B.Braun İlaçları › HEMOHES % 6 500 ml solüsyon › Kullanma Talimatı

HEMOHES % 6 500 ml solüsyon Kullanma Talimatı

Hidroksietil Nişasta }

Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Kan ve Kan Ürünleri > Hidroksietil Nişasta B. Braun Medikal Dış Ticaret A.Ş | Güncelleme : 17 November  2011

HEMOHES % 6İntravenöz İnfBzyon Çözeltisi Damar içine uygulanır.

Etken Madde

1000 ml çözeltide: 60.0 g Poli(0-2-hidroksietil)nişasta, 9.0 g Sodyum klorür. Elektrolit konsantrasyonları: 154 mmol/1 Sodyum, 154 mmol/1 Klorür

Yardımcı maddeler

Enjeksiyonluk su

¡ Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçsen veni gOvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen herhangi bir van etkivi raoorlavarak yardımcı olabilirsiniz. Yan etkilerin nasıl ranorlanaca&mı öğrenmek için 4. Bölümün sonuna bakabilirsiniz.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. HEMOHES nedir ve ne için kullanılır?

2. HEMOHES’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. HEMOHES nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. HEMOHES’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.HEMOHES nedir ve ne için kullanılır?

 • . HEMpktıŞ bir kanili yardımı ile damara uygulanan; berrak, renksiz veya renksize
 • yakın, steril (mikropsuz) bir sulu çözeltidir.
 • 500 ml’lik polietilen şişeler içinde kullanıma sunulmaktadır.
 • HEMOHES kan kaybettiğinizde (veya kaybedeceğinizde) örneğin yaralanma durumlarında, kan hamlini yeniden yüklemek için kullanılan bir plazma hacim tamamlayıcısıdır.
 • Şok riskini önler (kan dolaşımı yetersizliği gibi hayatı tehdit eden bir durumda) veya şoktaysanız tedavi olarak uygulanır.
 • Ameliyat öncesi kendi kan bağışınız için de kullanılabilir.

 • 2.HEMOHES kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  HEMOHES'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • Bu ilacın içeriğindeki etkin maddelerden veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa
 • Akciğerlerinizi de kapsayan sıvı birikiminiz varsa (akciğer ödemi)
 • Şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa
 • Kafa içi veya beyin kanamanız varsa
 • Kanınızdaki sodyum veya klorür seviyesi çok yüksekse
 • Şiddetli kalp yetmezliğiniz varsa
 • Karaciğer fonksiyonunuz şiddetli zarar görmüşse
 • HEMOHES yeni doğanlarda, bebeklerde, küçük çocuklarda ve 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

  HEMOHES'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Böbrek yetmezliği
 • Karaciğer yetmezliği
 • Kalp veya dolaşım problemleri
 • Kan pıhtılaşma bozuklukları (örneğin hemofili, von Willebrand hastalığı)
 • Doktorunuz sıvı yüklemesini önlemek için HEMOHES’in dozunu dikkatlice ayarlayacaktır. Bu özellikle akciğerlerinizde veya kalp ya da dolaşım problemleriniz olduğunda yapılacaktır.

  Eğer böbrek fonksiyonunuz bozulmuşsa ya da eğer bunun riskini taşıyorsanız (örneğin kan zehirlenmesi durumunda) doktorunuz böbrek fonksiyonunuzu yakından izleyecek, HEMOHES’in dozunu size göre ayarlayacaktır.

  Aleıjik (anaflaktik) reaksiyonlar riski nedeni ile, bu ilacı aldığınızda aleıjik reaksiyonun erken belirtilerini tespit etmek için yalandan izleneceksiniz.

  Hasta bakım personeli vücut sıvı dengenizi, böbrek fonksiyonunuzu ve kan elektrolit seviyenizi gözlemek için önlemler alabilir. Eğer gerekirse ek elektrolitler alabilirsiniz. Eğer tedavinin başlangıcından önce çok miktarda su kaybetmişseniz, ilk önlem olarak bu

  Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.


  HEMOHES'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  HEMOHES'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Bu ilaca karşı aleıjik reaksiyonunuz olduğunda, hidroksietil nişastanın doğmamış çocuk üzerinde zararlı etkileri görülebilir.

  Bu ilacı, özellikle hamileliğinizin ilk üç aylık dönemindeyseniz, sadece doktorunuz potansiyel faydalarının, doğmamış çocuk üzerinde olası risklerine ağır bastığım düşünmüşse kullanacaksınız.

  Hamileliğiniz sırasında bu ilaçtan almanız gerekenden daha fazla almamanıza doktorunuz özellikle dikkat edecektir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hidroksietil nişastanın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu nedenle doktorunuz bu çözeltiyi size sadece dikkatle uygulayacaktır. Gerektiğinde emzirmeye geçici olarak ara vermenize karar verilebilir.

  Araç ve makina kullanımı

  HEMOHES in araç ve makine kullanmaya etkisi yoktur.

  HEMOHES'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Geçerli değildir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Eğer reçeteli ya da reçetesiz bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacmıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  Doktorunuz aşağıdaki durumlarda özellikle dikkat edecektir:

  • Sodyum birikimine neden olan ilaç kullanımında .

  , m Aminoglikozit adı verilen özel bir tür antibiyotik kullanımında

  *3$ca ait geçimlilik çal^nalar} bulunmadığıntİan ripiÖŞfiS cBğef :Icıyiaualty^abaialıdıir.'^i, i" - • y t    ^


  ___ ...


  3.HEMOHES nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Doktorunuz kan hacminizi normale getirmek .ve/veya korumak için tedavi süresine ve çözelti miktarına karar verecektir.

  Yetişkinlerde

  Normal olarak uygulanan günlük doz 33 mİ (2 g hidroksietil nişasta) / kg vücut ağırlığım aşmamalıdır

  Uygulama yolu ve metodu

  HEMOHES damar içine yerleştirilen küçük bir borudan damla yolu ile uygulanır.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  “HEMOHES’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ” bölümüne de bakınız.

  Yaşlılarda kullanımı:

  Yaşlı hastalarda doz bireysel duruma göre ayarlanır. Lütfen ikinci bölüme bakınız, özel kullanım durumları

  Böbrek veya karaciğer bozukluğu, akciğer problemleri, kalp veya dolaşım problemleri olan hastalarda doz bireysel duruma göre ayarlanır. Lütfen ikinci bölüme bakınız.

  Eğer HEMOHES9’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla HEMOHES kullanırsanız

  Eğer çok fazla HEMOHES almışsanız kalp ve akciğer fonksiyonlarınızı etkileyebilecek sıvı yüklemesi yaşayabilirsiniz.

  Bu durumda doktorunuz HEMOHES uygulamasını hemen durduracak ve gerekli olan tedaviyi uygulayacaktır.

  HEMOHES?*'den kullanmanız gerekenden fazlasmı kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  HEMOHES'i kullanmayı unuttuysanız

  HEMOHES doktor tarafından veya doktor kontrolü altında uygulandığından doz atlama olasılığı yoktur.


  Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri  Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.
  HIV ve Aids HIV ve Aids  HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
Pankreas Kanseri Pankreas Kanseri Pankreas karnın alt kısmında yatay şekilde bulunan bir organdır. Sindirime yardımcı olan enzimleri ve kan şekerini yönetmeye yardımcı olan hormonları vücuda dağıtmakla görevlidir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

B. Braun Medikal Dış Ticaret A.Ş
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699736690108
Etkin Madde Hidroksietil Nişasta
ATC Kodu B05AA07
Birim Miktar 6
Birim Cinsi %
Ambalaj Miktarı 500
Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Kan ve Kan Ürünleri > Hidroksietil Nişasta
İthal ( ref. ülke : Yunanistan ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

HEMOHES % 6 500 ml solüsyon Barkodu