İlaçları › GLUCAGEN HYPOKIT 1 mg 1 flakon › Kullanma Talimatı

GLUCAGEN HYPOKIT 1 mg 1 flakon Kullanma Talimatı

Glucagon Hcl }

Endokrin Sistem > KALSİTONİNLER > Glucagon hcl Yeni Firma [ Bilgileri Güncelleniyor ] | Güncelleme : 27 May  2011

GlucaGen HypoKit 1 mg

Enjeksiyonluk çözelti halinde uygulamak için toz ve çözücü Deri altına veya kas içine enjeksiyon şeklinde uygulanır.

Etken Madde

Glukagon 1 mg (1 IU) hidroklorür olarak, mayada rekombinant DNA ile üretilmiştir.

Yardımcı maddeler

Laktoz monohidrat, enjeksiyonluk su, hidroklorik asit ve/veya sodyum hidroksit (pH ayarıiçin).

Bu ilacıkullanmaya başlamadan önce bu NI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında _yüksek veya düşükdoz kullanmayınız._

Bu Kullanma Talimatında:

1. GlucaGen HypoKit nedir ve ne için kullanılır?

2. GlucaGen HypoKit'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. GlucaGen HypoKit nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. GlucaGen HypoKit'in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.GLUCAGEN HYPOKIT nedir ve ne için kullanılır?

GlucaGen Hypokit, bir flakon içerisinde steril beyaz toz halinde glukagon ile birlikte tek kullanımlık bir şırınga içerisinde bulunan çözücüden (enjeksiyonluk su) oluşmaktadır. Çözücü ile glukagon sulandırıldıktan sonra oluşan çözelti 1 mg/ml glukagon içerir.

Glukagon, doğal bir hormondur ve insan vücudunda insülinin tam karşıt etkisine sahiptir. Karaciğerde glikojenin glukoza dönüştürülmesi için vücuda yardım eder. Glukoz daha sonra kana salınır.

GlucaGen Hypokit, ciddi hipoglisemi (kan şekerinin aşırı derecede düşmesi) nedeniyle bilinçsiz hale gelen diyabetli hastalarda acilen kullanım içindir.

Bir başkasının size enjeksiyonu yapması gereklidir (bakınız bölüm 3, Arkadaşlarınıza, ailenize, bakıcınıza veya iş arkadaşlarınıza bildirmeniz gerekenler).

Sağlık personeli için: Diyagnostik kullanım, bu Kullanma Talimatı'nın sonunda verilmektedir.


2.GLUCAGEN HYPOKIT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

GLUCAGEN HYPOKIT'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• Glukagon veya laktoza karşı alerjik (aşırı duyarlı) iseniz

• Böbreküstü bezi tümörünüz varsa.

GlucaGen HypoKit'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Aşağıda belirtilen durumlarda GlucaGen tam olarak işlev görmeyecektir: Eğer;

• Uzun bir süredir açsanız

• Adrenalin seviyeniz düşük düzeylerde ise

• Kronik hipogliseminiz varsa

• Geçirdiğiniz hipoglisemi çok fazla alkol içmekten kaynaklanıyorsa

• Glukagon veya insülin salımı yapan bir tümörünüz varsa.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. Tıbbi yardım alınız.

GLUCAGEN HYPOKIT'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

ılması

GlucaGen Hypokit, ciddi hipoglisemi (kan şekerinin aşırı derecede düşmesi) nedeniyle bilinçsiz hale gelen diyabetli hastalarda acilen kullanım içindir.

Tedaviye yanıt vermenizden sonra (yiyecek alabilecek duruma gelir gelmez) şeker, bisküvi veya meyve suyu gibi yüksek şekerli hafif bir yiyecek verilmelisiniz. Çünkü GlucaGen glikojen depolarını azaltır. Şekerli hafif yiyecekler hipogliseminin tekrarlamasını önleyecektir

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Diyabetli ve hamile iseniz, GlucaGen'i ciddi hipoglisemi (kan şekerinin aşırı derecede düşmesi) durumunda kullanabilirsiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Diyabetli iseniz ve emziriyorsanız, GlucaGen'i ciddi hipoglisemi (kan şekerinin aşırı derecede düşmesi) durumunda kullanabilirsiniz.

Araç ve makina kullanımı

ımı

Ciddi hipogliseminin ardından eğer hala hipoglisemi etkilerini hissediyorsanız, araç veya makine kullanmayınız.

GlucaGen HypoKit'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder. Bu değerde herhangi bir yan etki gözlenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

ımı

Bazı ilaçlar GlucaGen'i etkileyebilirler:

• insülin

• indometazin (enflamasyon/romatizmaya karşı kullanılır)

GlucaGen diğer ilaçları etkileyebilir:

• varfarin - GlucaGen varfarinin kanı inceltici etkisini artırabilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. GlucaGen HypoKit nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

GlucaGen'i her zaman doktorunuzun size anlattığı şekilde kullanınız. Eğer emin değilseniz doktorunuz veya eczacınıza danışınız.

Genel doz:

• Yetişkinler için: Şırınganın üzerinde 1/1 olarak gösterilen 1 ml'nin hepsini enjekte ediniz.

• 25 kg üzeri veya 6-8 yaşın üzerindeki çocuklar için: Şırınganın üzerinde 1/1 olarak gösterilen 1 ml'nin hepsini enjekte ediniz.

• 25 kg altı veya 6-8 yaşın altındaki çocuklar için: Şırınganın üzerinde 1/2 olarak gösterilen 1 ml'nin yarısını (^ ml) enjekte ediniz.

Tedaviye yanıt vermenizden sonra (yiyecek alabilecek duruma gelir gelmez) şeker, bisküvi veya meyve suyu gibi yüksek şekerli hafif bir yiyecek verilmelisiniz. Çünkü GlucaGen glikojen depolarını azaltır. Şekerli hafif yiyecekler hipogliseminin tekrarlamasını önleyecektir.

Arkadaşlarınıza, ailenize, bakıcınıza veya iş arkadaşlarınıza bildirmeniz gerekenler

Ciddi derecede hipoglisemik (kan şekerinin aşırı derecede düşmesi hali) duruma gelmeniz ve ağız yoluyla şeker alamamanız durumu oluşursa, arkadaşlarınızın veya akrabalarınızın size enjeksiyonu yapabilmesi için doktorunuz size GlucaGen reçetelemiş olabilir. Ailenizin, arkadaşlarınızın, bakıcınızın veya iş arkadaşlarınızın aşağıdakileri bildiğinden emin olunuz:

 GlucaGen'in nasıl kullanılacağı ve acil bir durum oluşmadan önce nerede saklandığını bilmeliler

• GlucaGen'i deri altına veya bir kas içine enjekte etmeliler

• Tedaviye yanıt vermenizden sonra (yiyecek alabilecek duruma gelir gelmez) şeker, bisküvi veya meyve suyu gibi yüksek şekerli hafif bir yiyecek verilmelisiniz

 GlucaGen'in kullanımından sonra, siz veya bir başkası doktorunuz ya da bir sağlık uzmanı ile iletişime geçmelisiniz. Ağır bir hipoglisemi geçirmenizin nedenini bulmanız ve tekrar oluşmasını nasıl önleyebileceğinizi öğrenmeniz gerekebilir.

Uygulama yolu ve metodu

ırlanması

2. İğneyi flakondan ayırmadan, GlucaGen tamamen çözünene ve çözelti berrak hale gelene kadar flakonu hafifçe çalkalayınız.

1. Flakonun plastik kapağını çıkarınız. Enjektörün ucundaki iğnenin kapağını çıkarınız. GlucaGen içeren flakonun lastik kapağına (işaretlenen çember içerisine) iğneyi batırınız ve enjektörün içindeki sıvının tamamını flakonun içine enjekte ediniz.

3. Enjektör pistonunun sonuna kadar itili olduğundan emin olunuz. İğneyi sıvının içinde tutarak, flakonun içindeki çözeltinin tamamını enjektör içine çekiniz. Pistonu çekerken enjektörden ayırmamaya dikkat ediniz. Enjektörden herhangi bir hava kabarcığı bırakmamaya özen gösteriniz:

 İğne ucu yukarıya doğru bakarken , enjektöre parmağınızla hafifçe vurunuz

• Enjektörün ucunda toplanan hava kabarcıklarını yok etmek için pistonu hafifçe itiniz. Enjeksiyon için doğru dozu elde edene kadar pistonu itmeye devam ediniz. Siz bunu yaparken bir miktar sıvı dışarı çıkabilir.

Lütfen dozlama bilgisi için "

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

bakınız.

4. Deri altına veya kas içine enjeksiyonu yapınız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı

ımı:

Çocuklarda özel bir kullanımı yoktur.

Yaşlı

Yaşlılarda kullanımı

ımı:

Yaşlılarda özel bir kullanımı yoktur.

Özel kullanım durumları: Böbrek ve karaciğer yetmezliği:

Özel bir kullanım durumu yoktur.

Eğer GlucaGen 'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanı

Kullanmanız gerekenden daha fazla GLUCAGEN HYPOKIT kullanırsanız

ıysanız:

GlucaGen 'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Eğer size çok fazla miktarda GlucaGen verildiyse, bu, fazla miktarda kusmanıza yol açabilir. Genellikle belirli bir tedavi gerekli değildir.

Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi  Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.
Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri  Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.
Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.
Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
Dış Gebelik Dış Gebelik Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Yeni Firma [ Bilgileri Güncelleniyor ]
Geri Ödeme KoduA03436
Satış Fiyatı 245.4 TL [ 20 May 2022 ]
Önceki Satış Fiyatı 245.4 TL [ 13 May 2022 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699676790326
Etkin Madde Glucagon Hcl
ATC Kodu H04AA01
Birim Miktar 1
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 1
Endokrin Sistem > KALSİTONİNLER > Glucagon hcl
İthal ( ref. ülke : Yunanistan ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

GLUCAGEN HYPOKIT 1 mg 1 flakon Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
20 May 2022245.40 TL
13 May 2022245.40 TL
6 May 2022245.40 TL
25 Apr 2022245.40 TL
18 Apr 2022199.31 TL
8 Apr 2022199.31 TL
4 Apr 2022199.31 TL
28 Mar 2022199.31 TL
2022 / 2008 İlaç Fiyatları