Koçak İlaçları › GRIPAMOL tablet › Kullanma Talimatı

GRIPAMOL tablet Kullanma Talimatı

Dekstrometorfan + Klorfeniramin Maleat + Parasetamol + Psodoefedrin Hcl }

Solunum Sistemi > Diğer Soğuk Algınlığı Kombinasyonları Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş. | Güncelleme : 27 March  2020

GRİPAMOL tablet

Ağız yoluyla alınır.

Etken Madde

Her bir tablet 325 mg parasetamol, 2 mg klorfeniramin maleat, 30 mg psödoefedrin hidroklorür, 15 mg Dekstrometorfan hidrobromür

Yardımcı maddeler

Mısır nişastası, mikrokristal selüloz, laktoz (anhidr), kroskarmeloz sodyum, kolloidal silikon dioksit, magnezyum stearat içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. GRIPAMOL nedir ve ne için kullanılır?

2. GRIPAMOL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. GRIPAMOL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. GRIPAMOL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.GRIPAMOL nedir ve ne için kullanılır?

 • GRİPAMOL içerisinde 30 adet beyaz renkli tablet bulunur.
 • GRİPAMOL, bir ağrı kesici ve ateş düşürücü (parasetamol), bir antihistaminik (klorfeniramin maleat) ve mukozanın şişkinliğini azaltarak tıkanıklıkları gideren bir dekonjestan (psödoefedrin hidroklorür) ve bir öksürük baskılayıcı (dekstrometorfan hidrobromür) olmak üzere dört etkin madde içeren kombine bir ilaçtır.

 • GRİPAMOL grip ve soğuk algınlığı gibi durumlarda ortaya çıkan; ateş, burun tıkanıklığı, öksürük, kırıklık hali ve adale ağrıları, genizde kaşıntı gibi belirtileri gidermeye yönelik tedavi sağlamak amacıyla kullanılır.

 • 2.GRIPAMOL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  GRIPAMOL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  GRIPAMOL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Besinler GRİPAMOL’ün emilim hızını azaltabilir.

  GRIPAMOL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz ya da hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza mutlaka söyleyiniz.

  Doktorunuz aksini söylemedikçe GRİPAMOL’ü hamilelikte kullanmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Doktorunuz aksini söylemedikçe, GRİPAMOL'ü emzirme döneminde kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  GRİPAMOL uyuşukluğa, bazı hastalarda ise baş dönmesi veya uyuklamaya neden olabilir. Bu nedenle araç ve makine kullanılacaksa dikkatli olunması gerekir.

  GRIPAMOL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  GRİPAMOL laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktor tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (hassasiyet) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü kullanmadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  GRİPAMOL her bir tablette 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum (0.075 mg, 0.003 mmol) ihtiva eder. Bu nedenle sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Eğer;

 • Monoamin oksidaz inhibitörleri (depresyon önleyici ilaçlar),
 • Propranolol gibi beta blokörler (kalp ve tansiyon ilaçları),
 • Furazolidon, linezolit (mikrop    öldürücü bir ilaçlar),
 • Prokarbazin (kanser ilacı),
 • Fluoksetin (depresyon ilacı),
 • Penisilin (antibiyotik),
 • Tetrasiklin (antibiyotik),
 • Salisilatlar (ağrı kesici ve ateş    düşürücü ilaç    grubu),
 • Yüksek oranda sodyum ve potasyum iyodür içeren ilaçlar,
 • Kinidin (Kalp atım düzensizliği ilacı),
 • Parkinson hastalığı için alınan reçeteli ilaçlar,
 • Amiodaron (Kalp atım düzensizliği ilacı),
 • Siklopropan, Halotan vb. halojenli anestezik maddeler,
 • Mide boşalmasında gecikme yaratan ilaçlar (Örn: Propantelin vb.),
 • Mide boşalmasını hızlandıran ilaçlar (Örn: Metoklopramid gibi),
 • Karaciğer enzimlerini uyaran ilaçlar (Örn: Bazı uyku ilaçları, sara hastalığında kullanılan bazı ilaçlar gibi),
 • Antibiyotik olarak kullanılan kloramfenikol,
 • Varfarin ve kumarin türevi antikoagülanlar (Kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar),
 • Zidovudin (Çocuk ve erişkinlerde görülen HIV enfeksiyonlarının (AIDS) tedavi ve önlenmesinde kullanılan bir ilaç,
 • Domperidon (Bulantı-kusma tedavisinde kullanılır),
 • Alkol,
 • Antidepresan ilaçlar (Ruhsal çöküntü tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar),
 • Sakinleştirici (sedatifler, trankilizanlar) ilaçlar kullanıyorsanız doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.
 • GRİPAMOL'ü burun tıkanıklığını giderici ilaçlar, tri siklik antidepresanlar (Örn. amitriptilin, nortriptilin, imipramin ve desipramin), iştah kesici ilaçlar ve bazı sinir sistemi uyarıcı ilaçlar veya MAOI’leri (Monoamino oksidaz inhibitörleri: Moklobemid gibi) ile beraber kullanılması bazen tansiyon yükselmesine neden olabilir. İlacın psödoefedrin içermesinden dolayı, bretilyum, betanidin, guanitidin, debrizokin, metildopa ve alfa- ve beta-adrenerjik blokör ilaçlar gibi tansiyonu düşüren ilaçların etkisini kısmen tersine çevirebilir.

 • Kardiyak glikozidlerle (kalp yetmezliğinde kullanılır) birlikte kullanım kalp ritmi bozukluğu riskini artırır.
 • Ergot alkaloidleri (ergotamin ve metiserjit; migren tedavisinde kullanılır) ile birlikte kullanılması yan etki riskini artırır.
 • Doğumu kolaylaştırmak için kullanılan oksitosin ile birlikte hipertansiyon riskini artırır.
 • GRİPAMOL sara hastalığında kullanılan fenitoin adlı ilacın metabolizmasını inhibe eder, bu nedenle fenitoin toksisitesine neden olabilir.

 • 3.GRIPAMOL nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Hekim tarafından başka şekil önerilmemiş ise 12 yaş üzeri büyük çocuklar ve yetişkinlerde günde 3-4 kez 1-2 tablet.

  Uygulama yolu ve metodu

  Tabletler çiğnenmeden yeterli miktarda sıvı, örneğin bir bardak su ile yutulmalıdır.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/ karaciğer yetmezliği: Karaciğer ve böbrek yetmezliğiniz varsa doktorunuza bildiriniz.

  İleri derecede karaciğer veya böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

  Eğer GRİPAMOL ’ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla GRIPAMOL kullanırsanız

  Doz aşımı durumlarında solgunluk, iştahsızlık, bulantı ve kusma görülen başlıca belirtilerdir, ancak bazı durumlarda saatlerce belirti görülmeyebilir. Bu nedenle aşırı doz veya kazayla ilaç alma durumlarında derhal doktorunuza haber veriniz veya hastaneye başvurunuz. Akut (kısa sürede) yüksek doz alındığında karaciğer zehirlenmesine yol açabilir. Aşırı dozun zararı alkolik karaciğer hastalarında daha yüksektir. Parasetamol doz aşımı hemen tedavi edilmelidir.

  Doz aşımında heyecan, huzursuzluk, halüsinasyon, yüksek tansiyon ve kalp ritim bozukluğu gibi merkezi sinir sistemi ve kardiyovasküler sistem semptomları ortaya çıkabilir. Şiddetli olgularda psikoz (bir tür ruhsal bozukluk), havale, koma ve ani yükselen kan basıncı gelişebilir. Potasyumun hücre dışından hücre içine kayması nedeniyle serum potasyum düzeyi düşebilir. Doz aşımında sakinlik, merkezi sinir sisteminin paradoksal uyarılması, toksik psikozis (duygudurum bozukluğu), nöbet, apne (solunumun geçici olarak durması), konvülsiyonlar (istemli olarak çalışan kasların, istem dışı kasılması), antikolinerjik etkiler (bulanık görme, ağız kuruluğu, idrar tutulması, kabızlık), distonik reaksiyonlar (istem dışı, güçlü kas kasılmaları ve postür bozukluğu), ve aritmi (kalp atışında anormallik) dahil kardiyovasküler kollaps (damarların genişleyip burada kanın toplanmasıyla oluşan ağır bir çöküntü tablosu) meydana gelebilir.

  GRİPAMOL ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  GRIPAMOL'i kullanmayı unuttuysanız

  Eğer GRİPAMOL’ün bir dozunu almayı unutursanız, hatırladığınız anda dozu alınız ve 6 saat sonra gerekiyorsa (doktorunuzun önerisi doğrultusunda) dozu tekrarlayınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  GRIPAMOL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  İnme İnme  İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
  Dış Gebelik Dış Gebelik  Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.
Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
Deri Kanseri Deri Kanseri Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.
Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Geri Ödeme KoduA11122
Satış Fiyatı 16.94 TL [ 27 Mar 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 16.94 TL [ 23 Mar 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuKırmızı Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699828010418
Etkin Madde Dekstrometorfan + Klorfeniramin Maleat + Parasetamol + Psodoefedrin Hcl
ATC Kodu R05X
Birim Miktar 15+2+325+30
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 30
Solunum Sistemi > Diğer Soğuk Algınlığı Kombinasyonları
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

GRIPAMOL tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
27 Mar 202016.94 TL
23 Mar 202016.94 TL
18 Mar 202016.94 TL
13 Mar 202016.94 TL
6 Mar 202016.94 TL
28 Feb 202016.94 TL
21 Feb 202016.94 TL
14 Feb 202015.13 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları