Tum Ekip İlaçları › HEPARX 25000 IU / 5 ml IV / SC enjeksiyonluk / infüzyonluk çözelti (1 adet) › Kullanma Talimatı

HEPARX 25000 IU / 5 ml IV / SC enjeksiyonluk / infüzyonluk çözelti (1 adet) Kullanma Talimatı

Heparin Sodyum }

Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Antitrombotik İlaçlar > Heparin Sodyum Tüm-Ekip İlaç A.Ş. | Güncelleme : 25 June  2019

Steril

HEPARX 25.000 IU/5 ml IV/SC enjeksiyonluk/infüzyonluk çözelti

Damar içine veya deri altına uygulanır.

 • Etken Madde

  Her bir flakonda 25 000 I.U. heparin sodyum

 • (Domuz bağırsak mukozasından elde edilir) bulunur.

  Her bir ml çözelti 5 000 I.U heparin sodyum içerir.

 • Yardımcı madde(ler):Benzil alkol, sodyum klorür, enjeksiyonluk su ve asidite seviyesini

 • Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. HEPARX nedir ve ne için kullanılır?

  2. HEPARX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  3. HEPARX nasıl kullanılır?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  5. HEPARX’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.


  2.HEPARX nedir ve ne için kullanılır?

  HEPARX, heparin sodyum olarak adlandırılan antikoagülan (pıhtılaşmayı önleyici) ilaçlar grubuna dahildir.

  HEPARX, flakon içerisinde 5 ml berrak, renksiz çözelti halinde 25.000 I.U heparin sodyum içerir. Kutu içinde 1 adet flakon bulunur.

  HEPARX, standart heparindir.

  Heparin sodyum, kanınızın pıhtılaşmasını önler. Kan akışınızın sorunsuz devam etmesini sağlar.

  Vücudunuzda kanı taşıyan damarlar, arterler veya venler diye adlandırılır.

  HEPARX aşağıdaki durumlarda kullanılmaktadır:

  Damarlarınızdaki (arterler ve venlerdeki) zararlı kan pıhtılarının daha da gelişmesini önlemek için (tedavi amaçlı)

  Damarlarınızdaki (arterler ve venlerdeki) zararlı kan pıhtılarının oluşmasının durdurulmasına yardımcı olmak için (önleyici amaçla)

  Hemodiyalizde ve kalp ameliyatlarında

  Kalp krizi veya kalp krizi tehlikesi varsa

  Çeşitli kan pıhtılaşma bozukluklarında

  Vücudunuzda kan pıhtıları, bacakta (Derin ven trombozu, DVT), akciğere kan taşıyan damarlarda (pulmoner emboli) meydana gelebilir. Kilonuz fazlaysa, hamileyseniz, bazı kan hastalıklarınız varsa, daha önce pulmoner emboli veya DVT geçirdiyseniz, kalp krizi, felç durumu veya uzun süreli hareketsizlik pıhtı riskini artırır.


 • 2.HEPARX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  HEPARX'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer:

  Bu ilaçta bulunan etkin maddeye (heparin sodyum) veya yardımcı maddelerden herhangi birine (benzil alkol) karşı alerjiniz varsa,

  Şimdi veya daha önceden kanınızdaki pıhtılaşma hücrelerinde (trombositler) heparinin herhangi bir tipinden kaynaklanan büyük bir düşüş olduysa (heparin tarafından indüklenen trombositopeni olarak adlandırılan reaksiyon),

  Hemofili gibi ciddi kanamaya sebebiyet verdiği bilinen bir kan hastalığınız varsa,

      Çok yüksek tansiyonunuz varsa,

      Ciddi karaciğer sorunlarınız varsa,

      Mide ülseriniz varsa,

  Bilinen endokardit (kalbin iç yüzeyini örten tabakanın ve kalp kapaklarının iltihaplanması) hastalığınız varsa,

  Daha önce beyin kanaması geçirdiyseniz,

  Omurga, kafa, gözler veya kulaklarınızda bir yaralanma varsa,

  Omurga, kafa, gözler veya kulaklarınızla ilgili bir operasyon geçirdiyseniz veya yakında böyle bir operasyon geçirecekseniz,

  Düşük yapma ihtimaliniz varsa,

  heparin sodyum size uygulanmamalıdır.

  Bu ilaç; prematüre (erken doğmuş) bebekte, yeni doğanlarda veya bir aylığa kadar olan bebeklerde kullanılmaz.

