Infai İlaçları › HELICOBACTER TEST INFAI (C-URE) 75 mg 1 şişe › Kullanma Talimatı

HELICOBACTER TEST INFAI (C-URE) 75 mg 1 şişe Kullanma Talimatı

13 C-ure }

Çeşitli İlaçlar > OTHER DIAGNOSTIC AGENTS INFAI TR | Güncelleme : 30 March  2012

HELICOBACTER TEST INFAI (13C-üre) 75 mg oral çözelti hazırlamak için toz Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her bir kutuda 75 mg 13C-üre bulunur. Yardımcı madde (ler):Bulunmaz.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. HELICOBACTER TEST INFAI nedir ve ne için kullanılır?

2. HELICOBACTER TEST INFAI’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. HELICOBACTER TEST INFAI nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. HELICOBACTER TEST INFAI’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.HELICOBACTER TEST INFAI nedir ve ne için kullanılır?

HELICOBACTER TEST INFAI, sadece tanı amaçlı olarak kullanılır.

HELICOBACTER TEST INFAI, 12 yaşından büyük ergenlerde ve yetişkinlerde, ülsere neden olabilen ve Helicobacter pylori adı verilen bakterinin neden olduğu bir mide enfeksiyonunuz olup olmadığını saptamak için kullanılan bir nefes testidir.

Bir HELICOBACTER TEST INFAI seti içinde şunlar bulunur:

No

Bileşenler

Miktar

1

75 mg 13C-üre oral çözelti hazırlamak için toz içeren kutu (10 mL, polietilen kapaklı polistiren kutu)

1

2

Analizi yapılacak nefes örneklerinin alınması, muhafazası ve nakli için, etiketlenmiş nefes torbası "Helicobacter Test INFAI 00" "Helicobacter Test INFAI 30"

1 1

3

Nefes örneklerini ilgili numune torbalarına almak için esnek pipet

1

4

Hasta bilgilerinin kaydı için form

1

5

Hasta için Kullanma Talimatı

1

6

Barkod etiketleri ve yapışkanlı etiketi taşıyan sayfa

1

Neden HELICOBACTER TEST INFAI kullanmanız gerekiyor?

Midenizde Helicobacter pylori adı verilen ve ülsere neden olabilen bakterinin neden olduğu bir enfeksiyon olabilir. Doktorunuz şu nedenlerden birinin sizin için geçerli olabileceğini düşündüğü için size bu testi önermektedir:

> Doktorunuz, şikayetlerinizin bir Helicobacter pylori enfeksiyonundan kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirlemek istiyor olabilir.

> Daha önce size Helicobacter pylori enfeksiyonu tanısı konmuş ve bu bakterilerin tamamen yok edilmesi için ilaç tedavisi uygulanmış olabilir. Doktorunuz, bu ilaç tedavisinin başarılı olup olmadığını bu nefes testi ile saptamak isteyebilir.

Test nasıl çalışır?

Bütün yiyeceklerde 13Karbon (%1 13C) bulunur. Bu 13Karbon, akciğerlerinizden verdiğiniz nefesle çıkan karbon dioksitte saptanabilir. Nefesinizdeki gerçek 13Karbon miktarı, yediğiniz yiyeceklere bağlıdır. Sizden "test öğün"ünüzü içmeniz istenecektir. İçtikten sonra, nefesinizden numuneler alınacaktır (Bakınız: Uygulama yolu ve metodu - Kullanım için özel uyarılar).

Bu numuneler, nefesinizdeki karbon dioksitte normalde bulunan 13Karbon miktarını ölçmek için analiz edilecektir.

Daha sonra sizden 13Karbon-üre içeren bir çözelti içmeniz istenecektir.

Bu çözeltiyi içmenizden 30 dakika sonra sizden yeni nefes numuneleri alınacak ve bu numunelerdeki 13Karbon miktarı daha önceki gibi ölçülecektir. Sonuçlar karşılaştırılacak ve eğer ikinci olarak alınan numunelerdeki 13Karbon miktarı belirgin şekilde fazla bulunursa, doktorunuz sizde Helicobacter pylori enfeksiyonu bulunduğunu düşünecektir.


2.HELICOBACTER TEST INFAI kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

HELICOBACTER TEST INFAI'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer midenizde bir enfeksiyon veya atrofik gastrit (midede asit salgısının ileri derecede azalışı ile belirgin kronik mide iltihabı) varsa veya bu durumların olduğundan şüpheleniliyorsa (çünkü bu durumlar üre nefes testi ile etkileşebilir).

