Vitalis İlaçları › FIXLOR 8 mg 10 efervesan tablet › Kullanma Talimatı

FIXLOR 8 mg 10 efervesan tablet Kullanma Talimatı

Lornoksikam }

Kas İskelet Sistemi > Non-steroid > Lornoksikam Vitalis İlaç San. Ve Tic. A.Ş | Güncelleme : 20 July  2012

FİXLOR 8 mg efervesan tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her bir efervesan tablet 8mg lomoksikam içerir.

Yardımcı maddeler

Her bir efervesan tablet sitrik asit anhidrus, sodyum hidrojen karbonat, maltodekstrin, sorbitol (E420), sukraloz (E955), polietilen glikol, limon aroması, hidroklorik asit (kuru baz üzerinden) içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. FIXLOR nedir ve ne için kullanılır?

2. FIXLOR’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. FIXLOR nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. FIXLOR’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.FIXLOR nedir ve ne için kullanılır?

Lütfen PDF Dosyasına bakınız.


2.FIXLOR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

FIXLOR'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

• FİXLOR’ un içindeki lomoksikama veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı

aşırı duyarlılığınız varsa,

• Trombosit-kan pulcuğu- sayısında azalma varsa (trombositopeni),

• Asetil salisilik asit dahil diğer NSAİ ilaçlara karşı aşırı duyarlılığınız varsa (astım,

nezle, alerji sonucu yüz ve boğazda şişme (anjiyoödem) veya kurdeşen gibi belirtiler)

• Ağır kalp yetmezliğiniz varsa,

• Mide ve bağırsak kanama beyin damarları ile ilgili kanama ya da diğer kanama

bozuklukları varsa,

• Geçmişte NSAİ ilaç (aspirin ve benzeri ilaçlar) tedavisiyle ilişkili mide ve bağırsak

kanamalarında veya mide delinme öykünüz varsa,

• Aktif veya tekrarlayan mide ülser/kanama öykünüz varsa (birbirinden ayrı iki veya daha

fazla kanıtlanmış ülser gelişimi veya kanama olayı),

• Ağır karaciğer fonksiyon bozukluğunuz varsa,

• Ağır böbrek fonksiyon bozukluğunuz varsa (serum kreatinin > 700 mmol/L),

• Hamile veya emziriyorsanız,

•    18 yaşmdan küçükseniz,

• Yaşınız 65 ve üstü, kilonuz 50 kg’ dan az ise,ve akut cerrahi operasyon geçirdiyseniz,

FIXLOR'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

• Hafif (serum kreatinin değerleri >150-300 mmol/L) ile orta dereceli (serum kreatinin değerleri >300-70 mmol/L) böbrek fonksiyon bozukluğunuz varsa,

• Kanınız da pıhtılaşma sorununuz varsa,

• Karaciğer fonksiyon bozukluğunuz varsa (örneğin; karaciğer sirozu),:

• 65 yaşın üzerinde iseniz,

• NSAİ ilaçlarla (aspirin ve benzeri ilaçlar) birlikte kullanıyorsanız,

• Mide-bağırsağınızda kanamalar, yara gelişimi ve mide delinmesi,

• Mide zehirlenme öykünüz varsa,

• Yüksek tansiyon hastalığınız varsa ve/veya kalp yetmezliği öykünüz varsa,

• Şişmansanız (obezite)

• Uzun süreli tedavi alıyorsanız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

FIXLOR'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

FİXLOR’ un yiyeceklerle birlikte kullanımı FİXLOR’ un emilimi azalttığından FİXLOR aç karnına alınmalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

FİXLOR hamilelik sırasında kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

FİXLOR emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Araç ve makina kullanımı

FİXLOR’ in kullanımı sırasında baş dönmesi ve merkezi sinir sistemi rahatsızlıkları olan kişilerin araç ve makine kullanımı önerilmemektedir.

FIXLOR'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her bir efervesan tabletinde 5.7 mmol (133.07 mg) sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

FİXLOR’ u aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz.

•    Simetidin (mide ülserinin tedavisinde kullanılan bir ilaç)

•    Fenprokumon ve heparin gibi antikoagülanlar (kan pıhtılaşmasını önleyen bir ilaç)

•    ACE inhibitörleri

•    Diüretikler (idrar söktürücü)

•    Beta-adrenerjik blokörler

• Digoksin (Kalp yetersizliğine bağlı olarak solunum yetmezliği, ödem, karaciğerde büyüme ile belirgin hastalık tedavisinde kullanılan bir ilaç)

•    Kortikosteroidler

•    Kinolon antibiyotikler

•    Antitrombosit ajanlar

•    Diğer NSAİ ilaçlar

•    Metotreksat

•    Selektif serotonin reuptake inhibitörleri (SSRFlar)

•    Lityum

•    Siklosporin

•    Sülfonilüreler

•    Bilinen CYP2C9 izoenzim indükleyicileri ve inhibitörleri

• Takrolimus (organ nakli tedavi sırasında kullanılan bir ilaç)

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.FIXLOR nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktorunuz FİXLOR ile tedavinizin ne kadar süreceğini ve hangi dozda, kaç tablet almanız gerektiğini size anlatacaktır. Her zaman doktorunuzun tavsiyelerine tam olarak uyunuz.

Tüm hastalar için uygun dozaj rejimi, tedaviye verilen bireysel yanıta dayanmalıdır.

Ağrı tedavisinde dozaj

FİXLOR için tavsiye edilen doz 2 veya 3 tek doza bölünmüş olarak 8 mg - 16 mg’ dır. Önerilen maksimum doz günde 16 mg’ dır. (2 adet FİXLOR 8 mg efervesan tablet)

Romatizmal artrit ve osteoartrit tedavisinde dozaj

Önerilen başlangıç dozu 2 veya 3 tek doza bölünmüş olarak 12 mg’ dır. İdame dozu, 16 mg aşmamalıdır.

Uygulama yolu ve metodu

Bir efervesan tablet bir bardak suda eritilerek içilir.

FİXLOR yemeklerden önce alınmalıdır.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Böbrek ya da karaciğer fonksiyon bozukluğu yoksa 65 yaşın üstündeki yaşlı hastalar için özel herhangi bir doz ayarlamasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları

Böbrek / Karaciğer yetmezliği

Karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalara önerilen maksimum günlük doz 12 mg’ a azaltılır. Bu doz, 3 tek doz halinde 4 mg uygulanır.

Eğer FİXLOR’ un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla FIXLOR kullanırsanız

FİXLOR dan kullanmanız gerekenden fazla kullandığınızda bulantı, kusma, serebral belirtiler (baş dönmesi, görme bozukluklan), şiddetli belirtiler (koma ve kramplara kadar giden ataksi ,hareket kontrolünde zorluğa bağlı yürüme bozukluğu), karaciğer ve böbrek hasarlan ve belki kanda pıhtılaşma bozuklukları görülebilir.

FİXLOR’ dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

FIXLOR'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozu dengelemek için çift doz almayınız.

FIXLOR ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

FİXLOR ile tedavi sonlandınldığında olumsuz bir etki beklenmemektedir.

Tiroid Kanseri Tiroid Kanseri  En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur.
Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı  Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
Ağız Kanseri Ağız Kanseri Ağız kanserinin en yaygın türleri, dudak, dil, dişetidir. Nadiren yanak içi veya damak bölgelerini de içine alır.
Deri Kanseri Deri Kanseri Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.
Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Vitalis İlaç San. Ve Tic. A.Ş
Satış Fiyatı 10.77 TL [ 29 Nov 2021 ]
Önceki Satış Fiyatı 10.77 TL [ 22 Nov 2021 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8697929021319
Etkin Madde Lornoksikam
ATC Kodu M01AC05
Birim Miktar 8
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 10
Kas İskelet Sistemi > Non-steroid > Lornoksikam
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

FIXLOR 8 mg 10 efervesan tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
29 Nov 202110.77 TL
22 Nov 202110.77 TL
12 Nov 202110.77 TL
8 Nov 202110.77 TL
1 Nov 202110.77 TL
22 Oct 202110.77 TL
15 Oct 202110.77 TL
8 Oct 202110.77 TL
2021 / 2008 İlaç Fiyatları