Generica İlaçları › GLOKOPROST %0.005 göz damlası › Kullanma Talimatı

GLOKOPROST %0.005 göz damlası Kullanma Talimatı

Latanoprost }

Duyu Organları > Göz Tansiyonu İlaçları (Glokom) ve Miyotikler > Latanoprost Generica İlaç San. Ve Tic. A.ş | Güncelleme : 17 May  2013

GLOKOPROST % 0.005 Göz Damlası Göz içine uygulanır.

Etken Madde

Her bir mililitrede, 50 mcg latanoprost.

Yardımcı maddeler

Benzalkonyum klorür, monobazik sodyum fosfat monohidrat, disodyum fosfat anhidr, sodyum klorür, enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. GLOKOPROST nedir ve ne için kullanılır?

2. GLOKOPROST’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. GLOKOPROST nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. GLOKOPROST’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.GLOKOPROST nedir ve ne için kullanılır?

• GLOKOPROST'un her bir ml'si 50 mcg latanoprost içermektedir.

• GLOKOPROST prostaglandin analogları adı verilen bir ilaç grubuna dahildir.

• GLOKOPROST, 2.5 ml göz damlası içeren ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır.

• Açık açılı glokom (yüksek göz içi basıncı) ve oküler hipertansiyon (yüksek göz tansiyonu) hastalıkların tedavisinde kullanılır. Her iki hastalık da gözünüzün içindeki basıncın artmasıyla ilişkilidir ve sonuç olarak görüşünüzü etkiler.


2.GLOKOPROST kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

GLOKOPROST'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• Latanoprost veya GLOKOPROST içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz kullanmayınız (yardımcı maddeler listesine bakınız).

GLOKOPROST'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

• Şiddetli astımınız varsa veya astımınız tam olarak kontrol altında değilse,

• Herhangi bir başka göz damlası veya herhangi bir başka ilaç kullanıyorsanız,

• Hamileyseniz, hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız,

• Bebeğinizi emziriyorsanız,

• Gözlerinizden ameliyat olmuşsanız veya olacaksanız,

• Göz içindeki yapıların (iris, uvea) enflamasyonuna yatkınlığınız varsa,

• Katarakt ameliyatıyla lens alınmış ise veya maküler ödem yatkınlığınız varsa,

• Göz kuruluğunuz veya korneayla ilgili şikayetleriniz varsa doktorunuzu bilgilendiriniz.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

GLOKOPROST'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

GLOKOPROST'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile kadınlarda yürütülmüş uygun ve kontrollü bir çalışma yoktur. Bu nedenle, ancak size sağlayacağı yarar, bebek üzerinde oluşturabileceği muhtemel riski haklı kılıyorsa kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Latanoprost etkin maddesi veya bu etkin maddeden kaynaklanan diğer ürünler sütünüze geçebilir. Bu nedenle, GLOKOPROST emziren annelerde dikkatli kullanılmalıdır.

Araç ve makina kullanımı

Tüm diğer göz ürünleri gibi, GLOKOPROST'un da göze damlatılması geçici görme bulanıklıklarına yol açabilir. Araç veya makine kullanmanız gerektiğinde bu durumu göz önünde bulundurunuz.

GLOKOPROST'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

GLOKOPROST, 0.2 mg / mL benzalkonyum klorür içermektedir. Bu durum gözde irritasyona sebebiyet verebilir. Yumuşak kontakt lenslerle temasından kaçınınız. Uygulamadan önce kontakt lensi çıkartınız ve lensi takmak için en azından 15 dakika bekleyiniz. Yumuşak kontakt lenslerin renklerinin bozulmasına neden olduğu bilinmektedir.

Her bir mililitrede 3.914 mg sodyum içermektedir. Sodyuma karşı herhangi bir etki gözlenmemiştir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

• GLOKOPROST ile birlikte Tiomersal içeren bir göz damlası da kullanıyorsanız, damlaları en az 5 dakika ara ile uygulamalısınız.

• GLOKOPROST prostaglandin analoğu sınıfına dahil bir ilaçtır. İki prostaglandin analoğunun birlikte uygulanmasının ardından göz içi basıncında normalin aksine yükselmelerin ortaya çıktığını gösteren raporlar mevcuttur. Bu nedenle, iki ya da daha fazla prostaglandin, prostaglandin analoğu veya prostaglandin türevinin birlikte kullanılması önerilmemektedir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.GLOKOPROST nasıl kullanılır ?

GLOKOPROST kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz. Emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Etkilenen gözünüze veya her iki gözünüze günde bir kez bir damla GLOKOPROST damlatınız. Bu uygulamayı akşamları yaparsanız en iyi sonucu alırsınız. Eğer başka göz damlaları da kullanıyorsanız, diğer ilacı damlatmadan önce 5 dakika bekleyiniz.

Yukarıda belirtilen doz yaşlı hastalar da dahil olmak üzere, tüm erişkinler için önerilen dozdur.

Uygulama yolu ve metodu

Bütün göz damlalarında olduğu gibi, sistemik emilimi azaltmak için, gözün burnun kenarındaki kısmına bastırılarak, gözyaşı kanallarının bir dakika süreyle bloke edilmesi önerilir. Bunun damlanın damlatılmasından hemen sonra yapılması gerekmektedir.

Eğer kontak lens kullanıyorsanız, GLOKOPROST'u kullanmadan önce lenslerinizi çıkarınız. İlacı damlattıktan sonra 15 dakika süreyle lenslerinizi takmayınız. GLOKOPROST'un içinde bulunan bir koruyucu olan benzalkonyum klorür gözlerinizde rahatsızlığa neden olabilir ve yumuşak kontak lenslerin renklerini yok edebilir.

GLOKOPROST'un kullanımı ile ilgili bilgiler

1. Şişenin koruyucu dış kapağını çevirerek çıkartınız.

2. Şişenin iç kapağını döndürerek açınız.

3. Parmağınızın uç bölümünü kullanarak, hasta gözünüzün alt göz kapağını aşağıya doğru yavaşça çekiniz.

4. Damlatıcının ucunu gözünüze yaklaştırıp damlatıcıyı yavaşça sıkınız ve gözünüze sadece bir damla damlatınız.

5. Şişenin iç kapağı ile şişeyi kapatınız.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Özel bir uygulama gerekmemektedir.

Özel kullanım durumları

Böbrek/karaciğer yetmezliği: Özel bir uygulama gerekmemektedir.

Eğer GLOKOPROST'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla GLOKOPROST kullanırsanız

GLOKOPROST'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Şişeyi sıkarken dikkatli olunuz, yalnızca bir damla kullanmalısınız. Eğer çok fazla ilaç

damlatırsanız, gözünüzde hafif bir rahatsızlık hissedebilirsiniz.

Eğer GLOKOPROST'u yanlışlıkla yutarsanız, hemen doktorunuza bildiriniz.

GLOKOPROST'i kullanmayı unuttuysanız

Eğer ilacınızı uygulamanız gereken zamanda uygulamayı unuttuysanız, sonraki uygulamaya kadar bekleyiniz. Unuttuğunuzun yerine fazladan bir damla damlatmayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

GLOKOPROST ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Kendinizi iyi hissediyor olsanız dahi doktorunuza danışmadan ilaç almayı kesmeyiniz. Eğer tedaviyi keserseniz hastalığınız tekrarlayabilir veya ürüne direnç gelişme olasılığını artırır. Herhangi bir yan etki nedeniyle tedaviyi kesmeniz gerektiğini hissederseniz, bir sonraki doz zamanından önce doktorunuza danışınız.

Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon  Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon  Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
İnme İnme İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
Doğum Sonrası Depresyonu Doğum Sonrası Depresyonu Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Generica İlaç San. Ve Tic. A.ş
Geri Ödeme KoduA10990
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699293611219
Etkin Madde Latanoprost
ATC Kodu S01EE01
Birim Miktar 0.05
Birim Cinsi MG/ML
Ambalaj Miktarı 1
Duyu Organları > Göz Tansiyonu İlaçları (Glokom) ve Miyotikler > Latanoprost
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

GLOKOPROST %0.005 göz damlası Barkodu