› › Kullanma Talimatı

GEMKO 1000 mg IV inf. için liyofilize toz içeren flakon Kullanma Talimatı

Gemsitabin Hcl }

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar > Antimetabolitler > Gemsitabin HCL Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş. | Güncelleme : 4 October  2019

GEMKO 1000 mg IV infüzyon için liyofilize toz içeren flakon Damar içine uygulanır.

Etken Madde

Gemsitabin hidroklorür 1191,05 mg (1000 mg gemsitabin'e eşdeğer)

Sodyum klorür 225 mg /25 ml

Yardımcı maddeler

Mannitol, sodyum asetat trihidrat, sodyum hidroksit, konsantre hidroklorik asit.

Çözücü ampulde; enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. GEMKO nedir ve ne için kullanılır?

2. GEMKO’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. GEMKO nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. GEMKO’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.GEMKO nedir ve ne için kullanılır?

• GEMKO etkin madde olarak gemsitabin içeren bir ilaçtır

• GEMKO infüzyon için toz içeren, ağzı gri renk tıpa ve alüminyum kapak ile kapalı bir flakon ve çözücü olarak 25 ml %0.9 sodyum klorür içeren cam bir ampul ile kullanıma sunulmaktadır.

• GEMKO sitotoksik bir ilaçtır. Sitotoksik ilaçlar, kanser hücreleri de dahil, bölünme özelliğine sahip hücreleri öldüren ilaçlardır. GEMKO da kanserli hücrelerin bölünmesini engelleyerek etki gösterir.

• GEMKO ileri seviye küçük hücreli dışı akciğer kanseri, ilerlemiş meme, yumurtalık, mesane ve pankreas kanseri tedavilerinde kullanılır.


2.GEMKO kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

GEMKO'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

- GEMKO'nun içeriğindeki yardımcı maddelere ve gemsitabine karşı alerjiniz var ise;

- Son bir hafta içerisinde radyoterapi gördüyseniz,

GEMKO'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

- Böbrek yetmezliğiniz veya bir böbrek hastalığınız var ise

- Karaciğer yetmezliğiniz, sarılık, alkolizm veya siroz hastalığınız var ise

- Kemik iliği fonksiyon bozukluğunuz var ise

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

GEMKO'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

GEMKO'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Hamilelik

• İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• GEMKO gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

• Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

• İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• GEMKO ile tedavi sırasında emzirme durdurulmalıdır.

Araç ve makina kullanımı

GEMKO'nun hafif ve orta derecede yorgunluğa neden olduğu bilinmektedir. Bu tür şikayetleriniz var ise araç ve makine kullanımı sırasında dikkatli olunuz.

GEMKO'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her 1000 mg'lık dozunda yaklaşık 135 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Gemsitabin fluorourasilin etki ve/veya seviyesini arttırabilir. Fluorouasil içeren ilaçlarla kullanılırken dikkatli olunmalıdır.

Gemsitabin bleomisinin akciğer yan etkilerini arttırabilir. Bleomisin içeren ilaçlarla kullanılırken dikkatli olunmalıdır.

Gemsitabin ile radyoterapi tedavisinin birlikte (kombine) kullanımında zehirleyici (toksik) yan etkiler oluşmuştur. GEMKO tedavisine radyoterapiden en az 1 hafta sonra veya radyoterapinin etkisi tamamen geçtikten sonra başlanılmalıdır.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.GEMKO nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Genel dozu, vücut yüzey alanınızın her metre karesi için 800-1250 mg'dır.

Bir hemşire sizin boyunuzu ve kilonuzu ölçecek ve bu ölçümlerden vücut yüzey alanınızı

hesaplayacaktır. Doktorunuz bu vücut alanını kullanarak sizin için doğru doz ayarlamasını

yapacaktır.

Ardından doktor ya da hemşire, doğru miktardaki GEMKO çözeltisini, 30 dk ile 1 saat arasında, damar yolu ile size enjekte edecektir. Enjeksiyon zamanı ve uzunluğu hangi hastalık için tedavi gördüğünüze bağlıdır. Tedaviniz, haftada bir enjeksiyon içeren "tedavi periyotları" ile yapılacaktır ve tedaviniz sırasında bu periyodu takip eden aralar verilecektir.

- Küçük hücreli dışı akciğer yada mesane kanserinde; ortalama 2-3 hafta boyunca, haftada bir enjeksiyon yapılır ve bir sonraki GEMKO tedavisinden önce 2 hafta ara verilir. GEMKO ile tedavi edilirken, size aynı zamanda sisplatin isimli başka bir ilaç daha verilebilir.

- Pankreas kanserinde, 7 hafta boyunca, haftada bir enjeksiyon yapılır ve bir sonraki GEMKO tedavisinden önce 1 hafta ara verilir. Ardından 3 hafta boyunca, haftada 1 enjeksiyon yapılır ve 1 hafta ara verilir.

- Meme kanserinde, 2 hafta boyunca, haftada bir enjeksiyon yapılır ve bir sonraki GEMKO tedavisinden önce 2 hafta ara verilir. GEMKO ile tedavi edilirken, size aynı zamanda paklitaksel isimli başka bir ilaç daha verilebilir.

- Over kanserinde, 2 hafta boyunca, haftada bir enjeksiyon yapılır ve bir sonraki GEMKO tedavisinden önce 2 hafta ara verilir. GEMKO ile tedavi edilirken, size aynı zamanda karboplatin isimli başka bir ilaç daha verilebilir.

Aşağıdaki tablo takip eden iki "tedavi periyodunu" göstermektedir ve her bir periyod 3 enjeksiyon ve 1 hafta ara içermektedir.

İlk Enjeksiyon İkinci Enjeksiyon

■ Üçüncü enjeksiyon Ara

İlk enjeksiyon

■ İkinci Enjeksiyon

' Üçüncü enjeksiyon Ara

1.

Hafta

2.

Hafta

3.

Hafta

4.

Hafta

•

Hafta

•

Hafta

•

Hafta

•

Hafta

İlk tedavi periyodu

İkinci tedavi periyodu

Size hastalığınıza bağlı olarak, ikiden daha fazla tedavi periyodu uygulanabilir.

Uygulama yolu ve metodu

Bu ilaç size yalnızca eğitimli sağlık personeli tarafından uygulanacaktır (Bkz. İlacı uygulayacak sağlık personeli için bilgiler). GEMKO sadece damar içi uygulama içindir.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.

Özel kullanım durumları

Böbrek / karaciğer yetmezliği:

Yaşlılarda kullanımı

Eğer hastanede yatan hasta değilseniz, ilacınızı zamanında uygulatmayı unutmayınız. Doktorunuz GEMKO ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü GEMKO ile tedaviniz belirlenmiş özel "tedavi periyotları" ile yapılacaktır. Bu tedavi periyodunun süresi ve sıklığı doktorunuz tarafından size söylenecektir.

Eğer GEMKO'nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izlenimiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla GEMKO kullanırsanız

GEMKO'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

GEMKO ile doz aşımı durumunda kemik iliği baskılanması (miyelosupresyon), el ve parmaklarda özellikle geceleri ortaya çıkan uyuşma, karıncalanma ve ağrı (parestezi) ve şiddetli kızartı, kaşıntı (raş) gibi rahatsızlıklar ortaya çıkabilir.

Bu gibi belirtilerde, doktorunuz tarafından kan sayımlarınız izlenmeli, belirtilere yönelik ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır.

GEMKO'i kullanmayı unuttuysanız

Doktorunuz unutulan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir. Takip eden dozun uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlarına uymalısınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulattırmayınız.

GEMKO ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

GEMKO ile tedaviniz belirlenmiş, hastalığınıza özel "tedavi periyotları" ile yapılacaktır. Bu tedavi periyodunun süresi ve sıklığı doktorunuz tarafından size söylenecektir. Bu nedenle doktorunuz tarafından belirtilmedikçe, GEMKO tedavisini durdurmayınız. GEMKO tedavisini durdurmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine yol açabilir.

Mesane Kanseri Mesane Kanseri  Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri  Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.
Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
HIV ve Aids HIV ve Aids HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
Mesane Kanseri Mesane Kanseri Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Geri Ödeme KoduA11500
Satış Fiyatı 232.55 TL [ 4 Oct 2019 ]
Önceki Satış Fiyatı 232.55 TL [ 28 Sep 2019 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699828790099
Etkin Madde Gemsitabin Hcl
ATC Kodu L01BC05
Birim Miktar 1000
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 1
Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar > Antimetabolitler > Gemsitabin HCL
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

GEMKO 1000 mg IV inf. için liyofilize toz içeren flakon Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
4 Oct 2019232.55 TL
28 Sep 2019232.55 TL
20 Sep 2019232.55 TL
13 Sep 2019232.55 TL
6 Sep 2019232.55 TL
29 Aug 2019232.55 TL
23 Aug 2019232.55 TL
19 Aug 2019232.55 TL
2019 / 2008 İlaç Fiyatları