Pharmada İlaçları › FLUXATE 1 mg/10 ml IV enj. için çöz. içeren 5 ampül › Kullanma Talimatı

FLUXATE 1 mg/10 ml IV enj. için çöz. içeren 5 ampül Kullanma Talimatı

Flumazenil }

Çeşitli İlaçlar > Diğer Tüm İlaçlar > Flumazenil Pharmada İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme : 23 August  2016

FLUXATE 1 mg/10 ml i.v. enjeksiyon için çözelti içeren ampul Damar içine uygulanır.

Steril, apirojen

Etken Madde

Flumazenil’dir

Yardımcı madde(ler):EDTA, glasiyel asetik asit, sodyum klorür, sodyum hidroksit, hidroklorik asit, enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. FLUXATE nedir ve ne için kullanılır?

2. FLUXATE’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. FLUXATE nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. FLUXATE’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.FLUXATE nedir ve ne için kullanılır?

FLUXATE, etkin madde olarak flumazenil içeren, bir enjeksiyon veya enfüzyon çözeltisidir. Çözeltinin 1 mİ’si 0.1 mg flumazenil ihtiva etmektedir. Her bir ampul, 10 mİ çözelti içinde 1 mg flumazenil içerir. Her kutuda 1 mg/10 ml’lik 5 adet ampul bulunmaktadır.

FLUXATE, kuvvetli uyku başlatıcı olarak kullanılan bir ilaç grubu olan benzodiazepinlerin etkilerini geri çevirmektedir. Damara, yavaşça bir kerede veya sürekli enjeksiyon ile verilir. Etkisinin birkaç saat içinde yok olmasına ve uyku halinin yeniden görülmesine rağmen, etkisini hızlıca gösterir.

FLUXATE, benzodiazepinlerin sakinleştirici etkilerinin tamamen veya kısmen tersine çevrilmesinde kullanılır. Bu nedenle, aşağıdaki endikasyonlarda anestezi ve yoğun bakımda kullanılır:

• Anestezide: Başlangıç (endüksiyon) ve idamesinde benzodiazepinlerin kullanıldığı genel anestezinin sonlandırılması. Hem hastanede yatan, hem de ayaktan tedavi gören hastalarda, kısa tanısal ve terapötik işlemlerde kullanılan benzodiazepinlerin sakinleştirici etkilerinin tersine

çevrilmesi.


2.FLUXATE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

FLUXATE'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • Eğer flumazenil, benzodiazepinler (ör. Diazepam, midazolam, temazepam) veya FLUXATE’ın içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine aleıjiniz var ise
 • Eğer sara (epilepsi) hastası iseniz veya uzun süredir benzodiazepin tedavisi görüyorsanız
 • Eğer benzodiazepin ve bazı ruhsal çöküntüye karşı etkili ilaçlan (antidepresanları) (ör. amitriptilin, imipramin, dothipin hidroklorür) aynı anda alıyorsanız
 • Eğer hayatı tehdit edici potansiyel durumların kontrolü için benzodiazepin alıyorsanız
 • FLUXATE’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLE KULLANINIZ;
 • Eğer kafa travması geçiriyorsanız
 • Eğer bir kaygı, endişe (anksiyete) hikayeniz varsa veya operasyonla ilgili kaygılıysanız
 • Eğer koroner kalp hastalığı, sara (epilepsi) veya ağır karaciğer hastalığı çekiyorsanız
 • Eğer doktorunuzun size reçeteledikleri dışında bir ilaç kullanıyorsanız. Bu çok önemlidir çünkü birden fazla ilacı aynı anda kullanmak ilaçların etkilerinim artırabilir veya azaltabilir.
 • Özellikle zopiklon veya bazı ruhsal çöküntüye karşı etkili ilaçlan (antidepresan) kullanıyorsanız doktorunuza bildirmelisiniz.

  Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer hamileyseniz, hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız lütfen doktorunuza danışınız. Doktorunuz ilacı alıp almayacağınıza karar verecektir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • FLUXATE anne sütüne geçebilir. Eğer emziriyorsanız acil bir durum olmadıkça bu ilacı kullanmaktan kaçınmalısınız.
 • Araç ve makina kullanımı

  Bu ilacı aldığınız 24 saat içinde araç, makine kullanmayınız; fiziksel veya zihinsel uyanıklık gerektiren herhangi bir aktivitede de bulunmayınız, FLUXATE sizin güvenli araç kullanmanızı engelleyebilir.

  FLUXATE'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  FLUXATE her mL.’de 3,5 mg sodyum ihtiva eder (17,5 mg 5 mL’de). 600 mikrogram üzerindeki dozlar 1 mmolden (23 mg) daha yüksek sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.FLUXATE nasıl kullanılır ?

  Bu ilaç ancak deneyimli bir hekim tarafından uygulanmalıdır.

  Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

  Dozlar size uygulanan yöntem ve yatıştırmanın (sedasyonun) derecesine göre değişecektir. Ayrıca sizin vücüt ağırlığınız, yaşınız, genel sağlık durumunuz, ilaca olan yanıtınız da doza etki edecektir.

 • Başlangıç dozu 15 saniyede damara yavaş bir enjeksiyonla uygulanan 0.2 mg'dır. Eğer 60 saniye içerisinde istenilen bilinç açıklığına ulaşılamazsa, 0.1 mg'lık ikinci bir doz enjekte edilebilir. Gerektiği durumlarda, bilinç açıklığına ulaşılana kadar toplam doz 1 mg’ı (yoğun bakım şartlannda 2 mg) aşmamak kaydıyla, bu doz 60 saniyede bir tekrarlanabilir. Genellikle uygulanan doz 0.3-0.6 mg'dır.
 • Eğer uyku hali tekrar ortaya çıkarsa, istenilen bilinç açıklığına ulaşılana kadar yavaşça devamlı enjeksiyon ile saatte 0.1-0.4 mg hızla damar içine ilaç uygulanabilir.

  Eğer tekrarlanan dozlardan sonra bilinç ve bağımsız solunumda anlamlı bir düzelme yoksa doktorunuz FLUXATE vermeyi durdurup bilincinizi yerine getirmek için başka bir metod deneyecektir.

 • Benzodiazepinlerle tedavi ediliyorsanız, FLUXATE kaygı, endişe (anksiyete), sersemlik ve terleme gibi yoksunluk sendromlarına yol açabilir. Yoksunluk sendromları, benzodiazepin tedavisini FLUXATE kullanmaya başlamadan önceki haftalarda bıraktıysanız bile ortaya çıkabilir. Bunu azaltmak için doktorunuz damara yavaş bir diazepam veya ya da midazolam enjeksiyonu (benzodiazepinler) verebilir.
 • Uygulama yolu ve metodu

  FLUXATE, bir anestezist ya da deneyimli bir hekim tarafından sadece intravenöz olarak uygulanmalıdır.

  Değişik yaş gruplan:

  Çocuklarda kullanımı

  FLUXATE çocuklara ancak doktor tarafından uygun bulunursa verilmelidir.

  Yaşlılarda kullanımı

  Eğer yaşlıysanız FLUXATE dozunuz özel olarak ayarlanmalıdır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Özel kullanımı yoktur.

  Karaciğer yetmezliği:

  Eğer karaciğer sorununuz varsa FLUXATE dozunuz özel olarak ayarlanmalıdır.

  Eğer FLUXATE ’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz

  Kullanmanız gerekenden daha fazla FLUXATE kullanırsanız

  Eğer size gerekenden fazla FLUXATE verildiğini düşünüyorsanız, hiçbir hastalık etkisi hissetmeseniz bile mümkün olduğunca çabuk doktorunuza, eczacınıza ya da bir hastaneye başvurunuz.

  FLUXATE’tan kullanmanız gerekenden daha fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  FLUXATE'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  FLUXATE ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük  Grip ve soğuk algınlığı (nezle) semptomları arasındaki farkı bilmek önemlidir. Soğuk algınlığı gripten daha hafif belirtiler gösteren bir solunum yolu hastalığıdır.
  Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı  Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.
Mide Kanseri Mide Kanseri Mide kanseri genellikle mideyi tümüyle kaplayan ve mukus üretmekle görevli hücrelerde başlar. Bu kanser tipine adenokarsinom denir.
Deri Kanseri Deri Kanseri Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Pharmada İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Geri Ödeme KoduA15878
Satış Fiyatı 1115.97 TL [ 15 Sep 2023 ]
Önceki Satış Fiyatı 1115.97 TL [ 8 Sep 2023 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8681697750182
Etkin Madde Flumazenil
ATC Kodu V03AB25
Birim Miktar 1
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 5
Çeşitli İlaçlar > Diğer Tüm İlaçlar > Flumazenil
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

FLUXATE 1 mg/10 ml IV enj. için çöz. içeren 5 ampül Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
15 Sep 20231,115.97 TL
8 Sep 20231,115.97 TL
1 Sep 20231,115.97 TL
29 Aug 20231,115.97 TL
21 Aug 20231,115.97 TL
14 Aug 20231,115.97 TL
7 Aug 20231,115.97 TL
31 Jul 20231,115.97 TL
2023 / 2008 İlaç Fiyatları