HELICOBACTER TEST INFAI'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

HELICOBACTER TEST INFAI sonuçları pozitif bile olsa, bir Helicobacter pylori enfeksiyonunun tamamen yok edilmesi için (eradikasyon tedavisi) bir tedaviye başlamadan önce daha başka testlerin de yapılması gerekebilir. İnvazif endoskopik (girişimsel olarak sindirim kanalının incelenmesi yöntemi ) testler veya başka tanı testleri ile, mide ülseri, otoimmun (kişinin kendi bağışıklık sistemi ile ilgili) bir olayın neden olduğu mide mukozası (mideyi kaplayan hücreler) enfeksiyonu ve tümör gibi herhangi bir komplikasyon (hastalıkla birlikte ortaya çıkan hastalık dışındaki rahatsızlıklar) olup olmadığını araştırmak gerekli olabilir.

HELICOBACTER TEST INFAI'nin midesi alınmış hastalarda tanı amacıyla kullanılması hakkında yeterli veri yoktur.

- Bazı bireysel atrofik gastrit vakalarında, nefes testi hatalı pozitif sonuç verebilir. Bu nedenle Helicobacter pylori olup olmadığını anlamak için başka testlerin yapılması gerekebilir.

- Test yapılırken kusarsanız testin tekrarı gerekir. Testin tekrarı en erken ertesi gün ve aç karnına yapılabilir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

HELICOBACTER TEST INFAI'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

HELICOBACTER TEST INFAI bir tanı testidir ve aç karnına uygulanır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz bu testin size uygulanmasının zarar vermesi beklenmez. Eğer hamileliğiniz sırasında eradikasyon tedavisi alan bir hasta iseniz tedavi için kullandığınız ilacın kullanma talimatını okuyunuz ve hamileliğinizle ilgili detayları inceleyiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız, size bu testin uygulanmasının zarar vermesi beklenmez. Eğer emzirme sırasında eradikasyon tedavisi alan bir hasta iseniz, tedavi için kullandığınız ilacın kullanma talimatını okuyunuz ve emzirme dönemi ile ilgili detayları inceleyiniz.

Araç ve makina kullanımı

HELICOBACTER TEST INFAI'nin araba ve makine kullanma üzerine hiç bir etkisi yoktur.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

HELICOBACTER TEST INFAI, Helicobacter pylori ve üreaz aktivitesini etkileyen tüm ilaçlardan (antibiyotikler ve antiasitler) etkilenebilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.HELICOBACTER TEST INFAI nasıl kullanılır ?

HELICOBACTER TEST INFAI'yi daima ve mutlaka doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Test yapılırken yanınızda doktorunuz veya sağlık personeli olan yetkili bir kişi olmalıdır.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktorunuz başka şekilde söylemediği takdirde, HELICOBACTER TEST INFAI'yi aşağıdaki şekilde uygulayınız. Lütfen kullanım için verilen talimatlara uyunuz, aksi takdirde bu test doğru sonuç vermeyebilir.

12 yaşından büyük hastalar bir test için 75 mg olan bir kutu içeriğini almalıdır.

Teste başlamadan önceki 6 saat boyunca, daha da iyisi gece boyunca aç kalmalısınız ve bir şey yiyip içmemelisiniz. Aç kalmanız bir sorun olacaksa, örneğin şeker hastası iseniz, durumunuzu doktorunuza bildiriniz.

Test işlemi yaklaşık 40 dakika sürer.

Antibiyotik kullanıyorsanız, size bu testin yapılabilmesi için, antibiyotiğin son dozundan sonra en az 4 hafta geçmiş olmalıdır. Benzer şekilde, asit salgılanmasını engelleyici veya antiasidik bir ilaç alıyorsanız, bu testin yapılmasından en az 2 hafta önce ilaç kullanımını kesmelisiniz. Çünkü hem antibiyotikler hem de antiasidik ilaçlar bu testin doğru sonuç vermesine engel olabilir. Eğer size Helicobacter eradikasyon tedavisi (Helicobacter mikrobunu tamamen ortadan kaldırıcı tedavi) uygulanıyorsa, bu özellikle önemlidir. Testin doğru sonuç vermesini sağlamak için kullanma talimatlarına sıkı sıkıya uymalısınız.

Uygulama yolu ve metodu

HELICOBACTER TEST INFAI seti içinde bulunmayan gerekli materyal Nefes testinin uygulanmasından önce, midenin boşalmasını geciktirmek için belirli bir sıvı içilmesi gerekir. Test seti bu içeceği içermez. Sıkılmış portakal suyu (%100 portakal suyu) veya 1g sitrik asitin 200 ml içme suyunda çözülmesi ile hazırlanan sitrik asit çözeltisi test içeceği olarak kullanılabilir. Herhangi bir nedenle bu test içeceklerinden birini içmeniz mümkün değilse doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz size başka bir seçenek bildirecektir.

Ayrıca, 13C-üre tozunu çözmek için içme suyu ve içmek için bir bardak gerekecektir.

Testin tekrarlanması gerekirse, tekrarlama işlemi ertesi günden önce yapılmamalıdır.

Kullanım için özel uyarılar (infrared spektroskopisi için):

Bu test, kalifiye bir sağlık profesyoneli tarafından ve uygun tıbbi gözetim altında yapılmalıdır. Her hastaya ait bilgiler test seti içinde yer alan hasta formu üzerinde kaydedilmelidir. Test sırasında dinlenme pozisyonunda olmalısınız.

1. Testten önce en az 6 saat boyunca, daha iyisi, gece boyunca hiçbir şey yememelisiniz. Testin günün ileri saatlerinde yapılması gerekiyorsa, testten en az 6 saat önce olmak şartı ile sadece çay ve kızarmış ekmek gibi hafif bir şeyler yemeniz önerilir.

2. Test, başlangıç değerlerinin saptanması için numune alınması ile başlar. Size bu uygulamayı yapan doktorunuz veya diğer bir sağlık personelinin aşağıdaki talimatı izlemesi beklenir:

• Pipet ve "Helicobacter Test INFAI 00" yazılı bir nefes torbası test setinden alınır.

• Nefes torbalarından birinin tıpası açılır, pipet açılır ve torba içine yerleştirilir.

• Bu testi size uygulayan kişi pipetten nefes torbasına yavaşça üflemeye başlamanızı isteyecektir.

• Daha sonra, pipeti nefes tornasından çıkarırken de üflemeye devam ediniz ve pipet çıkar çıkmaz nefes torbasının ağzını tıpasıyla hemen kapatınız. Nefes torbası 30 saniyeden daha uzun süre ile açık kalırsa, sonuçlar hatalı çıkabilir.

• Testi uygulayan sağlık personeli nefes torbasını dik durumda tutarak, üzerine "00 için barkod" yazılı barkodu yapıştıracaktır.

3. Şimdi sizden önerilen test içeceğini, yani 200 ml sıkılmış portakal suyunu veya 1 g sitrik asit içeren 200 ml içme suyunu içmeniz istenecektir.

4. Test çözeltisi şöyle hazırlanır:

• "13C-üre toz " yazılı kutu test setinden alınır, açılır ve dörtte üçüne kadar içme suyu eklenir.

• Kutu kapatılır ve dikkatlice, tüm toz çözününceye kadar çalkalanır.

• Bu kutu içeriği bir bardağa dökülür, kutu ikinci ve üçüncü kez daha içme suyu ile ağzına kadar doldurularak çalkanır ve bu miktarlar da aynı bardağa eklenir. Böylece bardaktaki çözelti yaklaşık 30 ml olur.

5. Bu test çözeltisini hemen içmelisiniz. İçme zamanı forma kaydedilmelidir.

6. Test çözeltisinin içilmesinden (madde 5) 30 dakika sonra, 30.dakika numuneleri, test setinde kalan ve etiketinde "Helicobacter Test INFAI 30" yazan nefes torbasına, yukarıda belirtildiği şekilde toplanır. "30 için barkod" yazılı barkod etiketi dik durumda tutulan bu nefes torbasına yapıştırılır.

7. Hasta kayıtları için, ilgili barkod etiketi uygulamayı yapan tarafından hasta formuna yapıştırılır. Tüm nefes torbaları orijinal kutu içine yerleştirilir. Bu paket kalan etiketle yapıştırılarak iyice kapatılır.

8. Bu paket analiz için kalifiye bir laboratuara gönderilir.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği/karaciğer yetmezliği: Bildirilmemiştir. Özel bir uygulama

yoktur.

Kullanmanız gerekenden daha fazla HELICOBACTER TEST INFAI kullanırsanız

13

Kullanmanız gerekenden daha fazla HELICOBACTER TEST INFAI kullanırsanız

HELICOBACTER TEST INFAI'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

HELICOBACTER TEST INFAI'i kullanmayı unuttuysanız

Bu test, sağlık personeli kontrolünde ve tıbbi gözetim altında kullanıldığından unutulması beklenmez.

HELICOBACTER TEST INFAI ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Test tek kullanımlıktır. Uygulama sonrasında bir sorun beklenmez.

Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek  İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.
Parkinson Hastalığı Parkinson  Hastalığı  Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.
Deri Kanseri Deri Kanseri Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.
Dış Gebelik Dış Gebelik Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

INFAI TR
Geri Ödeme KoduA12567
Satış Fiyatı 131.08 TL [ 8 Oct 2021 ]
Önceki Satış Fiyatı 131.08 TL [ 1 Oct 2021 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699801967449
Etkin Madde 13 C-ure
ATC Kodu V04CX
Birim Miktar 75
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 1
Çeşitli İlaçlar > OTHER DIAGNOSTIC AGENTS
İthal ( ref. ülke : Yunanistan ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

HELICOBACTER TEST INFAI (C-URE) 75 mg 1 şişe Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
8 Oct 2021131.08 TL
1 Oct 2021131.08 TL
27 Sep 2021131.08 TL
22 Sep 2021131.08 TL
14 Sep 2021131.08 TL
6 Sep 2021131.08 TL
27 Aug 2021131.08 TL
16 Aug 2021131.08 TL
2021 / 2008 İlaç Fiyatları