Generica İlaçları › GERICA 150 mg 56 sert kapsül › KT › Yan Etkileri

GERICA 150 mg 56 sert kapsül Yan Etkileri

Pregabalin }

Sinir Sistemi > Antiepileptikler > Pregabalin Generica İlaç San. Ve Tic. A.ş | Güncelleme : 20 November  2020

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi GERICA’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

•    Yüzde şişme

•    Dilde şişme

Aşağıda listelenen yan etkiler altta yatan bir hastalıktan veya birlikte kullanılan ilaçlardan da kaynaklanıyor olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde smıflandınlmıştır:

Çok yaygın    : 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın    : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek    : 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek    : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Sıklığı bilinmeyen: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Çok yaygın:

•    Baş dönmesi, uyku hali Yaygın:

•    İştah artışı

•    Abartılı bir şekilde kendini olduğundan daha iyi hissetme, bilinç bulanıklığı, cinsel istekte azalma, çevresel uyanlara karşı aşın hassasiyet, uykusuzluk, kişinin yer ve zaman kavramını yitirmesi

•    İstemli kas hareketlerinde düzensizlik (ataksi)

•    Koordinasyon bozukluğu, dikkat kaybı, hafıza bozukluğu, titreme (tremor), konuşma bozukluğu (dizartri), yanma, batma, karıncalanma hissi, denge bozukluğu, unutkanlık, sakinlik, aşın halsizlik

•    Bulanık görme, çift görme

•    Baş dönmesi (vertigo)

•    Ağız kuruluğu, kabızlık, kusma, gaz, kann boşluğunda şişkinlik

•    Peniste sertleşme bozukluğu

•    Yorgunluk, sarhoşluk hissi, kol ve bacaklarda sıvı toplanmasına bağlı şişme (periferik ödem), Ödem, yürüyüşte anormallik, anormallik hissi

•    Kilo artışı Yaygın olmayan:

•    İştah kaybı

•    Kendine yabancılaşma, kişisel kimlik duygusu kaybı (depersonalizasyon), orgazm olamama, huzursuzluk, depresyon, ajitasyon, ruh hali (duygu durum) değişiklikleri, depresif ruh hali (duygu durum), kelime bulmada zorluk, sanrı (halüsinasyon), anormal rüyalar, cinsel istekte artış, kısa süreli aşırı huzursuzluk durumu (panik atak), çevresel uyarılara ilgisiz kalma (apati)

•    Bilme ve kavramaya ilişkin zihinsel aktivitelerde bozukluk, duyularda uyaranlara karşı hassasiyet kaybı (hipoestezi), görme alanında bozukluklar, göz titremesi (nistagmus), konuşma bozukluğu, kaslarda seğirme, reflekslerde zayıflama, istemli hareketlerin bozulması (diskinezi), düşünce uçuşması (psikomotor hiperaktivite), ayağa kalkarken görülen baş dönmesi, duyularda uyaranlara karşı aşırı hassasiyet, tat alamama, yanma duygusu, amaçlı hareketlerde titreme (tremor), sersemlik/uyuşukluk, bayılma hali, unutkanlık

•    Görme bozukluklan, görme alanında bozukluklar, göz kuruluğu, gözlerde şişme, görsel keskinlikte azalma, gözlerde ağn, göz yorgunluğu (astenopi), göz yaşında artma

•    Kalp atım hızında değişiklikler ve ritim bozukluklan

•    Birinci derece AV blok

•    Kalbin normalden hızlı atması (taşikardi)

•    Yüz kızarması, sıcak basması, düşük tansiyon (kan basıncı), el ve ayaklarda (periferik) soğukluk, yüksek tansiyon (kan basıncı)

•    Nefes darlığı, öksürük, burunda kuruluk

•    Tükürük salgısında artma, yemeklerin ve asidin mideden yemek borusuna geri kaçması (gastroözofageal reflü), ağızda hissİzleşme

•    Terleme, kırmızı renkli kabartılı (papüler) döküntüler

•    Kas seğirmesi, eklemlerde şişme, kas krampları, kas ağrısı, eklem ağnsı, sırt ağrısı, kol veya bacaklarda ağn, kas sertliği

•    Ağnlı ve güçlükle idrara çıkma, istem dışı idrar kaçırma

•    Ejakülasyonda gecikme (geç boşalma), cinsel fonksiyon bozukluğu

•    Olağan dışı halsizlik, düşme, susuzluk, göğüste sıkışma, yaygın ödem, ağrı, üşüme

•    Bazı karaciğer ve böbrek fonksiyon testlerinde (alanin aminotransferaz, kreatinin fosfokinaz ve aspartat aminotransferazda) yükselme, trombosit sayısında azalma

•    Burun ve boğaz yolları iltihabı (nazofarenjit)

•    Sese hassasiyet (hiperakuzi)

Seyrek:

•    Kandaki akyuvar sayısının azalması (nötropeni)

•    Düşük kan şekeri seviyeleri (hipoglisemi)

•    Disinhibisyon, artmış ruh hali (duygu durum)

•    Hareketlerde yavaşlama, var olmayan bir kokuyu algılama (parosmi), yazı yazma yeteneğinde bozulma (disgrafi)

•    Görme alanında kıvılcım şeklinde ışık ve renk algısı (fotopsi), gözlerde iritasyon, göz bebeklerinde büyüme, gözle bakılan cisimlerin titreşiyor izlenimi vermesi (osilopsi), görsel derinlik algısında değişme, görme alanında çevresel (periferik) görme kaybı, şaşılık, görsel parlaklık

•    Kalp atım hızında değişiklikler ve ritim bozuklukları

•    Sinüs taşikardisi

•    Sinüs aritmisi

•    Sinüs bradikardisi

•    Burun tıkanıklığı, burun kanaması, burun boşluğu dokusu iltihabı (rinit), horlama, boğaz kuruluğu

•    Kann boşluğunda sıvı toplanması, yutma güçlüğü, pankreas iltihabı (pankreatit)

•    Soğuk terleme, kurdeşen (ürtiker)

•    Boyun bölgesinde kramp (servikal spazm), boyun ağnsı, kaslarda şiddetli zayıflık ve ağn (rabdomiyoliz)

•    Normalden az idrar yapma, böbrek yetmezliği

•    Aybaşı yokluğu; adet görememe (amenore), göğüs ağnsı, memede akıntı, ağnlı adet / aybaşı dönemi (dismenore), memelerde büyüme

•    Ateş; vücut ısısının normalden yüksek olması

•    Kan şekerinde (glukoz) yükselme, kan kreatininde artma, kan potasyumunda düşme, kilo kaybı, akyuvar (lökosit) sayısında azalma

Pazarlama sonrası gözlem sırasında ilave olarak

•    Alerji sonucu yüz ve boğazda şişme, alerjik reaksiyon, aşın duyarlılık

•    Baş ağrısı, bilinç kaybı, zihinsel bozukluk

•    Konjestif kalp yetmezliği

•    Gözün saydam cisminin (kornea) iltihabı

•    Halsizlik, kınklık

•    Dil ödemi, ishal, mide bulantısı, yüzde şişme, kaşıntı

•    İdrar yapamama nedeniyle mesanede aşın idrar toplanması

•    Akciğerlerdeki hava yollannda sıvı toplanmasına bağlı şişme (pulmoner ödem) gibi ek yan etkiler bildirilmiştir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Mesane Kanseri Mesane Kanseri  Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
Şizofrenlik Şizofrenlik  Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.
Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Generica İlaç San. Ve Tic. A.ş
Geri Ödeme KoduA13740
Satış Fiyatı 70.32 TL [ 20 Nov 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 70.32 TL [ 13 Nov 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuYeşil Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699293151265
Etkin Madde Pregabalin
ATC Kodu N03AX16
Birim Miktar 150
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 56
Sinir Sistemi > Antiepileptikler > Pregabalin
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

GERICA 150 mg 56 sert kapsül Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
20 Nov 202070.32 TL
13 Nov 202070.32 TL
6 Nov 202070.32 TL
27 Oct 202070.32 TL
20 Oct 202070.32 TL
13 Oct 202070.32 TL
6 Oct 202070.32 TL
25 Sep 202070.32 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları