› › Kullanma Talimatı

GRIPAL 10 tablet Kullanma Talimatı

Parasetamol + Kafein }

Sinir Sistemi > NONNARKOTİK ANALJEZİKLER > Parasetamol Kombinasyonları Gripin İlaç A.Ş. | Güncelleme : 17 January  2020

GRİPAL 500/30 mg tablet

Ağızdan alınır.

 • Etken Madde

  Bir tablet 500 mg parasetamol ve 30 mg kafein içerir.

 • Yardımcı maddeler

  Mısır nişastası, kollidon K 30, avicel PH 102, primojel, magnezyum stearat.

 • Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. GRIPAL nedir ve ne için kullanılır?

  2. GRIPAL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  3. GRIPAL nasıl kullanılır?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  5. GRIPAL’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.


  2.GRIPAL nedir ve ne için kullanılır?

  GRİPAL, her tabletinde 500 mg parasetamol ve 30 mg kafein içeren, ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak etki gösteren bir ilaçtır.

  GRİPAL’in, 10 ve 20 tablet içeren iki farklı ambalajı mevcuttur.

  GRİPAL, hafif ve orta şiddetli ağrılar (baş ağrısı, migren, ağrılı adet görme, boğaz ağrısı, kas-iskelet ağrıları, kireçlenmeye bağlı ağrılar) ve ateşin giderilmesinde kullanılır.


 • 2.GRIPAL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  GRIPAL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  • Eğer parasetamol, kafein veya ilacın içeriğindeki diğer maddelere karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz

 • • Şiddetli karaciğer ya da böbrek yetmezliğiniz varsa

 • • Kan basıncınız yüksek ise, kan basıncı düşürücü ilaç kullanıyorsanız ya da kalp atımınızda düzensizlik varsa

 • • Uzun süreli devam eden alkol bağımlılığı tedavisi için disulfiram adı verilen ilacı kullanıyorsanız

 • • Depresyon (lityum karbonat dahil), anksiyete (klozapin dahil) ilaçları veya sakinleştirici ilaç kullanıyorsanız ya da anksiyete (gerginlik) bozukluğunuz varsa

 • • Efedrin (hava yollarındaki tıkanıklıkların giderilmesi için kullanılır) kullanımı

 • • Teofilin (hava yollarındaki tıkanıklıkların giderilmesi için kullanılır) kullanımı

 • GRIPAL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

 • • Kansızlığı (anemisi) olanlarda, akciğer hastalarında, karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doktor kontrolü altında dikkatli kullanılmalıdır.

 • • Parasetamolü ilk kullananlarda veya daha önce kullanım hikayesi olanlarda, kullanımın ilk dozunda veya tekrarlayan dozlarda deride kızarıklık, döküntü veya bir deri reaksiyonu görülen kişiler bir daha bu ilacı veya parasetamol içeren başka bir ilacı kullanmamalıdır.

 • • Parasetamol içeren başka bir ilaç alıyorsanız kullanmayınız. Parasetamol içeren başka ilaçlarla birlikte kullanımı doz aşımına neden olabilir. Parasetamol içeren ve ağrı kesici, ateş düşürücü, grip ve nezle semptomlarını giderici ya da uykuya yardımcı ilaçlar ile birlikte kullanmayınız.

 • • Alkol alan kişilerde karaciğer zehirlenmesi (hepatotoksisite) riski nedeniyle günlük alınan parasetamol dozunun 2000 mg’ı aşmaması gerekir.

 • • Alkolik karaciğer hastalarında dikkatli kullanılmalıdır.

 • • Kalp hastalığınız varsa

 • • Kilonuz normalin altındaysa, anoreksik iseniz ya da beslenme yetersizliğiniz mevcutsa

 • • Karaciğer enzimlerinde yükselme ve gelip geçici sarılıkla karakterize kalıtsal bir hastalık olan Gilbert sendromunuz varsa

 • • Kan şekeri metabolizmasında etkili olan glukoz 6 fosfat dehidrogenaz enzimi eksikliği olan hastalarda seyrek olarak hemoliz (kırmızı kan hücrelerinin yıkımı) görülebilir.

 • • Kemik iliğinin işlev bozukluğu

 • • Astım, kronik rinit (uzun süreli devam eden nezle), kronik ürtiker (uzun süreli devam eden kurdeşen) ve özellikle diğer antienflamatuvar (yangı önleyici) ilaçlara aşırı duyarlılığı olan hastalar

 • • Diğer analjeziklerle (ağrı kesici ilaçlarla) birlikte kullanımı

 • • Uzun süreli kullanımı

 • 3-5 gün içinde yeni belirtilerin oluşması ya da ağrının ve/veya ateşin azalmaması halinde, parasetamol kullanmaya son vererek doktorunuza danışınız.

  Birden (akut) yüksek dozda verildiğinde ciddi karaciğer toksisitesine neden olur. Erişkinlerde uzun süreli (kronik) günlük dozlarda karaciğer hasarına neden olabilir.

  Sepsis gibi glutatyon eksikliği olan hastalarda, parasetamol kullanımı metabolik asidoz riskini arttırabilir.

  Ciddi bir enfeksiyonunuz varsa bu metabolik asidoz riskini arttırabilir.

  Metabolik asidoz belirtileri şunlardır:

 • •  Derin, hızlı ve zorlanarak nefes alıp vermek

 • •  Mide bulantısı ve kusma

 • •   İştahsızlık

 • GRİPAL ile birlikte karaciğer hasarlanmasını artıran ve karaciğerdeki glutatyon deposunu azaltan ilaçların kullanımı karaciğer zehirlenmesine neden olabilir.

  Kullanımı sırasında karaciğer enzim düzeyi (ALT) yükselebilir.

  Baş ağrısının tedavisi amacıyla sürekli ağrı kesici kullanılması, kronik baş ağrılarına neden olabilir.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  GRIPAL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  GRIPAL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Besinler parasetamolün barsaktan emilimini azaltabilir.

  Diyet ile alınan kafein miktarına dikkat edilmelidir. Yüksek doz kafein uykusuzluk, huzursuzluk, kaygı, baş ağrısı, mide ve barsak yakınmaları ve çarpıntı gibi kafein ile ilişkili istenmeyen etki riskini artırır.

  Hamilelik

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamilelerde yarar-zarar riski değerlendirerek kullanılmalıdır. Hamile hastalar kullanıma ait doktor tavsiyesine uymalıdırlar. Kafeinin spontan (kendiliğinden) düşük riskini artırma olasılığı nedeniyle gebelerde kullanılması önerilmez.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Süt vermekte olan kadınlarda yarar-zarar riski değerlendirerek kullanılmalıdır. Parasetamolün anne sütüne geçtiği miktar klinik olarak önemsizdir. Parasetamol az da olsa süte geçmektedir. Kafein anne sütüne geçer ve emen bebeklerde istenmeyen etkilere (huzursuzluk, ağlama, uykusuzluk v.s.) neden olabilir.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makine kullanma üzerine herhangi bir etki göstermesi beklenmez. Ancak parasetamol bazı hastalarda baş dönmesi veya uyku hali yapabilir. GRİPAL kullanırken, uyanık kalmanızı gerektiren işler yaparken dikkatli olmalısınız.

  GRIPAL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Uyarı gerektiren yardımcı madde içermemektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında GRİPAL’in etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

 • • Mide boşalmasında gecikme yaratan ilaçlar (Örn: propantelin vb.)

 • • Mide boşalmasını hızlandıran ilaçlar (Örn: metoklopramid gibi)

 • • Karaciğer enzimlerini uyaran ilaçlar (Örn: bazı uyku ilaçları, sara hastalığında kullanılan bazı ilaçlar gibi)

 • • Antibiyotik olarak kullanılan kloramfenikol

 • • Varfarin ve kumarin türevi antikoagülanlar (kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar)

 • • Tropisetron, granisetron (kemoterapiye bağlı bulantı ve kusmanın tedavisinde kullanılan ilaçlar)

 • • Zidovudin (çocuk ve erişkinlerde görülen HIV enfeksiyonlarının (AIDS) tedavi ve önlenmesinde kullanılan bir ilaç)

 • • Miyokard (kalp kası) görüntülemesinde kullanılan adenozin ve dipiridamol

 • •  Sedatif (sakinleştirici) ilaçlar

 • • Efedrin (hava yollarındaki tıkanıklıkların giderilmesi için kullanılır)

 • • Barbitüratlar (sakinleştirici ve uyku getirici olarak kullanılır)

 • • Antihistaminikler (alerji veya iltihap durumlarında kullanılır)

 • • Oral kontraseptifler (doğum kontrol hapları)

 • •  Simetidin (mide asidine karşı kullanılır)

 • • Fenilpropanolamin, efedrin (soğuk algınlığı tedavisinde kullanılır)

 • • Klozapin (ruhsal bozuklukların tedavisinde kullanılır)

 • • Atenolol, metoprolol, oksprenolol ve propranolol gibi beta blokör ilaçlar (kan basıncını düşürmek için kullanılır)

