Sanovel İlaçları › FEXOFEN pediatrik 30mg/5ml şurup › Kullanma Talimatı

FEXOFEN pediatrik 30mg/5ml şurup Kullanma Talimatı

Feksofenadin Hidroklorid }

Solunum Sistemi > Sistemik Antihistaminik İlaçlar > Feksofenadin Hidroklorid Sanovel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme : 24 December  2010

FEXOFEN PEDİATRİK 30 mg/5 ml şurup Ağızdan alınır

Etken Madde

Feksofenadin hidroklorür

   Yardımcı madde(ler):Gliserin, propilen glikol, sorbitol çözeltisi (% 70), Tween 80, sodyum sakarin, sodyum siklamat, sitrik asit, sodyum sitrat, sodyum benzoat, Ponceau 4 R, çilek aroması, alkol, deiyonize su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. FEXOFEN nedir ve ne için kullanılır?

2. FEXOFEN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. FEXOFEN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. FEXOFEN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.FEXOFEN nedir ve ne için kullanılır?

FEXOFEN PEDİATRİK’in etkin maddesi feksofenadin hidroklorür’dür. Kırmızı renkli, çilek kokulu ve özel tatlı şurubun 5ml’si 30 mg feksofenadin hidroklorür içerir.

FEXOFEN PEDİATRİK Şurup, 100 mİ ve 200 mİ şurup içeren plastik kapaklı amber renkli cam şişe içerisinde ve karton kutu ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.

FEXOFEN PEDİATRİK, antihistaminik ilaçlar grubundandır. Antihistaminik ilaçlar, saman nezlesi (mevsimsel alerjik rinİt) denen hastalıkla ortaya çıkan aksırık, kaşıntılı burun akıntısı, gözlerde kızarma ve sulanma gibi belirtileri iyileştirirler.

•    Doktorunuz, FEXOFEN PEDİATRİK’i 2-11 yaş arasındaki çocuğunuza mevsimsel aleıjik rinit ve 6 ay - 11 yaş arasındaki çocuğunuza kronik idiopatik ürtiker (uzun süreli aleıjik deri reaksiyonları) adı verilen hastalıklara bağlı olarak gelişen aşağıdaki belirtilerin giderilmesi için reçetelemiş olabilir:

-    Burun akıntısı

-    Burun, damak ve boğazda kaşıntı

-    Gözlerde kızarma ve sulanma

-    Deride kaşıntı, kabartı ve döküntü


2.FEXOFEN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

FEXOFEN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer FEXOFEN PEDİATRİK’in içindeki etkin madde olan feksofenadin hidroklorüre karşı veya ilacın içerdiği diğer maddelerden birine karşı alerjiniz varsa

FEXOFEN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

•    Sizde karaciğer ya da böbrek problemleri var ise

•    Kalp hastalığı geçirdiyseniz veya kalp ile ilgili problemleriniz var ise (FEXOFEN PEDİATRİK gibi ilaçlar kalp atımının hızlanmasına veya düzensiz atmasına sebep olabilir)

•    İleri yaşta iseniz

•    Hamileyseniz, hamile kalma ihtimaliniz varsa ve bebek emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuz, FEXOFEN PEDİATRİK’in sağlayacağı faydanın, bebeğiniz için olası zarardan daha fazla olduğunu düşünüyorsa, ilacı kullanmanızı tavsiye edebilir. Doktorunuza danışmadan FEXOFEN PEDİATRİK’i kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

Araç ve makina kullanımı

Araç ve makina kullanımı

FEXOFEN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

İçeriğinde bulunan sorbitol nedeniyle, eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınızın olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

FEXOFEN PEDİYATRİK şurup, 5 ml’lik dozunda 10 g’dan daha az gliserin içerir. Gliserin’e karşı herhangi bir etki beklenmez.

Bu tıbbi ürün her dozunda 23 mg’dan daha az sodyum ihtiva eder. Dozu nedeni ile herhangi bir uyan gerekmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Alüminyum ve magnezyum hidroksit içeren antasitler (FEXOFEN PEDİATRİK ile bu tip antiasit ilaçların uygulanması arasında 2 saatlik süre bırakılması önerilmektedir.)

Eğer reçete!i ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.FEXOFEN nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

2-11 yaş çocuklardaki mevsimsel allerjik rinit tedavisinde önerilen doz:

Günde 2 defa 30 mg (5 ml)’dır.

6 ay - 11 yaş arası çocuklardaki kronik idiopatik ürtiker tedavisinde önerilen doz:

2-11 yaş hastalarda günde 2 defa 30 mg (5 mİ) ve 6 ay - 2 yaşından küçük hastalarda ise günde 2 defa 15 mg (2.5 mi)’dır.

(1 ölçek = 5 mİ)

Uygulama yolu ve metodu

FEXOFEN PEDİATRİK şurup ağızdan kullanılır. Şurubu doktorunuzun önerdiği miktarlarda alınız.

Hazımsızlık şikayetleriniz için alüminyum veya magnezyum içeren antiasid ilaçlar kullanıyorsanız, bu ilaçların alınmasıyla, FEXOFEN PEDİATRİK’in yutulması arasında 2 saatlik bir zaman aralığı bırakınız.

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda kullanımı

FEXOFEN PEDİATRİK 6 aylıktan küçük pediyatrik hastalarda güvenilirliği ve etkinliği henüz kanıtlanmadığı için kullanılmaz.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlı hastaları kapsayan çalışmalar bu hastalarda feksofenadin hidroklorür dozunun ayarlanmasının gerekli olmadığını göstermektedir.

Böbrek yetmezliği:

2-11 yaş çocuklardaki mevsimsel alleıjik rinit tedavisinde önerilen doz:

Azalmış böbrek fonksiyonlu pediyatrik hastalarda, başlangıç dozu olarak günde 1 defa 30 mg (5 mİ)’lık doz tavsiye edilir.

6 ay - 11 yaş arası çocuklardaki kronik idiopatik ürtiker tedavisinde önerilen doz:

Azalmış böbrek fonksiyonlu pediyatrik hastalarda, önerilen başlangıç dozları 2-11 yaş hastalarda günde 1 defa 30 mg (5 mİ) ve 6 ay - 2 yaşından küçük hastalarda ise günde

1 defa 15 mg (2.5 ml)’dır.

Eğer FEXOFEN PEDİATRİK'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla FEXOFEN kullanırsanız

FEXOFEN PEDİATRİK’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

FEXOFEN'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

FEXOFEN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

FEXOFEN PEDİATRİK tedavisini doktorunuzun onayı olmadan bırakırsanız; ciltte kızarıklık ve kaşıntı gibi yakınmalarınız tekrar başlayabilir.

Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi  Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.
Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon  Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
Ağız Kanseri Ağız Kanseri Ağız kanserinin en yaygın türleri, dudak, dil, dişetidir. Nadiren yanak içi veya damak bölgelerini de içine alır.
Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.
Asperger Sendromu Asperger Sendromu Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Sanovel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satış Fiyatı 113.03 TL [ 22 Sep 2023 ]
Önceki Satış Fiyatı 113.03 TL [ 15 Sep 2023 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699536570129
Etkin Madde Feksofenadin Hidroklorid
ATC Kodu R06AX26
Birim Miktar 30
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 200
Solunum Sistemi > Sistemik Antihistaminik İlaçlar > Feksofenadin Hidroklorid
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

FEXOFEN pediatrik 30mg/5ml şurup Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
22 Sep 2023113.03 TL
15 Sep 2023113.03 TL
8 Sep 2023113.03 TL
1 Sep 2023113.03 TL
29 Aug 2023113.03 TL
21 Aug 2023113.03 TL
14 Aug 2023113.03 TL
7 Aug 2023113.03 TL
2023 / 2008 İlaç Fiyatları