Santa Farma İlaçları › GLUMIKRON 80 mg 100 tablet › Kullanma Talimatı

GLUMIKRON 80 mg 100 tablet Kullanma Talimatı

Gliklazid }

Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Oral Antidiyabetik İlaçlar > Gliklazid Santa Farma İlaç Sanayi A.Ş. | Güncelleme : 17 November  2011

GLUMİKRON tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her tablette bu tabletlerin etkin maddesi olan, 80 mg gliklazid bulunur.

Yardımcı maddeler

Laktoz, polivinil pirolidon, kolloidal silikon dioksit, mikrokristalin selüloz pH 101, gliseril behanat, sodyum nişasta glikolat ve magnezyum stearat.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. GLUMIKRON nedir ve ne için kullanılır?

2. GLUMIKRON’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. GLUMIKRON nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. GLUMIKRON’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.GLUMIKRON nedir ve ne için kullanılır?

• GLUMİKRON, kutuda, 20, 60 ve 100 tabletten oluşan blister ambalajlarda sunulur.

Tabletler bir yüzünde Gd amblemi bulunan, diğer yüzü çentikli, kenarları kıvrık beyaz

80

tabletler şeklindedir.

• GLUMİKRON, insülinden bağımsız diyabette, kan glukoz kontrolünde diyetin tek başına yeterli olmadığı durumlarda, diyetle beraber kullanılmalıdır.


2.GLUMIKRON kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

GLUMIKRON'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer

• etkin maddeye veya GLUMİKRON 'un içerdiği yardımcı maddelerden birine, veya aynı gruba ait benzer ilaçlara (örn: sülfonilüreler veya hipoglisemik sülfonamidler) aşırı duyarlıysanız (alerjik);

• insüline bağımlı Tip I diyabetiniz varsa;

• diyabetik pre-koma ve koma, veya diyabetik keto-asidoz durumlarında;

• şiddetli böbrek veya karaciğer yetmezliğiniz varsa;

• mikonazol içeren ilaç ile tedavi görüyorsanız (bakınız 'diğer ilaçlar ile birlikte kullanım);

• emziriyorsanız.

Doktorunuz başka bir şekilde kullanmanızı tavsiye etmedikçe, bu ilacın fenilbutazon, danazol ve alkol ile birlikte kullanılması tavsiye edilmez.

GLUMIKRON'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Bu ilacı kullandıktan sonra hipoglisemi oluşabilir (kan şekeri seviyelerinde düşüş) (Bakınız '4. Olası yan etkiler nelerdir').

Hipoglisemi oluşursa kan şeker seviyesini düzeltmek için hastaneye yatmanız gerekebilir. Doktorunuz sizi en az 24 saat izleyecektir.

Bu tür ilaçları kullanırken hipoglisemiyi önlemek için aşağıdaki hususlar yerine getirilmelidir:

- Düzenli beslenme: düzensiz öğün vakitleri, atlanan öğünler, oruç veya beslenmede değişiklik yapılan dönemler hipoglisemi riskini artırdığı için yemekler düzenli olarak öğün vakitlerinde yenilmelidir, öğünler kesinlikle atlanmamalıdır ve kahvaltı mutlaka yapılmalıdır.

- Yaş, böbrek ve karaciğer yetmezliği, adrenal veya (hipofiz bezi) bozuklukları hipoglisemi riskini artırır.

- Uzun süre gayret sarf etmek, dengesiz beslenmek, alkol kullanmak veya diğer hipoglisemik ilaçlar ile birlikte kullanımı hipoglisemi riskini artırır.

Kulanım için özel uyarılar:

- Doktorunuzun önerdiği laboratuvar testleri düzenli olarak yapılmalıdır. Kan ve idrardaki glukoz seviyeleri yakından takip edilmelidir.

- Doktorunuz size ve ailenize hipogliseminin nasıl önleneceğini, ilk belirtileri tanımayı ve tedavi etmeyi anlatacaktır.

- Eğer glukoz 6-fosfat dehidrogenaz (G6PD) enzim eksikliğiniz varsa (alyuvarların yıkımına sebep olan bir hastalık) GLUMİKRON tedavisi hemolitik anemiye (bir tür kansızlık) sebep olabilir. Bu nedenle, G6PD eksikliği olan hastalarda dikkatli olunmalıdır.

- Aşağıdaki durumlarda doktorunuzu bilgilendiriniz:

• Ameliyat olacaksanız, yaralanmışsamz, ateşiniz veya enfeksiyonunuz varsa (doktorunuz tedaviyi sonlandırıp size insülin reçete edebilir).

Hamilelik

• Her bir tablet 45 mg laktoz içermektedir. Doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı duyarlılığınız ve alerjiniz olduğu belirtilmişse bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışmalısınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

GLUMIKRON'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

GLUMİKRON tableti aldıktan sonra mutlaka yemek yenmelidir. Alkol ve alkol içeren içecekler kullanılmamalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Hamileyseniz, diyabetiniz insülin ile tedavi edilmelidir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

GLUMİKRON emzirirken kullanılmaz.

Araç ve makina kullanımı

GLUMİKRON kullanırken, özellikle tedavinin başlangıcında hipoglisemi riskinden dolayı araç ve/veya makine kullanımı sırasında dikkatli olunması gerekmektedir.

GLUMIKRON'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

GLUMİKRON, 45 mg laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında kan seviyelerinde önemli değişiklikler olabilir. Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız bunlar hakkında doktorunuza bilgi veriniz.

- Hipoglisemi riskini artıran ilaçlar, örneğin: mikonazol (mikroskopik mantar enfeksiyonlarının tedavisi için kullanılan ilaç), fenilbutazon (antienflamatuar), betablokörler, flukonazol, anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri, ve alkol içeren ilaçlar.

- Antidiyabetik etkiyi azaltarak hiperglisemi riskini artıran ilaçlar, örneğin: danazol (hormon ilacı), klorpromazin, glukokortikoidler, salbutamol, terbutalin ve ritodrin.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.GLUMIKRON nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Diğer tüm hipoglisemik ajanlarda olduğu gibi, doz ayarlaması hastanın bireysel tepkisine göre yapılmalıdır.

Standart doz günde 2 kez 1 tablet, yani günde maksimum 2 tablettir (160 mg).

Uygulama yolu ve metodu

Tabletler yemeklerden hemen önce yeterli miktarda su ile bütün olarak yutulur.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

65 yaşın üzerindeki hastalarda günde bir kez alınan 1/2 tablet ile tedaviye başlanır. Tatminkar glukoz kontrolü sağlanana kadar bu dozaj uygun olarak, 14 günlük aralarla artırılabilir ve kan şeker düzeyleri dikkatlice gözlemlenmelidir.

Özel kullanım durumları

Hafif ve orta şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalara, dikkatli takip şartıyla kullanılmalıdır.

• Doktorunuz başka bir şekilde kullanmanızı tavsiye etmedikçe, bu talimatları takip ediniz.

• İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

• Tip 2 diyabet tedavisi ömür boyu sürmektedir. Bu nedenle doktorunuza danışmadan GLUMİKRON'u kesmeyiniz.

Eğer GLUMİKRON 'un etkisinin çok güçlü ya da zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla GLUMIKRON kullanırsanız

GLUMİKRON'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Aşırı miktarda alınan GLUMİKRON hipoglisemiye neden olur (bakınız 2. GLUMİKRON'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler). Bu durumda derhal şekerli gıdalar yenilmelidir.

Eğer hasta baygınsa, doktoru derhal bilgilendirilmeli ve hasta en yakın hastanenin acil servisine götürülmelidir.

GLUMIKRON'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Bir sonraki dozunuzu normal zamanında almaya devam ediniz.

GLUMIKRON ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Diyabetinizin kontrol altında tutulamaması ve hiperglisemi riski (kanda şeker seviyesinin artması).

Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri  Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.
Mesane Kanseri Mesane Kanseri  Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
Tiroid Kanseri Tiroid Kanseri En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur.
Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Santa Farma İlaç Sanayi A.Ş.
Geri Ödeme KoduA03456
Satış Fiyatı 27.39 TL [ 14 Sep 2021 ]
Önceki Satış Fiyatı 27.39 TL [ 6 Sep 2021 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699566015249
Etkin Madde Gliklazid
ATC Kodu A10BB09
Birim Miktar 80
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 100
Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Oral Antidiyabetik İlaçlar > Gliklazid
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

GLUMIKRON 80 mg 100 tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
14 Sep 202127.39 TL
6 Sep 202127.39 TL
27 Aug 202127.39 TL
16 Aug 202127.39 TL
9 Aug 202127.39 TL
30 Jul 202127.39 TL
26 Jul 202127.39 TL
16 Jul 202127.39 TL
2021 / 2008 İlaç Fiyatları