Mentis İlaçları › FOSDAY 3 G 2 efervesan tablet › Kullanma Talimatı

FOSDAY 3 G 2 efervesan tablet Kullanma Talimatı

Fosfomisin }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Diğer Antibakteriyeller > Fosfomisin Mentis İlaç San. Tic. Ltd. Şti | Güncelleme : 17 November  2011

FOSDAY 3 g efervesan tablet Oral yolla kullanılır.

Etken Madde

Her bir efervesan tablet etkin madde olarak 3000 mg fosfomisin'e eşdeğer 5631,00mg fosfomisin trometamol içermektedir.

• Yardımcı madde (ler):Polivinil pirolidon, sodyum klorür, polietilen glikol, sukraloz (E 955), sitrik asit anhidrus, sodyum hidrojen karbonat, limon aroması içermektedir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. FOSDAY nedir ve ne için kullanılır?

2. FOSDAY’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. FOSDAY nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. FOSDAY’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.FOSDAY nedir ve ne için kullanılır?

FOSDAY fosfomisin trometamol etkin maddesi içeren ağızdan alınan bir antibiyotik grubudur.

FOSDAY, beyaz renkli, iki tarafı düz, yuvarlak efervesan tablet şeklindedir. 1 ve 2 efervesan tablet strip ambalajda ambalajlanmıştır.

Fosfomisine duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu idrar yolu enfeksiyonlarının (akut idrar kesesi iltihabı) tedavisinde kullanılır. Ayrıca, tanısal ve cerrahi işlemlerin korunmasında kullanılır.


2.FOSDAY kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

FOSDAY'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

• Fosfomisin, ya da ilacın içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa,

• Şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa, FOSDAY'i kullanmayınız.

• Nefrit, pyelonefrit gibi üst idrar sistem enfeksiyonuz varsa.

FOSDAY'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

• İlacınızın kullanımı sırasında veya sonrasında şiddetli ishal meydana gelirse, ishal önleyici ilaçlar almayınız ve derhal doktorunuza bildiriniz.

• Böbrek fonksiyonu bozukluğunuz varsa doktorunuza bildiriniz.

Eğer yukarıdaki durumlardan herhangi biri size uyuyorsa (veya emin değilseniz); FOSDAY kullanmayınız ve FOSDAY'in herhangi bir dozunu kullanmaya başlamadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

"Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız."

FOSDAY'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yiyeceklerle beraber alınması, kan ve idrar seviyelerinde hafif düşmeye neden olacak şekilde etkin maddenin emilimini geciktirebilir. FOSDAY, aç karnına alınmalıdır (yemeklerden 2-3 saat sonra). Geceleri yatmadan önce ve mesane boşaltıldıktan sonra kullanılması önerilir.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

FOSDAY gerekli olmadıkça hamilelikte kullanılmamalıdır. Sadece doktor kontrolünde ve annenin alacağı faydanın fetüse verilecek zarardan daha fazla olması halinde kullanılabilir. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. FOSDAY'in emzirme döneminde kullanımı tavsiye edilmez.

Araç ve makina kullanımı

Araç ve makina kullanımı

FOSDAY'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her dozunda 237,97 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Fosfomisinin mide-barsak kanalı hareketlerini artıran metoklopramid ile birlikte kullanımının fosfomisinin idrar ile atılımını azaltmaktadır. Mide-barsak kanalı hareketini arttıran diğer ilaçlar da aynı etkiyi gösterebilir.

Fosfomisin ile birlikte simetidin kullanılması, fosfomisinin vücutta emilimi, dağılımı, dönüşümü ve atılması süreçlerini değiştirmemektedir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.FOSDAY nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

FOSDAY'i her zaman doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız.

Tedavi sürenizi doktorunuz belirleyecektir.

18 yaş ve üstü kadınlarda, idrar yolu enfeksiyonlarında önerilen FOSDAY dozu günde 1 efervesan tablet (3 gr)' tir.

Yaşlılar da dahil olmak üzere, erişkinlerde tanı amaçlı girişimler öncesinde önerilen korunma dozu iki kez 3 g'dır. İlk doz cerrahi girişimden 3 saat önce, ikinci doz cerrahiden 24 saat sonra alınmalıdır.

Uygulama yolu ve metodu

FOSDAY, aç karnına alınmalıdır. FOSDAY'i kullandıktan sonra idrara en az 3 saat kadar çıkmayınız. Bu yüzden geceleri yatmadan idrara son kez çıkıldıktan sonra FOSDAY'i kullanınız.

Bir efervesan tablet FOSDAY bir bardak suda eritilir ve çözünme tamamlandıktan sonra içilir. Suda çözülerek kullanıma hazırlanan ilaç bekletilmeden içilmelidir.

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Erişkinler için belirlenmiş olan doz uygulanır.

Özel kullanım durumları

Yaşlılarda kullanımı

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.

Eğer FOSDAY'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla FOSDAY kullanırsanız

FOSDAY'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

FOSDAY'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

FOSDAY ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Bu ilacın tedavi boyunca hekim tarafından reçete edildiği şekilde kullanılması oldukça önemlidir. Kendinizi iyi hissetseniz dahi ilacı kesmeyiniz. Tedavinin erken sonlandırılması

durumunda enfeksiyon tekrarlayabilir. Tedavi sonlandırıldığında kendinizi iyi hissetmezseniz veya daha kötü hissederseniz doktorunuza başvurunuz.

Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı  Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
Astım Astım  Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.
HIV ve Aids HIV ve Aids HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Mentis İlaç San. Tic. Ltd. Şti
Geri Ödeme KoduGeri Ödemede Değil
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8697930021445
Etkin Madde Fosfomisin
ATC Kodu J01XX01
Birim Miktar 3
Birim Cinsi G
Ambalaj Miktarı 2
Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Diğer Antibakteriyeller > Fosfomisin
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

FOSDAY 3 G 2 efervesan tablet Barkodu