Koçak İlaçları › GENTAMED 40 mg 1 ampül › Kullanma Talimatı

GENTAMED 40 mg 1 ampül Kullanma Talimatı

Gentamisin Sülfat }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Aminoglikozidler > Gentamisin Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş. | Güncelleme : 6 July  2020

GENTAMED 40 mg/ml IM/IV Enjektabl Solüsyon İçeren Ampul

Ağızdan alınır.

•

Etken Madde

Her bir ampul 40 mg gentamisin (gentamisin sülfat olarak) içerir.

•

Yardımcı maddeler

Disodyum EDTA, metil paraben (E216), propil paraben (E218),sodyum metabisülfıt (E223), enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. GENTAMED nedir ve ne için kullanılır?

2. GENTAMED’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. GENTAMED nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. GENTAMED’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.GENTAMED nedir ve ne için kullanılır?

• GENTAMED 40 mg/ml, etkin maddesi gentamisin olan bir enjeksiyonluk çözelti içeren ampul şeklinde sunulmaktadır.

 • GENTAMED, aminoglikozit grubu antibiyotiktir.
 • Her kutuda 1 adet amber renkli tip I cam ampul içeren ambalajlarda bulunmaktadır.
 • GENTAMED göğüs, yara ve kan enfeksiyonlan gibi çok çeşitli enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.


  2.GENTAMED kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  GENTAMED'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

  • Gentamisin. sodyum metabisülfıt, metil paraben ve propil parabene yada bu kullanma talimatının başında verilen. GENTAMED'in diğer bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjiniz varsa.

  GENTAMED'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  • Prematüre bebeklerin tedavisinde,

  • Yaşlı bir hasta iseniz,

  • Böbrekleriniz tam olarak çalışmıyor ise,

  • Şeker hastalığınız var ise,

  • Kulak probleminiz, işitme veya denge bozukluğunuz var ise, kulak enfeksiyonu geçirmiş iseniz veya geçmişte işitmeyi etkileyen bir antibiyotik tedavisi görmüş iseniz,

  Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  GENTAMED'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Geçerli değildir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer hamileyseniz ya da hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız, bunu doktorunuza söyleyiniz. Kesinlikle, doktorunuzun gerekli gördüğü durumlar dışında hamilelik döneminde GENTAMED'i kullanmamalısınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer bebeğinizi emziriyorsanız, bunu doktorunuza söyleyiniz.

  Gentamisin anne sütüne geçer. Bu nedenle, GENTAMED alıyorsanız bebeğinizi emzirmemelisiniz veya emzirirken GENTAMED kullanmayınız, çünkü bu bebeğiniz için zararlı olabilir.

  Araç ve makina kullanımı

  Araba ve araç kullanma yeteneğinizi etkileyen bir etki ile karşılaşır iseniz araç ve araba kullanmayınız.

  GENTAMED'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  GENTAMED sodyum metabisülfıt içerir. Nadir olarak şiddetli aşın duyarlılık reaksiyonları ve bronşlan daraltıcı etkisi olabilir.

  GENTAMED metil paraben ve propil paraben içerir. Nadir olarak alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) ve bronşlarda olağanüstü daralmaya neden olabilir.

  Bu tıbbi ürün, her 40 mg/ml'lik dozunda 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; yani sodyum içermediği kabul edilebilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız bunu doktorunuza söylemeniz özellikle önemlidir:

  • Diğer aminoglikozitler, sefalotin, metisilin gibi böbreklerinizi veya işitmenizi etkileyen ilaçlar,

  • Oral antikoagülanlar olarak İsimlendirilen varfarin ve fenindiyon gibi kan sulandırıcı ilaçlar (kanın pıhtılaşmasını önlemek İçin kullanılan ilaçlar)

  • Amfoterisin (mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan bir ilaç)

  • Neostigmin ve pridostigmin (kas güçsüzlüğü tedavisinde kullanılan ilaçlar).

  • Siklosporin (bağışıklık sisteminin aktivitesini azaltan özellikle organ nakli yapılan hastalarda kullanılan bir ilaç).

  • Sisplatin (kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç)

  • Etakrinik asit ve furosemid gibi bazı diüretikler (İdrar söktürücüler).

  • Genel anestezi sırasında kullanılan kas gevşeticiler (tübokürarin ve süksinil kolin gibi)

  • Botulinum toksini

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.GENTAMED nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  GENTAMED'in dozu enfeksiyonunuzun ciddiyetine, yaşınıza, vücut ağırlığınıza ve böbreklerinizin çalışma durumuna göre doktorunuz tarafından belirlenecektir.

  GENTAMED genellikle kas içine uygulanır ancak bazı hastalarda damar içine de uygulanabilir.

  Böbrek fonksiyonları normal olan yetişkinlerde günlük doz, tek veya iki ayrı doz halinde uygulanan 3-6 mg/kg'dır.

  Uygun kan düzeylerinin sağlandığından emin olmak için, kanınızdaki gentamisin miktarı düzenli olarak ölçülecektir. Gentamisin tedavisi işitme ve böbrek fonksiyon bozukluğuna neden olabilir.

  Bazı durumlarda doktorunuz, tedavi öncesinde ve sırasında böbrek fonksiyonlarınızı değerlendirmek amacı ile kan tahlili yaptırmanızı isteyebilir. Bazen ilacın işitmenizi etkileyip etkilemediğini anlamak için işitme testi yaptırmanız istenebilir.

  Uygulama yolu ve metodu

  Ven içine uygulanacak ise, direkt damar içine enjekte edilebilir veya serum veya %5 glukoz çözeltisinde çözülerek yavaş enjeksiyon şeklinde infüzyon yolu ile uygulanabilir. Ancak GENTAMED genellikle "kas içine" uygulanır.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Çocuklarda (1 yaş ve üzeri) ve ergenlerde; önerilen doz günde bir veya iki doz halinde uygulanan 3-6 mg/kg'dır.

  1 ay ile 1 yaş arası bebeklerde; günlük doz. bir veya iki doz halinde uygulanan 4.5-7.5 mg/kg'dır.

  1 aya kadar olan bebeklerde; Önerilen doz günde tek doz halinde 4.5-7,5 mg/kg’dır.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlı hastalar GENTAMED’in etkilerine diğer erişkinlerden daha duyarlı olabilir. Bu nedenle yaşlı hastalarda, gentamisin tedavisi sırasında, kan ilaç düzeylerinin, böbrek işlevinin takibi İçin kan tahlili yapılmalı, işitme testleri ile işitme değerlendirilmelidir.

  Eğer GENTAMED 'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla GENTAMED kullanırsanız

  GENTAMED doktor ya da hemşireniz tarafından uygulanacağı için gerekenden fazla doz alma ihtimali çok zayıftır. Ancak böyle bir şüpheniz var ise, doktor ya da hemşirenize sorunuz.

  GENTAMED’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  GENTAMED'i kullanmayı unuttuysanız

  GENTAMED doktor ya da hemşireniz tarafından uygulanacağından böyle bir durum olası değildir.

  GENTAMED ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Doktorunuzun önerisi dışında tedaviyi sonlandırmayınız. İlacın kullanımı sırasında bir problemle karşılaşırsanız doktorunuza danışınız.

  İnme İnme  İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
  Şizofrenlik Şizofrenlik  Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
HIV ve Aids HIV ve Aids HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
Mesane Kanseri Mesane Kanseri Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Geri Ödeme KoduA03335
Satış Fiyatı 1.11 TL [ 6 Jul 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 1.11 TL [ 29 Jun 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699828750055
Etkin Madde Gentamisin Sülfat
ATC Kodu J01GB03
Birim Miktar 40
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 1
Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Aminoglikozidler > Gentamisin
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

GENTAMED 40 mg 1 ampül Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
6 Jul 20201.11 TL
29 Jun 20201.11 TL
19 Jun 20201.11 TL
15 Jun 20201.11 TL
12 Jun 20201.11 TL
8 Jun 20201.11 TL
1 Jun 20201.11 TL
29 May 20201.11 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları