskini artırabilecek diğer faktörler aşağıdaki gibidir:

- beslenme düzeninde yeterince kalsiyum ve D vitamini bulunmaması

- sigara veya çok fazla alkol tüketimi

- yeterince yürümeme veya ağırlık kaldırma egzersizi yapmama

- ailede osteoporoz öyküsü

Osteoporozu olan birçok insanda semptom görülmez. Semptom görülmüyorsa, bu rahatsızlığın sizde olup olmadığını bilemeyebilirsiniz. Ancak, osteoporoz, düşmeniz veya kendinizi yaralamanız halinde kemiklerinizin kırılma olasılığım artırır. 50 yaş sonrası kemik kırılması osteoporoz belirtisi olabilir. Osteoporoz ayrıca sırt ağrısı, boy kısalması ve kamburluğa neden olabilir.

İBANOS, osteoporoz nedeniyle oluşan kemik kaybını önler ve kemiğin yenilenmesine yardımcı olur. Dolayısıyla İBANOS kemiğin kırılma olasılığını azaltır.

Sağlıklı bir yaşam biçimi, tedavinizden en yüksek faydayı sağlamanıza da yardımtı olacaktır. Sağlıklı yaşam biçimine kalsiyum ve D vitamini açısından zengin dengeli bir beslenme düzeni, yürüme veya başka herhangi bir ağırlık kaldırma egzersizi yapma, sigara ve çok fazla alkol kullanmama dahildir.


2.IBANOS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

IBANOS'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Kandaki kalsiyum düzeyiniz düşükse veya düşük olabileceğini düşünüyorsanız lütfen doktorunuza danışınız.

• İbandronik aside veya İBANOS’daki diğer bileşenlerden herhangi birine karşı alerjik (aşırı duyarlılık) reaksiyonunuz varsa. Damar içine uygulanan (intravenöz) ibandronik asit ile tedavi edilen hastalarda ciddi ve bazen ölümcül olabilen alerjik reaksiyonlar rapor edilmiştir.

Alerjik reaksiyon meydana gelmesi durumunda İBANOS tedaviniz hemen kesilmeli ve uygun tedavi düzenlenmelidir.

IBANOS'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Bazı kişilerin, İBANOS alırken özellikle dikkatli olmaları gerekmektedir. Doktorunuzla konuşarak aşağıdaki durumların etkisini kontrol ediniz:

- Böbrekleriniz ile ilgili bir probleminiz, böbrek yetmezliğiniz varsa veya daha önce herhangi bir dönemde olduysa veya diyalize ihtiyaç duyduysanız veya böbreklerinizi etkileyecek başka bir hastalık geçirdiyseniz.

- Herhangi bir mineral metabolizma bozukluğunuz varsa (D vitamini eksikliği gibi).

• İBANOS kullanırken kalsiyum ve D vitamini takviyesi almalısınız, pğer bunu yapamıyorsanız, doktorunuzu bilgilendirmelisiniz.

• Diş tedavisi görüyorsanız veya diş ameliyatı geçirecekseniz, diş hekiminize İBANOS tedavisi gördüğünüzü söyleyiniz.

• Kalp problemleriniz varsa ve doktor günlük sıvı aliminizi kısıtladıysa.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

IBANOS'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

IBANOS'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Hamilelik

• İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Hamileyseniz veya hamile kalma olasılığınız varsa İBANOS kullanmayınız.

• Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışırız.

Emzirme

• İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Emziriyorsanız İBANOS kullanmayınız.

• Emzirirken İBANOS kullanmak için ilacı kesmeniz gerekmektedir.

Araç ve makina kullanımı

İBANOS’un araç ve makine kullanma yeteneği üzerine etkileri araştırılmamıştır.

IBANOS'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her 3ml’sinde 1 mmol’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.IBANOS nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

İBANOS için tavsiye edilen doz, üç ayda bir 3 mg (1 ampul) intravenöz enjeksiyondur Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Uygulama yolu ve metodu

damar içine mar içine


Enjeksiyon bir doktor veya deneyimli bir sağlık mesleği mensubu tarafından uygulanmalıdır. Enjeksiyonu kendi kendinize uygulamayınız.

Enjeksiyon için çözelti, vücudun herhangi bir başka bölgesine değil, uygulanmalıdır.

daı


Değişik yaş gurupları:

Yaşlılarda kullanımı

Yaşa bağlı olarak doz ayarlaması gerekli değildir.

Çocuklarda kullanımı

18 yaşın altındaki hastalarda İBANOS’un güvenlik ve etkinliği araştırılmamıştır.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliğiniz varsa İBANOS kullanırken dikkatli olunmalıdır. Doktorunuza danışınız. Karaciğer yetmezliği:

Özel bir doz ayarlaması bulunmamaktadır.

Eğer İBANOS’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise veya eczacınız ile konuşunuz.

doktorunuz


Kullanmanız gerekenden daha fazla IBANOS kullanırsanız

İBANOS’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya konuşunuz.

Kullanım sırasında kanınızdaki kalsiyum, fosfor veya magnezyum seviyeleri Doktorunuzun düzeltmek için adımlar atabilir veya size bu mineralleri içeren bir uygulayabilir.

IBANOS'i kullanmayı unuttuysanız

düşebilir.

enjeksiyon


Hatırlar hatırlamaz en kısa zamanda bir sonraki dozu almalısınız. Daha sonra, en sjm aldığınız enjeksiyondan itibaren her 3 ayda bir enjeksiyonunuzu almaya devam edebilirsiniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz (her iki dozu birbirine yakın zamanda) almayınız.

ı surece uç avi almaya farklılık


ted.


bir


IBANOS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Tedaviden en yüksek yararı sağlayabilmek için doktorunuzun sizin için reçete ettiğ ayda bir enjeksiyonları almaya devam etmeniz önemlidir. İBANOS yalnızca siz devam ettiğiniz sürece osteoporozu tedavi edebilir, aksi takdirde herhangi göremezsiniz veya hissedemezsiniz.


Ayrıca tedaviniz sırasında doktorunuz tarafından tavsiye edildiği şekilde kalsiyum ve D vitamini takviyesi de almalısınız.

Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı  Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.
Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri  Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.
Diyabet Hastalığı Diyabet Hastalığı Diyabet, insülin hormonu ile ilgili problemlerden kaynaklanan bir hastalıktır.
Artrit Artrit Artrit, oldukça yaygın bir hastalıktır ancak iyi anlaşılamamıştır. Aslında “artrit” tek bir hastalığın adı değildir; eklem ağrısı veya eklem hastalıklarını adlandırmanın gayri resmi yoludur.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Genveon İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Geri Ödeme KoduA14319
Satış Fiyatı 758.02 TL [ 15 Apr 2024 ]
Önceki Satış Fiyatı 758.02 TL [ 5 Apr 2024 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699293751830
Etkin Madde Ibandronik Asit
ATC Kodu M05BA06
Birim Miktar 3+3
Birim Cinsi MG/ML
Ambalaj Miktarı 1
Kas İskelet Sistemi > Kemik İlaçları > İbandronik Asit
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

IBANOS 3 mg/3 ml IV enjeksiyonluk çözelti içeren 1 ampül Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
15 Apr 2024758.02 TL
5 Apr 2024758.02 TL
1 Apr 2024758.02 TL
26 Mar 2024758.02 TL
11 Mar 2024758.02 TL
4 Mar 2024758.02 TL
23 Feb 2024758.02 TL
16 Feb 2024758.02 TL
2024 / 2008 İlaç Fiyatları