Johnson & Johnson İlaçları › FENTANYL 0.05 mg/ml 2 ml IV 50 ampül › Kullanma Talimatı

FENTANYL 0.05 mg/ml 2 ml IV 50 ampül Kullanma Talimatı

Fentanil }

Sinir Sistemi > Genel Anestezikler > Fentanil Johnson & Jonhson Sıhhi Malzeme San. ve Tic.Ltd.Şti. | Güncelleme : 10 August  2012

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. FENTANYL nedir ve ne için kullanılır?

2. FENTANYL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. FENTANYL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. FENTANYL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.FENTANYL nedir ve ne için kullanılır?

 • FENTANYL “opioid analjezikler” olarak adlandırılan gruptan güçlü bir ağrı kesici olan ve toplardamar içine uygulanan bir çözeltidir. FENTANYL’in güçlü ağrı kesici etkisi kısa bir süre devam eder.
 • 1 mİ FENTANYL 0.05 miligram fentanile eşdeğer fentanil sitrat içerir.
 • FENTANYL 50 adet 2 ml’lik ampul içeren ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır.
 • FENTANYL değişik türden ameliyatlarda ortaya çıkan ağrıyı engellemek ya da gidermek için kullanılır. FENTANYL şu tür ameliyatlarda kullanılabilmektedir:
 • -    Operasyonun gerçekleştirildiği gün taburcu olunabilen kısa süreli ameliyatlar

  -    Birkaç gün hastanede kalmanızı gerektirebilen daha uzun süreli ameliyatlar


  2.FENTANYL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  FENTANYL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

 • Fentanile ve ilacın içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine (yardımcı maddeler listesine bakınız) karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa,
 • ‘Opioid analjezikler’ denen güçlü ağrı kesicilere karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa,
 • Safra kanalında cerrahi bir operasyon geçirmiş iseniz bu işlemden sonra,
 • Depresyon tedavisinde kullanılan monoamin oksidaz inhibitörü grubu ilaçlar ile birlikte veya bu ilaçlar ile tedavi kesildikten sonraki iki hafta boyunca,
 • Solunum sisteminizde soluk vermenizi kısıtlayıcı bir hastalığınız (obstrüktif akciğer hastalığı) varsa veya solunumunuz baskılanmışsa; bu durumda FENTANYL'i ancak soluk alıp vermeniz "ventilatör" adı verilen bir cihazla destekleniyorsa kullanabilirsiniz.
 • Normal doğum yapıyorsanız ya da sezeryanla doğum yapıyorsanız göbek kordonu klemple kapatılmadan önce; FENTANYL bebeğinizin soluk alıp vermesini etkileyebilir.
 • Yukarıdakilerden herhangi biri sizin için geçerliyse bu ilacı kullanmayınız. Emin değilseniz, FENTANYL kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

  FENTANYL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Bu ilacı kullanmadan önce dokorunuza danışınız.

  Eğer;

 • Akciğerlerinizde, karaciğerinizde ve ya böbreklerinizde bir problem varsa,
 • Tiroid (boynun ön tarafında bulunan bez) fonksiyonlarınızda azalma (hipotiroidi) varsa,
 • Akciğer hastalığınız veya solunum ile ilgili sorunlarınız varsa,
 • Alkol bağımlılığınız varsa,
 • Beyin ile ilgili rahatsızlığınız varsa veya son zamanlarda beyniniz ile ilgili bir rahatsızlık/yaralanma geçirmişseniz,
 • Kaslarda yorulmaya yol açan “Myastenia gravis” adı verilen hastalığınız varsa,
 • Güçlü ağrı kesicilerle uzun süreler tedavi görüyorsanız,
 • Kan hacminizde azalma varsa,
 • Yaşlıysanız ya da hastalığa bağlı zayıf düşmüşseniz bu ilacı dikkatli kullanınız.
 • Özel izlem gereken durumlar:

 • FENTANYL daha yavaş nefes almanıza neden olabilir. Böyle bir etki görülürse, normale dönene kadar solunumunuz yakından izlenecektir.
 • Bazen kan basıncınız ve kalp hızınızın da izlenmesi gerekebilir.
 • Tekrarlanan fentanil kullanımları tolerans gelişimine yani sık kullanıma bağlı vücudun fentanile duyarsız hale gelmesine ve bağımlılığa yol açabilir.

  FENTANYL, beyin hücrelerinin kendi aralarında ve diğer sinir hücreleri ile iletişimini sağlayan bir kimyasal madde olan seratonin sistemini etkileyen ilaçlarla birlikte kullanılırken yaşamı tehdit etme riski bulunan seratonin sendromu gelişmesi olasılığına karşı dikkat gerekir.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  Eğer doktorunuz uygun görürse FENTANYL kullanmaya devam edebilirsiniz.

  FENTANYL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  FENTANYL’in yiyecek ve içecek ile etkileşimine ait herhangi bir bilgi verilmemiştir.

  Alkol ile birlikte kullanılmamalıdır. St. John’s wort (sarı kantaron otu) ile birlikte kullanıldığında düzeyi ve etkisi azalabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • Hamile iseniz ya da hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız, sadece doktorunuz kesin gereklilik olduğuna karar verirse FENTANYL kullanabilirsiniz.
 • Doğum sırasında (sezaryan doğum dahil olmak üzere), yenidoğan bebekte solunumun baskılanmasına neden olabileceğinden fentanil uygulanmamalıdır.
 • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  FENTANYL süte geçmektedir. FENTANYL kullanırken bebeğinizi emzirmeyiniz. FENTANYL uygulamasından sonra 24 saat geçmeden bebeğinizi emzirmeyiniz veya sağılmış anne sütü kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  Her zamankinden daha dikkatsiz olabileceğinizden FENTANYL aldıktan sonraki en az 24 saatte araç ve makine kullanmayınız.

  Bu ilaç sizde uyku hali, baş dönmesi ya da sersemlemeye yol açabileceğinden araç kullanma yeteneğinizi olumsuz etkileyebilir. FENTANYL uygulamasından sonra yeterli süre geçmeden araç ve makine kullanmayınız, dikkat gerektiren işler yapmayınız.

  İlacın sizi nasıl etkileyeceğinizi öğrenmeden araç kullanmayınız.

  Bu ilacın etkisi altındayken araç kullanmanız trafik suçudur; ancak eğer aşağıdakiler sizin için geçerliyse ilacı kullanıyor olmanız bir trafik suçunu bilerek işlemeye girmez:

 • Bu ilaç tıbbi bir hastalığınızın tedavisi ya da diş tedaviniz için yazılmışsa.
 • İlacı reçeteleyen doktorun size söylediği gibi ve bu "Kullanma Talimatında" söylendiği gibi alıyorsanız.
 • Sizin güvenli araç kullanım yeteneğinizi etkilemiyorsa.
 • FENTANYL kullanımından sonra, araç veya makine kullanmadan önce daima doktorunuza danışınız.

  FENTANYL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Tuz aliminizi kontrol altında tutmanız gerekiyorsa (kontrollü sodyum diyetindeyseniz) aşağıdaki konuda dikkatli olunuz:

 • FENTANYL’in her ml’si 3,5 mg sodyum içerir ve normalde her bir FENTANYL ampul 23 mg’dan daha az sodyum içerdiğinden, sodyuma bağlı herhangi bir olumsuz etki beklenmez.
 • Ancak ampul içeriği size verilmeden önce tuz çözeltisiyle seyreltilebilir. Bu nedenle seyreltmede kullanılan bu tuz çözeltisinin içeriğindeki sodyum da dikkate alınmalıdır.
 • Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Birçok ilaç FENTANYL ile birlikte kullanılamayacağı için, başka bir ilaç alıyorsanız daima doktorunuzu bilgilendiriniz. Bu durum reçetesiz olarak satılan ya da bitkisel olan ilaçlar için

  de geçerlidir.

  Özellikle aşağıdaki ilaçları almayınız ve son iki hafta içinde almışsanız doktorunuza ya da hemşirenize söyleyiniz:

 • Monoamin oksidaz inhibitörleri adı verilen ve depresyon (ruhsal çökkünlük) durumlarının tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar,
 • Bu grup ilacı kullanıyorsanız FENTANYL’i kullanmayınız.

  Özellikle aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini almaktaysanız doktorunuz ya da hemşirenizle konuşmanız önemlidir:

 • Depresyon (ruhsal çökkünlük) durumlarının tedavisinde kullanılan sitalopram, duloksetin, essitalopram, fluoksetin, fluvoksamin, paroksetin, sertralin ve venlafaksin gibi ilaçlar.
 • Aşağıdaki ilaçlardan herhangi biri FENTANYL ile birlikte alındığında, FENTANYL'in ya da bu ilaçların etkilerinde artış olabilir:

 • Ağrılarınız için alınan "opioid analjezikler" olarak adlandırılan morfin ya da kodein gibi diğer güçlü ağrı kesiciler,
 • Sizi uyku haline sokan ilaçlar (anestezik maddeler),
 • Sizdeki endişeli durumları (anksiyete) tedavi etmek için kullanılan ilaçlar (trankilizanlar) ya da uyku ilaçları,
 • Proteaz inhibitörü antiviraller olan HIV (insan bağışıklık yetmezliği virüsü, AIDS
 • etkeni) enfeksiyonunun tedavisinde kullanılan ritonavir, indinavir veya sakinavir gibi ilaçlar,

 • Flukonazol veya vorikonazol gibi mantar ilaçları,
 • FENT AN YL ile birlikte etomidat ve midazolam adlı ilaçları almanız gerekiyorsa, bu ilaçların dozunun azaltılması gerekebilir.


  3.FENTANYL nasıl kullanılır ?

  FENTANYL, yalnızca hava yolunun kontrol edilebildiği bir ortamda ve hava yolunu kontrol edebilen bir personel tarafından uygulanmalıdır.

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Uygulanacak FENTANYL miktarı kişiye ve duruma bağlı olarak değişir.

  Doktorunuz vücut ağırlığınıza, genel sağlık durumunuza, yaşınıza, bu ilacın size ne amaçla verildiğine ve kullanmakta olduğunuz diğer ilaçlara göre ne kadar FENTANYL kullanmanız gerektiğini belirleyecektir.

  Uygulama yolu ve metodu

  FENTANYL toplardamar içine hızlı veya yavaş (intravenöz infüzyon) enjeksiyon yoluyla uygulanır.

  Anestezik bir madde ile birlikte uygulanabilir.

  Kalp hızının yavaşlaması ve kaslarda sertleşme gibi FENTANYL'in bazı yan etkilerini hafifletmek amacıyla diğer bazı ilaçlarla birlikte de uygulanabilir.

  İnfüzyon olarak verilen FENTANYL FENTANYL dozu vücut ağırlığına bağlıdır.

  Başlangıç dozu olarak ilk 10 dakika boyunca her dakika kilogram başına 1 mikrogram verilebilir.

  Eğer gerekirse, operasyonun her dakikasında kilogram başına 0,1 mikrogram ile devam edilebilir.

  Damlalar normalde operasyonun sonlanmasından 40 dk önce sonlandırılacaktır.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  2-12 yaşları arasındaki çocuklarda doktorun önerdiği dozlarda tedaviye başlanmalıdır.

  FENTANYL, solunum için olası bir desteği verebilecek gerekli donanımın olduğu ortamlarda ve deneyimli personel tarafından uygulanmalıdır.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlı ya da hastalık nedeniyle güçten düşmüş kişilerde daha düşük dozlarda FENTANYL kullanılması gerekebilir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği

  Böbrek ve karaciğer fonksiyonlarında bozukluk olan hastalarda FENTANYL dozları dikkatle ayarlanmalıdır. Bu doz ayarlamasını doktorunuz yapacaktır.

  Eğer FENTANYL’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla FENTANYL kullanırsanız

  Size gerekenden fazla doz verilmesi olası değildir, ancak böyle bir durumda doktorunuz gerekli önlemleri alacaktır. Başlıca belirtisi solunumun baskılanmasıdır.

  FENTANYL’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  FENTANYL'i kullanmayı unuttuysanız

  FENTANYL doktorunuz tarafından size uygulanacağı için, sizin kullanmayı unutmanız olası değildir.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  FENTANYL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı  Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
  Asperger Sendromu Asperger Sendromu  Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.
Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.
Deri Kanseri Deri Kanseri Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Johnson & Jonhson Sıhhi Malzeme San. ve Tic.Ltd.Şti.
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuKırmızı Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699593755392
Etkin Madde Fentanil
ATC Kodu N01AH01
Birim Miktar 0.1
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 50
Sinir Sistemi > Genel Anestezikler > Fentanil
İthal ( ref. ülke : Belcika ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

FENTANYL 0.05 mg/ml 2 ml IV 50 ampül Barkodu