Haver Ecza İlaçları › FENTAVER 0.5 mg/10 ml IV/IM enjeksiyonluk çözelti (1 ampül) › Kullanma Talimatı

FENTAVER 0.5 mg/10 ml IV/IM enjeksiyonluk çözelti (1 ampül) Kullanma Talimatı

Fentanil }

Sinir Sistemi > Genel Anestezikler > Fentanil Haver Pharma İlaç A.Ş. | Güncelleme : 3 April  2020

FENT AVER 0.5 mg / 10 mL I.V./LM. Enjeksiyonluk Çözelti Steril

Kas içine ve damar içine uygulanır.

Etken Madde

Her 1 mL çözelti, 0.05 miligram fentanile eşdeğer 0,0785 mg fentanil sitrat içerir.

Yardımcı maddeler

Sodyum klorür, enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. FENTAVER nedir ve ne için kullanılır?

2. FENTAVER’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. FENTAVER nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. FENTAVER’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.FENTAVER nedir ve ne için kullanılır?

•    FENTAVER “opioid analjezikler” olarak adlandırılan gruptan güçlü bir ağrı kesici olan ve toplardamar ve kas içine uygulanan bir çözeltidir. FENTAVER’in güçlü ağrı kesici etkisi kısa bir süre devam eder.

•    1 mL FENTAVER 0.05 miligram fentanile eşdeğer fentanil sitrat içerir.

•    FENTAVER 1 adet 10 mLTik ampul içeren ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır.

•    FENTAVER değişik türden ameliyatlarda ortaya çıkan ağrıyı engellemek ya da gidermek için kullanılır. FENTAVER şu tür ameliyatlarda kullanılabilmektedir:

•    Operasyonun gerçekleştirildiği gün taburcu olunabilen kısa süreli ameliyatlar

•    Birkaç gün hastanede kalmanızı gerektirebilen daha uzun süreli ameliyatlar

•    FENTAVER yüksek dozlarında, ventilatöre bağlıysanız (yani size yapay solunum uygulanıyorsa) doğal solunum hızınızı azaltmak amacıyla da kullanılır. Bu şekilde büyük ameliyatlarda nöroleptik adı verilen sizi uyutan veya sersemliğe neden olan bir sedatif ilaçla birlikte sizi uyutmak amacıyla kullanılır.


2.FENTAVER kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

FENTAVER'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

•    Fentanile ve ilacın içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine (yardımcı maddeler listesine bakınız) karşı aşırı duyarlılığınız (aleıjiniz) varsa,

•    ‘Opioid analjezikler’ denen güçlü ağrı kesicilere karşı aşırı duyarlılığınız (aleıjiniz) varsa,

•    Safra kanalında cerrahi bir operasyon geçirmiş iseniz bu işlemden sonra,

•    Depresyon tedavisinde kullanılan monoamin oksidaz inhibitörü grubu ilaçlar ile birlikte veya bu ilaçlar ile tedavi kesildikten sonraki iki hafta boyunca,

•    Solunum sisteminizde soluk vermenizi kısıtlayıcı bir hastalığınız (obstrüktif akciğer hastalığı) varsa veya solunumunuz baskılanmışsa; bu durumda FENTAVER’i ancak soluk alıp vermeniz “ventilatör” adı verilen bir cihazla destekleniyorsa kullanabilirsiniz.

•    Normal doğum yapıyorsanız ya da sezeryanla doğum yapıyorsanız göbek kordonu klemple kapatılmadan önce; FENTAVER bebeğinizin soluk alıp vermesini etkileyebilir.

Yukarıdakilerden herhangi biri sizin için geçerliyse bu ilacı kullanmayınız. Emin değilseniz,

FENTAVER kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

FENTAVER'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

•    Akciğerlerinizde, karaciğerinizde veya böbreklerinizde bir problem varsa,

•    Tiroid (boynun ön tarafında bulunan bez) fonksiyonlarınızda azalma (hipotiroidi) varsa,

•    Akciğer hastalığınız veya solunum ile ilgili sorunlarınız varsa,

•    Alkol bağımlılığınız varsa,

•    Beyin ile ilgili rahatsızlığınız varsa veya son zamanlarda beyniniz ile ilgili bir rahatsızlık/yaralanma geçirmişseniz,

•    Kaslarda yorulmaya yol açan Myastenia gravis adı verilen hastalığınız varsa,

•    Güçlü ağrı kesicilerle uzun süreler tedavi görüyorsanız,

•    Kan hacminizde azalma varsa,

•    Yaşlıysanız ya da hastalığa bağlı zayıf düşmüşseniz bu ilacı dikkatli kullanınız.

Özel izlem gereken durumlar:

•    FENTAVER daha yavaş nefes almanıza neden olabilir. Böyle bir etki görülürse, normale dönene kadar solunumunuz yakından izlenecektir.

•    Bazen kan basıncınız ve kalp hızınızın da izlenmesi gerekebilir.

Tekrarlanan fentanil kullanımları tolerans gelişimine yani sık kullanıma bağlı vücudun fentanile duyarsız hale gelmesine ve bağımlılığa yol açabilir.

FENTAVER, beyin hücrelerinin kendi aralarında ve diğer sinir hücreleri ile iletişimini sağlayan bir kimyasal madde olan seratonin sistemini etkileyen ilaçlarla birlikte kullanılırken yaşamı tehdit etme riski bulunan seratonin sendromu gelişmesi olasılığına karşı dikkat gerekir.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Eğer doktorunuz uygun görürse FENTAVER kullanmaya devam edebilirsiniz.

FENTAVER'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

FENTAVER’in yiyecek ve içecek ile etkileşimine ait herhangi bir bilgi verilmemiştir.

Alkol ile birlikte kullanılmamalıdır. St. John’s wort (san kantaron otu) ile birlikte kullanıldığında düzeyi ve etkisi azalabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

•    Hamile iseniz ya da hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız, sadece doktorunuz kesin gereklilik olduğuna karar verirse FENTAVER kullanabilirsiniz.

•    Doğum sırasında (sezeryan doğum dahil olmak üzere), yenidoğan bebekte solunumun baskılanmasına neden olabileceğinden fentanil uygulanmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

FENTAVER süte geçmektedir. FENTAVER kullanırken bebeğinizi emzirmeyiniz. FENTAVER uygulamasından sonra 24 saat geçmeden bebeğinizi emzirmeyiniz veya sağılmış anne sütü kullanmayınız.

Araç ve makina kullanımı

Her zamankinden daha dikkatsiz olabileceğinizden FENTAVER aldıktan sonraki en az 24 saatte araç ve makine kullanmayınız.

Bu ilaç sizde uyku hali, baş dönmesi ya da sersemlemeye yol açabileceğinden araç kullanma yeteneğinizi olumsuz etkileyebilir. FENTAVER uygulamasından sonra yeterli süre geçmeden araç ve makine kullanmayınız, dikkat gerektiren işler yapmayınız.

İlacın sizi nasıl etkileyeceğinizi öğrenmeden araç kullanmayınız.

Bu ilacın etkisi altındayken araç kullanmanız trafik suçudur; ancak eğer aşağıdakiler sizin için geçerliyse ilacı kullanıyor olmanız bir trafik suçunu bilerek işlemeye girmez:

•    Bu ilaç tıbbi bir hastalığınızın tedavisi ya da diş tedaviniz için yazılmışsa.

•    İlacı reçeteleyen doktorun size söylediği gibi ve bu "Kullanma Talimatında" söylendiği gibi alıyorsanız.

•    Sizin güvenli araç kullanım yeteneğinizi etkilemiyorsa.

FENTAVER kullanımından sonra, araç veya makine kullanmadan önce daima doktorunuza danışınız.

FENTAVER'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Tuz aliminizi kontrol altında tutmanız gerekiyorsa (kontrollü sodyum diyetindeyseniz) aşağıdaki konuda dikkatli olunuz:

•    Her bir FENT AVER ampul 23 mg’dandahaaz sodyum içerdiğinden, sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

•    Ancak ampul içeriği size verilmeden önce tuz çözeltisiyle seyreltilebilir. Bu nedenle seyreltmede kullanılan bu tuz çözeltisinin içeriğindeki sodyum da dikkate alınmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Birçok ilaç FENTAVER ile birlikte kullanılamayacağı için, başka bir ilaç alıyorsanız daima doktorunuzu bilgilendiriniz. Bu durum reçetesiz olarak satılan ya da bitkisel olan ilaçlar için de geçerlidir.

Özellikle aşağıdaki ilaçlan almayınız ve son iki hafta içinde almışsanız doktorunuza ya da hemşirenize söyleyiniz:

•    Monoamin oksidaz inhibitörleri adı verilen ve depresyon (ruhsal çökkünlük) durumlannın tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar,

Bu grup ilacı kullanıyorsanız FENTAVER'i kullanmayınız.

Özellikle aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini almaktaysanız doktorunuz ya da hemşirenizle konuşmanız önemlidir:

•    Depresyon (ruhsal çökkünlük) durumlannın tedavisinde kullanılan sitalopram, duloksetin, essitalopram, fluoksetin, fluvoksamin, paroksetin, sertralin ve venlafaksin gibi ilaçlar.

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi biri FENTAVER ile birlikte alındığında, FENTAVER'in ya da bu ilaçlann etkilerinde artış olabilir:

•    Ağnlarınız için alınan "opioid analjezikler" olarak adlandınlan morfin ya da kodein gibi diğer güçlü ağn kesiciler,

•    Sizi uyku haline sokan ilaçlar (anestezik maddeler),

•    Sizdeki endişeli durumlan (anksiyete) tedavi etmek için kullanılan ilaçlar (trankilizanlar) ya da uyku ilaçları,

•    Proteaz inhibitörü antiviraller olan HIV (insan bağışıklık yetmezliği virüsü, AİDS etkeni) enfeksiyonunun tedavisinde kullanılan ritonavir, indinavir veya sakinavir gibi ilaçlar,

•    Flukonazol veya vorikonazol gibi mantar ilaçları,

FENTAVER ile birlikte etomidat ve midazolam adlı ilaçlan almanız gerekiyorsa, bu ilaçlann dozunun azaltılması gerekebilir.


3.FENTAVER nasıl kullanılır ?

FENTAVER, yalnızca hava yolunun kontrol edebildiği bir ortamda ve hava yolunu kontrol edebilen bir personel tarafından uygulanmalıdır.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Uygulanacak FENTAVER miktan kişiye ve duruma bağlı olarak değişir.

Doktorunuz vücut ağırlığınıza, genel sağlık durumunuza, yaşınıza, bu ilacın size ne amaçla verildiğine ve kullanmakta olduğunuz diğer ilaçlara göre ne kadar FENTAVER kullanmanız gerektiğini belirleyecektir.

Uygulama yolu ve metodu

FENTAVER toplardamar ve kas içine (intravenöz, intramüsküler uygulama) enjeksiyon yoluyla uygulanır.

Anestezik bir madde ile birlikte uygulanabilir.

Kalp hızının yavaşlaması ve kaslarda sertleşme gibi FENTAVER' in bazı yan etkilerini hafifletmek amacıyla diğer bazı ilaçlarla birlikte de uygulanabilir.

İnfüzyon olarak verilen FENTAVER dozu vücut ağırlığına bağlıdır.

Başlangıç dozu olarak ilk 10 dakika boyunca her dakika kilogram başına 1 mikrogram verilebilir.

Eğer gerekirse, operasyonun her dakikasında kilogram başına 0,1 mikrogram ile devam edilebilir.

Damlalar normalde operasyonun sonlanmasından 40 dk. önce sonlandırılacaktır.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

2-12 yaşlan arasındaki çocuklarda doktorun önerdiği dozlarda tedaviye başlanmalıdır.

FENTAVER, solunum için olası bir desteği verebilecek gerekli donanımın olduğu ortamlarda ve deneyimli personel tarafından uygulanmalıdır.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlı ya da hastalık nedeniyle güçten düşmüş kişilerde daha düşük dozlarda FENTAVER kullanılması gerekebilir.

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek ve karaciğer fonksiyonlarında bozukluk olan hastalarda FENTAVER dozlan dikkatle ayarlanmalıdır. Bu doz ayarlamasını doktorunuz yapacaktır.

Eğer FENT A VER ’irı etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla FENTAVER kullanırsanız

Size gerekenden fazla doz verilmesi olası değildir, ancak böyle bir durumda doktorunuz gerekli önlemleri alacaktır. Başlıca belirtisi solunumun baskılanmasıdır.

FENTAVER’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

FENTAVER'i kullanmayı unuttuysanız

FENTAVER doktorunuz tarafından size uygulanacağı için, sizin kullanmayı unutmanız olası değildir.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

FENTAVER ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

İnme İnme  İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı  Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.
Parkinson Hastalığı Parkinson  Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Haver Pharma İlaç A.Ş.
Geri Ödeme KoduA17472
Satış Fiyatı 8.56 TL [ 3 Apr 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 8.56 TL [ 27 Mar 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuKırmızı Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8680400770875
Etkin Madde Fentanil
ATC Kodu N01AH01
Birim Miktar 0.5
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 1
Sinir Sistemi > Genel Anestezikler > Fentanil
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

FENTAVER 0.5 mg/10 ml IV/IM enjeksiyonluk çözelti (1 ampül) Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
3 Apr 20208.56 TL
27 Mar 20208.56 TL
23 Mar 20208.56 TL
18 Mar 20208.56 TL
13 Mar 20208.56 TL
6 Mar 20208.56 TL
28 Feb 20208.56 TL
21 Feb 20208.56 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları