Mustafa Nevzat İlaçları › FLUMEN 50 mg/2 ml IV enj. çöz. içeren flakon › Kullanma Talimatı

FLUMEN 50 mg/2 ml IV enj. çöz. içeren flakon Kullanma Talimatı

Fludarabin Fosfat }

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar > Antimetabolitler > Fludarabin Fosfat Mustafa Nevzat İlaç Sanayi A.Ş. | Güncelleme : 17 January  2020

FLUMEN 50 mg/2 ml i.v. enjektabl çözelti içeren flakon Damar yolu ile kullanılır.

Steril-Apiroj en

Etken Madde

50 mg fludarabin fosfat.

Yardımcı maddeler

Mannitol, sodyum hidroksit, enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. FLUMEN nedir ve ne için kullanılır?

2. FLUMEN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. FLUMEN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. FLUMEN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.FLUMEN nedir ve ne için kullanılır?

 • daha önce B hücreli kronik lenfositik lösemi (KLL) tedavisi almamış hastaların tedavisinde,
 • daha önce en az bir standart kanser tedavisi (alkilleyici ajan tedavisi) almış ancak cevap vermemiş B hücreli kronik lenfositik lösemi (KLL) hastalarının tedavisinde,

 • 2.FLUMEN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  FLUMEN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • Fludarabin fosfat veya FLUMEN’in içerdiği katkı maddelerinden birine alerjiniz (aşırı duyarlılık) var ise,
 • Eğer ağır böbrek sorunlarınız var ise (kreatinin klerensi 30 ml/dak.’dan düşük ise),
 • Bir anemi (dekompanse hemolitik anemi) tipinden dolayı kırmızı hücre sayınız düşük ise.
 • Bu durumda doktorunuz sizi bilgilendirecektir.

  FLUMEN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Özellikle kemik iliğiniz kötü çalışıyor ise, kötü çalışan ya da baskılanmış bir immun sisteminiz var ise veya immun sisteminizi baskılayan bir enfeksiyondan (fırsatçı enfeksiyon) dolayı sağlık durumunuz kötü ise. Olağan dışı morarma, her zamanki yaralanmalar sonrası daha fazla kanama ya da birçok enfeksiyona yakalanma gibi olan semptomlar kendinizi daha az sağlıklı hissetmenize neden ise.

  Tedavinizden önce bunların olması halinde doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz size bu ilacı vermeme kararını verebilir veya bazı ek tedaviler verebilir.

  FLUMEN ile tedavi gördüğünüz sürece düzenli kan testleri ile takip edileceksiniz.

 • Kan transfüzyonuna ihtiyacınız olduğunda, doktorunuza FLETMEN ile tedavi gördüğünüzü veya daha önce tedavi gördüğünüzü söyleyiniz.
 • Doktorunuz, yalnızca ışınlanmış kan ile tedavi olmanızı sağlayacaktır. Işınlanmamış kanın transfüzyonu ölümle sonuçlanabilen komplikasyonlara yol açabilmektedir.

 • Erkek ve kadınlar, FLUMEN ile tedavi gördükleri süre ve 6 ay sonrası içerisinde etkili bir doğum kontrolü uygulamalıdırlar.
 • Aşılanmaya ihtiyacınız olduğunda doktorunuza danışınız çünkü FLUMEN tedavisi sırasında ve sonrasında canlı aşıdan kaçınılmalıdır.
 • Böbreklerle ilgili sorununuz var ise böbrek fonksiyonlarınızı değerlendirmek amacıyla düzenli olarak kan ve/veya laboratuar testleri yapılacaktır. Böbrekler ile ilgili sorunlarınız kötüleşmiş ise ilacı alamayacaksınız.
 • FLUMEN’in karaciğer fonksiyonları kötü olanlarda kullanımı ile ilgili bir veri bulunmamaktadır.
 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lüften doktorunuza danışınız.

  FLUMEN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  FLUMEN’in yiyecek ve içecek ile kullanılmasına ilişkin ek bilgi bulunmamaktadır.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  İnsanlardaki sınırlı deneyimler, doğmamış bebeklerde olası anomaliler, erken düşük ve prematüre doğumları gösterdiğinden, FLUMEN gerekli olmadıkça hamile kadınlara verilmemelidir.

 • Hamileyseniz veya hamile olduğunuzu düşünüyorsanız bunu doktorunuza hemen bildiriniz.
 • Hamile kalma potansiyeliniz varsa tedavi sırasında ve 6 ay sonrasında mutlaka etkili bir doğum kontrol yöntemi uygulayınız.
 • FLUMEN verilen ve baba olabilecek erkekler tedavi sırasında ve 6 ay sonrasında mutlaka etkili bir doğum kontrol yöntemi uygulamalı.
 • Doktorunuz hamile olmanız halinde FLUMEN’i, tedavinizin faydalarını ve doğmamış bir bebekteki olası riskini değerlendirerek gerekli olması halinde almanızı sağlayacaktır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Bu ilaç ile tedavi sırasında emzirmeye başlamamak veya devam etmemelisiniz. FLUMEN ile tedavi gören kadınlarda anne sütüne geçişin olup olmadığı bilinmemektedir. Ancak yapılan hayvan çalışmalarında FLUMEN’in aktif bileşen ve/veya metaboliti sütte bulunmuştur.

  Araç ve makina kullanımı

  Bazı kişiler FLUMEN ile tedavi gördüklerinde yorgun olabilir, halsiz hissedebilir, görme bozukluklukları olabilir, konfüzyon geçirebilir, ajite olabilir veya nöbet geçirebilirler.

  Araç kullanmayınız çünkü FLUMEN sizin güvenli sürüşünüzü engelleyebilir.

  FLUMEN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddelere hakkında önemli bilgiler

  Bu tıbbi ürün her 2 ml’lik dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Doktorunuza özellikle bunlar hakkında bilgi vermeniz önemlidir:

 • Pentostatin (deoksikoformisin) de B hücreli Kronik Lenfositik Lösemi (KLL)’de kullanılmaktadır. Bu iki ilacın kullanımı ciddi akciğer komplikasyonlarına yol açabilir.
 • Bundan dolayı FLUMEN’in pentostatin ile kombinasyonu önerilmemektedir.

 • Dipridamol veya benzeri ilaçlar aşırı kan pıhtılaşmasını önlemek için kullanılmaktadırlar.
 • Bunlar FLUMEN’in etkinliğini azaltabilirler.

 • Sitarabin (Ara-C), kronik lenfotik löseminin tedavisinde kullanılmaktadır. Eğer FLUMEN sitarabin ile kombine kullanıldığında, sitarabinin lösemi hücrelerindeki aktif formunu artırabilir. Ancak, sitarabinin kandaki düzeyi ve kandaki eliminasyonu, değiştiğini göstermez.

 • 3.FLUMEN nasıl kullanılır ?

  FLUMEN, kanser tedavisinde uzman bir hekimin gözetiminde uygulanmalıdır.

  Önerilen doz, vücut yüzeyine göre metrekare başına 25 mg fludarabin fosfat önerilmektedir.

  Alacağınız doz, vücut yüzeyinize bağlıdır. Bu metrekare (m ) olarak ölçülür ve doktorunuz tarafından boy ve kilonuz değerlendirilerek hesaplanır.

  Gerekli doz, sodyum klorür çözeltisi ile sulandırılarak hazırlanır.

  Tedavi süresi, tedavinizin başarısına ve FLUMEN’i ne kadar iyi tolere ettiğinize bağlıdır.

  Doktorunuzun gözetiminde 5 gün üst üste bu dozu alacaksınız.

  Kronik lenfostik lösemi’de (KLL), doktorunuz en iyi etkiyi elde ettiğine karar verinceye kadar (genellikle ilk 6 kür içinde), bu 5 günlük kür her 28 günde bir tekrarlanacaktır.

  Uygulama yolu ve metodu

  FLUMEN, doğrudan damarınıza enjeksiyon veya infüzyon şeklinde uygulanarak kan akımınıza geçecektir.

  Doktorunuz FLUMEN’in damar dışına verilmediğine dikkat edecektir. Bu olayın gerçekleşmesi sonucunda ciddi lokal yan etkiler bildirilmemiştir.

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  65 yaş ve üstü iseniz tedaviye başlamadan önce böbreklerinizin fonksiyonu değerlendirilecektir. 75 yaş ve üstü hasta ile ilgili veriler oldukça sınırlıdır, 75 yaş üstü iseniz özellikle yakından takip edileceksiniz.

  Özel kullanım durumları

  İlk FLUMEN tedavisi sonrasında tekrarlayan tedavi seçenekleri

  Daha önceden FLUMEN’e iyi cevap veren hastalar, daha sonraki basamaklarda tekrar kullanımında şanslıdır. FLUMEN’e cevap vermeyen hastalar, klorambusil etken maddesi içeren ilaçlarla tedavi edilmemelidir çünkü FLUMEN’e resistans gösteren hastaların çoğu klorambusile de resistans göstermektedir.

  Böbrek yetmezliği:

  Eğer böbrek sorunlarınız var ise böbrek fonksiyonlarınızı kontrol etmek için düzenli testler yapılmalıdır. Böbrekleriniz uygun çalışmadığında doktorunuz daha düşük doz uygulayacaktır.

  Eğer böbrek fonksiyonlarınız şiddetli bir şekilde azaldıysa bu ilacı almayacaksınız.

  Eğer FLUMEN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla FLUMEN kullanırsanız

  FLUMEN ile aşırı doz için bilinen özel bir tedavi yoktur. Aşırı FLUMEN verilmesi halinde doktorunuz uygulamayı durdurup, şikayetlerinizi tedavi edecektir.

  Yüksek dozlar, kan hücrelerinin sayısında ciddi azalmalara ve merkezi sinir sisteminde (MSS) geçikmiş körlük, koma ve ölümle sonuçlanabilecek semptomlarla eşlik eden geri dönüşümsüz hasarlara yol açabilir.

  FLUMEN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  FLUMEN'i kullanmayı unuttuysanız

  Eğer bir dozu kaçırdı iseniz lütfen doktorunuza danışınız.

  Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı  Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
  Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı  Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.
Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.
İnme İnme İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
Ağız Kanseri Ağız Kanseri Ağız kanserinin en yaygın türleri, dudak, dil, dişetidir. Nadiren yanak içi veya damak bölgelerini de içine alır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Mustafa Nevzat İlaç Sanayi A.Ş.
Geri Ödeme KoduA11178
Satış Fiyatı 240.25 TL [ 17 Jan 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 240.25 TL [ 10 Jan 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699541772808
Etkin Madde Fludarabin Fosfat
ATC Kodu L01BB05
Birim Miktar 50
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 1
Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar > Antimetabolitler > Fludarabin Fosfat
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

FLUMEN 50 mg/2 ml IV enj. çöz. içeren flakon Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
17 Jan 2020240.25 TL
10 Jan 2020240.25 TL
7 Jan 2020240.25 TL
3 Jan 2020240.25 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları