Glaxo Smithkline İlaçları › FORTUM 1 gr enjektabl 1 flakon IM/IV › Kullanma Talimatı

FORTUM 1 gr enjektabl 1 flakon IM/IV Kullanma Talimatı

Seftazidim }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Diğer BetaLaktam Antibakteriyeller > Seftazidim Glaxo Smith Kline İlaçları San.Ve Tic.A.Ş | Güncelleme : 18 November  2011

FORTUM 1 g enjektabl flakon

Damar veya kas içine uygulanır.

Etken Madde

Her flakonda, 1 g seftazidim içerir.

Yardımcı maddeler

Sodyum karbonat

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. FORTUM nedir ve ne için kullanılır?

2. FORTUM’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. FORTUM nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. FORTUM’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.FORTUM nedir ve ne için kullanılır?

FORTUM bir flakonluk ambalajlar halindedir.

FORTUM, bakteriler üzerinde öldürücü etki gösteren bir ilaçtır.

Duyarlı bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde tek başma veya diğer antibiyotiklerle birlikte kullanılır. Bu enfeksiyonlar; şiddetli enfeksiyonlar (öm; menenjit-beyin zarı iltihabı, septisemi-bakterilerin kana geçmesi sonucunda ateş ve titremeye neden olan bir hastalık, bakteriyemi-bakterilerin veya bakteri toksinlerinin kana geçmesi, karın zarı iltihabı, bağışıklık sistemi baskılanmış hastalardaki enfeksiyonlar ve yoğun bakım hastalannın enfeksiyonları), solunum yolları enfeksiyonları, kulak-burun-boğaz enfeksiyonları, idrar yollan enfeksiyonları, deri ve yumuşak doku enfeksiyonlan, sindirim sistemi enfeksiyonlan, kemik ve eklem enfeksiyonlan, diyaliz ile ilgili enfeksiyonlardır. Koruma amaçlı (ameliyatlardan sonra) olarak da kullanılır.


2.FORTUM kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

FORTUM'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• Seftazidim veya FORTUM’un içeriğindeki herhangi bir maddeye aşırı duyarlı (alerjik) iseniz,

• Sefalosporin antibiyotiklerine aşırı duyarlı iseniz,

FORTUM'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Eğer, penisilin ve diğer beta laktamlara (antibiyotik çeşidi) karşı alerjik reaksiyon geçirmiş iseniz,

• Aminoglikozidler (antibiyotik çeşidi) veya etkin idrar söktürücüler (örneğin furosemid) gibi böbrekler üzerinde zararlı etki gösteren ilaçlarla birlikte kullanırsanız böbrek fonksiyonlarınızı olumsuz etkileyebilir.

• Eğer, böbrek fonksiyonlarınızda bozukluk varsa,

• Uzun süreli kullanımlarda mantar enfeksiyonları oluşturabilir, bu da ilacm kesilmesi veya gerekli önlemlerin alınmasını gerektirebilir. Bu durumu düzenli aralıklarla kontrol etmelisiniz.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

FORTUM'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Bilinmemektedir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

FORTUM gebeliğin ilk aylarında dikkatli kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

FORTUM anne sütüyle küçük miktarlarda atılır, bu yüzden emzirme dönemlerinde dikkatli kullanılmalıdır.

Araç ve makina kullanımı

Bildirilmemiştir.

FORTUM'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Her bir flakon FORTUM’da 118 mg sodyum karbonat vardır. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Böbrekler üzerinde zararlı etki gösteren bir ilaç kullanıyorsanız böbrek fonksiyonlarınız olumsuz etkilenebilir.

Kloramfenikol (antibiyotik çeşidi) FORTUM ile karşıt etki gösterir, etkinlikleri azalır.

Ağızdan alınan doğum kontrol ilaçlarının etkisini azaltır.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.FORTUM nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Uygulama yolu ve metodu

FORTUM’u kendi kendinize uygulayamazsınız. Sağlık personelleri tarafından uygulanmalıdır.

Bu ilaç sağlık personeli tarafından damar içine ya da kas içine enjeksiyon ile uygulanır.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Çocuğun yaşına ve kilosuna göre doz ayarlanmalıdır.

Yaşlılarda kullanımı

80 yaşından büyük hastalar için günlük doz 3 mg’ı (3 adet FORTUM) geçmemelidir.

Özel kullanım durumları

Böbrek ve karaciğer yetmezliği: Böbrek bozukluğunuz varsa veya diyalize giriyorsanız doz ayarlanmasına gerek vardır.

Eğer FORTUM’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuza veya eczacınız ile konuşun.

Kullanmanız gerekenden daha fazla FORTUM kullanırsanız

Yüksek dozlarda, ensefalopati (beyin hastalıklan), nöbet ve komaya neden olabilir. Kanınızdaki ilaç miktarı diyaliz ile azaltılabilir.

FORTUM’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

FORTUM'i kullanmayı unuttuysanız

Eğer bir dozu almayı unutursanız, almayı hatırladığınız anda alınız. Ancak unuttuğunuzu sonraki dozu alma zamanında hatırlarsanız, unuttuğunuz dozu tamamlamak için çift doz almayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

FORTUM ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

FORTUM kullanmayı doktorunuza danışmadan bırakmayınız.

Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak  Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı  Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.
Deri Kanseri Deri Kanseri Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.
Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.
Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Glaxo Smith Kline İlaçları San.Ve Tic.A.Ş
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699522272129
Etkin Madde Seftazidim
ATC Kodu J01DD02
Birim Miktar 1
Birim Cinsi G
Ambalaj Miktarı 1
Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Diğer BetaLaktam Antibakteriyeller > Seftazidim
İthal ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

FORTUM 1 gr enjektabl 1 flakon IM/IV Barkodu