Biofarma İlaçları › GERAL oral sprey.30 ml { Biofarma } › Kullanma Talimatı

GERAL oral sprey.30 ml { Biofarma } Kullanma Talimatı

Benzidamin Hcl + Klorheksidin Glukonat }

Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Dişçi Koruma İlaçları (preparatlar) > Diklofenak sodyum + triamsinolon asetonid Biofarma İlaç Sanayi Ltd. Şti. | Güncelleme : 31 May  2016

GERAL %0,15 + %0,12 oral sprey Ağız ve boğaz iç yüzeyine (haricen) kullanılır.

Etken Madde

1 şişe (30 ml), 36 mg klorheksidin glukonat, 45 mg benzidamin hidroklorür içerir.

 • Yardımcı maddeler

  Sodyum sakarin, alkol (etanol), polisorbat 20, DC yellow, patent blue V, gliserin, nane esansı, deiyonize su

 • Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. GERAL nedir ve ne için kullanılır?

  2. GERAL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  3. GERAL nasıl kullanılır?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  5. GERAL’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.


  2.GERAL nedir ve ne için kullanılır?

  GERAL yeşil renkli berrak solüsyon şeklinde spreydir.

  30ml’ lik oral aplikatörlü cam şişe ve karton kutuda kullanıma sunulmuştur.

 • GERAL, antimikrobiyal (mikropları öldüren veya çoğalmasını durduran) etkide bir madde olan klorheksidin glukonat ile non-steroidal antiinflamatuar ilaçlar olarak isimlendirilen gruba ait, ağrı ve inflamasyonun (iltihap) tedavisinde kullanılan, ayrıca yüzeysel olarak uygulandığında lokal anestezik (uygulandığı bölgede hissizleşmeyi sağlayan) etki gösteren benzidamin hidroklorür içermektedir.

 • GERAL aşağıdaki durumlarda kullanılır;

 • - Ağız ve boğaz mukozasında enflamasyon ve ağrıyla seyreden gingivit (diş eti iltihabı), stomatit (ağız içi yüzeyi iltihabı), farenjit (yutak iltihabı), tonsilit (bademcik iltihabı) ve aftöz lezyonlarda (ağızda görülen yaralar, aft),

 • - Ağız ve boğazda iltihap oluşturan mikrobik hastalıkların önlenmesinde, yutma fonksiyonunun rahatlatılması ve diş eti rahatsızlıklarında belirtilerin giderilmesinde,

 • - Dişleri çevreleyen dokulardaki işlemlerden önce ve sonra,

 • - Radyoterapi (Işın tedavisi) ve kemoterapi (kanser hastalığında ilaç tedavisi) sonrası veya diğer nedenlere bağlı mukozitlerde (ağız içi tabakasının iltihaplarında),

 • - Dişlerin etrafında bakteri ve yiyecek artıklarının oluşturduğu tabakanın (dental plak) önlenmesinde kullanılır.


 • 2.GERAL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  GERAL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer, benzidamin ve klorheksidine veya GERAL’ in içindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız var ise kullanmayınız.

 • Hamile iseniz veya emziriyorsanız GERAL’ i kullanmayınız.

  GERAL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer,

 • GERAL göz ile temas ederse derhal bol su ile iyice yıkayınız. GERAL yalnızca ağız içine uygulanır, gözler ve kulaklar ile temasından kaçınınız.

 • GERAL’ i yutmayınız ve tükürmek suretiyle ağızdan uzaklaştırınız.

 • Boğaz ağrısı bakteriyel iltihapla oluşmuş veya iltihapla birlikte görülüyorsa, GERAL kullanımına ilave olarak doktor tavsiyesiyle antibiyotik tedavisi uygulanması gerekebilir.

 • Böbrek ve karaciğer bozukluğunuz var ise dikkatli kullanmanız gerekir.

 • Ağız içinde, dil ve dişleriniz üzerinde geri dönüşümlü renk değişikliği yapabilir.

 • Renklenmeyi en aza indirmek için kullanmadan önce dişlerinizi fırçalamanız önerilir.

 • Klinik çalışmalar yetersiz olduğundan 6 yaşın altındaki çocuklarda kullanmayınız.

 • “Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

  GERAL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamile iseniz GERAL’ i kullanmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Bebeğinizi emziriyorsanız GERAL’ i kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makine kullanma üzerine herhangi bir olumsuz etkisi söz konusu değildir.

  GERAL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu tıbbi ürün az miktarda her “doz” da 100 mg’dan daha az etanol (alkol) içerir.

  Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

  GERAL’in bilinen önemli bir ilaç etkileşimi yoktur.

  GERAL’in içerdiği etken maddelerden klorheksidinin tuzları, sabun ve diğer eksi yüklü (anyonik) bileşiklerle, kloramfenikol (antibiyotik türü), bazı inorganik tuzlar ve organik bileşikler ile geçimsizdir; benzidaminle herhangi bir ilaç etkileşimi bildirilmemiştir.


  3.GERAL nasıl kullanılır ?

  GERAL direkt olarak boğaza ya da inflamasyonlu (iltihaplı) alana uygulanır. Genel doz 5-10 spreydir. Gerekirse her 11/2 -3 saatte bir tekrarlanır.

  Uygulama yolu ve metodu

 • • GERAL seyreltilmeden (sulandırılmadan) kullanılır. GERAL yutulmamalı ve tükürmek suretiyle ağızdan uzaklaştırılmalıdır.

 • Uygulama sırasında aşağıdaki yönlendirmeleri takip ediniz:

 • 1. GERAL kutusunun içinde yer alan sprey aplikatörünü Şekil 1 ve Şekil 2’de görüldüğü gibi şişe başlığında yer alan yuvaya “tık” sesini duyuncaya kadar sıkıca bastırarak yerleştiriniz.

  Şekil 2


 • Şekil-1

 • 2. GERAL şişesinin başlık kısmında yer alan sprey aplikatörünü Şekil 3’de görüldüğü gibi sağa veya sola çevirerek yatay konuma getiriniz.

 • Şekil-3
 • 3. İlk kullanımdan önce, yüzden uzak bir yöne doğru tutularak, düzenli bir püskürtme elde edilinceye kadar, pompalama düğmesine birkaç kez basınız.

 • 4. Şekil-4’de görüldüğü gibi ağzınızı iyice açıp, sprey aplikatörü ağzınızın içine sokunuz ve ağız boşluğuna sıkınız. Bu işlemi en az 4 defa değişik bölgelerde tekrarlayınız.

 • Şekil-4

 • 5. Uygulama sonrasında sprey aplikatörünü Şekil 5’de görüldüğü gibi tekrar aşağı bakacak pozisyona getiriniz.

 • Şekil-5

 • 6. Uyguladıktan sonra şişe GERAL kutusuna yerleştirilip, Şekil-6’da görüldüğü gibi dik duracak şekilde saklayınız.

 • Şekil-6

 • GERAL’in içeriğinde bulunan klorheksidin tedavi süresince plak ve diş eti iltihabı

 • oluşumunda azalma yapar. Ağız temizliği yöntemlerine alternatif olarak kullanılıyorsa GERAL en az 1 dakika ağızda tutunuz.

 • GERAL’deki klorheksidinin sebep olduğu renklenmeyi en aza indirmek için

 • kullanmadan önce dişleri fırçalamak uygundur.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  6 yaşın üzerindeki çocuklarda, sprey direkt olarak boğaza veya inflamasyonlu alana uygulanır. Genel doz 5 spreydir. Gerekirse her 11/2 -3 saatte bir tekrarlanır.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı:

  Yaşlı hastalara, yetişkinlerle aynı doz uygulanabilir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek / Karaciğer yetmezliği:

  Şiddetli böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda, dikkatli kullanılmalıdır (Bkz. Bölüm. 4.4).

  Eğer GERAL’ in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla GERAL kullanırsanız

  GERAL’ den kullanmanız gerekenden daha fazlasını kullanmışsanız hemen bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Etkin maddenin uygulama yolu dikkate alındığında zehirlenme mümkün değildir. Ancak, GERAL’ in yanlışlıkla içilmesi durumunda, doktorunuz belirtilere yönelik tedavi uygulayacaktır.

  GERAL'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  GERAL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Mesane Kanseri Mesane Kanseri  Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
  Astım Astım  Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.
Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
Dış Gebelik Dış Gebelik Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Biofarma İlaç Sanayi Ltd. Şti.
Geri Ödeme KoduA11582
Satış Fiyatı 44.94 TL [ 5 Jun 2023 ]
Önceki Satış Fiyatı 44.94 TL [ 29 May 2023 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699578511210
Etkin Madde Benzidamin Hcl + Klorheksidin Glukonat
ATC Kodu A01AD11
Birim Miktar 0,15%+0,12%
Birim Cinsi G
Ambalaj Miktarı 30
Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Dişçi Koruma İlaçları (preparatlar) > Diklofenak sodyum + triamsinolon asetonid
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

GERAL oral sprey.30 ml { Biofarma } Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
5 Jun 202344.94 TL
29 May 202344.94 TL
22 May 202344.94 TL
15 May 202344.94 TL
8 May 202344.94 TL
28 Apr 202344.94 TL
24 Apr 202344.94 TL
17 Apr 202344.94 TL
2023 / 2008 İlaç Fiyatları