Deva İlaçları › HITRIZIN 10 mg 20 ml damla › Kullanma Talimatı

HITRIZIN 10 mg 20 ml damla Kullanma Talimatı

Setirizin Hcl }

Solunum Sistemi > Sistemik Antihistaminik İlaçlar > Setirizin Deva Holding A.Ş. | Güncelleme : 25 September  2020

HİTRİZİN 10 mg/ml oral damla Ağızdan alınır.

•

Etken Madde

Setirizin dihidroklorür

Oral Damla’mn her bir ml’si 10 mg setirizin dihidroklorür içermektedir.

•

Yardımcı maddeler

Gliserin, propilen glikol, sodyum sakarin, metil paraben, propil paraben, sodyum asetat trihidrat, asetik asit, deiyonize su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. HITRIZIN nedir ve ne için kullanılır?

2. HITRIZIN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. HITRIZIN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. HITRIZIN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.HITRIZIN nedir ve ne için kullanılır?

HİTRİZİN, hemen hemen renksiz-sarımsı renkte, karakteristik kokulu, berrak görünüşlü bir çözeltidir. HİTRİZİN, damlalıklı, beyaz kapaklı, 20 mlTik amber renkli vidalı ağızlı cam şişelerde sunulur.

HİTRİZİN, alerjik nezle, müzmin nedeni bilinmeyen kurdeşen ve kaşıntıların tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.

HİTRİZİN,

2 yaş ve üstü bebekler, çocuklarda ve erişkinlerde;

- Aleıjik nezlenin burun ve göz ile ilgili belirtilerinin tedavisinde, kronik idiopatik ürtikerin (müzmin nedeni bilinmeyen kurdeşen) ve kaşıntının belirtilerinin tedavisinde kullanılır.


2.HITRIZIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

HITRIZIN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

- HİTRİZİN’in etkin maddesine veya yardımcı maddelerden herhangi birine, hidroksizine veya piperazin türevlerine karşı aşırı duyarlılık öykünüz varsa,

- Ağır böbrek yetmezliğiniz (kreatinin klerensinizin (böbrek fonksiyonlarını izlemek için kullanılan bir madde olan kreatininin böbrekler aracılığıyla kandan temizlenmesi) 10 ml/dk’nm altında olduğu böbrek yetmezliği) var ise bu ilacı kullanmayınız.

HİTRİZİN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLE KULLANINIZ

 • HİTRİZİN’i alkolle birlikte alıyorsanız dikkatli    olunuz.
 • İdrara çıkma problemleriniz varsa (omurilik    problemleri    ya da    prostat veya mesane
 • problemleri) doktorunuza danışınız.

  - Aleıji testi yaptırmanız gerekiyorsa, testten birkaç gün önce HİTRİZİN ile tedaviyi kesip kesmeyeceğinizi doktorunuza danışınız. HİTRİZİN    aleıji    testinin sonuçlarını

  etkileyebilir.

  Bu    uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde    dahi olsa    sizin    için geçerliyse lütfen

  doktorunuza danışınız.

  HITRIZIN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  HİTRİZİN’i aç veya tok kamına alabilirsiniz.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  HİTRİZİN’in hamile kadınlarda kullanımına ilişkin mevcut klinik veri çok azdır. Hayvan çalışmaları zararlı bir etki göstermemiş olsa da HİTRİZİN’in hamilelik boyunca ancak mutlak

  gerekli olduğunda ve dikkatle kullanılması önerilir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme

  Bebeğinizi emziriyorsanız ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. HİTRİZİN’in içeriğindeki etkin madde (setirizin) anne sütüne geçtiğinden emziren annelerin HİTRİZİN’i kullanması önerilmez.

  Araç ve makina kullanımı

  Önerilen 10 mg dozda HİTRİZİN araç kullanma becerisi, uykuya dalma ve simule montaj hattı (ilacın uyuşukluk/uyku hali etkisini ölçmede kullanılan, gerçek iş ortamındaki performansı temsil eden, bilgisayarla yapılan ve uyku halindeki tüm değişkenlere hassas ölçüm testi) verimliliğine klinikte anlamlı etki göstermemiştir.

  Araç kullanmayı planlayan, potansiyel olarak tehlikeli işlerde çalışan ve makine kullanan hastalar, önerilen dozu aşmamalı ve ilaca verdikleri yanıtı dikkate almalıdırlar. Bu tip duyarlı hastalarda, HİTRİZİN’in alkol veya diğer santral sinir sistemi depresanları (baskılayıcıları) ile eşzamanlı kullanımı, uyanıklıkta azalmaya ve performans bozukluğuna yol açabilir.

  HITRIZIN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  HİTRİZİN aleıjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

  HİTRİZİN, İmi’sinde (20 damla) 1 mmol (23 mg)’ dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

  Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı:

  HİTRİZİN’in diğer ilaçlarla, bilinen, klinikte anlamlı bir etkileşimi yoktur.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.HITRIZIN nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  2-6 vas arası çocuklarda: Günde 1 kez 2.5 mg (5 damla) uygulanır. Bu yaş grubunda günlük doz 5 mg’a yükseltilebilir ve günde 1 kez 5 mg (10 damla) veya günde iki kez (12 saatte bir)

  2.5 mg (5 damla) verilebilir.

  6-12 vas arası çocuklarda: Semptomlann şiddetine göre günde 1 kez 5 mg (10 damla) veya 10 mg (20 damla) uygulanır veya günlük doz ikiye bölünerek de uygulanabilir.

  12 vas üstü çocuklarda ve erişkinlerde: Semptomlann şiddetine göre günde 1 kez 5 mg (10 damla) veya 10 mg (20 damla) uygulanır.

  Uygulama yolu ve metodu

  HİTRİZİN ağızdan kullanım içindir.

  Değişik yaş grupları

  Yaşlılarda kullanımı

  Böbrek işlevi normalse dozun azaltılmasına gerek yoktur.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği

  Böbrek yetmezliği ve karaciğer yetmezliğiniz var ise doz böbrek yetmezliğinin şiddetine göre doktorunuz tarafmdan ayarlanır.

  Böbrek yetmezliği olan çocuklarda doz, böbrek fonksiyonu (işlevi) ve vücut ağırlığı göz önüne alınarak, doktor tarafmdan bireysel olarak ayarlanmalıdır.

  Sadece karaciğer yetmezliği olan hastalar normal reçetelenen dozu alabilirler. Hem böbrek hem de karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlanması önerilir.

  Eğer HİTRIZIN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla HITRIZIN kullanırsanız

  HİTRİZİN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız hemen bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  HITRIZIN'i kullanmayı unuttuysanız

  Doktorunuzun size verdiği talimatlara uygun olarak ilacı almaya devam ediniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  HITRIZIN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  HİTRİZİN ile tedavinin süresi klinik belirtilere ve bireysel olarak hastalığın seyrine bağlıdır.

  Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek  İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.
  Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon  Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
  Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.
  Pankreas Kanseri Pankreas Kanseri Pankreas karnın alt kısmında yatay şekilde bulunan bir organdır. Sindirime yardımcı olan enzimleri ve kan şekerini yönetmeye yardımcı olan hormonları vücuda dağıtmakla görevlidir.
  Asperger Sendromu Asperger Sendromu Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Deva Holding A.Ş.
  Satış Fiyatı 19.32 TL [ 25 Sep 2020 ]
  Önceki Satış Fiyatı 19.32 TL [ 18 Sep 2020 ]
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699525592385
  Etkin Madde Setirizin Hcl
  ATC Kodu R06AE07
  Birim Miktar 10
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 20
  Solunum Sistemi > Sistemik Antihistaminik İlaçlar > Setirizin
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  HITRIZIN 10 mg 20 ml damla Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  25 Sep 202019.32 TL
  18 Sep 202019.32 TL
  11 Sep 202019.32 TL
  7 Sep 202019.32 TL
  28 Aug 202019.32 TL
  21 Aug 202019.32 TL
  14 Aug 202019.32 TL
  10 Aug 202019.32 TL
  2020 / 2008 İlaç Fiyatları