Münir Şahin İlaçları › GERALGINE-K 20 tablet { Münir Şahin } › Kullanma Talimatı

GERALGINE-K 20 tablet { Münir Şahin } Kullanma Talimatı

Parasetamol + Kafein + Kodein Fosfat }

Sinir Sistemi > NONNARKOTİK ANALJEZİKLER > Parasetamol Kombinasyonları Münir Şahin İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme : 19 June  2020

GERALGİNE-K tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Bir tablet 500 mg parasetamol, 30 mg kafein ve 10 mg kodein fosfat içerir.

Yardımcı maddeler

Mikrokrİstalin selüloz (pH 101), mısır nişastası, sodyum nişasta glikolat, Povİdon K30, talk, magnezyum stearat

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. GERALGINE-K nedir ve ne için kullanılır?

2. GERALGINE-K’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. GERALGINE-K nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. GERALGINE-K’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.GERALGINE-K nedir ve ne için kullanılır?

GERALGİNE-K, her tabletinde 500 mg parasetamol, 30 mg kafein ve 10 mg kodein içeren, ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak etki gösteren bir ilaçtır.

GERALGİNE-K, 20 tablet içeren blister ambalajlardadır.

Yetişkinlerde ve 12 yaşından büyük çocuklarda tek başına parasetamol, ibuprofen veya asetil salisilik asit gibi diğer analjeziklerle giderilemeyen akut, orta ve şiddetli ağrıların (romatİzmal ağrdar, kas ağrısı, sırt ağrısı, nevralji, migren, baş ağrısı, diş ağrısı ve dismenore gibi) kısa süreli tedavisinde kullanılır.


2.GERALGINE-K kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

GERALGINE-K'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

GERALGINE-K'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

 • Aneminiz (kansızlık) varsa
 • Kalp hastalığınız varsa
 • Akciğer hastalığınız varsa

 • Karaciğer veya böbrek hastalığınız varsa
 • Parasetamol içeren başka bir ilaç kullanıyorsanız
 • Alkol alıyorsanız günlük 2 gramdan fazla parasetamol (4 GERALGİNE-Ktablet) almamalısınız
 • Karaciğer enzimlerinde yükselme ve gelip geçici sarılıkla karakterİze kalıtsal bir hastalık olan Gilbert sendromunuz varsa
 • Kan şekeri metabolizmasında etkili olan glukoz 6 fosfat dehidrogenaz enzimi eksikliği olan hastalarda seyrek olarak hemoliz (kırmızı kan hücrelerinin yıkımı) görülebilir.
 • Kemik iliğinin işlev bozukluğu
 • Astım, kronik rinit (uzun süreli devam eden nezle), kronik ültiker (uzun süreli devam eden kurdeşen) ve özellikle diğer antienflamatuvar (yangı önleyici) ilaçlara aşırı duyarlılığı olan hastalar
 • Diğer analjeziklerle (ağrı kesici ilaçlarla) birlikte kullanımı
 • Uzun süre kullanımı
 • Bağırsak tıkanıklığı dahil olmak üzere bağırsak problemleriniz varsa
 • Safra kesesinin alındığı bir operasyon geçirmişseniz (Bazı hastalarda akut pankreatite neden olabilir).
 • 3 gün içinde yeni belirtilerin oluşması ya da ağrının ve/veya ateşin azalmaması halinde, GERALGİNE-K kullanmaya son vererek doktorunuza danışınız.

  GERALGİNE-K akut (kısa sürede) yükse dozda alındığında ciddi karaciğer toksisitesine (zehirlenmesine) neden olur. Erişkinlerde kronik (uzun süreli ve tekrarlayarak) günlük dozlarda alındığında karaciğer hasarına neden olabilir.

  Sepsİs gibi glutatyon eksikliği olan hastalarda, parasetamol kullanımı metabolik asidoz riskini arttırabilir.

  Ciddi bir enfeksiyonunuz varsa bu metabolik asidoz riskini arttırabilir.

  Metabolik asidoz belirtileri şunlardır:

 • Derin, hızlı ve zorlanarak nefes alıp vermek
 • Mide bulantısı ve kusma
 • İştahsızlık

 • GERALGİNE-K İle birlikte karaciğer hasarlanmasım artıran ve karaciğerdeki glutatyon deposunu azaltan ilaçların kullanımı karaciğer zehirlenmesine neden olabilir.

  Kullanımı sırasında karaciğer enzim düzeyi (ALT) düzeyi yükselebilir.

  Baş ağrısının tedavisi amacıyla sürekli ağrı kesici kullanılması, kronik baş ağrılarına neden olabilir.

  Parasetamolü ilk kullananlarda veya daha önce kullanım hikayesi olanlarda, kullanımın ilk dozunda veya tekrarlayan dozlarında deride kızarıklık, döküntü veya bir deri reaksiyonu oluşabilmektedir. Bu durumda doktor ile irtibata geçilerek ilacın kullanımının bırakılması ve alternatif bir tedaviye geçilmesi gerekmektedir. Parasetamol ile deri reaksiyonu gözlenen kişi bir daha bu ilacı veya parasetamol içeren başka bir ilacı kullanmamalıdır. Bu durum, ciddi ve ölümle sonuçlanabİlen Steven Johnson Sendromu (cilt ve mukoza zarının ilaç veya enfeksiyona karşı ciddi şekilde reaksiyon gösterdiği bir rahatsızlıktır), toksik epidermalnekroliz (ilaç ve çeşitli enfeksiyonlara bağlı gelişebilen deri hastalığı) ve akut generalize ekzantematöz püstüloz (yaygın akıntılı döküntüler) dahil cilt reaksiyonlarına neden olabilmektedir.

  “Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

  GERALGINE-K'in yiyecek ve içecek ile kullanılması


  GERALGINE-K'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Besinler parasetamolün bağırsaktan emilimini azaltabilir.

  Diyet ile alınan kafein miktanna dikkat edilmelidir. Yüksek doz kafein uykusuzluk, huzursuzluk, kaygı, baş ağrısı, mide ve barsak yakınmaları ve çarpıntı gibi kafein ile ilişkili istenmeyen etki riskini artırır.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamilelerde yarar-zarar riski değerlendirerek kullanılmalıdır. Hamile hastalar kullanıma ait doktor tavsiyesine uymalıdırlar. Kafeinin spontan (kendiliğinden) düşük riskini artırma olasılığı nedeniyle gebelerde kullanılması önerilmez.


  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emzirirken GERALGİNE-K kullanmayınız.

  Araç vc makine kullanımı

  Araç ve makina kullanımı

  GERALGINE-K'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu tıbbi ürün her tablette 1 mmol (23 mg)’den daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.


  3.GERALGINE-K nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  GERALGİNE-K yetişkinlerde ve 12 yaşın üzerindeki çocuklarda uygundur. Önerilen doz 2 tablettir. Ancak 24 saatte 4 dozdan fazla kullanılmamalıdır. Bu doz gün içinde dörde bölünerek altışar saatten az ara vermemek koşuluyla alınabilir. Etkili olan en düşük doz ve en kısa tedavi süresi tercih edilmelidir.

  Belirtilen dozdan fazla kullanılmamalı, kullanıldığı takdirde hemen bir doktora başvurulmalıdır.

  Bu ilaç 3 günden uzun süre kullanılmamalıdır. Eğer ağrı 3 günden sonra rahatlamazsa doktorunuza danışınız.

  Uygulama yolu ve metodu

  Ağızdan alınır. Bir bardak su ile birlikte yutunuz.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  12 yaşından küçük çocuklara verilmemelidir.

  Çocuklar ve adölesanlarda cerrahiden sonra kullanım: Kodein Obstruktif Uyku Apnesi Sendromu nedeniyle tonsil veya adenoidleri alınan çocuk ve adölesanlarda ağrıyı rahatlatmak amacıyla kullanılmamalıdır.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı: Parasetamol, sağlıklı “hareketi i yaşlılarda, yetişkinlerde uygulanan dozda kullanılabilir. Zayıf ve hareketsiz yaşlılarda ise dozu ve dozlam sıklığının azaltılması gerekir. Ancak GERALGİNE-K kafein İçerdiğinden, yaşlılarda hekim önerisi olmadıkça kullanılmamalıdır.

  Özel kullanım durumları

  Hafif ve orta şiddette karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

  Eğer GERALGİNE-K ’mıı etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla GERALGINE-K kullanırsanız

  Doz aşımı durumlarında solgunluk, iştahsızlık, bulantı ve kusma görülen başlıca belirtilerdir, ancak bazı durumlarda saatlerce belirti görülmeyebilir. Bu nedenle aşırı doz veya kazayla İlaç alma durumlarında derhal doktorunuza haber veriniz veya hastaneye başvurunuz. Akut (kısa sürede) yüksek doz alındığında karaciğer zehirlenmesine yol açabilir. Aşırı dozun zararı alkolik karaciğer hastalarında daha yüksektir. Parasetamol doz aşımı hemen tedavi edilmelidir.

  GERÂLGINE-K 'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  GERALGINE-K'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  GERALGINE-K ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  İlacınızı doktorunuzun söylediği süre zarfmca kullanın. Hekim önerisine uygun bir şekilde kullanıldıktan sonra tedavi sonlandırıldığında herhangi bir olumsuz etki göstermesi beklenmez.

  Bu ilaç kodein içerir ve 3 günden daha uzun süre sürekli kullanılırsa bağımlılığa neden olabilir. İlacı kullanmayı bıraktığınızda yoksunluk semptomları ortaya çıkabilir. Yoksunluk semptomlarına sahip olduğunuzu düşünüyorsanız hekim veya eczacınıza danışınız.

  Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri  Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.
  İnme İnme  İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
Mesane Kanseri Mesane Kanseri Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
Deri Kanseri Deri Kanseri Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Münir Şahin İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Geri Ödeme KoduA03374
Satış Fiyatı 9.49 TL [ 19 Jun 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 9.49 TL [ 15 Jun 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuKırmızı Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699523010010
Etkin Madde Parasetamol + Kafein + Kodein Fosfat
ATC Kodu N02BE51
Birim Miktar 500+30+10
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 20
Sinir Sistemi > NONNARKOTİK ANALJEZİKLER > Parasetamol Kombinasyonları
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

GERALGINE-K 20 tablet { Münir Şahin } Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
19 Jun 20209.49 TL
15 Jun 20209.49 TL
12 Jun 20209.49 TL
8 Jun 20209.49 TL
1 Jun 20209.49 TL
29 May 20209.49 TL
22 May 20209.49 TL
18 May 20209.49 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları