Deva İlaçları › HEPARGRIZOVIM IM 1 ml 6 ampül › Kullanma Talimatı

HEPARGRIZOVIM IM 1 ml 6 ampül Kullanma Talimatı

Siyanokobalamin + Pp Vitamini + Folik Asit + Askorbik Asit }

Sindirim Sistemi ve Metabolizma > B Vitamini ve Kombinasyonları Deva Holding A.Ş. | Güncelleme : 26 August  2011

HEPARGRIZOVIM İ.M. ampul Kas içine uygulama içindir.

Etken Madde

Ampul Tip I (1 mlTik): 2.50 mg Siyanokobalamin, 12.00 mg Nikotinamid, 0.70 mg Folik asit Ampul Tip II (2 mlTik): 150.00 mg Askorbik asit

Yardımcı madde (ler):

Ampul Tip I: Sodyum tartarat, Tartarik asit, Apirojen bidistile su (y.m)

Ampul Tip II: Sodyum bikarbonat, Sodyum hidrosülfıt, Apirojen bidistile su (y.m)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. HEPARGRIZOVIM IM nedir ve ne için kullanılır?

2. HEPARGRIZOVIM IM’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. HEPARGRIZOVIM IM nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. HEPARGRIZOVIM IM’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.HEPARGRIZOVIM IM nedir ve ne için kullanılır?

• HEPARGRİZOVİM, Tip I ampullerde koyu kırmızı renkli ve Tip II ampullerde hemen hemen renksiz veya açık san renkli çözelti içeren bir ilaçtır.

• HEPARGRİZOVİM, 6 Tip I ampul ve 6 Tip II ampul içeren ambalajlarda sunulmaktadır.

• Bir tip I ampul, 2500 |ag vitamin B12, 0.70 mg folik asit ve 12 mg nikotinamid içerir. 1 Tip II ampul, 150 mg vitamin C içerir.

• HEPARGRİZOVİM vitamin kombinasyonları adı verilen gruba ait bir ilaçtır.

• HEPARGRİZOVİM, B12 vitamini, folik asit, nikotinamid (PP vitamini) ve C vitaminini en yüksek tedavi sinerjizmi sağlayacak miktarlarda içeren bir müstahzardır.

• HEPARGRİZOVİM aşağıda belirtilen hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır:

- Proteinden fakir beslenme halleri ile gastrektomi (midenin tamamen ameliyatla alınması) ve malabsorbsiyon (bağırsaklarda emilim bozukluğu) sonucu oluşan Bı2 vitamini eksikliklerinde

- Bir kansızlık türü olan pemisiyöz anemide,

- Güçsüzleştiren hastalıklar, ağır bitkinlik, nekahet, ameliyat sonrası hipoprotidemi.

- Tek başma B12 vitamini ile yapılan tedaviye dirençli bir tür kansızlık olan hiperkromik anemi.

- Sinir ağnsı denen nevralji, özellikle trigeminal nevralji.


2.HEPARGRIZOVIM IM kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

HEPARGRIZOVIM IM'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

• HEPARGRİZOVİM’in bileşenlerinden herhangi birine karşı bilinen veya şüpheli aşın duyarlılığınız varsa,

• Optik nöropatiniz (gözdeki sinirler ile ilgili hastalık) varsa.

HEPARGRIZOVIM IM'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

• Diyabetiniz (şeker hastalığınız) varsa,

• Hiperoksalüriniz (okzalat denen maddenin vücutta fazla birikmesi) varsa,

• Astımınız varsa.

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

HEPARGRIZOVIM IM'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Uygulama yolu açısından HEPARGRİZOVİM’in besinlerle bir etkileşimi bulunmamaktadır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Vitamin B12

Hamilelik

Hamilelik

Hamilelik döneminde doktorunuz gerekli görmedikçe kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

HEPARGRİZOVİM emzirme döneminde kullanılabilir.

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Araç ve makina kullanımı

HEPARGRİZOVİM’in araç ve makine kullanımı üzerine herhangi bir etkisi yoktur.

HEPARGRIZOVIM IM'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az (20.96 mg) sodyum ihtiva eder; yani esasında sodyum içermez. Bu durum hastalar açısından tehlikeli değildir.

HEPARGRİZOVİM, her dozunda 56.06 mg sodyum hidrosülfıt içermektedir. Bu durum, nadir olarak şiddetli aşırı duyarlılık reaksiyonları ve bronkospazma neden olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıda belirtilen ilaçlardan herhangi birisini kullanıyorsanız lütfen doktorunuza bildiriniz.

• Oral kontraseptifler (ağız yoluyla alınan doğum kontrol ilaçları)

• Antikonvülzanlar (havalenin tedavisinde kullanılan ilaçlar)

• Antitüberküloz ilaçlan (verem tedavisinde kullanılan ilaçlar)

• Folik asit antagonistleri (örneğin aminopterin, metotreksat, primetamin, trimetoprim)

• Sülfonamidler (enfeksiyon tedavisinde kullanılan antibakteriyel ilaç grubu)

• Kloramfenikol (enfeksiyon tedavisinde kullanılan antibakteriyel ilaç)

• C vitamini bulunduran bütün ilaçlar gibi, HEPARGRİZOVİM de sodyum salisilat, sodyum nitrat, teobromin sodyum salisilat ve metenamin gibi maddelerle birlikte verilmemelidir.

• HEPARGRİZOVİM içerisindeki askorbik asitten kaynaklı laboratuvar testlerini etkileyebilir.

Eğer reçeteii ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.HEPARGRIZOVIM IM nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır. Erişkinlere ortalama olarak, haftada 2-3 enjeksiyon yapılır. Ağır ve özel durumlarda günde 1-2 enjeksiyona kadar çıkabilir.

Uygulama yolu ve metodu

Kırmızı ve renksiz ampullerden birer adedi aynı enjektöre çekilerek hekim tavsiyesine göre intramüsküler (kas içine) olarak verilir.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

HEPARGRİZOVİM dozu doktorunuzun önerisine göre ayarlanır.

Yaşlılarda kullanımı

Dozaj ayarlaması gerekli değildir.

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalar için herhangi doz ayarlamasına gerek yoktur.

Eğer HEPARGRİZOVİM’ in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla HEPARGRIZOVIM IM kullanırsanız

HEPARGRİZOVİM* den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

HEPARGRIZOVIM IM'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

HEPARGRIZOVIM IM ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

HEPARGRIZOVIM IM ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm  Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.
Astım Astım  Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
Mesane Kanseri Mesane Kanseri Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.
Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Deva Holding A.Ş.
Geri Ödeme KoduA02747
Satış Fiyatı 68.15 TL [ 17 Mar 2023 ]
Önceki Satış Fiyatı 68.15 TL [ 14 Mar 2023 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699525757678
Etkin Madde Siyanokobalamin + Pp Vitamini + Folik Asit + Askorbik Asit
ATC Kodu A11EB
Birim Miktar 1
Birim Cinsi ML
Ambalaj Miktarı 6
Sindirim Sistemi ve Metabolizma > B Vitamini ve Kombinasyonları
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

HEPARGRIZOVIM IM 1 ml 6 ampül Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
17 Mar 202368.15 TL
14 Mar 202368.15 TL
10 Mar 202362.18 TL
3 Mar 202362.18 TL
24 Feb 202362.18 TL
20 Feb 202362.18 TL
10 Feb 202362.18 TL
3 Feb 202362.18 TL
2023 / 2008 İlaç Fiyatları