Biem İlaçları › GAMİMUNE-N % 5 10 ml flakon › İP › Endikasyonları

GAMİMUNE-N % 5 10 ml flakon Endikasyonları

Biem İlaç Ltd. Şti.
GAMİMUNE-N % 5 10 ml flakon

Primer hümoral İmmün Yetmezlik Gamimune N kullanımı, antikor yapımının ağır bir şeklde bozulduğu primer immün yetmezlik durumlarında çok etkilidir. Bu durumlar arasında; Konjenital Agammaglobülinemi’ler,Yaygın Değişken İmmün Yetmezlik, Wiskott-Aldrich Sendromu, Hiper IgM’li X-ilişkili İmmün Yetmezlik, ve Ağır kombine İmmün Yetmezlik’ler sayılabilir. Gamimune N %10’un kullanılması, çok kısa sürede dolaşıma yüksek düzeyde antikor verilmesi istenen durumlarda veya intramüsküler enjeksiyon yapılması durumlarında özellikle çok faydalıdır. İdiopatik Trombositopenik Purpura (ITP) Kısa sürede trombosit sayısında hızlı artış olup kanamayı kontrol etmek veya cerrahi müdahale ile verilecek ITP’li hastalara Gamimune N%10 verilmesi düşünülmelir; yanıt alınan hastalarda trombosit sayısındaki artış genellikle hızlıdır (1-5 gün içinde), geçicidir (sıklıkla birkaç gün ile birkaç hafta içinde), ve de tedavi edici olarak değerlendirilmemelidir. Bugün için ITP’li hastalardan hangilerinin tedaviye yanıt vereceğini tahmin etmek mümkün değildir, ama çocuklarda trombosit sayısı artışının erişkinlere göre daha fazla olduğu gözlenmektedir. Mamafih, çocukluk çağı ITP’si herhangi bir tedavi yapılmadan da ani olarak iyileşme gösterebilmektedir. Klinik araştırmalarda İntravenöz İmmün Globülin (İnsan)-Gamimune N%10 kullanımının iki ayrı doz uygulama şeması incelenmiştir.Birinci uygulamada 5 gün süreyle günde 400 mg/kg vücut ağırlığı hesabı ile uygulama yapılmış, ikinci uygulamada bir veya iki gün süre ile günde 1,000mg/kg vücut ağırlığı hesabı ile uygulama yapılmıştır. Gamimune N%10 ile yapılan klinik araştırmalarda akut veya kronik ITP’si olan altı çocuğun beşinde (%83,3), ve onaltı erişkin hastanın onikisinde (%75), 5 gün süre ile günde 400 mg/kg dozda yapılan tedavi sonunda belirgin artış izlenerek trombosit sayısında taban değerin yaklaşık 30,000/mm kadar üzerine çıkılmıştır. ITP’li çocuklarda ortalama trombosit sayısı taban değer olan 27,800/mm değerinden 297,900 mm’e yükselmiştir (alt-üst sınır değeri 50,000-455,000/mm arası). ITP’li erişkin hastalarda ise ortalama trombosit sayısı olan 27,900/mm değerinden 124,900/mm’e yükselmiştir (alt-üst sınır değeri 11,000-341,00/mm arası), Akut ITP’li üç çocuktan ikisi süratle tam remisyona girmişlerdir. Akut veya kronik ITP’si olup Gamimune N%10 ile gerek 1 veya 2 günlük tedavi şekli ile tedavi edilen 14 çocuk hastanın 13’ünde (%92,9) ve 29 erişkin hastanın 26’sında (%89,7), 1.000mg/kg vücut ağırlığı hasabı ile yapılan tedavi sonucunda trombosit sayılarında taban değere göre 30,000/mm’ten fazla artış olmuştur. Bu hastalara insan immün yetmezlik virüs (HIV) antikoru pozitif olan ITP’li üç hastanın da üçü, ve ITP mevcut olan iki hamile hastanın ikisi de dahildir. Bir veya iki günlük tedavi şeması ile günde 1,000mg/kg Gamimune N ile tedavi edilen çocuklarda trombosit değerleri 44,000/mm olan taban değerden 285,600/mm’e yükselmiştir (alt-üst sınır değeri 89,000-473,00/mm). Erişkin hastalardaki ortalama trombosit değerleri 23,400/mm olan taban değerden 173,100/mm’e yükselmiştir (alt-üst sınır değeri 28,00-709,000/mm). Biri akut erişkin tip ITP, diğeri de kronik çocukluk çağı ITP’si olan iki hasta tedavi ile tam remisyona girmişlerdi. Erişkin 29 hastanın 6’sı, trombosit sayısının yükseltilmesi amacı ile splenektomi ameliyatına alınmadan önce 1 günlük veya 2 günlük tedavi şeklinde günde 1,000mg/kg dozu ile Gamimune N %10 tedavisi almışlardır. Ortalama trombosit sayıları da ameliyattan önce, 14,500/mm olan taban değerden 129,300/mm’e yükselmiştir (alt-üst sınır değeri 51,00-242,000/mm). ITP tedavisinden sonra oluşan trombosit artışının devam etme süresi her iki Gamimune N tedavi şeklinde de değişkenlik göstermiştir, ve birkaç günden 12 aya kadar değişen bir zaman dilimini kapsamaktadır. Bazı hastalar, tedaviden aylar sonra, doz ve uygulama aralığı hastaların trombosit sayımları sonucu ile belirlenmek üzere tek doz halinde (400-1,000mg/kg vücut ağırlığı) verilen idame tedavisi uygulamalarına uzun süre de

HIV ve Aids HIV ve Aids
HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
Asperger Sendromu Asperger Sendromu
Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.

İLAÇ BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Biem İlaç Ltd. Şti.
Geri Ödeme KoduA03263
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699702984019
Etkin Madde Iv Immünglobülin solüsyonu
ATC Kodu J06BA02
Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > İmmünoglobülinler > İmmunglobulin
İthal ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ EŞDEĞERLERİ

Eşdeğer İlaç Adı Barkodu İlaç Fiyatı
GAMUNEX 8699702980844
GAMUNEX-C 869976980214
GAMİMUNE-N 8699702984019
Diğer Eşdeğer İlaçlar