B.Braun İlaçları › GELOFUSINE 20 gr 500 ml infüzyon solüsyonu(setli) › Kullanma Talimatı

GELOFUSINE 20 gr 500 ml infüzyon solüsyonu(setli) Kullanma Talimatı

Jelatin }

Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Kan ve Kan Ürünleri > Poligelin B. Braun Medikal Dış Ticaret A.Ş | Güncelleme : 29 June  2012

GELOFUSİNE İnfüzyon için çözelti Damar içine uygulanır.

Etken Madde

500 ml çözelti 20.0 g süksinile jelatin, 3.505 g sodyum klorür içerir.

Yardımcı maddeler

Enjeksiyonluk su, sodyum hidroksit

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. GELOFUSINE nedir ve ne için kullanılır?

2. GELOFUSINE’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. GELOFUSINE nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. GELOFUSINE’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.GELOFUSINE nedir ve ne için kullanılır?

• GELOFUSİNE bir plazma hacmi tamamlayıcısıdır. Ürün içerisinde bir tür jelatin etken madde olarak bulunur. Bu da, kan dolaşımından kaybolan sıvı kayıplarının yerine konması anlamına gelmektedir.

• Berrak, renksiz veya hafif sarımtırak, steril (mikropsuz) bir çözeltidir.

• 500 ml’lik polietilen şişeler içinde kullanıma sunulmaktadır.

• GELOFUSİNE örneğin ameliyat, kaza veya yanıklar sonucunda gelişen kan ve vücut sıvısı kaybı durumlarında bunları yerine koymak için kullanılır.

• Ayrıca, kalp-akciğer makinesi veya diyaliz kullanımı sırasında dolaşan kan hacmini tamamlamak için infüzyonluk diğer sıvılarla kombinasyon halinde kullanılabilir.

• Düşük kan hacminin (hipovolemi), düşük kan basıncı ve şokun tedavisinde ve önlenmesinde de kullanılabilir.


2.GELOFUSINE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

GELOFUSINE'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer

• Jelatine veya bu ilacın içerdiği maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz var ise,

• Dolaşan kan hacminiz çok fazla ise.

• Vücudunuzda sıvı fazlalığı var ise,

GELOFUSİNE i kullanmayınız.

GELOFUSINE'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Lütfen doktorunuzu bilgilendiriniz:

• Astım gibi alerjik hastalığınız varsa, alerjik reaksiyon yaşama riskiniz artabilir.

Aşağıdaki durumlarda doktorunuz durumunuza özellikle dikkat edecektir:

• Kalp problemleri,

• Yüksek kan basıncı,

• Akciğerlerde sıvı toplanması,

• Şiddetli böbrek problemleri varsa,

büyük miktarda sıvının damar içine infüzyon olarak verilmesi, durumunuzu olumsuz yönde etkileyebilir.

Doktorunuz aşağıdaki durumlarda da özellikle dikkatli olacaktır:

• Kanınızın pıhtılaşması şiddetli bir şekilde zarar gördüyse

• Vücudunuzda doku şişmesi ile birleşen, su ve tuz tutuluması varsa

Çocuklarda

Çocuklarda GELOFUSİNE ‘in kullanımı hakkında deneyim azdır. Doktorunuz bu ilacı çocuğunuza sadece çocuğunuzun iyileşmesi için mutlaka gerekli olduğunu düşündüğünde verecektir.

Tüm plazma tamamlayıcılar alerjik reaksiyon oluşturmak için hafif bir risk taşımaktadır. Bu alerjik reaksiyonlar, genellikle hafif veya orta derecede olup, çok nadir durumlarda şiddetli olabilmektedir. Astım gibi bilinen alerjik durumları olan hastalarda böyle reaksiyonların görülme sıklığının daha yüksek olduğu tahmin edilmektedir. Bu nedenle, özellikle infüzyonun başlangıcında, sağlık personeli tarafından yakından izleneceksiniz.

Siz GELOFUSİNE’i alırken, kan değerleriniz izlenecektir.

GELOFUSINE'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

GELOFUSINE'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz veya hamile olabileceğinizi düşünüyor ya da hamileliği planlıyorsanız, lütfen doktorunuzu bilgilendiriniz. Olası alerjik reaksiyonlara bağlı olarak, hamilelik sırasında bu ilacın kullanımından sakımlmalıdır.Yine de doktorunuz, klinik durumunuz GELOFUSİNE almanızı gerektiriyorsa bu ilacı size verecektir.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

Araç ve makina kullanımı

’    (R)

Geçerli deği1. GELOFUSİNE yatan hastaya doktor kontrolü ve gözleminde verilmektedir. Bu nedenle, bu durumdaki hastanın araç ve makine kullanması mümkün değildir.

*

GELOFUSINE'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün yardımcı madde olarak her 500 ml’sinde 680 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için gözönünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer belirli su giderici ilaçlar (diüretikler) veya kortizon gibi sodyum tutulmasına neden olan ilaçları kullanıyorsanız veya size bu ilaçlar veriliyorsa (örneğin spironolakton, triamteren, amilorid; captopril veya enalapril gibi ACE-inhibitörleri), doktorunuzu özellikle bilgilendirmelisiniz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.GELOFUSINE nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Uygulanan doz başlangıçta ortalama 500 ila 1000 ml’dir, şiddetli kan kaybı durumunda daha yüksek dozlar uygulanmalıdır.

Ne kadar sürede ne kadar çözeltiye ihtiyacınız olduğu, kan veya sıvı kayıbınıza ve genel durumunuza bağlıdır.

Tedaviniz sırasında doktorunuz testler yapacaktır (örn. kanınızda ve kan basıncınızda) ve GELOFUSİNE dozu ihtiyacınıza göre ayarlanacaktır. Gerektiğinde size kan veya kırmızı kan hücreleri verilebilir.

Doktorunuz alerjik reaksiyonu mümkün olduğu kadar erken fark etmek için, çözeltinin ilk 20 - 30 mİ’sini yavaş verecektir.

Uygulama yolu ve metodu

GELOFUSİNE damar içine yerleştirilen küçük bir borudan damla yolu ile uygulanır.

Basınçlı infüzyon durumunda, ambalajdaki ve serum setindeki tüm hava, çözelti uygulanmadan önce çıkartılmalıdır.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

■    (r) •

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

GELOFUSİNE yaşlı hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

GELOFUSİNE böbrek bozukluğu olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Eğer GELOFUSİNE in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla GELOFUSINE kullanırsanız

Eğer çok fazla GELOFUSİNE aldıysanız, yüksek kan hacmi(hipervolemi), dolaşım yüklemesi ve kan bileşenlerinin dengesizliğine neden olabilir.Aşağıdaki belirtileri fark edebilirsiniz:

• Kalp ve akciğer fonksiyon bozukluğu

• Başağrısı, solunum güçlüğü, şahdamarında kan birikimi

Eğer doz aşımı görülürse, doktorunuz size gerekli tedaviyi uygulayacaktır.

GELOFUSİNE 'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

GELOFUSINE'i kullanmayı unuttuysanız

GELOFUSİNE doktor tarafından veya doktor kontrolü altında uygulandığından doz atlama olasılığı yoktur.

* CSi

GELOFUSİNE ile tedavi sonlandırıldığındakı oluşabilecek etkiler

Tedavi sadece doktor kontrolü altında sonlandırılacağından, istenmeyen etkilerin oluşması beklenmez.

Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri  Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.
Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak  Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.
Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

B. Braun Medikal Dış Ticaret A.Ş
Geri Ödeme KoduA10381
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699736690337
Etkin Madde Jelatin
ATC Kodu B05AA06
Birim Miktar
Birim Cinsi
Ambalaj Miktarı 500
Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Kan ve Kan Ürünleri > Poligelin
İthal ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

GELOFUSINE 20 gr 500 ml infüzyon solüsyonu(setli) Barkodu