Vitalis İlaçları › GLIPIOM 15/1000 mg 30 efervesan tablet › Kullanma Talimatı

GLIPIOM 15/1000 mg 30 efervesan tablet Kullanma Talimatı

Metformin Hcl + Pioglitazon }

Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Oral Antidiyabetik İlaçlar > Metformin HCL ve Pioglitazon Vitalis İlaç San. Ve Tic. A.Ş | Güncelleme : 7 December  2012

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. GLIPIOM nedir ve ne için kullanılır?

2. GLIPIOM’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. GLIPIOM nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. GLIPIOM’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.GLIPIOM nedir ve ne için kullanılır?

GLİPİOM pioglitazon ve metforaıin adlı farklı etki maddelerinin bir kombinasyonudur. Bu iki madde tip 2 diyabet tedavisinde kullanılmaktadır.

GLIPIOM 30 ve 90 efervesan tablet içeren strip ambalajda sunulmaktadır. San benekli, düz yüzeyli ve yuvarlak efervesan tabletler şeklindedir.

GLİPİOM, tip 2 şeker hastalığı (diyabet) tedavisinde yalnızca diğer ağızdan verilen şeker hastalığı ilaçlan ile kontrol altına alınamayan hastalarda tek başına ya da diğer ağızdan verilen şeker hastalığı ilaçlan ile birlikte kullanılır.

Tip 2 şeker hastalannda, vücut yeterli insülin (kan şekerini kontrol eden bir hormon) salgılayamaz veya salgılanan insüline normal cevap alınamaz. GLİPİOM, vücudunuzun salgıladığı insülinin daha iyi kullanılmasını sağlayarak kan şeker seviyesini kontrol etmeye yardımcı olur. Doktorunuz GLİPİOM tedavisinin yeterliliğim kullanmaya başlamanızdan 3-6 ay sonra kontrol edecektir.


2.GLIPIOM kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

GLIPIOM'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

 • GLİPİOM’un içeriğindeki etkin ve yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aleıjiniz varsa,
 • Bir kalp atağı veya göğüste şiddetli bir ağrı geçirdiyseniz,
 • Kalp yetmezliğiniz veya kalp yetmezliği öykünüz varsa,
 • Nefes alıp vermekte güçlük çekiyorsanız,
 • Karaciğer rahatsızlığınız varsa,
 • Çok fazla alkol tüketiyorsanız (düzenli olarak alkol kullanıyorsanız veya ara sırada olsa çok fazla miktarda alkol tüketiyorsanız)
 • Diyabetik ketoasidozunuz varsa (şeker hastalannda açlık durumunda kanda aşın miktarda asit birikimi, belirtileri; hızlı kilo kaybı, bulantı veya kusma)
 • Akut koroner sendromunuz (damar sertliği nedeni ile kalp damarlannın daralması) varsa,
 • Böbrek rahatsızlığınız varsa,
 • Çok fazla susuz kaldıysanız veya ciddi bir enfeksiyon (iltihap oluşturan mikrobik hastalık) geçiriyorsanız,
 • X-Ray (örn; MR, röntgen) işlemi için ilaç alacaksanız (renkli damar içine uygulanan)
 • Emziriyorsanız,
 • Mesane kanseriniz varsa veya daha önce mesane kanseri geçirmişseniz.
 • İdrarınızda kan varsa
 • Ayrıca, GLİPİOM’un 18 yaş altı kullanımında güvenlik ve etkinliği bilinmediği için bu yaş grubunda kullanılması önerilmemektedir.

  GLIPIOM'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Tiazolidindion grubu ilaçlar (rosiglitazon, pioglitazon) kalp yetersizliğine bağlı olarak solunum yetmezliği, ödem, karaciğerde büyüme ile belirgin hastalığa (konjestif kalp yetmezliği) neden olabilir ya da mevcut konjestif kalp yetmezliğini şiddetlendirebilir. Bu nedenle, bu grup ilaçlar, konjestif kalp yetmezliği olan hastalarda (NYHA sınıfı 1-4) kullanılmamalıdır.

  İnsülin ile birlikte çok sıkı takip altında kullandabilir.


  Eğer,

 • Maküler ödem denilen (gözün arka kısmının şişmesi) özel bir tip diyabetik göz hastalığınız varsa,
 • Hamile kalmayı düşünüyorsanız,
 • Yumurtalıkta oluşan kistleriniz varsa ilaç kullanımı ile birlikte hamile kalma olasılığınız artabilir,
 • Kalp veya karaciğeriniz ile ilgili bir probleminiz varsa,
 • Böbrek fonksiyonlarınızda bir azalma meydana gelirse veya böbrek fonksiyonlarını etkileyen başka ilaçlar kullanıyorsanız (örneğin, katyonik ilaçlar),
 • •    Yaşlıysanız; insulinle birlikte kullanımı, ciddi kalp yetmezliği riskinde artışa neden olduğundan yaşhlarda dikkatli kullanılmalıdır.

 • Yaşlandıkça böbrek işlevleri azalmış olabileceğinden yaşlı hastalarda (65 yaş ve üzeri) dikkatli kullanılmalıdır.
 • • Uzun süredir devam eden tip 2 diyabeti, kalp hastalığı olan veya önceden inme geçirmiş olan ve pioglitazon ve insülin tedavi edilen bazı hastalarda kalp yetmezliği gelişmiştir. Olağan dışı nefes darlığı veya hızlı kilo alımı ya da bölgesel şişlik (ödem) gibi kalp yetmezliği belirtileri görürseniz hemen doktorunuza bildiriniz.

  Laktik asidoz metformin birikimi nedeniyle meydana gelebilen ender; fakat, ciddi bir metabolik komplikasyondur. Ciddi böbrek yetmezliğine sahip şeker hastalığı, yetersiz diyabet kontrolü, ketozis, uzun süreli diyet, aşın alkol alımı, karaciğer yetmezliği veya doku haşan durumlannda laktik asidoz görülebilir. Laktik asidozdan şüphelenildiği takdirde, doktorunuz GLIPİOM tedavinizi sonlandırabilir ve derhal hastaneye yatınlmamz gerekebilir.

  Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  GLIPIOM'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  GLIPIOM yemekle birlikte alınabilir.

  GLIPİOM ile birlikte alkol alınması tavsiye edilmez.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  GLİPİOM’un hamilelikte kullanımı tavsiye edilmemektedir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  GLIPIOM, anne sütüne geçebilir, bu sebeple emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  GLIPIOM’un araç ve makine kullanım becerisi üzerine herhangi bir etkisi yoktur.

  GLIPIOM'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  GLIPIOM her dozunda 139,87 mg mg potasyum ihtiva eder. Bu durum böbrek fonksiyonlarında azalma olan hastalar ya da kontrollü potasyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  GLİPİOM her dozunda sorbitol (E420) ihtiva eder. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  GLİPIOM’un aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanılması kan şekerinizi etkileyebilir:

 • Sitokrom P450 etkili ilaçlar (gemfibrozil)
 • Oral kontraseptifler (doğum kontrol ilaçlan)
 • Rifampisin (verem tedavisinde kullanılan ilaç)
 • Alkol
 • Furosemid
 • V*/    • Nifedipin

 • Katyonik ilaçlar (simetidin, amilorid, digoksin, morfin, prokainamid, kinidin, kinin, ranitidin, triamteren, trimetoprim ve vankomisin)
 • Tiyazidler ve diğer idrar söktürücü ilaçlar, kortikosteroidler, fenotiyazinler, tiroid ürünleri, estrojenler, oral kontraseptifler, fenitoin, nikotinik asid, sempatomimetikler, kalsiyum kanal blokör ilaçlar ve izoniazid
 • Salisilatlar, sülfonamidler, kloramfenikol ve probenesid gibi plazma proteinlerine yüksek oranda bağlanan ilaçlar
 • Metal bileşikler (demir ürünleri, magnezyum ürünleri, kalsiyum içerikleri nedeniyle süt ürünleri)
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.GLIPIOM nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  GLIPIOM’u her zaman doktorunuz söylediği gibi kullanınız. Emin olmadığınız durumlarda doktorunuz veya eczacınıza danışınız.

  Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça önerilen başlangıç dozu günde bir kez 15/1000 mg efervesan tablettir. Doktorunuz gerekli gördüğü takdirde dozunuzu günde iki kez 15/1000 mg efervesan tablet’e artırabilir. Doktorunuza danışmadan dozunuzu değiştirmeyiniz.

  Eğer diyabetik bir diyet uyguluyorsanız GLIPIOM kullandığınız sürede de diyeti uygulamaya devam etmelisiniz.

  Belirli aralıklarla kilonuz ölçülmesi gerekmektedir. Kilonuzda bir artış olduğu takdirde doktorunuzu bilgilendiriniz.

  GLIPIOM kullandığınız sırada doktorunuz sizden periyodik olarak kan testi yaptırmanızı isteyecektir. Bu karaciğerinizin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmek içindir.

  Uygulama yolu ve metodu

  GLIPIOM yemeklerle birlikte efervesan tablet bir bardak suda eritilerek alınmalıdır.

  Değişik yaş gruplan:

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Özellikle bu ilacı insfilin ile birlikte kullanacaksanız, doktorunuz tedaviye mevcut olan en düşük doz ile başlayacak ve dozu daha sonra yavaş yavaş attıracaktır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

  Böbrek yetmezliği ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda GLIPIOM kullanılmamalıdır.

  Eğer GLİPİOM’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla GLIPIOM kullanırsanız

  GLİPİOM’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  GLIPIOM'i kullanmayı unuttuysanız

  Bir daha ki dozu olağan dozda ve zamanında alınız. Kaçırdığınız dozu tamamlamak için fazladan bir tablet almayınız. Birden fazla doz almayı unuttuysanız doktorunuza bildiriniz. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  GLİPIOM ile tedavi sonlandınldığındaki oluşabilecek etkiler

  GLİPİOM’u almayı bırakırsanız kan şekeriniz kontrol edilemez ve kendinizi rahatsız hissedersiniz. Doktorunuza danışmadan GLlPİOM kullanımını sonlandırmayınız.

  Eğer GLİPIOM kullanımı konusunda herhangi bir sorun ile karşılaşırsanız doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Diyabet Hastalığı Diyabet Hastalığı  Diyabet, insülin hormonu ile ilgili problemlerden kaynaklanan bir hastalıktır.
  Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi  Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.
Diyabet Hastalığı Diyabet Hastalığı Diyabet, insülin hormonu ile ilgili problemlerden kaynaklanan bir hastalıktır.
Kalp Krizi Kalp Krizi Kalbe giden kan akışı durduğunda kalp krizi meydana gelir.
Artrit Artrit Artrit, oldukça yaygın bir hastalıktır ancak iyi anlaşılamamıştır. Aslında “artrit” tek bir hastalığın adı değildir; eklem ağrısı veya eklem hastalıklarını adlandırmanın gayri resmi yoludur.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Vitalis İlaç San. Ve Tic. A.Ş
Geri Ödeme KoduGeri Ödemede Değil
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8697929021104
Etkin Madde Metformin Hcl + Pioglitazon
ATC Kodu A10BD05
Birim Miktar 15+1000
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 30
Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Oral Antidiyabetik İlaçlar > Metformin HCL ve Pioglitazon
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

GLIPIOM 15/1000 mg 30 efervesan tablet Barkodu