Osel İlaçları › HEPASELAMIN aminoasit sol.500 ml setli şişe › Kullanma Talimatı

HEPASELAMIN aminoasit sol.500 ml setli şişe Kullanma Talimatı

Beslenme Solüsyonu }

Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Damar İçine Enjekte Edilenler > Amino Asit Osel İlaç San. Ve Tic. A.Ş | Güncelleme : 27 March  2020

HEPASELAMİN Amino Asit IV İnfüzyon Çözeltisi

Steril

Damar yolundan kullanılır.

Etken Madde

Her 100 mL’lik çözelti 900 mg L-İzolösin, 1100 mg L-Lösin, 610 g Lizin (860 mg L-Lizin asetat olarak), 100 mg L-Metiyonin, 100 mg L- Fenilalanin, 450 mg L-Treonin, 66 mg L-Triptofan, 840 mg L-Valin, 770 mg L-Alanin, 600 mg L-Arjinin, 240 mg L-Histidin, 800 mg L-Prolin, 500 mg L-Serin, 900 mg Glisin (Amino asetik asit), 20 m g'dan az L- Sistein hidroklorür dihidrat ve 115 mg Fosforik asit içerir.

Yardımcı maddeler

Glasiyal asetik asit, sodyum bisülfit ve enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. HEPASELAMIN nedir ve ne için kullanılır?

2. HEPASELAMIN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. HEPASELAMIN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. HEPASELAMIN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.HEPASELAMIN nedir ve ne için kullanılır?

HEPASELAMİN amino asit IV infüzyon çözeltisi vakumlu 500 mL’ lik şişelerde kullanıma sunulan, berrak bir çözeltidir. Vücut için besleyici maddelerden proteinlerin yapıtaşı olan amino asitleri içeren bir çözeltidir.


2.HEPASELAMIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

HEPASELAMIN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

 • •  Daha önce HEPASELAMİN’i ya da içerdiği maddelerden birini aldığınızda alerjik bir tepki gösterdiyseniz, yani sizde aniden soluk kesilmesi, hırıltılı solunum, deri döküntüleri, kaşıntı ya da vücudunuzda şişme gibi belirtiler oluştuysa (alerjiniz olup olmadığından emin değilseniz, doktorunuza danışınız);

 • •   İdrarınızı hiç yapamıyorsanız (anüri);

 • •   Sizde amino asitlerin yapım ve yıkım olayları (amino asit metabolizması) doğuştan bozuksa, özellikle de Akçaağaç Şurubu İdrar Hastalığı ve isovalerik asidemi gibi hastalıklar varsa bu ilacı KULLANMAYlNlZ.

 • HEPASELAMIN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer,

 • •  Böbrek işlevleriniz bozuksa ya da mide bağırsak kanamanız varsa;

 • •   Size uzun süredir damar yoluyla beslenme ya da sıvı uygulaması yapılıyorsa ve buna bağlı olarak vücudunuzda aşın sıvı toplanması (ödem) veya akciğerlerinizde sıvı birikimi varsa;

 • •   Astım hastalığınız varsa;

 • •   Kalp yetmezliğiniz varsa;

 • •   Bu ilacı diğer besleyici maddelerle birlikte kullanıyorsanız ve sizde şeker hastalığı ya da bu hastalığa yatkınlık durumu varsa;

 • •  Bu ürün size kol veya bacaklarınızdaki damarlardan veriliyorsa (Bu durumda HEPASELAMİN uygun oranda sulandırılmalı ve yeterli miktarda kalori ile birlikte verilmelidir).

 • Doktorunuz uzun süredir damar yoluyla beslendiğiniz durumlarda size düzenli aralıklarla kan testleri ya da klinik değerlendirmeler yapacak ve normal değerlerden sapma durumunda ek ilaçlar kullanacaktır.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  HEPASELAMIN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Damar yoluyla beslenme sırasında normal yiyecek içeceklerinizi tüketebilirsiniz.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Gebelik döneminde HEPASELAMİN’i kullanıp kullanamayacağınıza, bu tedavinin size sağlayacağı faydalar ile olası zararlarını karşılaştırdıktan sonra doktorunuz karar verecektir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  Bebeğinizi emzirirken doktorunuz tarafından bu ilacın size sağlayacağı faydalar, olası zararlarından fazla olduğu düşünülürse, doktorunuzun kararıyla ilacı kullanabilirsiniz.

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  Araç ve makina kullanımı

  Damar içi yoldan beslenme sırasında araç ve makine kullanımı mümkün değildir. Tedaviniz sonlandıktan sonra araç ve makine kullanımı üzerinde herhangi bir etkisi bulunmaz.

  HEPASELAMIN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  HEPASELAMİN’in içeriğinde bulunan maddelere karşı bir aşırı duyarlılığınız yoksa, bu yardımcı maddelere karşı olumsuz bir etki beklenmez.

  Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha fazla sodyum içerir; bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Bu ürün yardımcı madde olarak sodyum bisülfit içermektedir. Sodyum bisülfit bazı duyarlı kişilerde alerjik tipte reaksiyonlara, anafilaksiye ya da ağır ve yaşamı tehdit eden astım atağına yol açabilir. Toplumda sülfite karşı duyarlılığın genel yaygınlığı bilinmemekle birlikte çok düşük olduğu tahmin edilmektedir. Sülfit duyarlılığı astımı olan kişilerde olmayanlara göre daha sık görülmektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Reçetesiz alınan ilaçlar, aşılar ve bitkisel ilaçlar da dahil olmak üzere başka herhangi bir ilaç almayı planlıyorsanız, alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız lütfen doktorunuza bildiriniz.

  Hekiminiz içine katacağı herhangi bir ilacın çözeltiyle geçimli olup olmadığını kontrol edecektir. HEPASELAMİN’e herhangi bir ilaç eklendiği ya da ilacın diğer besleyici maddelerle karıştırılarak kullanıldığı durumlarda, karışım hemen uygulanmalıdır.


  3.HEPASELAMIN nasıl kullanılır ?

  İlacınızın uygulama sıklığı, her defa uygulanacak miktarı ve ne kadar süreyle damar içi uygulamaya devam edeceğiniz doktorunuz tarafından belirlenecektir.

  HEPASELAMİN genel olarak günde 80-120 gram amino asit sağlayacak dozda verilir.

  Uygulama yolu ve metodu

  HEPASELAMİN toplardamarlarınıza yerleştirilen plastik bir boru (kateter) yardımıyla damar içi yoldan kullanılır. Damar içi uygulama kol veya bacaklarınızdaki damarlardan olabileceği gibi boyun bölgenizdeki büyük toplardamarlardan yapılabilir.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Doktorunuz beslenme sıvısının toplam hacmini ve uygulama hızını çocuğun yaşı, vücut ağırlığı ve böbrek fonksiyonlarına göre bireysel olarak hesaplayacaktır.

  Doktorunuz, hastanın yeni doğan ve küçük bebek olması durumunda kan şeker düzeyleri dahil birçok kan değerini yakından izleyecektir.

  Bu tıbbi ürün fenilalanin ihtiva etmektedir. Fenilketonürisi olan kişilere zararlı olabilir.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlı hastaların, daha genç olanlara göre sıvı yüklenmesi ve tuz dengesizliklerine daha yatkın olduğu bilinmektedir. Bu durum yaşlılarda daha sık görülen böbrek fonksiyonlarında bozulmayla ilişkili olabilir. Sonuç olarak yaşlılarda sıvı-tuz tedavileri sırasında dikkatle izlem yapılması gerekliliği daha fazladır.

  Yaşlılar için belirlenmiş özel bir dozu bulunmamasına rağmen tüm parenteral beslenme uygulamaları sırasında, hekiminiz ilacınızın dozunu yaşlılar dahil tüm hastalarda vücut ağırlığınız, klinik durumunuz ve izleme sırasında yaptığı laboratuvar testlerinin sonuçlarına göre vakadan vakaya bireysel olarak belirleyecektir. Ayrıca yaşlı hastalarda daha genç olanlara göre karaciğer ve kalp fonksiyonlarının daha düşük olduğunu; birlikte başka hastalık ve ilaç kullanımının daha sık olduğunu dikkate alarak, tedavinizi etkili en düşük doz ile başlatacaktır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek / Karaciğer yetmezliği

  Böbrek fonksiyon bozukluğu durumlarında amino asit uygulanması, yükselmiş olan kan üre azotunu daha da yükseltebilir.

  HEPASELAMİN genel amaçlı amino asit infüzyonlarına tahammül edemeyen karaciğer hastalıklarında gerekli besinsel desteği sağlamak amacıyla özellikle formüle edildiğinden bu hastalarda güvenle kullanılabilir.

  Eğer HEPASELAMİN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla HEPASELAMIN kullanırsanız

  HEPASELAMİN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  HEPASELAMIN'i kullanmayı unuttuysanız

  İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  HEPASELAMIN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Doktorunuz HEPASELAMİN ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

  Şizofrenlik Şizofrenlik  Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
  Dış Gebelik Dış Gebelik  Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.
HIV ve Aids HIV ve Aids HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Osel İlaç San. Ve Tic. A.Ş
Geri Ödeme KoduA03570
Satış Fiyatı 58.58 TL [ 27 Mar 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 58.58 TL [ 23 Mar 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699788695335
Etkin Madde Beslenme Solüsyonu
ATC Kodu B05BA01
Birim Miktar
Birim Cinsi
Ambalaj Miktarı 500
Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Damar İçine Enjekte Edilenler > Amino Asit
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

HEPASELAMIN aminoasit sol.500 ml setli şişe Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
27 Mar 202058.58 TL
23 Mar 202058.58 TL
18 Mar 202058.58 TL
13 Mar 202058.58 TL
6 Mar 202058.58 TL
28 Feb 202058.58 TL
21 Feb 202058.58 TL
14 Feb 202052.28 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları