Santa Farma İlaçları › FARHEX gargara { Santa Farma } › Kullanma Talimatı

FARHEX gargara { Santa Farma } Kullanma Talimatı

Benzidamin Hcl + Klorheksidin Glukonat }

Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Dişçi Koruma İlaçları (preparatlar) > Diklofenak sodyum + triamsinolon asetonid Santa Farma İlaç Sanayi A.Ş. | Güncelleme : 30 December  1899

FARHEX gargara Haricen uygulanır.

Etken Madde

120 ml gargara solüsyonu, 180 mg benzidamin hidroklorür ve 144 mg klorheksidin glukonat içermektedir.

Yardımcı maddeler

Aspartam (E951), sodyum sakkarin, gliserin, etil alkol (%95), cremofor RH 40, nane esansı ve deiyonize su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. FARHEX nedir ve ne için kullanılır?

2. FARHEX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. FARHEX nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. FARHEX’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.FARHEX nedir ve ne için kullanılır?

FARHEX’in etkin maddelerinden olan benzidamin, steroid yapıda olmayan yangı önleyici ve ağrı kesici bir ajandır. Haricen tedavide kullanılan konsantrasyonlarda lokal anestezik (his duyusunu engelleyen) etki göstermektedir. Klorheksidin ise antiseptik (mikrop öldürücü) etkiye sahiptir ve genel ağız hijyenine ara verildiği zaman plak (dişlerin üzerini kaplayan mikrobiyal birikinti) ve gingivit (dişeti yangısı) gelişimini azaltmada önemli rol oynar. FARHEX, kutuda, ağzı plastik kapaklı, 120 ml solüsyon içeren renkli cam şişede, 15 ml’lik plastik ölçeği ile birlikte sunulmaktadır. Renksiz, berrak çözelti görünümündedir.

FARHEX,

 • Ağız ve boğaz mukozasında iltihap (enflamasyon) ve ağrıyla seyreden diş eti iltihabı (gingivit), ağız içi iltihabı (stomatit), boğaz iltihabı (farenjit), bademcik iltihabı (tonsilit) ve pamukçuklarda (aftöz lezyonlar),
 • Ağız ve boğazda mikroorganizmaların üremesinin durdurulması, yutma işlevinin rahatlatılması ve diş eti rahatsızlıklarında belirti giderici olarak,
 • Diş hekimliğinde işlemlerden önce ve sonra,
 • Radyoterapi (ışın tedavisi) ve kemoterapi (ilaç tedavisi) sonrası veya diğer nedenlere bağlı ağız içi yaralarda (mukozit),
 • Diş plaklarının önlenmesinde kullanılır.

 • 2.FARHEX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  FARHEX'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • Eğer FARHEX’in herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlıysanız,
 • Hamilelik

  FARHEX'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • FARHEX sadece ağzı çalkalamak veya gargara yapmak içindir.
 • Klinik çalışmaların yeterli sayıda olmaması sebebiyle FARHEX, 12 yaşından küçük çocuklarda tavsiye edilmemektedir.
 • FARHEX yalnızca ağız içinde kullanılır, gözler ve kulaklar ile temasından kaçınınız. Gargara solüsyonu gözlerle temas ederse hemen su ile iyice yıkayınız.
 • FARHEX ağız içinde, dil ve diş üzerinde geri dönüşümlü renk değişikliği yapabilir.
 • FARHEX’i yutmayınız ve çalkalamadan sonra tükürmek suretiyle ağızdan uzaklaştırınız. Seyreltilmeden kullanılır.
 • Boğaz ağrısı bakteriyel enfeksiyonla oluşmuş veya enfeksiyonla birlikte görülüyorsa FARHEX kullanımına ilave olarak doktorunuz antibakteriyel tedavi düşünebilir.
 • Emilen benzidamin ve parçalanma ürünleri idrarla atıldığı için, şiddetli böbrek fonksiyon bozukluğunuz varsa doktorunuzu bilgilendiriniz.
 • Emilen benzidamin yüksek oranda karaciğerde parçalandığı için, şiddetli karaciğer fonksiyon bozukluğunuz varsa doktorunuzu bilgilendiriniz.
 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  FARHEX'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamile iseniz FARHEX’i kullanmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Bebeğinizi emziriyorsanız FARHEX’i kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  FARHEX’in araç ve makine kullanma üzerine herhangi bir olumsuz etkisi söz konusu değildir.

  FARHEX'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  FARHEX aspartam, etil alkol, gliserin ve sodyum sakkarin içerir. Ancak haricen uygulandığı için uyarı gerekmez.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Klorheksidine bağlı ilaç etkileşimleri:

 • Klorheksidin tuzları sabun ve diğer anyonik bileşiklerle geçimsizdir.
 • Klorheksidin tuzları katyonik veya noniyonik yüzey aktif maddelerle geçimlidir, ancak yüksek konsantrasyonlarda beraber kullanıldıklarında klorheksidinin etkinliği azalabilir.
 • Setrimid ve lissapol NX gibi yüzey aktif maddelerle ise çözünürlükleri arttırılabilir.
 • Arap zamkı, sodyum alginat, sodyum karboksi metil selüloz gibi anyonik bileşiklerle, nişasta ve kitre zamkı ile geçimsizdir, aynı zamanda bu maddelerle etkileri de azalır.
 • Brillant green, kloramfenikol, bakır sülfat, floressein sodyum, formaldehit, gümüş nitrat,
 • çinko sülfat gibi maddelerle de geçimsizdir.

  +2 +2

 • Sert sularla seyreltildiğinde Ca ve Mg katyonları ile etkileştiğinden çözünmeyen tuzlar halinde çökebilir.
 • Benzoat, bikarbonat, karbonat, borat, nitrat, fosfat ve sülfatlarla bir araya gelen klorheksidin tuzlarının %0,05’ten daha derişik çözeltileri, daha düşük çözünürlükte tuzlar oluşturacağı için çökelme meydana gelir.
 • Klorheksidin glukonat, setrimid ve benzalkonyum klorürle geçimlidir. Bunlar bakteri öldürücü etkisini arttırırlar. Setrimid, sert sularla klorheksidinin çökmesini önler.
 • Klorheksidin ve diğer tuzları klorheksidin glukonata göre alkolde suda olduğundan daha iyi çözünür. Formülasyonda %7 oranında alkol bulunması çözeltiyi gram negatif mikroorganizmalara karşı daha etkin kılar. Selülozik filtrelerden süzülürken tutulabilirler.
 • Benzidaminle herhangi bir ilaç etkileşmesi bildirilmemiştir.

  Bu ifadelerin belirli bir süre önce kullanılmış veya gelecekte bir zaman kullanılacak ürünlere de uygulanabileceğini lütfen not ediniz.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.FARHEX nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Yetişkinlerde genel dozu 15 ml’dir. Gün boyunca 1,5-3 saatlik aralıklarla en az 30 saniye ağızda tutulur.

  Doktorunuz FARHEX ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

  Uygulama yolu ve metodu

  FARHEX seyreltilmeden kullanılır. Kullanımdan sonra ağızdan atılır.

  FARHEX’deki klorheksidin, tedavi süresince plak ve dişeti yangısında azalma yapar. Ağız hijyeni uygulamalarına alternatif olarak kullanıyorsanız, en az bir dakika ağzınızda çalkalayınız.

  FARHEX deki klorheksidinin sebep olduğu renklenmeyi en aza indirmek için kullanmadan önce dişlerinizi fırçalamanız uygundur.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  5-15 ml gargara ile her 1,5-3 saatte bir 30 saniye süreyle gargara yapılır.

  Sürekli olarak 7 günden fazla kullanılmamalıdır.

  Yanma ve batma hissi oluşursa gargara suyla seyreltilmelidir.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Özel kullanım durumları

  Özel kullanım durumları

  Eğer FARHEX ’in etkisinin çok güçlü ya da zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla FARHEX kullanırsanız

  FARHEX, kazara içilirse, belirtileri önlemeye yönelik tedavi yapılmalıdır.

  FARHEX’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  FARHEX'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  FARHEX ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Bilinmemektedir.

  Astım Astım  Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
  Dış Gebelik Dış Gebelik  Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.
Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.
Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.
Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Santa Farma İlaç Sanayi A.Ş.
Geri Ödeme KoduA09213
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699566646306
Etkin Madde Benzidamin Hcl + Klorheksidin Glukonat
ATC Kodu A01AD11
Birim Miktar 0,15%+0,12%
Birim Cinsi G
Ambalaj Miktarı 120
Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Dişçi Koruma İlaçları (preparatlar) > Diklofenak sodyum + triamsinolon asetonid
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

FARHEX gargara { Santa Farma } Barkodu