  HEPARX'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

  Tinzakaprin, enoksaparin veya deltaparin gibi düşük molekül ağırlıklı heparinlere alerjiniz (aşırı duyarlılık) varsa,

  Böbrek problemleriniz varsa,

  Karaciğer problemleriniz varsa,

  Göz ile ilgili (retina) hastalığınız varsa,

  Kan basıncınızla ilgili problemleriniz varsa (yüksek tansiyon),

  Bilinen şeker hastalığınız varsa,

  Lomber ponksiyon yapılmışsa,

  Metabolik asidoz denilen durumunuz varsa,

  Kanınızda yüksek potasyum düzeylerine (hiperkalemi) neden olabilecek bilinen bir sağlık sorununuz varsa, emin değilseniz doktorunuza başvurunuz,

  Amilorid ve spironolakton gibi potasyum koruyucu diüretikler grubundan bir ilaç alıyorsanız,

  Kanama olasılığını kolaylaştıran bir durumunuz varsa veya emin değilseniz,

  1-3 yaş arasında çocuklarda kullanılacaksa,

  doktorunuza danışınız.

  Kan pıhtılaşmasını etkileyebilecek başka bir ilaç alıyorsanız, bu ilaçların listesi için “Diğer İlaçlarla birlikte kullanımı” bölümüne bakınız.

  Hamile iseniz veya hamileliği düşünüyorsanız,

  HEPARX'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Doktorunuz HEPARX’ı size uygulamadan önce ve kullandığınız süre içinde kan testlerinizi yapacaktır. Böylece doktorunuz size doğru doz verdiğini kontrol edebilecektir.

  Bu testler, pıhtılaşma hücrelerinin (trombosit) ve potasyumun kanınızdaki seviyesini kontrol etmek içindir.

  Bu ilaç daha kolay kanama yapabilir. Doktorunuz ya da hemşireniz size başka enjeksiyonlar veya işlemleri uygulayacakları zaman çok dikkatli olmalıdırlar.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

  HEPARX'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  HEPARX alkol ile birlikte alınmamalıdır.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  İhtiyaç duyulması durumunda doktorunuz hamileliğiniz esnasında size heparin uygulayabilir.

  Kullanım sonrasında, özellikle doğum esnasında epidural anestezi uygulanmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Bu ilacın kullanımı sırasında emzirmek mümkündür.

  Araç ve makina kullanımı

  HEPARX’ın genellikle araç veya makine kullanıma yeteneğini üzerinde çok az etkisi olabilir. Bununla birlikte sizi araç kullanmadan alıkoyabilecek bir yan etki hissettiğinizde doktorunuza başvurmalısınız.

  HEPARX’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler HEPARX, sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmadır.

  HEPARX koruyucu olarak benzil alkol (9.45 mg/ml) içermektedir. Şüpheli hastalara reçete edilirken dikkat edilmelidir. Prematüre bebekler ve yeni doğanlara uygulanmaması gerekir. Bebeklerde ve 3 yaşına kadar olan çocuklarda toksik reaksiyonlara ve alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir.

  Eğer hamile iseniz HEPARX’ı alıp almayacağınıza doktorunuz karar verecektir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Yüksek tansiyon ve kalp problemlerinizin tedavisi için; Anjiotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri veya enalapril, losartan veya valsartan gibi anjiyotensin II antagonistlerini kullanıyorsanız kanınızdaki potasyum miktarı çok artabilir (hiperkalemi).

  Artrit için veya diğer ağrılar veya sancı için ibuprofen veya diklofenak gibi non-steroid antienflamatuvar ilaçları kullanıyorsanız, daha kolay kanama olasılığı olabilir.

  Ağrı ve iltihabın azaltılması için veya zararlı kan pıhtılarının oluşmasını engellemek için aspirin gibi salisilatlar grubundan bir ilaç alıyorsanız, daha kolay kanama olasılığı olabilir.

  Zararlı kan pıhtılarının oluşmasını durdurmak için, klopidogrel gibi trombosit agregasyon inhibitörlerini kullanıyorsanız, daha kolay kanama olasılığı olabilir.

  Kan pıhtılarını eritmek için streptokinaz gibi trombolitik ajanları kullanıyorsanız, kanama olasılığınız daha yüksektir.

  Zararlı kan pıhtılarını durdurmak için varfarin gibi Vitamin K antagonistini kullanıyorsanız, kanama olasılığınız daha yüksektir.

  Anjina tedavisi için gliseril trinitrat infüzyonu heparinin etkisini azaltabilir.

  Aktive edilmiş protein C: kan pıhtılarından kurtulmak için. Daha kolay kanama olasılığı olabilir.

  Kortikostereoidler (gluko-): Addison hastalığının tedavisinde yerine koyma tedavisi olarak kullanılan hidrokortizon haricinde.

  Sefalosporinler: Heparin ile birlikte aynı zamanda kullanıldığında bazı sefalosporinler, örneğin sefaklor, sefiksim ve seftriakson koagülasyon prosesini etkilerler ve bu nedenle de kanama riskini arttırabilirler.

  Sigara içmek: Nikotin, heparinin antikoagülan etkisini kısmen önleyebilir. Heparin dozu sigara içenlerde arttırılabilir.

  Kan hacminizin artması için dekstranlardan kullanıyorsanız, daha kolay kanama olasılığı olabilir.

  Eğer bu ilaçlardan herhangi birini heparin ile birlikte alıyorsanız doktorunuz size kan testlerini içeren tam sağlık muayenesi (check-up) yapabilir.


  3.HEPARX nasıl kullanılır ?

  HEPARX’ın heparin konsantrasyonu 5.000 IU/ml’dir. Tüm heparin preparatları aynı konsantrasyonu içermediği için heparin dozu I.U. olarak belirlenmiştir.

  HEPARX size bir doktor veya hemşire tarafından uygulanacaktır.

  Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve reçete edecektir.

  HEPARX herhangi bir diğer ilaçla karıştırılarak enjekte edilmemelidir.

  Uygulama yolu ve metodu

  Damar içine veya cilt altına uygulanır.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanım:

  Doz azaltılması ve aPTT (aktive parsiyel tromboplastin zamanı) pıhtı oluşumunun izlenmesi tavsiye edilir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/karaciğer yetmezliği

  Eğer karaciğerinizde veya böbreklerinizde bir sorun varsa, doktorunuz sizin daha düşük miktarda HEPARX almanıza karar verebilir.

  Eğer HEPARX’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla HEPARX kullanırsanız

  Doktorunuz veya hemşireniz size bu ilacı uygulayacağından kullanmanız gerekenden daha fazla HEPARX uygulanması beklenmez. Eğer daha fazla doz verildiğini düşünüyorsanız hemen doktorunuza veya hemşirenize söyleyiniz.

  Sizde hemoraj (ciddi kanama) başlayabilir (lütfen bölüm 4’e bakınız).

  Protamin sülfat denilen bir ilaç başka bir enjeksiyonla size verilebilir.

  HEPARX’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  HEPARX'i kullanmayı unuttuysanız

  Doktorunuz veya hemşireniz size bu ilacı uygulayacağından kullanmanız gerekenden daha fazla HEPARX uygulanması beklenmez. Unutulduğunu düşünüyorsanız hemen doktorunuza veya hemşirenize söyleyiniz.

  Bu ilacın uygulanmasıyla ilgili başka bir sorunuz varsa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Kalp Krizi Kalp Krizi  Kalbe giden kan akışı durduğunda kalp krizi meydana gelir.
  İnme İnme  İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
 • Kalp Krizi Kalp Krizi Kalbe giden kan akışı durduğunda kalp krizi meydana gelir.
  Artrit Artrit Artrit, oldukça yaygın bir hastalıktır ancak iyi anlaşılamamıştır. Aslında “artrit” tek bir hastalığın adı değildir; eklem ağrısı veya eklem hastalıklarını adlandırmanın gayri resmi yoludur.
  Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük Grip ve soğuk algınlığı (nezle) semptomları arasındaki farkı bilmek önemlidir. Soğuk algınlığı gripten daha hafif belirtiler gösteren bir solunum yolu hastalığıdır.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Tüm-Ekip İlaç A.Ş.
  Satış Fiyatı 231.32 TL [ 24 Nov 2023 ]
  Önceki Satış Fiyatı 231.32 TL [ 17 Nov 2023 ]
  Original / JenerikOriginal İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699814770050
  Etkin Madde Heparin Sodyum
  ATC Kodu B01AB01
  Birim Miktar 25000
  Birim Cinsi IU
  Ambalaj Miktarı 1
  Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Antitrombotik İlaçlar > Heparin Sodyum
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  HEPARX 25000 IU / 5 ml IV / SC enjeksiyonluk / infüzyonluk çözelti (1 adet) Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  24 Nov 2023231.32 TL
  17 Nov 2023231.32 TL
  13 Nov 2023231.32 TL
  3 Nov 2023231.32 TL
  27 Oct 2023231.32 TL
  20 Oct 2023231.32 TL
  16 Oct 2023231.32 TL
  10 Oct 2023231.32 TL
  2023 / 2008 İlaç Fiyatları