Bilim İlaçları › GLIFIX 15 mg 60 tablet › Kullanma Talimatı

GLIFIX 15 mg 60 tablet Kullanma Talimatı

Pioglitazon Hcl }

Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Oral Antidiyabetik İlaçlar > Pioglitazon Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme : 17 November  2011

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. GLIFIX nedir ve ne için kullanılır?

2. GLIFIX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. GLIFIX nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. GLIFIX’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.GLIFIX nedir ve ne için kullanılır?

GLİFİX, beyaz veya beyaza yakın yuvarlak, bikonveks, bir yüzünde 15 yazılı tabletlerdir. GLİFtX 28,30,60 ve 90 tabletlik ambalajlar halinde bulunur.

GLİFİX tip 2 (insüline bağımlı olmayan) şeker hastalığım (diyabeti) tedavi etmek için kullanılan antidiyabetik bir ilaçtır. Tip II Diyabet, genellikle yetişkinlikte ortaya çıkan bir şeker hastalığı (diyabet) türüdür.

GLİFİX tip 2 şeker hastalığı (diyabet) bulunan hastalarda, vücudun kendi ürettiği insülini daha iyi kullanmasını sağlayarak, kandaki şeker seviyesini kontrol etmeye yardımcı olur.

1/7

Doktorunuz GLIFIX tedavisinin yeterliliğini kullanmaya başlamanızdan 3-6 ay sonra kontrol edecektir. Yeterli yanıt vermediğinize karar verirse tedaviyi kesebilir.

GLIFİX Tip II şeker hastalığı (diyabet) tedavisinde yalnızca diğer ağızdan verilen şeker hastalığı ilaçlan ile kontrol altına alınamayan hastalarda tek başına ya da diğer ağızdan verilen şeker hastalığı ilaçlan ile birlikte kullanılır.


2.GLIFIX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

GLIFIX'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer

 • Pioglitazon veya kullanma talimatında listelenen GLIFlX’in içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşın hassasiyetiniz) varsa.
 • Kalp yetmezliğiniz veya kalp yetmezliği hikayeniz varsa.
 • Karaciğer yetmezliğiniz varsa.
 • Diyabetik ketoasidozunuz varsa (belirtileri: hızlı kilo kaybı, bulantı ve kusma).
 • Mesane kanseriniz varsa veya daha önce mesane kanseri geçirmişseniz.
 • İdrannızda kan varsa.
 • GLIFIX'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer

 • Gözün arka tarafında şişme (maktiler ödem) olarak adlandınlan şekere bağlı (diyabetik) göz hastalığının herhangi bir türü sizde bulunuyorsa.
 • Hamile kalmayı planlıyorsanız.
 • Emziriyorsanız.
 • Yumurtlama probleminiz (polikistik över sendromunuz) varsa. İlacınızın etkisinden dolayı hamile kalma ihtimaliniz artabilir. Bu takdirde hamile kalmayı önleyici bir yöntem kullanınız.
 • Herhangi bir karaciğer veya kalp rahatsızlığınız varsa. GLİFIX kullanmaya başlamadan önce, doktorunuz karaciğer fonksiyonlarınızı kontrol etmek için kan testi yapabilir. Bu kontrol belli aralıklarla devam edebilir. GLİFIX ve insülin ile tedavi edilen uzun süreli şeker hastalığı (diyabet), kalp hastalığı veya geçirilmiş bir inmesi olan bazı hastalarda kalp yetmezliği geliştiği gözlenmiştir. Nefes darlığı, ani kilo artışı ya da lokalize şişkinlik (ödem) gibi kalp yetmezliği belirtilerini fark ederseniz en kısa sürede doktorunuza bildiriniz.
 • 18 yaşın altındaysanız, çünkü bu gibi hastalarda kullanımı önerilmemektedir.
 • •    Yaşlıysanız; insfillnle birlikte kullanımı, ciddi kalp yetmezliği riskinde artışa neden olduğundan yaşhlarda dikkatli kullanılmalıdır.

 • Pioglitazonun diğer ağız yoluyla alman şeker hastalığı ilaçlarıyla veya içinde etkili madde olmayan (plasebo) tabletlerle yapılan klinik çalışmalarında, pioglitazon kullanan kadınlarda (erkeklerde değil) daha yüksek oranda kemik kırığı görülmüştür. Şeker hastalığınızı tedavi ederken doktorunuz bunu dikkate alacaktır.
 • GLİFİX tedavisine başlanmadan önce mesane kanseri için risk faktörleri (yaş, tütün kullanma hikayesi, bazı mesleki ya da kemoterapötik ajanlara maruz kalınması örneğin, siklofosfamid ya da leğen kemiği bölgesine daha önce ışın tedavisi uygulanmış olması) değerlendirilmelidir. Mevcut herhangi bir makroskopik hematüri (idrarda kan görülmesi), GLİFİX tedavisine başlanmadan önce tetkik edilmelidir.

  Eğer tedaviniz sırasında, idrarınızda kan görülürse ya da zor/ağnlı idrar yapma veya sıkışma hissi gibi diğer belirtiler gelişecek olursa, hemen doktorunuza bilgi vermelisiniz.

  Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  GLIFIX'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  GLİFİX’i yemekle birlikte, yemekten sonra veya aç kanuna kullanabilirsiniz. Tabletlerinizi bir bardak suyla birlikte yutmaksınız.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  GLIFİX hamilelik sırasında kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  GLIFIX’in anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Eğer emziriyorsanız GLİFIX kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  GLIFIX taşıt veya makine kullanma yeteneğinizi etkilemez. Görmede herhangi bir rahatsızlığınız olursa araç ve makine kullanmayınız.

  GLİFİX’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler baklanda önemli bilgiler

  GLIFIX laktoz monohidrat içerir. Doktorunuz tarafından bazı türdeki şekerlere karşı intoleransımz (ilacın etkisine dayanıksızlık) olduğu söylenmişse GLIFİX kullanmadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  GLİFİX ile tedavi sırasında diğer ilaçlan kullanmaya devam etmenizde sakınca olabilir. Bazı ilaçlar, özellikle kanınızdaki şeker düzeyini etkileyebilir.

  Eğer aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz kan şekerinizi kontrol edip GLİFİX dozunu değiştirebilir.

 • Gemfibrozil (kolesterolü düşürmek için kullanılan bir ilaç)
 • Rifampisin (tüberküloz ve diğer enfeksiyonlan tedavi etmekte kullanılan bir ilaç)

 • 3.GLIFIX nasıl kullanılır ?

  Günde bir kez bir tablet alınmalıdır. Gerekli gördüğü takdirde doktorunuz size farklı bir dozu almanızı önerebilir.

  Eğer GLİFIX şeker hastalığı (diyabet) tedavisi amacıyla başka ilaçlarla birlikte kullanılıyorsa (insülin, klorpropamid, glibenklamid, gliklazid, tolbutamid gibi) doktorunuz dozu azaltıp azaltmamanız gerektiğini size söyleyecektir.

  GLİFtX’le tedavi görmekteyken doktorunuz sizden belirli aralıklarla kan testi yaptırmanızı isteyecektir. Bu karaciğerinizin normal olarak çalışıp çalışmadığım kontrol etmek içindir.

  Eğer şeker hastalığına özgü (diyabetik) bir diyet izliyorsanız, GLIFİX kullanırken bu diyete devam etmelisiniz.

  Kilonuz düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir; eğer kilonuzda artış olursa doktorunuza bildiriniz.

  Uygulama yolu ve metodu

  GLIFİX ağız yoluyla alınır.

  GLİFIX yemekle birlikte veya aç kamına alınabilir.

  Değişik yaş gruplan:

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Özellikle bu ilacı insülin ile birlikte kullanacaksanız, doktorunuz tedaviye mevcut olan en düşük doz ile başlayacak ve dozu daha sonra yavaş yavaş attıracaktır.

  Özel kullanım durumlan:

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

  Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.

  Yaşlılarda kullanımı

  Eğer GLlFÜCin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla GLIFIX kullanırsanız

  GLİFIX’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız veya bir diğer kişi veya çocuk ilacınızı kullanmışsa hemen bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  GLIFIX'i kullanmayı unuttuysanız

  GLİFIX’i günlük reçete edilen şekilde almaya çalışınız. Eğer bir dozu kaçırdıysanız, bir sonraki dozu planlanmış zamanında alınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  GLİFİX ile tedavi sonlandınldığmda oluşabilecek etkiler

  Doktorunuz reçete ettiği sürece GLİFIX kullanmaya devam ediniz.

  Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı  Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
  Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı  Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.
Asperger Sendromu Asperger Sendromu Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
Deri Kanseri Deri Kanseri Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.
Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satış Fiyatı 214.76 TL [ 15 Aug 2022 ]
Önceki Satış Fiyatı 214.76 TL [ 5 Aug 2022 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699569010531
Etkin Madde Pioglitazon Hcl
ATC Kodu A10BG03
Birim Miktar 15
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 60
Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Oral Antidiyabetik İlaçlar > Pioglitazon
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

GLIFIX 15 mg 60 tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
15 Aug 2022214.76 TL
5 Aug 2022214.76 TL
1 Aug 2022214.76 TL
25 Jul 2022214.76 TL
18 Jul 2022214.76 TL
11 Jul 2022214.75 TL
24 Jun 2022171.12 TL
17 Jun 2022171.12 TL
2022 / 2008 İlaç Fiyatları