Farma-Tek İlaçları › FEBIND 250 mg SUDA DAGILABILEN tablet (28 tablet) › Kullanma Talimatı

FEBIND 250 mg SUDA DAGILABILEN tablet (28 tablet) Kullanma Talimatı

Deferasiroks }

Çeşitli İlaçlar > Diğer Tüm İlaçlar > Deferasiroks Farma-Tek İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme : 28 March  2017

FEBIND 250 mg suda dağılabilen tablet Ağız yolu ile (su içinde çözündürülerek) alınır.

Etken Madde

Her bir tablet 250 mg deferasiroks içerir.

Yardımcı maddeler

Laktoz monohidrat, kollidon CL, mikrokristal selüloz 101, povidon K30, aerosol, sodyum lauril sülfat, magnezyum stearat.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. FEBIND nedir ve ne için kullanılır?

2. FEBIND’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. FEBIND nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. FEBIND’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.FEBIND nedir ve ne için kullanılır?

FEBIND, beyaz renkli, yuvarlak, düz, suda dağılabilen tabletlerdir. Her bir suda dağılan tablet 250 mg deferasiroks içerir.

FEBIND tabletler 28 tablet içeren blister ambalajlarda sunulmaktadır.

Kan nakline bağlı aşırı demir yüklemesi (düzenli kan nakli alan hastalar):

FEBIND kan naklinin sebep olduğu aşırı demir yüklemesinin tedavisinde kullanılır. Yetişkinlerin, gençlerin ve 2 yaş ve üzerindeki çocukların tedavisinde kullanılabilir.

FEBIND, vücuttaki demir fazlasını (aşırı demir yükü diye de adlandırılır) gideren demir bağlayıcı bir ilaçtır (demir şelatörü). FEBIND demiri bağlar ve büyük oranda dışkı yoluyla vücuttan atılmasını sağlar.

Talasemi, orak hücre anemisi ve myelodisplastik sendrom gibi bazı anemi (kansızlık) tipleri bulunan hastalarda tekrar tekrar kan nakli gerekebilir. Bununla birlikte, kan naklinin tekrarlanması aşırı demir birikimine sebep olabilmektedir. Bunun sebebi kanda demir bulunması ve vücudumuzun kan nakliyle alınan aşırı demiri vücuttan atmak için doğal bir yola sahip olmamasıdır.

Kan nakline bağlı olmayan talasemi sendromları (düzenli kan nakli almayan talasemi hastaları):

FEBIND, talasemi sendromlarıyla ilişkili demir yüklenmesi olan ancak kan nakli almayan hastaların tedavisi için kullanılır. Bu durumdaki yetişkinlerde, adölesanlarda ve 10 yaş ve üzeri çocuklarda kullanılabilir. Kan nakline bağlı olmayan talasemi sendromları olan hastalarda başlıca, düşük kan hücresi sayısına yanıt olarak besinle alınan demirin emilimindeki artış nedeniyle zaman içinde aşırı demir yüklenmesi gelişebilir. Düzenli kan nakli almayan talasemik hastalarda yüksek demir düzeyleri genellikle yalnızca 10 yaş ve üzeri hastalarda gözlenmektedir.

Zaman içerisinde, demir fazlası karaciğer ve kalp gibi önemli organlara zarar verebilir.

Demir fazlasını atmak ve organların zarar görme riskini azaltmak için demir şelatörü olarak adlandırılan ilaçlar kullanılır.


2.FEBIND kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

FEBIND'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

 • Deferasiroksa veya FEBIND’ın içeriğinde bulunan diğer yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa.
 • Şiddetli böbrek problemleriniz varsa.
 • • Myelodisplastik sendromunuz (MDS) (kemik iliğinden hatalı kan hücrelerinin üretilmesi ile karakterize olan bir kan hastalığı) ilerlemiş evredeyse veya ilerlemiş kanser hastalığınız varsa.

 • Şu anda başka bir demir şelatörü ilaç kullanıyorsanız.
 • Eğer alerjiniz olabileceğini düşünüyorsanız doktorunuza danışınız.

  FEBIND'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer:

 • Herhangi bir karaciğer veya böbrek sorununuz varsa,
 • Aşırı demir birikimine bağlı kalp sorununuz varsa,
 • Ağrı kesici, iltihap giderici (antiinflamatuvar) ilaçlar veya oral bisfosfonat grubu ilaçlar kullanıyorsanız veya kısa süre önce kullandıysanız (bkz. “Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı”),
 • Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 • Kan testinizde düşük trombosit veya akyuvar sayımına sahipseniz,
 • Kan kusuyorsanız ve/veya dışkınız siyahsa,
 • Özellikle yemek yedikten veya FEBIND’ı kullandıktan sonra sık sık mide yanması veya karın ağrısı (ülser) yaşıyorsanız,
 • İdrar miktarında önemli derecede azalma görürseniz (böbrek hastalığı belirtisi),
 • Şiddetli döküntü veya solunum güçlüğü ve baş dönmesi veya genellikle yüz ve boğazda olmak üzere şişme fark ederseniz (şiddetli alerjik reaksiyon belirtileri),
 • Döküntü, deride kızarıklık, dudak, göz veya ağızda kabarcıklar, deride soyulma, boğaz ağrısı yaşıyorsanız (şiddetli deri reaksiyonu belirtileri),
 • Bulanık görme, kusma veya diyare (ishal) yaşıyorsanız,
 • Sersemlik, kamın sağ üst bölümünde ağrı, deride ve gözlerde sarılık veya sarılıkta artış ve idrar renginin koyulaşması belirtilerinden bazılarını bir arada görürseniz (karaciğer hastalığı belirtileri),
 • Özellikle 65 yaş ve üstündeki myelodisplastik sendromlu (MDS) hastalarda böbrek, karaciğer, mide barsak sorunlarına bağlı istenmeyen etkiler yaygın yaşanan sorunl ardandır.
 • Bu belirtilerden herhangi birini görürseniz derhal doktorunuzu bilgilendiriniz.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  FEBIND'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  FEBIND, aç kamına, yemekten en az 30 dakika önce, tercihen hergün aynı saatte alınmalıdır.

  Suda dağılabilen tablet bir bardak su, elma veya portakal suyu içerisinde karıştırılarak eritildikten sonra içilir.

  Ürünün karbonatlı içeceklerde eritilmesi köpüklenmeye neden olacağından ve sütte eritilmesi dağılmayı yavaşlatacağından önerilmemektedir

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Açıkça gerekli olmadıkça, FEBIND’ın gebelikte kullanımı önerilmemektedir. Eğer gebe iseniz veya gebe olabileceğinizi düşünüyor iseniz doktorunuzu bilgilendiriniz. Doktorunuz sizi gebelik süresince FEBIND kullanıp kullanamayacağınız konusunda yönlendirecektir.

  FEBIND’ın insanlarda doğurganlık üzerine etkileri bilinmemektedir.

  FEBIND hormonal doğum kontrol ilaçlarının etkisini azaltabilir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  FEBIND tedavisi sürerken bebeğinizi emzirmeniz önerilmemektedir. Eğer emziriyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz.

  Araç ve makina kullanımı

  Eğer FEBIND kullandıktan sonra baş dönmesi yaşıyorsanız, kendinizi tekrar normal hissedene kadar araç veya herhangi bir makine kullanmayınız.

  FEBIND'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  FEBIND, laktoz (süt şekeri) içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayanıksızlığınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Sodyum içeriği:

  Bu tıbbi ürün her 5 mililitresinde 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmez.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Mide ekşimesinin tedavisinde kullanılan ilaçlar (alüminyum içeren antiasitler) FEBIND ile aynı gün içerisinde kullanılmamalıdır.

  FEBIND’ı diğer demir şelatörü ilaçlarla birlikte kullanmayınız.

  Aşağıdaki ilaçlardan birini kullanıyorsanız, bunu doktorunuza ve eczacınıza bildiriniz:

 • Siklosporin (organ nakillerinde nakledilen dokunun (greft) reddini ve romatizmal eklem iltihabı (romatoid artrit) veya aleıjik bir deri hastalığı olan atopik dermatit gibi diğer durumları önlemek için kullanılır)
 • Simvastatin (kolesterolü düşürmek için kullanılır)
 • Doğum kontrol ilaçlan (hormonal kontraseptif ajanlar)
 • Bazı ağrı kesiciler ve iltihap giderici (antiinflamatuar) ilaçlar (ör. aspirin, ibuprofen, kortikosteroidler)
 • Ağızdan alınan (oral) bisfosfonatlar (osteoporoz (kemik erimesi) tedavisinde kullanılır)
 • Kan pıhtılaşmasını önleyen (antikoagülan) ilaçlar
 • Repaglinid (diyabet (şeker hastalığı) tedavisinde kullanılır)
 • Rifampisin (verem (tüberküloz) tedavisinde kullanılır)
 • Fenitoin, fenobarbital, karbamazepin (sara (epilepsi) tedavisinde kullanılır)
 • Ritonavir (fflV enfeksiyonu (AIDS hastalığı) tedavisinde kullanılır)
 • Paklitaksel (kanser tedavisinde kullanılır)
 • Teofılin (astım gibi solunum hastalıklarının tedavisinde kullanılır)
 • Bepridil (kardiyak nedenli göğüs ağrısı tedavisinde kullanılır), ergotamine (migren tipi başağrısı tedavisinde kulamlır)
 • Klozapin (şizofreni gibi psikiyatrik bozuklukların tedavisinde kullanılır)
 • Tizonidin (kas gevşetici olarak kullanılır)
 • Kolestiramin (kanda kolesterol seviyesi düşük olduğunda kullanılır)
 • Doktorunuzun, bu ilaçların bazılarının kanınızdaki düzeyini test etmesi gerekebilir. Doktorunuz, bu ilaçların size en uygun dozunu belirlerken bu testleri göz önüne alacaktır.


  3.FEBIND nasıl kullanılır ?

  FEBINDT her zaman tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız. Emin olmadığınız bir konu olursa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • FEBIND dozu hastanın vücut ağırlığına bağlı olarak hesaplanır. Doktorunuz ihtiyacınız olan dozu hesaplayacak ve size günde kaç tablet almanız gerektiğini söyleyecektir.
 • Tedavinin başlangıcında günlük doz düzenli kan nakli alan hastalar için genellikle vücut ağırlığının her kilogramı için 20 mg, düzenli kan nakli almayan hastalar içinse genellikle vücut ağırlığının her kilogramı için 10 mg’dır.
 • Bireysel tedavi ihtiyacına bağlı olarak doktorunuz size daha düşük veya daha yüksek bir başlangıç dozu önerebilir.
 • Tedaviye verdiğiniz yanıta bağlı olarak doktorunuz tedavi dozunuzu sonradan yükseltebilir veya azaltabilir.
 • Önerilen maksimum günlük doz (bir günde alınabilecek en yüksek doz), düzenli kan nakli alan hastalar için vücut ağırlığının her kilogramı için 40 mg, düzenli kan nakli almayan yetişkin hastalar için vücut ağırlığının her kilogramı için 20 mg, pediyatrik hastalar içinse vücut ağırlığının her kilogramı için 10 mg’dır.
 • FEBINDT her gün, günde bir defa, günün aynı saatinde kullanınız (FEBINDT hep aynı saatte almanız, tabletleri ne zaman almanız gerektiğini hatırlamanızı kol ayl aştıracaktır).
 • Tabletleri aç karnına alınız.
 • Aldıktan sonra en az 30 dakika geçmeden bir şey yemeyiniz.
 • Doktorunuz söylediği sürece FEBINDT her gün almaya devam ediniz. Bu, uzun süreli bir tedavidir, muhtemelen aylar veya yıllar boyunca devam edecektir. Doktorunuz, tedavinin istenen etkiyi sağlayıp sağlamadığını görmek için sizi düzenli olarak kontrol edecektir.

  FEBINDT ne kadar süre kullanmanız gerektiğine ilişkin sorularınız varsa doktorunuza danışınız.

  Uygulama yolu ve metodu
 • Tableti/tabletleri bir bardak su, elma veya portakal suyu içerisine atınız.(100-200 mİ)
 • Tableti/tabletleri tamamen çözünene kadar karıştırınız. Bardak içerisindeki sıvı bulanık bir görünüme sahip olacaktır.
 • Bardağın içindeki sıvının tamamını içiniz. Ardından bardağın içerisinde kalan tortunun üzerine biraz su veya meyve suyu ekleyip onu da içiniz. Tabletleri gazlı içecekler veya süt içerisinde çözdürmeyiniz.
 • Tabletleri çiğnemeyiniz, kırmayınız ve ezmeyiniz.
 • Tabletleri bütün olarak yutmayınız.
 • FEBIND tedavinizin takibi:

  Tedaviden önce ve tedavi süresince düzenli olarak tahliller (kan, idrar ve Manyetik Rezonans Görüntüleme) yapılacaktır. FEBIND’ın ne derecede iyi etki gösterdiğini saptamak için bu testlerle vücudunuzdaki demir miktarı (ferritin düzeyi, karaciğer ve/veya kalpteki demir düzeyi) izlenir. Testlerle ayrıca böbrek fonksiyonlarınız (kandaki kreatinin düzeyi, idrarda protein varlığı) ve karaciğer fonksiyonlarınız da (kandaki transaminaz, bilirubin ve alkalen fosfataz düzeyleri) izlenir. Doktorunuz sizin için en uygun FEBIND dozunu belirlerken ve FEBIND tedavinizin ne zaman kesilmesi gerektiğine karar verirken bu testleri dikkate alacaktır.

  Tedavi süresince önlem olarak yılda bir kez görme ve işitme testleriniz yapılacaktır.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  FEBIND, düzenli kan transfüzyonları alan 2 yaş ve üzeri çocuklarda ve adölesanlarda ve düzenli kan transfüzyonları almayan 10 yaş ve üzeri çocuklarda ve adölesanlarda kullanılabilir. Hasta büyüdükçe doktor dozda ayarlama yapacaktır.

  Yaşlılarda kullanımı

  FEBIND yaşlılarda yetişkinler için belirlenmiş olanla aynı dozda kullanılır. Fakat, 65 ve üzeri yaştaki kişiler gençlerden daha fazla yan etki yaşayabilir. Bu hastalar doktorları tarafından bir doz ayarlaması gerektirebilecek yan etkiler açısından yakından izlenmelidir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  FEBIND tedavisi, serum kreatinin düzeyleri, yaşına göre normalin üst sınırından daha yüksek olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Kreatinin klerensi <60 mL/dakika olan hastalarda, özellikle eş zamanlı ilaç kullanımı, dehidratasyon (su kaybı) veya şiddetli enfeksiyonlar gibi böbrek fonksiyonunu bozabilecek ilave risk faktörlerinin olduğu durumlarda özel dikkat gösterilmelidir. Bu hastalarda kreatinin ve/veya kreatinin klerensinin izlenmesi ilk ayda haftada bir, bundan sonra ayda bir olacak şekilde yapılmalıdır. Böbrek yetmezliği olan hastalarda tedavi başlangıcında herhangi bir doz ayarlamasına gerek yoktur. Serum kreatinin düzeyleri, bütün hastalarda her ay izlenmelidir; gerekirse günlük dozlar, 10 mg/kg azaltılabilir.

  Karaciğer yetmezliği:

  Orta şiddette hepatik bozukluğu olan hastalarda başlangıç dozu yaklaşık %50 oranında azaltılmalı, şiddetli hepatik bozukluğu olanlarda kullanılmamalıdır.

  Karaciğer fonksiyonu, bütün hastalarda tedavi başlatılmadan önce, tedavinin ilk ayında 2 haftada bir ve bundan sonra ayda bir izlenmelidir.

  Eğer FEBIND’ırı etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla FEBIND kullanırsanız

  Eğer kullanmanız gerekenden daha fazla FEBIND kullandıysanız veya başkası yanlışlıkla tabletlerinizi kullandıysa derhal doktorunuza veya hastaneye başvurunuz. Tablet paketini gösteriniz. Tıbbi tedavi gerekli olabilir.

  FEBIND’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  FEBIND'i kullanmayı unuttuysanız

  İlacınızı almayı unutursanız, unuttuğunuzu fark eder etmez bu dozu aynı gün içerisinde alınız. Bir sonraki dozu her zamanki saatte alınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  FEBIND ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  FEBIND tedavisini sonlandırmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir. Eğer kullanmaya son verirseniz, demir fazlası vücudunuzdan atılamayacaktır. Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe FEBIND kullanmayı bırakmayınız.

  Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri  Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.
  Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm  Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.
HIV ve Aids HIV ve Aids HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
Asperger Sendromu Asperger Sendromu Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Farma-Tek İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Geri Ödeme KoduA16475
Satış Fiyatı 1755.68 TL [ 28 Nov 2022 ]
Önceki Satış Fiyatı 1755.68 TL [ 18 Nov 2022 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuKısıtlanmış Beyaz Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699738070021
Etkin Madde Deferasiroks
ATC Kodu V03AC03
Birim Miktar 250
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 28
Çeşitli İlaçlar > Diğer Tüm İlaçlar > Deferasiroks
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

FEBIND 250 mg SUDA DAGILABILEN tablet (28 tablet) Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
28 Nov 20221,755.68 TL
18 Nov 20221,755.68 TL
14 Nov 20221,755.68 TL
7 Nov 20221,755.68 TL
31 Oct 20221,755.68 TL
21 Oct 20221,755.68 TL
17 Oct 20221,755.68 TL
12 Oct 20221,755.68 TL
2022 / 2008 İlaç Fiyatları