 • • Disulfiram (alkolizm tedavisinde kullanılır)

 • • Lityum (depresyon gibi ruhsal bozuklukların tedavisinde kullanılır)

 • • Monoamin oksidaz inhibitörleri (depresyon gibi ruhsal bozuklukların tedavisinde kullanılır)

 • •  Trankilizan (sinirleri yatıştırmada kullanılır)

 • • Metoksalen (sedef hastalığı tedavisinde kullanılır)

 • • Fenitoin, glutetimid, fenobarbital, karbamazepin (sara tedavisinde kullanılır)

 • • Rifampisin (bakteri tedavisinde kullanılır)

 • • Pipemidik asit (idrar yolları enfeksiyonları tedavisinde kullanılır)

 • •  Teofilin (astım gibi havayolları tıkanıklıkları tedavisinde kullanılır)

 • • Levotiroksin (tiroid bezinin yeterli çalışmadığı durumlarda kullanılır)

 • • Domperidon (bulantı-kusma tedavisinde kullanılır)

 • • Kolestiramin (kanda yağ düzeyini düşürmek için kullanılır)

 • •  St.John’s Wort (sarı kantaron), (antidepresan olarak kullanılır)

 • • Diğer ağrı kesiciler


 • 3.GRIPAL nasıl kullanılır ?

  GRİPAL yetişkinlerde ve 12 yaşın üzerindeki çocuklarda uygundur. Önerilen doz 1-2 tablettir ve gerekirse doz her 4 saatte bir yinelenebilir. Ancak 24 saatte 4 dozdan fazla kullanılmamalıdır. Günlük en yüksek doz 4000 mg/240 mg (parasetamol/kafein)’dır. 24 saat içinde 4 tabletten fazla kullanılmamalıdır.

  Alkol alan kişilerde karaciğer zehirlenmesi (hepatotoksisite) riski nedeniyle günlük alınan parasetamol dozunun 2000 mg’ı aşmaması gerekir.

  Semptomların giderilebilmesi için her zaman etkili olduğu en düşük dozda kullanınız.

  Belirtilen dozdan fazla kullanılmamalı, kullanıldığı takdirde hemen bir doktora başvurulmalıdır.

  Uygulama yolu ve metodu

  Ağızdan alınır. Bir bardak su ile birlikte yutunuz.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Bir doktorun önerisiyle olmadıkça 12 yaşından küçük çocuklara verilmemelidir.

  Yaşlılarda kullanımı

  Parasetamol, sağlıklı-hareketli yaşlılarda, yetişkinlerde uygulanan dozda kullanılabilir. Zayıf ve hareketsiz yaşlılarda ise dozu ve dozlam sıklığının azaltılması gerekir. Ancak GRİPAL kafein içerdiğinden, yaşlılarda hekim önerisi olmadıkça kullanılmamalıdır.

  Özel kullanım durumları

  Hafif ve orta şiddette karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

  Eğer GRİPAL ’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla GRIPAL kullanırsanız

  Doz aşımı durumlarında solgunluk, iştahsızlık, bulantı ve kusma görülen başlıca belirtilerdir, ancak bazı durumlarda saatlerce belirti görülmeyebilir. Bu nedenle aşırı doz veya kazayla ilaç alma durumlarında derhal doktorunuza haber veriniz veya hastaneye başvurunuz. Akut (kısa sürede) yüksek doz alındığında karaciğer zehirlenmesine yol açabilir. Parasetamol doz aşımı sonuçları karaciğer nakli ya da ölüme kadar varabilen karaciğer yetmezliğine yol açabilir. Karaciğer toksisitesi ve hepatik işlev bozukluğu ile birlikte genelde akut pankreatit de gözlenebilir. Aşırı dozun zararı alkolik karaciğer hastalarında daha yüksektir. Parasetamol doz aşımı hemen tedavi edilmelidir.

  GRİPAL ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  GRIPAL'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  GRIPAL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm  Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.
  Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri  Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.
Asperger Sendromu Asperger Sendromu Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Gripin İlaç A.Ş.
Satış Fiyatı 4.06 TL [ 17 Jan 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 4.06 TL [ 10 Jan 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699612010105
Etkin Madde Parasetamol + Kafein
ATC Kodu N02BE51
Birim Miktar 500+30
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 10
Sinir Sistemi > NONNARKOTİK ANALJEZİKLER > Parasetamol Kombinasyonları
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

GRIPAL 10 tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
17 Jan 20204.06 TL
10 Jan 20204.06 TL
7 Jan 20204.06 TL
3 Jan 20204.06 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları