› › Kullanma Talimatı

FLUOROURACIL-FARMAKO 250 mg/5 ml IV enj. çöz. için 10 flakon Kullanma Talimatı

5-fluorouracil }

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar > Antimetabolitler > Fluorourasil Farmako Eczacılık A.Ş. | Güncelleme : 14 October  2019

FLUOROURACIL-FARMAKO 250 mg/ 5 mL I.V.Enjeksiyon için Çözelti İçeren Flakon

Damar yoluyla uygulamr.

Steril - Apirojen

Etken Madde

Her flakon (5 ml içinde) 250 mg 5-fluorourasil içerir.

Yardımcı maddeler

Trometamin, sodyum hidroksit, enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. FLUOROURACIL-FARMAKO nedir ve ne için kullanılır?

2. FLUOROURACIL-FARMAKO’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. FLUOROURACIL-FARMAKO nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. FLUOROURACIL-FARMAKO’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.FLUOROURACIL-FARMAKO nedir ve ne için kullanılır?

FLUOROURACIL-FARMAKO, berrak, çok açık sarı renkli bir çözeltidir. 10 adet 5 ml’lik amber renkli cam flakonda bulunmaktadır.

FLUOROURACIL-FARMAKO, antimetabolit olarak adlandırılan, tümör hücrelerinin bölünmesini önleyen bir ilaçtır.

FLUOROURACIL-FARMAKO, meme ve barsak kanseri tedavisinde tek başına veya diğer kanser ilaçları ile birlikte kullanılabilir. Ayrıca mide kanseri, baş ve boyun kanserleri ve pankreas kanseri olan hastalarda etkili olduğu bildirilmiştir.


2.FLUOROURACIL-FARMAKO kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

FLUOROURACIL-FARMAKO'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

FLUOROURACIL-FARMAKO'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Uygulama yöntemi bakımından besinlerle etkileşimi beklenmez.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

FLUOROURACIL-FARMAKO’nun hamilelik ve/veya yeni doğan üzerinde zararlı etkileri bulunmaktadır.

FLUOROURACIL-FARMAKO hamilelik döneminde kullanılmamalıdır. FLUOROURACIL-FARMAKO ile tedavi edilen erkek ve kadınlar tedavi sırasında ve tedavi durdurulduktan sonraki 3. aya kadar uygun doğum kontrol yöntemi kullanmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. FLUOROURACIL-FARMAKO emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Araç ve makina kullanımı

FLUOROURACIL-FARMAKO bulantı ve kusmaya neden olarak dolaylı yoldan araç ve makine kullanma yeteneğinizi etkileyebilir.

FLUOROURACIL-FARMAKO'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her <doz>unda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Kullandığınız bütün ilaçlar hakkında doktomnuza bilgi veriniz. Aşağıdaki ilaçlar ile birlikte FLUOROURACIL-FARMAKO kullanımı, FLUOROURACIL-FARMAKO’nun veya birlikte kullanılan ilacın etkisini değiştirebilir;

 • Metotreksat (kanser tedavisinde kullanılır)
 • Metronidazol (antibiyotik)
 • Kalsiyum lökovorin (kalsiyum folinat olarak da bilinir ve kanser tedavisinde kullanılan ilaçların zararlı etkilerini azaltmada kullanılır)
 • Allopurinol (gut tedavisinde kullanılır)
 • Simetidin (mide ülserlerinde kullanılır)
 • Varfarin (kan pıhtılaşmasını önlemede kullanılır)
 • Sorivudin, brivudin (virüslere karşı etkilidir)
 • Fenitoin (epilepsi tedavisinde kullanılır)
 • Klozapin (ruhsal hastalıkların tedavisinde kullanılır).
 • Siklofosfamid, vinkristin, sisplatin, doksombisin (sitotoksik-hücre fonksiyonunu durduran-ilaçlar). Bu ilaçlar ilacınızın yan etkilerini artırabilir
 • Antrasiklinler (kanser tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar). Kalbinizin etkilenme riskini artırabilir
 • Aminofenazon, fenilbutazon (ağrı kesiciler) ve sülfonamid (antibiyotik). Tedavi öncesinde ve tedavi süresince bu ilaçları kullanmamalısınız.
 • Klordiazepoksit (sakinleştirici), disülfram (alkol bağımlılığı tedavisinde kullanılır), griseofulvin (mantar hastalıklarının tedavisinde kullanılır) ve izoniazid (tüberküloz tedavisinde kullanılır). Bu ilaçlar ilacınızın etkinliğini artırabilir.
 • Aşılar
 • Mitomisin (kanser tedavisinde kullanılır). İlacınız mitomisin ile uzun süre kombine halde kullanıldığında hemolitik-üremik sendrom (akyuvarlar, kan pıhtılaştıran hücrelerde azalma ve böbrek yetmezliği) diye adlandırılan özel bir yan etki gelişebilir.
 • Kemik iliğini etkileyen diğer ilaçlarla veya radyasyon (ışın tedavisi) ile aynı zamanda alındığında doktorunuz doz ayarlaması yapacaktır.
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.FLUOROURACIL-FARMAKO nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Size uygulanacak ilacın dozu genel durumunuza, kilonuza, yakın zamanda ameliyat geçirmiş

