Biofarma İlaçları › GERALGINE-M 5 ml 250 mg 100 ml şurup { Biofarma } › Kullanma Talimatı

GERALGINE-M 5 ml 250 mg 100 ml şurup { Biofarma } Kullanma Talimatı

Metamizol Sodyum }

Sinir Sistemi > NONNARKOTİK ANALJEZİKLER > Metamizol Sodyum Biofarma İlaç Sanayi Ltd. Şti. | Güncelleme : 17 May  2016

GERALGİNE-M 250 mg/5 ml Şurup Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her 5 ml şunıp, 250 mg metamizol sodyum içerir.

Yardımcı maddeler

Sukroz, sodyum formaldehit hidrojen sülfıt, potasyum sorbat (E 202), sodyum benzoat (E 211), sitrik asit anhidrit, eritrosin, frambuaz esansı, deiyonize su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. GERALGINE-M nedir ve ne için kullanılır?

2. GERALGINE-M’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. GERALGINE-M nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. GERALGINE-M’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.GERALGINE-M nedir ve ne için kullanılır?

GERALGINE-M, metamizol sodyum etkin maddesini içerir. Şurubun 1 ölçeğinde (5 mİ) 250 mg metamizol sodyum bulunur. 5 rnl’lik ölçekli kaşığıyla birlikte 100 ml'lik şişelerde kullanıma sunulmuştur.

GERALGINE-M, ağrı kesici, ateş düşürücü ve spazm (kasılma) çözücü etkilere sahip bir ilaçtır.


2.GERALGINE-M kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

GERALGINE-M'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • İlacın içerdiği metamizol sodyum etkin maddesine veya diğer maddelerden birine veya benzer özellikler taşıyan pirazolon (örn. fenazon, propifenazon) veya pirazolidin (örn. fenilbutazon, oksifenbutazon) olarak adlandırılan gruplara dahil ilaçlara karşı aleıjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa veya bu maddelerden birine karşı önceden, kanınızda granülosit adı verilen hücrelerin anormal derece azalmasıyla kendini gösteren bir reaksiyon geliştirdiyseniz
 • Kemik iliği fonksiyonunuzda bozukluk varsa (örn. kanser tedavisi olduysanız) veya kan hücresi yapımından sorumlu olan vücut sisteminizde bir hastalığınız varsa
 • Salisilatlar, parasetamol, diklofenak, ibuprofen, indometazin, naproksen gibi ağrı kesici ilaçlara karşı; nefes alamama, deride aşırı kaşıntı ve kızarıklıklar ile seyreden kurdeşen tablosu, burun mukozası iltihabı, deride veya solunum yollarında şişme gibi aşırı alerjik reaksiyonlar geliştirdiyseniz
 • Akut intermitan hepatik porfıria adı verilen bir hastalığınız varsa (porfiria ataklarım başlatma riski olabilir.)
 • Doğuştan glukoz -6- fosfat dehidrogenaz eksikliğiniz varsa
 • GERALGİNE-M’in 3 aylıktan küçük veya 5 kg'dan düşük ağırlıktaki bebeklerde kullanımı tavsiye edilmemektedir.
 • GERALGINE-M'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Tedavi sırasında ateş, titremeler, boğaz ağnsı, ağız içinde yaralar ortaya çıkması halinde tedaviyi hemen kesiniz ve size en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz.(Kandaki granülosit adı verilen ve vücut savunması için önemli role sahip hücrelerin aşırı azalmasıyla karakterize bu bozukluk (agranülositoz), en az bir hafta süren ve bağışıklık sistemini ilgilendiren, alerjik kökenli bir olaydır. Bu reaksiyonlar çok nadirdir, ancak şiddetli ve yaşamı tehdit edici olabilir ve ölümle sonuçlanabilir. Bunlar doza bağlı değildir ve tedavi sırasında herhangi bir zamanda ortaya çıkabilir.)

  Tedavi sırasında genel kırıklık, enfeksiyon, düşmeyen ateş, çürükler, kanama, ciltte solukluk görülebilir. Bu belirtiler, bütün kan hücrelerinin sayısının azalmasına (pansitopeni) bağlı olarak ortaya çıkmış olabilir. Sizde bu belirtilerden biri veya birkaçı varsa, tedaviyi kesiniz ve derhal doktorunuza başvurunuz. Bu durumda doktorunuz kan hücrelerinizin sayısı normale dönene kadar sizi kan testleri yaparak takip edecektir.

  Özellikle aşağıdaki durumların mevcut olduğu hastalar, metamizole karşı gelişebilecek olası ani ve aşırı şiddette aleıjik reaksiyonlar açısından özel bir risk altındadırlar. Böyle bir riske sahip olup olmadığınızı anlamak için doktorunuz size sorular sorabilir. Bu tip riskli koşullar altmda GERALGİNE-M kullanılacaksa, sıkı bir tıbbi gözetim gerekir ve acil tedavi uygulaması için gerekli koşullar hazır olmalıdır.

  -    Bronş astımı olan hastalar,

  -    Burun ve sinüs boşlukları içinde çok sayıda polip bulunan hastalar,

  -    Kronik ürtikeri olan hastalar,

  Alkolü tolere edemeyen hastalar; yani, belli alkollü içeceklerin az bir miktarına dahi burun akıntısı, gözlerde aşırı yaşarma ve belirgin yüz kızarıklığı gibi belirtilerle reaksiyon veren hastalar,

  —    Boyalara (örn. tartrazin) veya koruyucu maddelere (örn. benzoatlar) karşı intolerans (tahammülsüzlük) olan hastalar.

  Tedavi sırasında Stevens-Johnson sendromu (derinizde içi su dolu kabarcıklar veya yaygın kızarıklık ve soyulmaya neden olan ciddi deri reaksiyonu) ve toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık) gibi yaşamı tehdit eden deri reaksiyonları görülebilir. Sizde genellikle içi sıvı dolu kabarcıklar veya ağız içinde yaraların eşlik ettiği, giderek şiddetlenen deri döküntüleri ortaya çıkarsa tedaviyi kesiniz ve derhal doktorunuza başvurunuz. Bu belirtiler daha çok tedavinin ilk haftalarında ortaya çıkar. Sizde bu belirtiler ortaya çıkarsa GERALGİNE-M’i bir daha hiç kullanmayınız.

  GERALGINE-M uygulaması tek başına ortaya çıkan aşın tansiyon düşüklüğüne (izole hipotansif reaksiyon) neden olabilir. Bu nedenle aşağıda belirtilen durumlarda GERALGINE-M’in çok dikkatle ve tıbbi gözetim altında uygulanması önerilmektedir:

  -    Önceden tansiyon düşüklüğü bulunan ve kan basıncı kontrolünü etkileyebilecek bozuklukları olan hastalar (aşırı SIVI kaybetmiş olan hastalar, dolaşımı dengede olmayan, dolaşım yetmezliği olan hastalar)

  -    Yüksek ateşi olan hastalar

  -    Şiddetli koroner kalp hastalığı ya da beyni besleyen kan damarlarında tıkanma olan hastalar (tansiyon düşüklüğünü risk oluşturur.)

  -    Böbrek ya da karaciğer bozukluğu olan hastalar (metamizolun vücuttan atılım hızı düşer.)

  Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

  GERALGINE-M'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Besinler GERALGİNE-M’in emilmesini etkilemez. Şurubu yemekler sırasında veya yemekten önce ya da sonra, ölçekli kaşığını kullanarak, doktorunuzun önerdiği miktarda içiniz.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileliğinizin ilk ve son üç; aylık dönemlerinde GERALGİNE-M kullanmamanız gerekir. Hamileliğinizin ikinci üç aylık döneminde GERALGİNE-M kullanma konusunda mutlaka doktorunuza danışınız ve ancak doktorunuz uygun görürse kullanınız.

  Tedaviniz sırasmda hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacmıza damşmız.

  Emzirme

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme sırasında GERALGINE-M ile tedavi edilmeniz gerekiyorsa, bebeği anne sütüne geçen metamizolden korumak için, süt vermeyi bırakmanız gerekir.

  GERALGİNE-M kullandıktan sonraki 48 saat boyunca da bebeğinizi emzirmeyiniz.

  Araç ve makina kullanımı

  Metamizol yüksek dozlarda kullanıldığında konsantrasyon ve reaksiyon yeteneğini bozabilir. Özellikle birlikte alkol kullandıysanız taşıt sürmeyiniz, makine kullanmayınız.

  GERALGINE-M'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Her 5 mİ’sinde 3500 mg sukroz vardır. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı tahammülsüzlüğünüz olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Bu tıbbi ürün her 5 ml’sinde 25 mg potasyum ihtiva eder. Bu durum, böbrek fonksiyonlannda azalma olan hastalar ya da kontrollü potasyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Bu tıbbi ürün her 5 ml’sinde 25 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Bu tıbbi ürün sodyum formaldehit hidrojen sülfit içerir. Formaldehit mide bulantısma ve ishale sebebiyet verebilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  GERALGINE-M, organ nakillerinden sonra bağışıklık sistemini baskı altına almak için kullanılan siklosporin adlı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında siklosporin seviyelerini düşürebilir. Düzenli olarak kontrol yapılması gereklidir.

  GERALGİNE-M, ciddi zihinsel hastalıkların tedavisinde kullanılan klorpromazin adlı ilaçla birlikte kullanıldığında vücut sıcaklığında aşırı bir azalma (hipotermi) görülebilir.

  GERALGINE-M’in dahil olduğu ilaç grubu, oral antikoagülanlar (ağız yoluyla alman kan sulandırıcılar), kaptopril (yüksek tansiyon ilacı), lityum (manik depresif hastalık tedavisinde kullanılan bir ilaç), metotreksatın (kanser, romatizma veya sedef hastalığı tedavisinde kullanılan ilaç) ve triamterenin (idrar söktücü bir ilaç) etkilerini değiştirebilir. GERALGINE-M’in bu ilaçlar üzerindeki etkisi bilinmese de, birlikte kullanırken dikkatli olunmalıdır.

  GERALGİNE-M, kanser, romatizma veya sedef hastalığı tedavisinde kullanılan metotreksat adlı ilaçla birlikte kullanıldığında, metotreksatın kan üzerindeki zararlı etkisini arttırabilir. Bu iki ilaç birlikte kullanılmamalıdır.

  GERALGINE-M’in etkin maddesi metamizol eş zamanlı alındığında asetilsalisilik asidin (aspirin) kan pulcuklarımn pıhtılaşması üzerindeki etkisini azaltabilir, Bu nedenle bu kombinasyon kalp koruması amacıyla düşük doz aspirin kullanan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

  GERALGINE-M’in etkin maddesi metamizol bupropion (ruhsal çökkünlük ve sigara bırakma tedavisinde kullanılan bir ilaç) kan düzeylerinin düşmesine yol açabilir. Bu nedenle metamizol ve bupropionun eş zamanlı kullanımında dikkatli olunması önerilir.


  3.GERALGINE-M nasıl kullanılır ?

  GERALGİNE-M genellikle aşağıdaki şekilde kullanılır:

  15 yaş ve üzerindeki gençlerde ve yetişkinlerde: Bir defalık doz, 2 ile 4 kaşık (500-1000 mg) arasında değişebilir. Günde en fazla 16 kaşık almabilir. (4 kere 4 kaşık; 4 kere 1000 mg)

  Uygulama yolu ve metodu

  GERALGINE-M ağızdan alınır.

  Şurubu ölçekli kaşığı kullanarak, doktorunuzun önerdiği miktarda içiniz. Şurubu yemekler sırasında veya yemekten önce ya da sonra alabilirsiniz.

  * Ambalaja ekli olan ölçekli kaşık silme doldurulursa; 5ml şurup (= 250 mg GERALGİNE-M) alacaktır. Kaşığın 1/4, 1/2, 3/4’lük miktarları kullanılabilir.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Çocuklarda uygulanacak dozlar vücut ağırlığına göre belirlenir.

  Vücut ağırlığı ve yaş

  Kaşık sayısı

  16-23 kg (4-6 yaş)

  Bir defalık doz Günlük en yüksek

  3/4*- 1 !4, (187.5-375 mg) 4x 114 (4 x 375mg)

  24-30 kg (7-9 yaş)

  Bir defalık doz Günlük en yüksek

  1 - 2 (250-500 mg) 4 x 2 (4 x 500 mg)

  31-45 kg (10-12 yaş)

  Bir defalık doz Günlük en yüksek

  1/2 -3 (375 -750 mg) 4 x 3 (4 x 750 mg)

  46-53 kg (13-14 yaş)

  Bir defalık doz Günlük en yüksek

  1 3/4*-3*/2,(437.5-875 mg) 4 x 3 (4 x 875 mg)

  Süt çocukları ve küçük çocuklar:

  Küçük çocuklar ve bebeklerde doz vücut ağırlığına göre ayarlanır,

  Vücut ağırlığı ve yaş

  Kaşık sayısı

  5-8 kg (3-11 aylık)

  Bir defalık doz Günlük en yüksek doz

  1/4* -1/2 (62,5- 125 mg) 4 x 1/2 , (4 x 125 mg)

  9-15 kg (1-3 yaş)

  Bir defalık doz Günlük en yüksek doz

  1/2- 1 (125 -250 mg) 4 x 1 (4 x 250 mg)

  GERALGİNE-M’in 3 aylıktan küçük veya 5 kg'dan düşük ağırlıktaki bebeklerde kullanımı tavsiye edilmemektedir.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlı hastalarda ve genel durumu bozuk hastalarda doktorunuz böbrek ve karaciğer fonksiyonlarındaki olası bozulmaları göz önünde bulundurarak dozda ayarlama yapacaktır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/karaciğer yetmezliği:

  Böbrek ya da karaciğer bozukluğu olan hastalarda, metamizolün eliminasyon hızı azaldığı için yüksek dozlardan kaçınılmalıdır. Ancak, kısa süreli tedavi için dozun azaltılması gerekmez.

  Böbrek ya da karaciğer yetmezliği olan hastalarda uzun dönemli tedavi ile ilgili olarak kazanılmış yeterli deneyim mevcut değildir.

  Eğer GERALGİNE-M’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla GERALGINE-M kullanırsanız

  Bulantı, kusma, karın ağrısı, böbrek fonksiyon bozukluğu/akut böbrek yetmezliği ve daha nadir olarak baş dönmesi, uyku hali, koma, nöbet, kan basıncında düşüş (bazen şoka dönüşebilen) ve kalp ritim bozuklukları (kalbin hızlı atması) bildirilmiştir. Çok yüksek dozlardan sonra idrar rengi kırmızıya dönebilir.

  GERALGİNE-M’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  GERALGINE-M'i kullanmayı unuttuysanız

  Bir dozu atlarsanız ve sonraki dozun saati çok yakın değilse, hattırlar hatırlamaz unuttuğunuz dozu alınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  GERALGINE-M ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Deri Kanseri Deri Kanseri  Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.
  Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri  Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.
İnme İnme İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
Dış Gebelik Dış Gebelik Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Biofarma İlaç Sanayi Ltd. Şti.
Geri Ödeme KoduA03377
Satış Fiyatı 19.8 TL [ 26 Sep 2022 ]
Önceki Satış Fiyatı 19.8 TL [ 19 Sep 2022 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699578571214
Etkin Madde Metamizol Sodyum
ATC Kodu N02BB02
Birim Miktar 250
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 100
Sinir Sistemi > NONNARKOTİK ANALJEZİKLER > Metamizol Sodyum
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

GERALGINE-M 5 ml 250 mg 100 ml şurup { Biofarma } Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
26 Sep 202219.80 TL
19 Sep 202219.80 TL
12 Sep 202219.80 TL
5 Sep 202219.80 TL
26 Aug 202219.80 TL
22 Aug 202219.80 TL
15 Aug 202219.80 TL
5 Aug 202219.80 TL
2022 / 2008 İlaç Fiyatları