Münir Şahin İlaçları › GERALGINE-M 1 gr 2 ml 100 ampül { Münir Şahin } › Kullanma Talimatı

GERALGINE-M 1 gr 2 ml 100 ampül { Münir Şahin } Kullanma Talimatı

Metamizol Sodyum }

Sinir Sistemi > NONNARKOTİK ANALJEZİKLER > Metamizol Sodyum Münir Şahin İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme : 25 November  2011

GERALGİNE-M 1 g/2 itil IM/IV ampul Kas içine veya damar içine uygulanır.

Etken Madde

Metamizol sodyum 1000 mg Yardımcı madde:Enjeksiyonluk distile su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. GERALGINE-M nedir ve ne için kullanılır?

2. GERALGINE-M’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. GERALGINE-M nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. GERALGINE-M’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.GERALGINE-M nedir ve ne için kullanılır?

GERALGİNE-M, metamizol sodyum etkin maddesini içerir. Bir ampul içinde 1 g metamizol sodyum vardır. Bir ampul içinde 2 mİ solüsyon bulunur ve solüsyonun 1 mİ’sinde 500 mg etkin madde bulunur. 10 ve 50 ve 100 adet ampul İçeren ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.

Piyasada ayrıca GERALGİNE-M*in şurup formu da bulunmaktadır.

GERALGİNE-M, ağrı kesici, ateş düşürücü ve spazm (kasılma) çözücü etkilere sahip bir ilaçtır.

Doktorunuz size GERALGİNE-M’in damar içine veya kas içine uygulanarak kullanılan bu formunu, şiddetli veya dirençli ağnmz veya ateşiniz olduğu için ve bu belirtileri kısa sürede geçirmek amacıyla reçetelemiş olabilir.


2.GERALGINE-M kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

GERALGINE-M'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

İlacın içerdiği metamizol sodyum etkin maddesine veya diğer maddelerden birine veya benzer özellikler taşıyan pirazolon (örn. fenazon, propifenazon) veya pirazolidin (örn. fenilbutazon, oksifenbutazon) olarak adlandırılan gruplara dahil ilaçlara karşı alerjiniz (aşın duyarlılığınız) varsa veya bu maddelerden birine karşı önceden, kanınızda granülosit adı verilen hücrelerin anormal derece azalmasıyla kendini gösteren bir reaksiyon geliştirdiyseniz

Kemik iliği fonksiyonunuzda bozukluk varsa (örn. kanser tedavisi olduysanız) veya kan hücresi yapımından sorumlu olan vücut sisteminizde bir hastalığınız varsa

Salisilatlar, parasetamol, diklofenak, ibuprofen, indometazin, naproksen gibi ağn kesici ilaçlara karşı; nefes alamama, deride aşın kaşıntı ve kızarıklıklar seyreden kurdeşen tablosu, burun mukozası iltihabı, deride veya solunum yollannda şişme gibi aşın aleıjik reaksiyonlar geliştirdiyseniz

Akut intermitan hepatik porfiria adı verilen bir hastalığınız varsa (porfıria ataklannı başlatma riski olabilir.)

Doğuştan glukoz -6- fosfat dehidrogenaz eksikliğiniz varsa

Hipotansiyonu olan hastalarda (tansiyon düşüklüğü) damar içinden veya kas içine uygulanmamalıdır.

Üç aylıktan küçük veya 5 kg’dan düşük ağırlıkta olan bebeğiniz varsa

GERALGİNE-M 3 ile 11 ay arasındaki bebeklerde damar içinden uygulanmamalıdır.

GERALGINE-M'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

GERALGİNE-M’in damar içine veya kas içine uygulanması ciddi aleıjik reaksiyonların görülmesi açısından daha yüksek risk taşır.

Tedavi sırasında ateş, titremeler, boğaz ağnsı, ağız içinde yaralar ortaya çıkması halinde tedaviyi hemen kesiniz ve size en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz. Kandaki granülosit adı verilen ve vücut savunması için önemli role sahip hücrelerin aşın azalmasıyla karakterize bu bozukluk (agranülositoz), en az bir hafta süren ve bağışıklık sistemini ilgilendiren, aleıjik kökenli bir olaydır. Bu reaksiyonlar çok nadirdir, ancak şiddetli ve yaşamı tehdit edici olabilir ve ölümle sonuçlanabilir. Bunlar doza bağlı değildir ve tedavi sırasında herhangi bir zamanda ortaya çıkabilir.

Tedavi sırasında genel kırıklık, enfeksiyon, düşmeyen ateş, çürükler, kanama, ciltte solukluk görülebilir. Bu belirtiler, bütün kan hücrelerinin sayısının azalmasına (pansitopeni) bağlı olarak ortaya çıkmış olabilir. Sizde bu belirtilerden biri veya birkaçı varsa, tedaviyi kesiniz ve derhal doktorunuza başvurunuz. Bu durumda doktorunuz kan hücrelerinizin sayısı normale dönene kadar sizi kan testleri yaparak takip edecektir.

Özellikle aşağıdaki durumların mevcut olduğu hastalar, metamizole karşı gelişebilecek olası ani ve aşın şiddette alerjik reaksiyonlar açısından özel bir . risk altındadırlar. Böyle bir riske sahip olup olmadığınızı anlamak için doktorunuz size sorular sorabilir. Bu tip riskli koşullar altında GERALGİNE-M kullanılacaksa, sıkı bir tıbbi gözetim gerekir ve acil tedavi uygulaması için gerekli koşullar hazır olmalıdır.

• Bronş astımı olan hastalar,

 • Burun ve sinüs boşlukları içinde çok sayıda polip bulunan hastalar,
 • Kronik ürtikerİ olan hastalar,
 • Alkolü tolere (tahammül) edemeyen hastalar; yani, belli alkollü içeceklerin az bir miktarına dahi burun akıntısı, gözlerde aşın yaşarma ve belirgin yüz kızanklığı gibi belirtilerle reaksiyon veren hastalar,
 • Boyalara (örn. tartrazin) veya koruyucu maddelere (örn. benzoatlar) karşı intoleransı (tahammülsüzlük) olan hastalar.
 • Tedavi sırasında Stevens-Johnson sendromu (derinizde içi su dolu kabarcıklar veya yaygın kızanklık ve soyulmaya neden olan ciddi deri reaksiyonu) ve toksik epİdermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık) gibi yaşamı tehdit eden deri reaksiyonları görülebilir. Sizde genellikle içi sıvı dolu kabarcıklar veya ağız içinde yaralann eşlik ettiği, giderek şiddetlenen deri döküntüleri ortaya çıkarsa tedaviyi kesiniz ve derhal doktorunuza başvurunuz. Bu belirtiler daha çok tedavinin ilk haftalarında ortaya çıkar. Sizde bu belirtiler ortaya çıkarsa GERALGlN’i bir daha hiç kullanmayınız.

  Metamizol uygulaması tek başma ortaya çıkan aşırı tansiyon düşüklüğüne (izole hipotansif reaksiyon) neden olabilir. Bu nedenle aşağıda belirtilen durumlarda GERALGİNE-M'in çok dikkatle ve tıbbi gözetim altında uygulanması önerilmektedir:

  • Önceden tansiyon düşüklüğü bulunan ve kan basıncı kontrolünü etkileyebilecek bozukluklan olan hastalar (aşın sıvı kaybetmiş olan hastalar, dolaşımı dengede olmayan, dolaşım yetmezliği olan hastalar)

 • Yüksek ateşi olan hastalar
 • Şiddetli koroner kalp hastalığı ya da beyni besleyen kan damarlannda tıkanma olan hastalar (tansiyon düşüklüğü risk oluşturur.)
 • • Böbrek ya da karaciğer bozukluğu olan hastalar (metamizolun vücuttan atılım hızı düşer.)

  Bu uyanlar, geçmişteki    herhangi    bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

  doktorunuza danışınız.

  GERALGINE-M'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  GERALGİNE-M’in bu formu ağızdan alınmaz. Damar içine veya kas içine uygulanır.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileliğinizin ilk ve son üç aylık dönemlerinde GERALGİNE-M kullanmamanız gerekir. Hamileliğinizin ikinci üç aylık döneminde GERALGİNE-M kullanma konusunda mutlaka doktorunuza danışınız ve ancak doktorunuz uygun görürse kullanınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  GERALGİNE-M kullandıktan sonraki 48 saat boyunca da bebeğinizi emzirmeyiniz.

  Emzirme


  Araç ve makina kullanımı

  Metamizol yüksek dozlarda kullanıldığında konsantrasyon ve reaksiyon yeteneğini bozabilir. Özellikle birlikte alkol kullandıysanız taşıt sürmeyiniz, makine kullanmayınız.

  GERALGINE-M'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Özel önlem alınmasını gerektiren bir yardımcı madde içermez.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  - GERALGİNE-M organ nakillerinden sonra bağışıklık sistemini baskı altına almak için kullanılan siklosporin adlı ilaçlar birlikte kullanıldığında siklosporin seviyelerini düşürebilir. Düzenli olarak kontrol yapılması gereklidir.

  - GERALGİNE-M , ciddi zihinsel hastalıkların tedavisinde kullanılan klorpromazin adlı ilaçla birlikte kullanıldığında vücut sıcaklığında aşın bir azalma (hipotermi) görülebilir.