  olup olmadığınıza, böbrek ve karaciğerinizin çalışma durumuna ve kan testi sonuçlarınıza

  bağlıdır. İlacınızın dozu günde 1 gramı aşmamalıdır. Tedavinizin ilk kürü günlük veya

  haftalık aralıklarla uygulanabilir. İlerleyen kürler tedaviye vereceğiniz cevaba bağlıdır. Tedaviniz aynı zamanda radyoterapi (ışın tedavisi) ile birlikte olabilir.

  Tedaviniz esnasında ve sonrasında kanınızdaki hücrelerin miktarını kontrol etmek için bazı kan testleri yapılacaktır. Eğer akyuvar (beyaz kan hücreleri) miktarı çok düşük çıkarsa tedavi sonlandırılabilir.

  Uygulama yolu ve metodu

  FLUOROURACIL-FARMAKO damar içine uygulanır.

  FFUOROURACIF-FARMAKO size uygulanmadan önce glukoz çözeltisi veya sodyum klorür çözeltisi ile seyreltilebilir. Atar ya da toplardamar içine uygulanabilir. Eğer toplar damar içine uygulanacaksa, normal enjeksiyon veya seram yoluyla yavaş uygulama (infüzyon) şeklinde verilebilir. Eğer atar damar içine uygulanacaksa infüzyon şeklinde verilir.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Çocuklarda FLUOROURACIL-FARMAKO kullanımı için herhangi bir dozaj önerisi yoktur.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda FLUOROURACIL-FARMAKO dozajı erişkinlerde kullanılana benzerdir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek ve/veya karaciğer yetmezliğiniz varsa doktorunuz sizin için ilacınızın dozunu ayarlayacaktır.

  Eğer FLUOROURACIL-FARMAKO ’nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla FLUOROURACIL-FARMAKO kullanırsanız

  FLUOROURACIL-FARMAKO uzman sağlık personeli tarafından uygulanacağından, size gerekenden fazla veya az ilaç uygulaması muhtemel değildir. Ancak size fazla doz uygulandığını düşünüyorsanız mümkün olan en kısa sürede doktorunuza haber veriniz.

  Doz aşımı durumunda, daha fazla yan etkiyle karşılaşabilirsiniz. Doktorunuz size bu yan etkilere yönelik uygun tedaviyi verecektir.

  FLUOROURACIL-FARMAKO’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  FLUOROURACIL-FARMAKO'i kullanmayı unuttuysanız

  FLUOROURACIL-FARMAKO uzman sağlık personeli tarafından uygulanacağından, böyle bir durumun oluşmaması için gereken önlemler alınacaktır.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  FLUOROURACIL-FARMAKO ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri  Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.
  Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri  Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.
İnme İnme İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.
Mesane Kanseri Mesane Kanseri Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Farmako Eczacılık A.Ş.
Geri Ödeme KoduA17394
Satış Fiyatı 55.71 TL [ 14 Oct 2019 ]
Önceki Satış Fiyatı 55.71 TL [ 4 Oct 2019 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8697943690102
Etkin Madde 5-fluorouracil
ATC Kodu L01BC02
Birim Miktar 250
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 10
Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar > Antimetabolitler > Fluorourasil
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

FLUOROURACIL-FARMAKO 250 mg/5 ml IV enj. çöz. için 10 flakon Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
14 Oct 201955.71 TL
4 Oct 201955.71 TL
28 Sep 201955.71 TL
20 Sep 201955.71 TL
13 Sep 201955.71 TL
6 Sep 201955.71 TL
29 Aug 201955.71 TL
23 Aug 201955.71 TL
2019 / 2008 İlaç Fiyatları