Dem İlaçları › HAEMACCEL infüzyon solüsyonu 500 ml › Kullanma Talimatı

HAEMACCEL infüzyon solüsyonu 500 ml Kullanma Talimatı

Poligelin }

Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Kan ve Kan Ürünleri > Poligelin Dem İlaç San. Tic. Ltd. Şti. | Güncelleme : 20 November  2020

HAEMACCEL infüzyon solüsyonu 500 ml Damar içine yavaş olarak uygulanır.

Etken Madde

Çözeltinin 1000 mP sinde:

Poligelin (6.3 g azot’a eşdeğer) 35.00 g Sodyum klorür    8.50 g

Potasyum klorür    0.38 g

Kalsiyum klorür    0.70 g

Yardıma madde:Enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. HAEMACCEL nedir ve ne için kullanılır?

2. HAEMACCEL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. HAEMACCEL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. HAEMACCEL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.HAEMACCEL nedir ve ne için kullanılır?

HAEMACCEL, kanama sonucu veya kan eksikliğine bağlı dolaşım yetmezliğinin önlenmesinde veya tedavisinde kullanılan, etkin madde olan poligelin ve elektrolitleri içeren, damara uygulanmak üzere hazırlanmış steril bir çözeltidir.

HAEMACCEL, 500 mİ renksiz ve berrak çözelti içeren plastik şişe olarak ambalajlanmıştır. HAEMACCEL aşağıda belirtilen durumlarda uygulanır:

• Dolaşımdaki kan hacminin azalmasına bağlı şok durumunda,

• Kan ve plazma kaybında (öm. yaralanma, yanıklar, cerrahi operasyon öncesi kan veya

plazma nakli),

* Kalp-akciğer makinasının doldurulmasında.

HAEMACCEL’in kullanımı hakkında sorulanmz için lütfen doktorunuza danışınız.


2.HAEMACCEL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

HAEMACCEL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• İçerdiği maddelere karşı aşın duyarlılığınız varsa,

• Ağır alerjik reaksiyonlar geçiriyorsanız.

HAEMACCEL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Hekim gerekli gördüğü taktirde, HAEMACCEL’in sadece sınırlı bir oranda endike olduğu aşağıdaki durumlarda, özel Önlemler alınarak verilmelidir:

-Damar içi hacimde artış ve bunun sonuçlan (örneğin; artan atım hacmi, yükselen kan basıncı) veya hücrelerarası sıvı hacminde bir artış ya da kanın seyrelmesi gibi koşullar hasta için özel bir risk gösterebilir. Bu gibi koşullara örnekler şunlardır: Dolaşım bozukluğuna bağlı kalp yetmezliği, yüksek tansiyon, yemek borusu varisleri, akciğerde sıvı toplanması, kanamalı hastalıklara yatkınlık, böbreklerle ilgili veya başka nedenlerle idrara çıkamama.

-Histamin salıverilmesinde artış riski altındaki hastalar (örneğin; aleıjik kişiler ve histamine tepki geçmişi olan hastalar; ayrıca son 7 gün içerisinde histamin salıverilmesi yapan bir ilaç almış hastalar). Histamin salıverilmesi yapan ilaç alanlarda, HAEMACCEL sadece uygun profilaktik (koruyucu) önlemlerin alınmasından sonra verilebilir. Histamin salıverilmesinden kaynaklanan reaksiyonlar H1 ve H2 reseptör antagonistlerinin (alerji tedavisinde kullanılan ilaçlar) koruyucu kullanımı ile önlenebilir.

-HAEMACCEL’in özellikle kan hacmi normal olan hastalara uygun olmayan hızda uygulanması, damarlar üzerinde etkili olan maddelerin salıverilmesine neden olabilir. Bu histamin salıverilme mekanizması tam olarak tammlanmamıştır.

HAEMACCEL infüzyonu eritrositlerin (kırmızı kan hücreleri) sedimentasyon (çökelme) hızında geçici bir artışa yol açabilir.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

HAEMACCEL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

HAEMACCEL’in kullanımı üzerinde yiyecek ve içeceğin etkisi yoktur. Aç ya da tok kamına uygulanabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

HAEMACCEL gebelik döneminde kullanılmasında bir sakınca olmamakla birlikte, genel olarak gebelik sırasında sıvı veya hacim değişimi yapılacaksa özel bir dikkat gösterilmelidir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

HAEMACCEL'in emziren anneler tarafından kullanılmasında bir sakınca olmamakla birlikte, gebelikten hemen sonra sıvı veya hacim değişimi yapılacaksa özel bir dikkat gösterilmelidir.

Araç ve makina kullanımı

Geçerli değildir.

HAEMACCEL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

HAEMACCEL’in bileşiminde bu tür madde bulunmamaktadır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Birlikte kullanılmaları halinde, HAEMACCEL'in bileşiminde bulunan kalsiyum, kalp glikozidlerinin (bazı kalp rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar) etkilerini arttırabilir.


3.HAEMACCEL nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

HAEMACCEL sadece deneyimli bir doktor tarafından ya da doktorun denetimi altında sağlık personeli tarafından uygulanmalıdır.

Sağlıklı erişkin kişiler için aşağıdaki hacimler uygundur:

-Kan veya plazma kaybı şok profılaksisi    500-1500 mİ

-Kan hacim eksikliği şoku    2000    ml’ye    kadar

-Acil durumlarda    Gerektiği kadar

Doktorunuz, kişisel durumunuzu ve kan basıncınız gibi özelliklerinizi dikkate alarak, HAEMACCEL tedavinizin dozu ve süresini belirleyecektir.

Uygulama yolu ve metodu

HAEMACCEL, damar içine damla damla (yavaş enjeksiyon) verilerek (intravenöz olarak) uygulanır.

Çocuklarda kullanımı

Büyük çocuklara, erişkinler için önerilen şekilde ve mg/kg vücut ağırlığı bazında hesaplanan dozda uygulanır. Bununla birlikte, süt çocukları ve küçük yaştaki çocuklarda protein depolarının yetersiz olduğu dikkate alınmalıdır.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda, yetişkinler için verilen genel kullanım şekli ve dozaj tavsiyeleri aynen geçerlidir. Bununla birlikte, yaşlı kimselerde protein depolarının yetersiz olduğu dikkate alınmalıdır.

Özel kullanım durumları

HAEMACCEL, diyaliz hastalannda yeterli düzeyde vücuttan atılamadığı için dikkatli kullanılmalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda herhangi bir doz ayarlaması gerekli değildir.

Kullanmanız gerekenden daha fazla HAEMACCEL kullanırsanız

HAEMACCEL ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

HAEMACCEL'i kullanmayı unuttuysanız

Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

HAEMACCEL ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler:

Doktorunuz tarafından karar verilinceye kadar HAEMACCEL ile tedaviye son vermeyiniz.

Mesane Kanseri Mesane Kanseri  Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek  İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.
Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
İnme İnme İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Dem İlaç San. Tic. Ltd. Şti.
Satış Fiyatı 19.33 TL [ 20 Nov 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 19.33 TL [ 13 Nov 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699769690137
Etkin Madde Poligelin
ATC Kodu B05AA06
Birim Miktar
Birim Cinsi
Ambalaj Miktarı 500
Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Kan ve Kan Ürünleri > Poligelin
İthal ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

HAEMACCEL infüzyon solüsyonu 500 ml Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
20 Nov 202019.33 TL
13 Nov 202019.33 TL
6 Nov 202019.33 TL
27 Oct 202019.33 TL
20 Oct 202019.33 TL
13 Oct 202019.33 TL
6 Oct 202019.33 TL
25 Sep 202019.33 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları