Nukleon İlaçları › FLORON G 1733 MBQ/ml IV enjeksiyonluk çözelti içeren 1 flakon › Kullanma Talimatı

FLORON G 1733 MBQ/ml IV enjeksiyonluk çözelti içeren 1 flakon Kullanma Talimatı

Florodeoksiglukoz (18f) }

Çeşitli İlaçlar > TUMOUR DETECTION > Fludeoxyglucose (18f) Nukleon Nukleer Teknoloji Araştırma San. Tic. Ltd. Şti. | Güncelleme : 21 February  2014

FLORON G 1733 MBq/mL i.v enjeksiyonluk çözelti içeren flakon Damar içine uygulanır.

FLORON G 1733 MBq/ml enjeksiyonluk çözelti içeren flakon 1 ml’si kalibrasyon tarih ve saatinde 1733 MBq/ml Florodeoksiglukoz (18F) içerir. Her bir flakondaki aktivite kalibrasyon tarih ve saatinde 520 MBq ile 17.33 GBq arasında değişir.

Etken Madde

Florodeoksiglukoz (18F): 1733 MBq/ml

Yardımcı maddeler

enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. FLORON G nedir ve ne için kullanılır?

2. FLORON G’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. FLORON G nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. FLORON G’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.FLORON G nedir ve ne için kullanılır?

FLORON G nükleer tıp testlerinden bir tanesi olan Pozitron Emisyon Tomografisi (PET) taramasında kullanılan radyoaktif bir ilaçtır.

FLORON G 10 mLTik çok dozluk (multidoz) berrak cam şişelerde sunulur. Her şişe maksimum 10 mL enjeksiyonluk çözelti içerir.

FLORON G radyoaktif şeker benzeri bir moleküldür. Damarınıza enjekte edildikten sonra vücudunuzda şeker ihtiyacı olan bölgelerde toplanır. İlacm radyoaktif kısmı (18F); gözle görülmeyen sadece kamera ile belirlenebilen radyasyon yayar. PET kamerası tarafından toplanılan bu sinyaller tarama sonrası görüntüye dönüştürülür.

FLORON G sadece teşhis amaçlıdır. Hastalığınızın nedenini belirlemek için aşağıda belirtilen durumlarda kullanılabilir:

• Onkoloji: Kanser hücrelerinin artmış şeker alımı nedeni ile FLORON G bu hücrelerde birikir. Böylelikle kanserin erken teşhis ve takibi, yüksek

hassasiyetle kitlenin iyi ya da kötü huylu (benign/malign) olduğunun belirlenmesi, kanserin tekrar etmesi ve yayılımının saptanması ve tedavinin planlanması (evrelendirme, radyoterapi planlama, biyopsi yeri seçimi)

• Kardiyoloji: Kalp krizi sonrası canlılığını yitiren kalp kası (miyokard) hücrelerinde azalmış şeker tutulumunun değerlendirildiği FLORON G PET taraması ile kalp krizi sonrası kalpteki hasarın saptanarak kalbi besleyen damarların (koronerlerin) yeniden açılması (revaskülarizasyon) cerrahisinden yarar görecek hastaların belirlenmesinde

• Nöroloji: Epileptik odaklarda artmış şeker metabolizması nedeni ile epilepsili hastalarda beynin etkilenen alanlarının görüntülenmesi. Yine azalmış glukoz metabolizması ile karakterize Alzheimer hastalığı ile diğer tipteki unutkanlık hastalıklarının birbirinden ayırt edilmesi

• Enfeksiyon: Enfeksiyon-iltihap (enflamasyon) odaklarında artmış FLORON G tutulumu ile nedeni bilinmeyen ateş ve enfeksiyon odaklarının tespitinde kullanılır.

Doktorunuz veya hemşireniz hangi amaçla ve vücudunuzun hangi bölgesine tarama

yapılacağı hususunda sizi bildirecektir.


2.FLORON G kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

FLORON G'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• etkin maddeye veya FLORON G’nin içerdiği yardımcı maddelerden birine karşı aşırı duyarlıysanız (alerjik);

 • hamile iseniz veya emziriyorsanız
 • kan glukoz düzeyi kontrol altına alınamayan şeker (diyabet) hastası iseniz
 • FLORON G'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  FLORON G’yi uygulamaya başlamadan önce aşağıdaki durumlarda konu ile ilgili

  doktorunuzu, hemşireyi veya teknisyeni haberdar ettiğinizden emin olunuz.

  Eğer;

  • radyoterapi veya kemoterapi alıyorsanız veya daha önce bu tedavileri aldıysanız

 • böbrek yetmezliğiniz varsa
 • şeker (diyabet) hastası iseniz
 • enfeksiyon veya iltihabi (enflamatuvar) bir hastalığınız varsa
 • hamile olma ihtimaliniz varsa veya hamile kalmayı planlıyorsanız

Kullanım için özel uyarılar

Bu ilaç düşük miktarda radyoaktivite içerir. Enjeksiyon öncesi doktorunuz bu

tetkikin faydaları ve riskleri konusunda sizi bilgilendirecektir.

Görüntü alma işlemi sırasında yatar pozisyonda konuşmadan ve bir şey okumadan istirahat halinde olmanız gerekmektedir.

Beyin glikoz metabolizması beyin aktivitesine bağlıdır. Bu nedenle FLORON G ile PET taramasını nörolojik nedenlerden dolayı yaptırıyor iseniz; tarama öncesi yeterli bir istirahat dönemi geçirmeniz gerekmektedir.

FLORON G ile PET taramasını kardiyak (kalp hastalıkları) nedenlerden dolayı yaptırıyorsanız glukoz yüklemesi gerekebilir. Şeker (diyabet) hastası iseniz bu durumda size glukoz ile beraber insülin enjeksiyonu da yapılacaktır.

“Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız”

FLORON G'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

FLORON G enjeksiyonundan en az 4saat önce beslenmeyi kesmelisiniz.

Bu süre zarfında istediğiniz kadar sıvı tüketebilirsiniz ANCAK şekerli içecekler TÜKETMEYİNİZ

Görüntüleme işleminden önce yemek yediyseniz veya su harici sıvı aldıysanız mutlaka taramayı yapacak doktorunuza haber veriniz. Ancak doktorunuzun önerdiği miktarda su içebilirsiniz.

Mesane (idrar kesesi) radyasyon maruziyetini azaltmak için PET tarama sonrası sizden yeteri kadar su içmeniz ve mümkün olduğunca sık idrara çıkmanız istenecektir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelik

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu veya hamile olma ihtimaliniz olduğunu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

Ayrıca bu 12 saatlik sürede anne çocukla temastan kaçınmalıdır.

Araç ve makina kullanımı

FLORON G’nin araç ve makine kullanma yeteneğiniz üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.

FLORON G'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Floron G’de hacim tamamlayıcı olarak steril enjeksiyonluk su bulunmaktadır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bazı ilaçlar FLORON G PET tarama sonuçlarını etkileyebilir.

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız bunlar hakkında doktorunuza, hemşirenize veya teknisyene bilgi veriniz.

• Prednisolon, deksametazon veya hidrokortizon gibi kortikosteroidler,

• Adrenalin, noradrenalin veya dopamin gibi katekolaminler,

• Valproat, karbamazepin, fenitoin veya fenobarbital gibi epilepsi tedavisinde kullanılan ilaçlar,

• Glukoz ve/veya insülin,

• Koloni stimüle edici faktörler, (kanser tedavisinde kullanılan)

• Bitkisel ilaçlar.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.FLORON G nasıl kullanılır ?

RADYOFARMASÖTİKLER SADECE NÜKLEER TIP UZMANLARI TARAFINDAN

NÜKLEER TIP MERKEZLERİNDE UYGULANMALIDIR.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Size uygulanacak ilaç miktarı, uygulamadan beklenilen sonucu sağlayacak mümkün olan en düşük doz olacaktır.

Uygulama yolu ve metodu

Doktor tarafından damar içine (intravenöz) uygulanır.

Eğer FLORON G ’nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Çocuklarda kullanımı

Çocuklarda dozun vücut ağırlığına göre düzenlenmesi gerekmektedir. Doktorunuz gerekli dozu belirleyecektir.

Yaşlılarda kullanımı

65 yaş ve üzeri hastalar için özel bir doz önerisi yoktur.

Özel kullanım durumları

Böbrek fonksiyonu azalmış hastalarda dozun ayarlanması gerekmektedir.

Kullanmanız gerekenden daha fazla FLORON G kullanırsanız

FLORON G hastanede veya klinikte Nükleer Tıp Uzmanı tarafından uygulanır. Bu nedenle fazla doz verilmesi olası değildir. Herhangi bir endişeniz varsa sizinle ilgilenen doktor ile konuşmalısınız. Bu durumda doktorunuz sizi bol sıvı almanız ve sık idrara çıkarak ilacm vücuttan atılımı hızlandırmanız konusunda bilgilendirecektir.

FLORON G'i kullanmayı unuttuysanız

Bu ilaç Nükleer Tıp Uzmanı kontrolünde tetkik öncesi uygulanacağı için bu durum söz konusu değildir.

FLORON G ile tedavi sonlandığında oluşabilecek etkiler

Uygulama sonrası herhangi bir etki gözlerseniz doktorunuzu bilgilendiriniz.

Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon  Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
Dış Gebelik Dış Gebelik  Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.
Tiroid Kanseri Tiroid Kanseri En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur.
Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Nukleon Nukleer Teknoloji Araştırma San. Tic. Ltd. Şti.
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8680157450013
Etkin Madde Florodeoksiglukoz (18f)
ATC Kodu V09IX04
Birim Miktar 1733
Birim Cinsi MBQ
Ambalaj Miktarı 1
Çeşitli İlaçlar > TUMOUR DETECTION > Fludeoxyglucose (18f)
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

FLORON G 1733 MBQ/ml IV enjeksiyonluk çözelti içeren 1 flakon Barkodu