Deva İlaçları › GEMYSETIN SUKSINAT 1 gr IM/IV liyofilize enjektabl 1 flakon › Kullanma Talimatı

GEMYSETIN SUKSINAT 1 gr IM/IV liyofilize enjektabl 1 flakon Kullanma Talimatı

Kloramfenikol }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Amfenikoller > Kloramfenikol Deva Holding A.Ş. | Güncelleme : 20 May  2011

GEMYSETİN SÜKSİNAT 1 g İ.M./İ.V. Liyofilize Enjektabl Flakon Damar içine veya kas içine uygulanır.

Etken Madde

Her bir flakon 1 g Kloramfenikol’e eşdeğer 1.377g kloramfenikol sodyum süksinat içermektedir.

Yardımcı maddeler

Enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. GEMYSETIN SUKSINAT nedir ve ne için kullanılır?

2. GEMYSETIN SUKSINAT’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. GEMYSETIN SUKSINAT nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. GEMYSETIN SUKSINAT’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.GEMYSETIN SUKSINAT nedir ve ne için kullanılır?

• GEMYSETİN SÜKSİNAT, etkin madde olarak her bir flakonda 1 g Kloramfenikol’e eşdeğer 1.377g Kloramfenikol Sodyum Süksinat içermektedir.

• GEMYSETİN SÜKSİNAT Antienfektifler (Sistemik), Sistemik Antibakteriyeller alt sınıfında Amfenikoller olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.

• GEMYSETİN SÜKSİNAT, krem-beyaz renkte liyofilize kütle (toz) içeren flakondan oluşmaktadır. Kullanım sırasında, toz flakon içeriği 6 mL enjeksiyonluk su içeren ampul ile sulandırılır. Her bir karton kutu; 1 adet flakon ve 1 adet çözücü ampul içermektedir.

• GEMYSETİN SÜKSİNAT tifo, menenjit (beyin zan iltihabı) gibi şiddetli enfeksiyonlann tedavisinde kullanılan bir antibiyotiktir. GEMYSETİN SÜKSİNAT, oral kloramfenikolün kullanılmadığı durumlarda veya kanda daha yüksek miktarda ilaç olması gerektiğinde kullanılır.

• Kloramfenikol bakterilerin büyüme ve çoğalması için gerekli besini oluşturmasını önler. Zamanla, bakteri sayısı düşer ve enfeksiyon kontrol altına alınır.


2.GEMYSETIN SUKSINAT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

GEMYSETIN SUKSINAT'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

• Kloramfenikole veya GEMYSETİN SÜKSİNAT’ın bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) aleıjiniz var ise,

Hamilelik

• Ailenizde veya sizde kan hücreleri sayısında ciddi azalma varsa.

GEMYSETIN SUKSINAT'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

• Karaciğer rahatsızlığınız varsa,

• Böbrek rahatsızlığınız varsa,

• Kan ve kan yapıcı organlar üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle,

• Zamanından önce doğan (prematür) veya zamanında doğmuş yeni doğanlarda (Gray sendromu riski nedeniyle),

• Tedavi sırasında duyarlı olmayan mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonlar ortaya çıkmışsa.

• Yakın bir zamanda aşı olduysanız.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

GEMYSETIN SUKSINAT'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

GEMYSETIN SUKSINAT'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Hamilelik

• İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

•    GEMYSETİN SÜKSİNAT hamilelikte kullanılmamalıdır.

 • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza    veya    eczacınıza

  danışınız.

  Emzirme

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • Kloramfenikol anne sütüne geçmektedir. Emzirilen çocuk üzerindeki    olası    zararlı    etkiler
 • (öm. Gray Sendromu, kemik iliği depresyonu) nedeniyle GEMYSETİN SÜKSİNAT emzirme süresince kullanılmamalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  GEMYSETİN SÜKSİNAT’ın araç ve makine kullanma yeteneğiniz üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.

GEMYSETIN SUKSINAT'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

GEMYSETİN SÜKSİNAT’ın içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşın bir duyarlılığınız yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

GEMYSETİN SÜKSİNAT alırken özellikle aşağıdaki ilaçlan kullanıyorsanız doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.

• Tolbutamid (şeker hastalığında kullanılan bir ilaç), fenitoin (sara tedavisinde kullanılan ilaç) ve dikumarol (kan pıhtılaşmasını önleyen ilaç),

• Linkomisin, klindamisin, eritromisin veya rifampin (antibiyotik),

• Takrolimus içeren ilaçlar,

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.GEMYSETIN SUKSINAT nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Tedavi boyunca doktorunuz;

• GEMYSETİN SÜKSİNAT kan hücrelerinize zarar verebileceği için kanınızın doğru olarak işlevini yerine getirdiğinden,

• GEMYSETİN SÜKSİNAT karaciğer ve böbrekleri etkileyebileceğinden bu organların doğru şekilde işlev gördüğünden emin olmak için size kan testleri uygulayacaktır.

Uygulama yolu ve metodu

GEMYSETİN SÜKSİNAT çözelti haline getirilip size doktorunuzun tercihi doğrultusunda damar içine veya kas içine enjeksiyonla uygulanacaktır.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Çocuklar için olağan doz eşit olarak 4’e bölünmüş şekilde 6 saatlik aralıklarla alınan 50 mg/kg/gün, prematür (erken doğan) ve zamanında yeni doğanlarda ise 25 mg/kg/gündür.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda GEMYSETİN SÜKSİNAT’ın güvenliliği ve etkinliği incelenmemiştir.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği:

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır. Karaciğer yetmezliği:

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Eğer GEMYSETİN SÜKSİNAT’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla GEMYSETIN SUKSINAT kullanırsanız

GEMYSETİN SÜKSİNAT’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

GEMYSETIN SUKSINAT'i kullanmayı unuttuysanız

İlacınız size yakın tıbbi gözetim altında uzman sağlık personeli tarafından uygulanacağından, böyle bir durumun oluşmaması için gereken önlemler alınacaktır.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

GEMYSETİN SÜKSİNAT ile tedavi sonlandırıldıgında oluşabilecek etkiler:

Doktorunuza danışmadan GEMYSETİN SÜKSİNAT kullanmayı sonlandırmayınız.

Dış Gebelik Dış Gebelik  Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.
Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon  Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.
Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.
Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Deva Holding A.Ş.
Geri Ödeme KoduA04254
Satış Fiyatı 52.48 TL [ 22 Sep 2023 ]
Önceki Satış Fiyatı 52.48 TL [ 15 Sep 2023 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699525797650
Etkin Madde Kloramfenikol
ATC Kodu J01BA01
Birim Miktar 1000
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 1
Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Amfenikoller > Kloramfenikol
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

GEMYSETIN SUKSINAT 1 gr IM/IV liyofilize enjektabl 1 flakon Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
22 Sep 202352.48 TL
15 Sep 202352.48 TL
8 Sep 202352.48 TL
1 Sep 202352.48 TL
29 Aug 202352.48 TL
21 Aug 202352.48 TL
14 Aug 202352.48 TL
7 Aug 202352.48 TL
2024 / 2008 İlaç Fiyatları