  - GERALGİNE-M'in dahil olduğu ilaç grubu, oral antikoagülanlar (ağız yoluyla alınan kan sulandıncılar), kaptopril (yüksek tansiyon ilacı), lityum (manik depresif hastalık tedavisinde kullanılan bir ilaç) metotreksat (kanser, romatizma veya sedef hastalığı tedavisinde kullanılan bir ilaç)ve triamterenin (idrar sökücü bir ilaç) etkilerini değiştirebilir. NOVALGİN'in bu ilaçlar üzerindeki etkisi bilinmese de, birlikte kullanırken dikkatli olunmalıdır.

  - GERALGİNE-M, kanser, romatizma veya sedef hastalığı tedavisinde kullanılan metotreksat adlı ilaçla birlikte kullanıldığında, metotreksatm kan üzerindeki zararlı etkisini artırabilir. Bu iki ilaç birlikte kullanılmamalıdır.

  -GERALGİNE-M % 5 glukoz, % 0.9 NaCl ya da ringer laktat solüsyonunda çözünebilir. Ancak stabiliteleri sınırlı olduğu için bu solüsyonlar hemen uygulanmalıdır.

  -Geçimsizlik olasılığı nedeniyle metamizol sodyum başka enjektabl ilaçlarla birlikte uygulanmamalıdır.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.GERALGINE-M nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  GERALGİNE-M ampul mutlaka doktor kontrolünde uygulanır.

  Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

  GERALGİNE-M genellikle aşağıdaki şekilde kullanılır:

  15 yaş ve üzerindeki gençlerde ve yetişkinlerde:

  Damar içine veya kas içine uygulanacak bir defalık doz 2-5 ml'dir (1 adet GERALGİNE-M ampul ^ mİ veya 1 adet GERALGİNE-M ampul 5 mİ).

  Günlük maksimum doz 10 mkye (5 g) (5 adet GERALGİNE-M ampul 2 mİ veya 2 adet GERALGİNE-M ampul 5 mİ) kadar artırılabilir.

  Uygulama yoiu ve metodu:

  GERALGİNE-M ampul damar içi ve kas içi ilaç uygulanması konusunda eğitimli bir sağlık personeli tarafından uygulanır.

  Çekmenin içinde solüsyon varsa aşağı akması için ampule yavaşça vurun veya ampulü sallayın.

  AMPULÜN AÇILMASI

  Ampulü nokta yukarıya gelecek şekilde tutun.  Ampulü nokta yukarı gelecek şekilde tutarak çekmeyi aşağıya doğru çekerek kınn.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Doktorunuz çocuğunuzun yaşı, vücut ağırlığı ve hastalığına bağlı olarak ilacın dozunu ve uygulama şeklini belirleyecektir.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlı hastalarda ve genel durumu bozuk hastalarda doktorunuz böbrek ve karaciğer fonksiyonlarındaki olası bozulmaları göz önünde bulundurarak dozda ayarlama yapacaktır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/karaciğer yetmezliği

  Doktorunuz hastalığınıza ve böbrek/ karaciğer problemlerinizin ciddiyetine bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecektir.

  Eğer GERALGINE-M’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla GERALGINE-M kullanırsanız

  GERALGİNE-M doktor denetiminde kullanılacağı için, böyle bir durumun gelişmemesi için gereken tedbirler alınacaktır. Böyle bir durum söz konusu olduğunda ise uygun tedavi yapılacaktır.

  GERALGİNE-M ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  GERALGINE-M'i kullanmayı unuttuysanız

  GERALGİNE-M doktor denetiminde kullanılacağından, böyle bir durumun gelişmemesi için gereken önlemler alınacaktır.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  GERALGINE-M ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  GERALGİNE-M tedavisini doktorunuzun onayı olmadan bırakırsanız, ağrınız tekrar başlayabilir veya ateşiniz yükselebilir.

  İnme İnme  İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
  Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm  Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.
Mesane Kanseri Mesane Kanseri Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
Pankreas Kanseri Pankreas Kanseri Pankreas karnın alt kısmında yatay şekilde bulunan bir organdır. Sindirime yardımcı olan enzimleri ve kan şekerini yönetmeye yardımcı olan hormonları vücuda dağıtmakla görevlidir.
Doğum Sonrası Depresyonu Doğum Sonrası Depresyonu Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Münir Şahin İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Geri Ödeme KoduA03376
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699523750022
Etkin Madde Metamizol Sodyum
ATC Kodu N02BB02
Birim Miktar 2
Birim Cinsi ML
Ambalaj Miktarı 100
Sinir Sistemi > NONNARKOTİK ANALJEZİKLER > Metamizol Sodyum
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

GERALGINE-M 1 gr 2 ml 100 ampül { Münir Şahin } Barkodu