Deva İlaçları › HEPATOVIR-B 1 mg 30 film tablet › Kullanma Talimatı

HEPATOVIR-B 1 mg 30 film tablet Kullanma Talimatı

Entekavir }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Virüslere Karşı Direkt Etkili İlaçlar > Entekavir Deva Holding A.Ş. | Güncelleme : 4 April  2014

HEPATOVİR-B 0.5 mg film tablet Ağız yoluyla alınır.

Etken Madde

Her bir film tablette 0,5 mg entekavir.

Yardımcı maddeler

Laktoz monohidrat, mikrokristalin sellüloz Tip 102, povidon K30,

kollidon CL, magnezyum stearat, polivinil alkol, talk, polietilen glikol, titanyum dioksit

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. HEPATOVIR-B nedir ve ne için kullanılır?

2. HEPATOVIR-B’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. HEPATOVIR-B nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. HEPATOVIR-B’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.HEPATOVIR-B nedir ve ne için kullanılır?

HEPATOVİR-B antiviraller olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir. HEPATOVİR-B, erişkinlerde hepatit B virüsü (HBV) enfeksiyonunun tedavisinde kullanılır.

HEPATOVİR-B 0.5 mg Film Tabletlerin her biri etkin madde olarak 0,5 mg entekavir içerir. HEPATOVİR-B 0.5 mg Film Tablet, beyaz renkli, bikonveks, üçgen film kaplı tabletler halindedir.

HEPATOVİR-B, erişkinlerde hepatit B virüsü (HBV) enfeksiyonunun tedavisinde kullanılır.

Hepatit B virüsünün neden olduğu enfeksiyon, karaciğerinize zarar verebilir. HEPATOVİR-B vücudunuzdaki virüs miktarını azaltır ve karaciğerinizin durumunu iyileştirir.


2.HEPATOVIR-B kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

HEPATOVIR-B'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Entekavire veya HEPATOVİR-B'nin diğer bileşenlerine karşı alerjiniz var ise kullanmayınız.

HEPATOVIR-B'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

  • Sizde insan immünoyetmezlik virüsü (HlV)'ın oluşturduğu (veya neden olduğu) bir enfeksiyon varsa,
  • Böbrek yetmezliğiniz varsa HEPATOVİR-B vücudunuzdan böbrekler yoluyla atıldığından ilacın dozunun değiştirilmesi gerekebilir,
  • Siroz hastalığınız olup/olmadığını, varsa vücudunuzda neden olacağı olası etkiler konusunda doktorunuza danışınız.
  • Size karaciğer nakli yapıldıysa
  • HIV enfeksiyonunuz varsa bu durumu doktorunuza söylediğinizden emin olunuz. Hepatit B enfeksiyonunuz ile eş zamanlı olarak HIV tedavisi için herhangi bir ilaç kullanmıyorsanız, gelecekteki HIV tedavisinin etkinliğini azaltacağından, HEPATOVİR-B kullanmayınız. HEPATOVIR-B HIV enfeksiyonunuzu kontrol altına almayacaktır.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

HEPATOVİR-B diğer insanlara HBV bulaştırmanızı engellemez. Bu nedenle diğer insanlara HBV bulaştırmamak için gerekli önlemleri alınız. Aşılama, HBV bulaşma riskine karşı koruyacaktır.

HEPATOVİR-B, laktik asidoz (kamınızda laktik asit birikmesi) ve karaciğer büyümesine neden olabilen bir ilaç grubuna dahildir. Bulantı, kusma ve mide ağrısı gibi belirtiler laktik asidoz oluşumunu gösterebilir. Bu seyrek ama ciddi yan etki nadiren ölümcül olabilir. Laktik asidoz özellikle aşırı fazla kilolu bayanlarda daha sık oluşur. HEPATOVİR-B alıyorsanız doktorunuz sizi düzenli olarak kontrol edecektir.

HEPATOVIR-B'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

HEPATOVİR-B pek çok durumda aç ya da tok kamına alınabilir. Daha önce lamivudin etken maddesini içeren bir ilaç ile tedavi gördüyseniz ancak bu tedavi başarısız olduysa ve

HEPATOVİR-B tedavisine geçtiyseniz, HEPATOVİR-B'yi aç kama ve günde bir kez alınız. İlerlemiş karaciğer hastalığınız varsa, doktorunuz HEPATOVİR-B'yi aç kamına(yemekten yaklaşık 2 saat önce veya yaklaşık 2 saat sonra) almanızı tavsiye edecektir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

HEPATOVİR-B kesinlikle gerekli olmadıkça hamilelikte kullanılmamalıdır. Doktorunuz, hamilelik esnasında HEPATOVİR-B'yi kullanmanın potansiyel risklerinden bahsedecektir. Gebelik sırasında kullanımının güvenli olduğu kanıtlanmamıştır. HEPATOVİR-B'yi kullanan erkeklerin ve kadınların tedavi süresi boyunca etkili doğum kontrol yöntemlerini kullanmaları tavsiye edilmelidir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer emziriyorsanız HEPATOVİR-B kullanmayınız, çünkü ilacın etkin maddesinin sütünüze geçip geçmediği bilinmemektedir.

Araç ve makina kullanımı

HEPATOVİR-B'un araç ve makine kullanımını etkilemesi beklenmemektedir; ancak sersemlik, halsizlik ve uyuklama hali gibi yan etkilerinden dolayı araç ve makine kullanma yeteneğiniz etkilenebilir. Herhangi bir şüpheniz olduğunda doktorunuza danışınız.

HEPATOVIR-B'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

İçeriğinde bulunan laktoz nedeniyle, eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse, HEPATOVİR-B'yi almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer,

• Böbrek fonksiyonlarınızı azaltan ilaçlar alıyorsanız doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.HEPATOVIR-B nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

HEPATOVİR-B'yi her zaman doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız. Eğer emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza muhakkak danışmaksınız.

HEPATOVİR-B'nin normal dozu günde bir kez 0,5 mg veya 1 mg'dır.

Daha önce HBV tedavisi almış olmanıza ve aldığınız ilaca göre veya böbrek sorunlarınıza göre; doktorunuz daha düşük dozlar almanız ya da HEPATOVİR-B'yi bir günden daha az sıklıkta almanız gerektiğine karar verebilir. Size verilecek doz karaciğerinizin durumuna göre de belirlenecektir.

Doktorunuz sizin için uygun olan dozu söyleyecektir. İlacınızdan tam etki elde edebilmek ve tedaviye direnç gelişimini azaltmak için her zaman doktorunuzun önerdiği dozu alınız. HEPATOVİR-B'yi doktorunuzun önerdiği süre boyunca alınız. Doktorunuz size tedaviyi ne zaman bırakmanız gerektiğini söyleyecektir.

Uygulama yolu ve metodu

Tabletleri yeterli miktarda (örneğin bir bardak) su ile alınız.

HEPATOVİR-B pek çok durumda aç ya da tok kamına alınabilir. Daha önce lamivudin etken maddesini içeren bir ilaç ile tedavi gördüyseniz ancak bu tedavi başansız olduysa ve HEPATOVİR-B tedavisine geçtiyseniz, HEPATOVİR-B'yi aç kama ve günde bir kez alınız. İlerlemiş karaciğer hastalığınız varsa, doktorunuz HEPATOVİR-B'yi aç kamına (yemekten yaklaşık 2 saat önce veya yaklaşık 2 saat sonra) almanızı tavsiye edecektir.

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

HEPATOVİR-B dozunun yaşa göre ayarlanmasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği olan hastalarda HEPATOVİR-B dozunun değiştirilmesi gerekebilir. Karaciğer yetmezliği olan hastalarda HEPATOVİR-B dozunun ayarlanmasına gerek yoktur.

Eğer HEPATOVİR-B'nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla HEPATOVIR-B kullanırsanız

HEPATOVİR-B'detı kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

HEPATOVIR-B'i kullanmayı unuttuysanız

Hiçbir dozu almayı unutmamanız önemlidir. HEPATOVİR-B'nin bir dozunu almayı unutursanız, unuttuğunuzu fark eder etmez bu dozu alınız. Eğer bir sonraki dozunuzun zamanı gelmişse unuttuğunuz dozu almayınız ve sonraki dozunuzu her zamanki saatinde alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

HEPATOVIR-B ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Bazı kişilerde HEPATOVİR-B tedavisi sonlandırıldığında çok ciddi karaciğer iltihabı belirtileri gözlenebilir. Tedaviyi bıraktıktan sonra belirtilerde herhangi bir değişiklik görürseniz hemen doktorunuza bildiriniz.

Doktorunuz tavsiye etmediği sürece HEPATOVİR-B tedavisini kesmeyiniz; tedaviyi kestiğinizde karaciğer iltihabınız kötüleşebilir. HEPATOVİR-B ile tedaviniz sonlandırıldığında, doktorunuz sizi izlemeye devam edecektir ve birkaç ay süreyle kan testleri yapacaktır.

Bu ilacın kullanımı ile ilgili başka sorularınız olursa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Asperger Sendromu Asperger Sendromu  Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
Şizofrenlik Şizofrenlik  Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.
Deri Kanseri Deri Kanseri Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Deva Holding A.Ş.
Geri Ödeme KoduA14821
Satış Fiyatı 3115.42 TL [ 10 May 2024 ]
Önceki Satış Fiyatı 3115.42 TL [ 3 May 2024 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699525099396
Etkin Madde Entekavir
ATC Kodu J05AF10
Birim Miktar 1
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 30
Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Virüslere Karşı Direkt Etkili İlaçlar > Entekavir
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

HEPATOVIR-B 1 mg 30 film tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
10 May 20243,115.42 TL
3 May 20243,115.42 TL
26 Apr 20243,115.42 TL
22 Apr 20243,115.42 TL
15 Apr 20243,115.42 TL
5 Apr 20243,115.42 TL
1 Apr 20243,115.42 TL
26 Mar 20243,115.42 TL
2024 / 2008 İlaç Fiyatları