Ali Raif İlaçları › FOSTIMON 75 IU IM/SC enj. için liyofilize toz içeren 1 flakon {Ali} › Kullanma Talimatı

FOSTIMON 75 IU IM/SC enj. için liyofilize toz içeren 1 flakon {Ali} Kullanma Talimatı

Urofollitropin fsh }

Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları > Gonadotropinler ve diğer ovulasyon uyarıcılar > Urofollitropin;fsh Ali Raif İlaç San. A.Ş. | Güncelleme : 7 December  2012

FOSTIMON 75 IU i.m./s.c. enjeksiyon için liyofilize toz içeren flakon Deri altına (s.c.) veya kas içine (i.m.) uygulanır.

Etken Madde

: Her bir flakon, 75 IU urofollitropin [yüksek saflıkta insan folikül stimülan hormonu (FSH)] içerir.

Yardımcı maddeler

Mannito1. Çözücü ampul sodyum klorür ve enjeksiyonluk su içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. FOSTIMON nedir ve ne için kullanılır?

2. FOSTIMON’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. FOSTIMON nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. FOSTIMON’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.FOSTIMON nedir ve ne için kullanılır?

FOSTIMON, etkin madde olarak gonadotropin grubundan yüksek saflıkta insan folikül uyarıcı hormon (FSH) olan urofollitropin içerir.

FOSTIMON, etkin maddenin yer aldığı toz içeren flakon (beyaz renkte liyofilize toz) ve enjekte edilecek çözeltiyi hazırlamak için çözücü (berrak renksiz çözelti) içeren ampulden oluşan ambalajlarda, hasta kullanma talimatını içeren karton kutuda kullanıma sunulmaktadır.

FOSTIMON;

 • Adet görmeyen veya düzensiz adet gören kadınlar da dahil, diğer tedavilere (klomifen sitrat) yanıt vermeyen kadınlarda yumurta gelişimini başlatmak için,
 • Vücut dışı dölleme (IVF), gametlerin fallop tüplerine transferi (GIFT) ve zigotların fallop tüplerine transferi (ZİFT) gibi “Yardımcı Üreme Teknikleri” ile tedavilerde çok sayıda yumurta elde edilmesi için yumurtalıkları normalde olduğundan daha fazla uyarılmasında,
 • Erkeklerde, seks hormonlarının azlığına bağlı sperm üretimi eksikliğinde insan koriyonik gonadotropini (hCG) tedavisiyle birlikte, kullanılır.

 • 2.FOSTIMON kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  FOSTIMON'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer:

 • Etkin madde olan urofollitropine (FSH) ya da yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjikseniz (aşırı duyarlılığınız varsa),
 • Hipofız ya da beyin (hipotalamus) tümörleriniz varsa,
 • Eğer kadınsanız ve

 • Sebebi belirlenemeyen vajinal kanamalarınız varsa,
 • Üreme yolu ve organlarında (yumurtalık, göğüs, rahim gibi) tümörünüz varsa,
 • Yumurtalığınızda büyüme veya polikistik över sendromuna (düzensiz adetlere neden olabilen hormon dengesizliği) bağlı olmayan kistiniz varsa,
 • Üreme organlarınızda gebeliğe uygun olmayan yapısal bir bozukluğunuz varsa,
 • Rahminizde gebeliği engelleyecek tümör /tümörler varsa
 • Hamileyseniz ya da hamile olduğunuzu düşünüyorsanız ya da emziriyorsanız,
 • Eğer erkekseniz ve

 • Herhangi bir neden olmaksızın gelişen testis yetmezliğiniz (öm: birincil testis yetmezliği) varsa
 • FOSTIMON’u kullanmamalısınız.

  FOSTIMON'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Yumurtalıklarınızın aşırı uyarılma durumu varsa ya da tedaviniz sırasında ortaya çıkarsa. Yumurtalıklarınızın aşırı uyarılmasının ilk belirtileri kann bölgesinde ağrı ve bulantı, kusma, ishal ve kilo alimidir. Böyle bir durum ortaya çıkarsa, doktorunuz tedavinizin devam edip etmeyeceğine karar verecektir. Doktorunuz tedavinizin sonlandmlmasına karar verirse, bu durumda en az 4 gün süreyle cinsel ilişkiye girmemenizi ya da prezervatif kullanmanızı önerecektir.
 • Tubal hastalık geçmişiniz varsa (tüplerin tıkalı ya da hasar görmüş olması durumu), dış gebelik riski mevcuttur. Doktorunuz sizi konuyla ilgili olarak bilgilendirecektir.
 • Tromboembolizm (kanın pıhtılaşmasına bağlı olarak damar tıkanıklığı) için risk faktörleri taşıyorsanız bu durumu doktorunuza bildiriniz.
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza damşımz.

  FOSTIMON kullanan hastalar, ayrıca aşağıdaki durumlar hakkında bilgi sahibi olmalıdırlar;

 • FOSTIMON ile gerçekleşen hamileliklerde çoğul gebelik olasılığı yüksektir. Çoğul gebelik genellikle ikiz bebek doğumu ile sonuçlanır.
 • Diğer normal gebeliklerde olduğu gibi FOSTIMON ile gerçekleşen gebeliklerde de düşük riski mevcuttur.
 • Erkeklerde herhangi bir neden olmaksızın gelişen testis yetmezliğinde, hastalar FOSTIMON tedavisine yanıt vermeyebilirler. Doktorunuz en az 4-6 ay süreyle düzenli olarak spermlerinizi değerlendirmek üzere testler yapacaktır.
 • FOSTIMON'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  FOSTIMON'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  FOSTIMON hamilelikte kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  FOSTIMON emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  FOSTIMON’un araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde bilinen bir etkisi bulunmamaktadır.

  FOSTIMON'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  FOSTIMON’un içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığınız yok ise, FOSTIMON kullanımına bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

  FOSTIMON ambalajında yer alan çözücü ampul lmmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Doktorunuzun tavsiyesi dışında FOSTIMON’u diğer ilaçlar ile birlikte kullanmayınız. FOSTIMON’u aynı enjektörde diğer tıbbi ürünlerle karıştırarak uygulamayınız.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.FOSTIMON nasıl kullanılır ?

  FOSTIMON’u daima doktorunuzun belirlediği miktarda ve tam olarak tarif edildiği şekilde uygulayınız. Emin değilseniz doktorunuza ya da eczacımza danışınız.

  FOSTIMON genellikle doktorunuz veya uygun bir şekilde eğitilmiş personel tarafından uygulanacaktır. İlacm tarafınızca hazırlanacak ve uygulanacak olması durumunda, lütfen doktorunuzdan konuyla ilgili yeterli bilgi aldığınızdan emin olunuz.

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  İlacınızın dozu, tedaviye başlanmadan önce yapılan testlerin sonuçlarına göre doktorunuzca belirlenecektir. Genellikle önerilen başlangıç dozu günlük 75 IU-150 IU’dir. Bu doz, ilaca vereceğiniz yanıta göre, doktorunuzca kademeli olarak artırılabilir. Tedavi süresi ilaca verdiğiniz yanıta göre, size özel olarak, doktorunuzca belirlenmelidir. Kadınlarda genel tedavi süresi 4-5 haftaya kadar uzayabilir. Erkeklerde ise, en az üç ay süreyle kullanılmalıdır.

  Uygulama yolu ve metodu

  FOSTIMON deri altma (s.c.) veya kas içine (i.m.) uygulanmalıdır. Damar içine (intravenöz) uygulanmamalıdır. FOSTIMON ağızdan alınmamalıdır.

  İlk uygulama doktorunuzun gözetimi altında yapılmalıdır. Daha sonraki uygulamalar için doktorunuz ilacınızı nasıl kullanacağınızı detaylı olarak anlatacaktır. Enjeksiyonluk çözelti karton kutu içerisinde yer alan çözücü ampul yardımıyla flakondaki tozun çözülmesi ile elde edilir. 1 ml’lik çözücü ampul ile 5 flakona kadar FOSTIMON ürününün çözülmesi mümkündür.

  Şırıngaya alınacak çözeltiyi uygulamadan hemen önce hazırlamalısınız. Hazırlanan çözelti bekletilmeden hemen kullanılmalıdır. Enjeksiyon yeri her uygulamada değiştirilmelidir.

  Ellerinizin ve kullandığınız malzemelerin temiz olması önemlidir. Bu nedenle önce ellerinizi yıkayın. Kullanacağınız malzemeleri koyacağınız alanında temiz olduğundan emin olun.

  Çözücünün Hazırlanması:

  Çözücü ampulun boynunda ampulün kırılmasını kolaylaştıracak renkli küçük bir işaret göreceksiniz.


  Çözücü ampülün ucunu kırmadan önce üst kısımda kalmış olabilecek sıvının boşaltılması için ampulün üst kısmına hafifçe vurun. Sıkıca bastırarak ampül boynunu renkli işaret yerinden kırın. Açtığınız ampulü temiz alana üst kısmı yukarıya gelecek şekilde, dik olarak koyun


  İğneyi şırıngaya yerleştirin. Şırıngaya bir miktar hava çekin. İğneyi çözücü içeren ampule yerleştirin ve çözücüyü steril şırıngaya çekin.

  İğneye dokunmadan şırıngayı dikkatlice temiz bir yüzeye yerleştirin.

  Enjeksiyonluk çözeltinin hazırlanması :

  1- FOSTIMON içeren flakonun alüminyum mührünü çıkarın ve kauçuk tıpayı alkollü pamukla temizleyin.

  2-    Çözücü içeren şırmgayı elinize alm. Çözücü içeren şırınganın ucundaki iğneyi kauçuk tıpadan geçirerek flakona sokun ve bütün çözücüyü flakona yavaş yavaş enjekte edin.

  3-    Toz genellikle hemen çözünür. Gerekirse flakonu, toz tamamen çözünene kadar ellerinizin arasında köpürmemesine dikkat ederek hafifçe çevirerek karıştırın. Flakondaki çözeltiyi şırıngaya çekin. Bütün çözeltiyi aldığınızdan emin olun.

  . Çalışma iğnesini şırıngadan ayırm ve şırıngaya yeni bir iğne (subkutan tip) takın.

  • Şırıngayı iğne ucu yukarıya gelecek şekilde dik tutarak, hava kabarcıklarının üste birikmesi için şırıngaya hafifçe vurun. Hava kabarcıklarını dışarı atmak için pistonu hafifçe itttirin. İğnenin ucunda çözelti damlası belirdiğinde söz konusu hava atılmış olacaktır.


 • Enjektördeki FOSTIMON miktarını doktorunuzun size belirttiği şekilde ayarlayın.
 • Doktorunuz ya da sağlık ekibi size FOSTIMON’u nereye (öm: karın, uyluklar) enjekte edebileceğiniz ile ilgili bilgi vermiş olmalıdır.

 • Enjeksiyon için seçilen alanı alkollü pamukla silin. Deriyi parmak uçlarınızla kıstırın ve iğneyi 45-90 derecelik açı ile kıstırdığınız deriye batırın. Pistonu ağır ağır ittirerek şırmga içindeki tüm çözeltiyi enjekte edin.
 • . Dikkat: Damarınıza enjekte etmeyin.

 • İğneyi hızlıca geri çekin ve enjeksiyon yerini alkollü pamukla silin. Kullanılmamış çözelti atılmalıdır.
 • Değişik yaş gruplan

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Özel kullanım durumları

  Özel kullanımı yoktur.

  Eğer FOSTIMON ’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla FOSTIMON kullanırsanız

  FOSTIMON ’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  FOSTIMON'i kullanmayı unuttuysanız

  İlacınızı uygulamayı unutursanız, bir sonraki uygulamanızı zamanında yaparak uygulamaya devam ediniz. Üstüste atladığınız uygulamalar varsa, doktorunuzu uyarınız. Bu durum tedaviye yeniden başlamanızı gerektirebilir.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  FOSTIMON ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe FOSTIMON’un dozunu azaltmayınız ya da tedaviyi durdurmayınız. FOSTIMON tedavisini durdurmak, tedaviye yeniden başlamanızı gerektirebilir.

  Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon  Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
  Doğum Sonrası Depresyonu Doğum Sonrası Depresyonu  Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur.
Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
HIV ve Aids HIV ve Aids HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Ali Raif İlaç San. A.Ş.
Geri Ödeme KoduA10432
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699543790084
Etkin Madde Urofollitropin fsh
ATC Kodu G03GA04
Birim Miktar 75
Birim Cinsi IU
Ambalaj Miktarı 1
Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları > Gonadotropinler ve diğer ovulasyon uyarıcılar > Urofollitropin;fsh
İthal ( ref. ülke : Italya ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

FOSTIMON 75 IU IM/SC enj. için liyofilize toz içeren 1 flakon {Ali} Barkodu