Atabay İlaçları › HEDNAVIR 0.5 mg 30 film tablet › Kullanma Talimatı

HEDNAVIR 0.5 mg 30 film tablet Kullanma Talimatı

Entekavir }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Virüslere Karşı Direkt Etkili İlaçlar > Entekavir Atabay İlaç Fabrikası A.Ş. | Güncelleme : 5 April  2013

HEDNAVİR 0,5 mg film kaplı tablet Ağız yoluyla alınır.

Etken Madde

Her bir film kaplı tablet 0,5 mg entekavire eşdeğer 0,532 mg entekavir monohidrat içerir.

 • Yardımcı maddeler

  Laktoz monohidrat (sığır sütü kaynaklı), mikrokristalin selüloz, krospovidon, magnezyum stearat, titanyum dioksit (E171), kırmızı demir oksit (E172), sarı demir oksit (E 172) , hipromelloz, polietilen glikol, talk.

 • Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. HEDNAVIR nedir ve ne için kullanılır?

  2. HEDNAVIR’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  3. HEDNAVIR nasıl kullanılır?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  5. HEDNAVIR’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.


  2.HEDNAVIR nedir ve ne için kullanılır?

  HEDNAVİR antiviraller olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir. HEDNAVİR, erişkinlerde hepatit B virüsü (HBV) enfeksiyonunun tedavisinde kullanılır.

  HEDNAVİR 0.5 mg film kaplı tabletlerin her biri etkin madde olarak 0.5 mg entekavire eşdeğer 0.532 mg entekavir monohidrat içerir.

  HEDNAVİR, somon renkte, bikonveks, bir yüzünde “E” olan film kaplı tabletler halindedir. Her kutuda 30 tablet vardır.

  HEDNAVİR, erişkinlerde hepatit B virüsü (HBV) enfeksiyonunun tedavisinde kullanılır.

  Hepatit B virüsünün neden olduğu enfeksiyon, karaciğerinize zarar verebilir. HEDNAVİR vücudunuzdaki virüs miktarını azaltır ve karaciğerinizin durumunu iyileştirir.


 • 2.HEDNAVIR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  HEDNAVIR'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Entekavire veya HEDNAVİR'in bileşenlerine karşı alerjiniz var ise kullanmayınız.

 • HEDNAVIR'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer,

 • • Sizde insan immünoyetmezlik virüsü (HIV)'ın oluşturduğu (veya neden olduğu) bir enfeksiyon varsa,

 • • Böbrek yetmezliğiniz varsa - HEDNAVİR vücudunuzdan böbrekler yoluyla atıldığından ilacın dozunun değiştirilmesi gerekebilir,

 • • Siroz hastası olup/olmadığınızı, varsa vücudunuzda neden olacağı olası etkileri konusunda doktorunuza danışınız.

 • • Size karaciğer nakli yapıldıysa

 • • HIV enfeksiyonunuz varsa bu durumu doktorunuza söylediğinizden emin olunuz. Hepatit B enfeksiyonunuz ile eş zamanlı olarak HIV tedavisi için herhangi bir ilaç kullanmıyorsanız, gelecekteki HIV tedavisinin etkinliğini azaltacağından, HEDNAVİR kullanmayınız. HEDNAVİR HIV enfeksiyonunuzu kontrol altına almayacaktır.

 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  HEDNAVİR diğer insanlara HBV bulaştırmanızı engellemez. Bu nedenle diğer insanlara HBV bulaştırmamak için gerekli önlemleri alınız. Aşılama, HBV bulaşma riskine karşı koruyacaktır.

  HEDNAVİR, laktik asidoz (kanınızda laktik asit birikmesi) ve karaciğer büyümesine neden olabilen bir ilaç grubuna dahildir. Bulantı, kusma ve mide ağrısı gibi belirtiler laktik asidoz oluşumunu gösterebilir. Bu seyrek ama ciddi yan etki nadiren ölümcül olabilir. Laktik asidoz özellikle aşırı fazla kilolu bayanlarda daha sık oluşur. HEDNAVİR alıyorsanız doktorunuz sizi düzenli olarak kontrol edecektir.

  HEDNAVIR'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  HEDNAVİR pek çok durumda aç ya da tok karnına alınabilir. Daha önce lamivudin etken maddesini içeren bir ilaç ile tedavi gördüyseniz ancak bu tedavi başarısız olduysa ve HEDNAVİR tedavisine geçtiyseniz, HEDNAVİR'i aç karna ve günde bir kez alınız. İlerlemiş karaciğer hastalığınız varsa, doktorunuz HEDNAVİR'i aç karnına (yemekten yaklaşık 2 saat önce veya yaklaşık 2 saat sonra) almanızı tavsiye edecektir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  HEDNAVİR kesinlikle gerekli olmadıkça hamilelikte kullanılmamalıdır. Doktorunuz, hamilelik esnasında HEDNAVİR'i kullanmanın potansiyel risklerinden bahsedecektir.

  Gebelik sırasında kullanımının güvenli olduğu kanıtlanmamıştır. HEDNAVİR'i kullanan hem erkeklerin hem de kadınların tedavi süresi boyunca etkili doğum kontrol yöntemlerini kullanmaları tavsiye edilmelidir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer emziriyorsanız HEDNAVİR kullanmayınız, çünkü ilacın etkin maddesinin sütünüze geçip geçmediği bilinmemektedir.

  Araç ve makina kullanımı

  HEDNAVİR'in araç ve makine kullanımını etkilemesi beklenmemektedir; ancak sersemlik, halsizlik ve uyuklama hali gibi yan etkilerinden dolayı araç ve makine kullanma yeteneğiniz etkilenebilir. Herhangi bir şüpheniz olduğunda doktorunuza danışınız.

  HEDNAVIR'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  İçeriğinde bulunan laktoz nedeniyle, eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse, HEDNAVİR'i almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Eğer,

 • • Böbrek fonksiyonlarınızı azaltan ilaçlar alıyorsanız doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.


 • 3.HEDNAVIR nasıl kullanılır ?

  HEDNAVİR'i her zaman doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız. Eğer emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza muhakkak danışmalısınız.

  HEDNAVİR'in normal dozu günde bir kez 0,5 mg veya 1 mg'dır.

  Daha önce HBV tedavisi almış olmanıza ve aldığınız ilaca göre veya böbrek sorunlarınıza göre; doktorunuz daha düşük dozlar almanıza ya da HEDNAVİR'i bir günden daha az sıklıkta almanız gerektiğine karar verebilir. Size verilecek doz karaciğerinizin durumuna göre de belirlenecektir.

  Doktorunuz sizin için uygun olan dozu söyleyecektir. İlacınızdan tam etki elde edebilmek ve tedaviye direnç gelişimini azaltmak için her zaman doktorunuzun önerdiği dozu alınız. HEDNAVİR'i doktorunuzun önerdiği süre boyunca alınız. Doktorunuz size tedaviyi ne zaman bırakmanız gerektiğini söyleyecektir.

  Uygulama yolu ve metodu

  Tabletleri yeterli miktarda (örneğin bir bardak) su ile alınız.

  HEDNAVİR pek çok durumda aç ya da tok karnına alınabilir. Daha önce lamivudin etken maddesini içeren bir ilaç ile tedavi gördüyseniz ancak bu tedavi başarısız olduysa ve HEDNAVİR tedavisine geçtiyseniz, HEDNAVİR'i aç karna ve günde bir kez alınız. İlerlemiş karaciğer hastalığınız varsa, doktorunuz HEDNAVİR'i aç karnına (yemekten yaklaşık 2 saat önce veya yaklaşık 2 saat sonra) almanızı tavsiye edecektir.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  16 yaşından küçük hastalarda HEDNAVİR'in güvenliliği ve etkililiği bilinmemektedir.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanım:

  HEDNAVİR dozunun yaşa göre ayarlanmasına gerek yoktur.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

  Böbrek yetmezliği olan hastalarda HEDNAVİR dozunun değiştirilmesi gerekebilir.

  Karaciğer yetmezliği olan hastalarda HEDNAVİR dozunun ayarlanmasına gerek yoktur.

  Eğer HEDNAVİR'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla HEDNAVIR kullanırsanız

  HEDNAVİR' den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  HEDNAVIR'i kullanmayı unuttuysanız

  Hiçbir dozu almayı unutmamanız önemlidir. HEDNAVİR' in bir dozunu almayı unutursanız, unuttuğunuzu fark eder etmez bu dozu alınız. Eğer bir sonraki dozunuzun zamanı gelmişse unuttuğunuz dozu almayınız ve sonraki dozunuzu her zamanki saatinde alınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  HEDNAVIR ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Bazı kişilerde HEDNAVİR tedavisi sonlandırıldığında çok ciddi karaciğer iltihabı belirtileri gözlenebilir. Tedaviyi bıraktıktan sonra belirtilerde herhangi bir değişiklik görürseniz hemen doktorunuza bildiriniz.

  Doktorunuz tavsiye etmediği sürece HEDNAVİR tedavisini kesmeyiniz; tedaviyi kestiğinizde karaciğer iltihabınız kötüleşebilir. HEDNAVİR ile tedaviniz sonlandırıldığında, doktorunuz sizi izlemeye devam edecektir ve birkaç ay süreyle kan testleri yapacaktır.

  Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri  Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.
  Deri Kanseri Deri Kanseri  Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Atabay İlaç Fabrikası A.Ş.
  Geri Ödeme KoduA13237
  Satış Fiyatı 2095.82 TL [ 10 May 2024 ]
  Önceki Satış Fiyatı 2870.13 TL [ 3 May 2024 ]
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699717090316
  Etkin Madde Entekavir
  ATC Kodu J05AF10
  Birim Miktar 0.5
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 30
  Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Virüslere Karşı Direkt Etkili İlaçlar > Entekavir
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  HEDNAVIR 0.5 mg 30 film tablet Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  10 May 20242,095.82 TL
  3 May 20242,870.13 TL
  26 Apr 20242,870.13 TL
  22 Apr 20242,870.13 TL
  15 Apr 20242,870.13 TL
  5 Apr 20242,870.13 TL
  1 Apr 20242,870.13 TL
  26 Mar 20242,870.13 TL
  2024 / 2008 İlaç Fiyatları