Novartis İlaçları › EXELON 3 mg 28 kapsül › Kullanma Talimatı

EXELON 3 mg 28 kapsül Kullanma Talimatı

Rivastigmin }

Sinir Sistemi > Anti Demans İlaçlarAlzheimer İlaçları > Rivastigmin Novartis Sağlık,Gıda ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş. | Güncelleme : 27 March  2020

EXELON 3 mg kapsül Ağız yolu ile alınır.

Etken Madde

Her bir kapsül etkin madde olarak 4.8 mg rivastigmin hidrojen tartarata eşdeğer bazda 3 mg rivastigmin içerir.

Yardımcı maddeler

Kolloidal silika anhidr, metilhidroksipropilselüloz 3 mPa.s, magnezyum stearat, mikrokristal selüloz (ince toz), selüloz mikrokristal (granüle), kırmızı demir oksit (E172), sarı demir oksit (E172), titanyum dioksit (E171), jelatin.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. EXELON nedir ve ne için kullanılır?

2. EXELON’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. EXELON nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. EXELON’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.EXELON nedir ve ne için kullanılır?

EXELON, etkin madde olarak 4.8 mg rivastigmin hidrojen tartarata eşdeğer bazda 3 mg rivastigmin içerir.

EXELON, 14 kapsül içeren blister şeritlerinden 2 şerit ( =28 kapsül) içeren ambalajlarda takdim edilmektedir.


2.EXELON kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

EXELON'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

 • Rivastigmine ya da EXELON’un içerdiği yardımcı maddelere aşırı duyarlı (aleıjik) iseniz,
 • EXELON ile aynı tipteki ilaçlara karşı aleıjik tepkiniz var ise.
 • EXELON PATCH transdermal flaster boyutunu aşan bir deri reaksiyonu yaşamışsanız, daha yoğun bir bölgesel reaksiyon meydana gelmişse (kabarcık, artan deri iltihabı, şişlik gibi) ve transdermal flasteri çıkardıktan sonra 48 saat içinde iyileşmemişse.
 • Bu durumları EXELON’u kullanmadan önce doktorunuza bildiriniz.

  EXELON'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer:

 • Mide bulantısı, kusmak ve ishal gibi sindirim sistemi ile ilgili reaksiyonlar yaşadınızsa. Kusma ya da ishal uzun süreli olursa çok fazla sıvı kaybı görülebilir (dehidrasyon).
 • Düzensiz ya da yavaş kalp atışınız varsa ya da geçmişte bu tip bir durum yaşadınızsa.
 • Aktif mide ülseriniz varsa ya da geçmişte bu tip bir durum yaşadınızsa.
 • İdrar yapmada zorluklarınız varsa ya da geçmişte bu tip bir durum yaşadınızsa.
 • Nöbetler (krizler ya da konvülziyonlar) geçiriyorsanız ya da geçmişte bu tip bir durum yaşadınızsa.
 • Astım veya şiddetli solunum yolu hastalığınız varsa ya da geçmişte bu tip bir durum yaşadınızsa.
 • Kilo kaybınız varsa
 • Titreme şikayetiniz varsa.
 • Düşük bir vücut ağırlığına sahipseniz (50 kg’dan daha az).
 • Böbrek ya da karaciğer problemleriniz varsa.
 • Artan ve yayılan deri iltihabı, deride kabarcıklar veya şişlik söz konusuysa derhal doktorunuzla konuşunuz.
 • Eğer bu uygulamalardan herhangi birisi sizde var ise, bu ilacı kullandığınız zaman doktorunuz sizi daha yakından takip etmeye ihtiyaç duyabilir.

  Eğer 3 günden daha fazla süre EXELON kullanmadıysanız, doktorunuza danışmadan yeni bir doz almayınız.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  EXELON'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  EXELON’u bir defa kahvaltınız ile ve bir defa akşam yemeğiniz ile birlikte olmak üzere günde iki kez alabilirsiniz. Kapsülleri açmadan ya da ezmeden bir içecek ile birlikte alınız.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer hamileyseniz ya da hamile kalmayı planlıyorsanız bunu doktorunuza söyleyiniz. Hamilelik durumunda, EXELON’un yararları doğmamış çocuğunuz üzerindeki oluşabilecek etkilerine karşılık değerlendirilmelidir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  EXELON ile tedaviniz sırasında bebeğinizi emzirmeyiniz.

  Araç ve makina kullanımı

  Doktorunuz hastalığınızın güvenli olarak araç ve makine kullanmaya izin verip vermediğini size söyleyecektir. EXELON tedavinin başında ya da doz arttırıldığı zaman baş dönmelerine ve uyku haline neden olabilir. Bu nedenle, bu tür faaliyetlerle meşgul olmadan önce ilacın hangi etkilere neden olabileceğini öğrenmek için beklemelisiniz. Eğer başınız dönüyorsa veya kendinizi sersem gibi hissediyorsanız araç sürmeyiniz, makine kullanmayınız veya dikkat gerektiren herhangi bir işle uğraşmayınız.

  EXELON'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  EXELON’un içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Aşağıdaki ilaçlardan birini alıyorsanız, dozu değiştirmeniz ve/veya başka önlemler almanız gerekebilir:

 • EXELON ile etkileri benzer olan diğer ilaçlar (kolinomimetik ajanlar) ya da antikolinerjik ilaçlar (örneğin, mide krampları ya da spazmlarını rahatlatmak ya da seyahat hastalığını önlemek amacıyla kullanılan ilaçlar).
 • EXELON metoklopramid (mide bulantısı ve kusmanın hafifletilmesi ya da engellenmesi için kullanılan bir ilaç) ile eşzamanlı olarak verilmemelidir. İki ilacın birlikte alınması, kol ve bacaklarda katılık ve ellerde titreme gibi problemlere yol açabilir.
 • EXELON alırken ameliyat olmak zorunda kalırsanız, herhangi bir anestezi verilmeden önce doktorunuzu bilgilendirmelisiniz çünkü EXELON anestezi sırasında bazı kas gevşeticilerin etkilerini arttırabilir.
 • EXELON beta-blokörlerle (yüksek tansiyon, göğüs ağrısı ve kalpteki diğer tıbbi durumların tedavisi için kullanılan atenolol gibi ilaçlar) birlikte alındığında dikkatli olunmalıdır. İki ilacın birlikte alınması, bayılma ya da bilinç kaybı gibi durumlara yol açabilen nabız yavaşlaması (bradikardi) gibi problemlere neden olabilir.

 • 3.EXELON nasıl kullanılır ?

  Bu kullanma talimatında yer alan bilgilerden farklı bile olsalar doktorunuz tarafından size verilen tüm talimatları dikkatle izleyiniz. Önerilen dozu aşmayınız.

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

 • Doktorunuz, düşük doz ile başlayarak ve tedaviye nasıl yanıt verdiğinize bağlı olarak, dozu giderek arttırarak, ne kadar EXELON kullanacağınızı size söyleyecektir.
 • En yüksek doz günde 2 kez olmak üzere 6 mg olmalıdır.
 • İlacınızdan yararlanmak için her gün kullanmalısınız.
 • EXELON’u kullandığınızı sağlık görevlisine söyleyiniz. Ayrıca ilacı birkaç gün almadıysanız da ilgiliyi haberdar ediniz.
 • Bu ilacın reçete edilmesi uzman tavsiyesini ve tedavinin yararlarının periyodik değerlendirmesini gerektirir.
 • Doktorunuz siz bu ilacı alırken ağırlığınızı ayrıca takip edecektir.
 • Uygulama yolu ve metodu

 • Kapsülleri açmadan ya da ezmeden bir içecek ile birlikte yutunuz.
 • EXELON’u bir defa kahvaltınız ile ve bir defa akşam yemeğiniz ile birlikte olmak üzere günde iki kez almalısınız.
 • EXELON’un her gün aynı saatte alınması ilacı ne zaman alacağınızı hatırlamanıza yardımcı olacaktır.
 • Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanım:

  EXELON’un yaşlılarda kullanımına ilişkin özel bir doz önerisi yoktur.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

  Böbrek ya da karaciğer yetmezliği bulunan hastalarda özel bir doz önerisi yoktur.

  Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

  İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

  Doktorunuz EXELON ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü istenen sonucu alamazsınız.

  Eğer EXELON’urı etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla EXELON kullanırsanız

  EXELON’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Kaza ile size verilen miktardan daha fazla EXELON aldığınızı anlarsanız doktorunuza bildiriniz. Tıbbi müdahale görmeniz gerekebilir. Kaza ile çok fazla EXELON alan bazı insanlar, bulantı, kusma, ishal, yüksek kan basıncı ve sanrılar (halüsinasyonlar) geçirmişlerdir. Kalp atışında yavaşlama ve baygınlık meydana gelebilir.

  EXELON'i kullanmayı unuttuysanız

  Eğer EXELON’un bir dozunu almayı unuttuğunuzu fark ederseniz, bekleyiniz ve her zamanki saatinde bir sonraki dozu alınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  EXELON ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Doktorunuzla konuşmadan EXELON kullanmayı bırakmayınız ya da dozunuzu değiştirmeyiniz.

  Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı  Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
  Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı  Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Novartis Sağlık,Gıda ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş.
Geri Ödeme KoduA02889
Satış Fiyatı 52.43 TL [ 27 Mar 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 52.43 TL [ 23 Mar 2020 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699504150308
Etkin Madde Rivastigmin
ATC Kodu N06DA03
Birim Miktar 3
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 28
Sinir Sistemi > Anti Demans İlaçlarAlzheimer İlaçları > Rivastigmin
İthal ( ref. ülke : Ispanya ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

EXELON 3 mg 28 kapsül Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
27 Mar 202052.43 TL
23 Mar 202052.43 TL
18 Mar 202052.43 TL
13 Mar 202052.43 TL
6 Mar 202052.43 TL
28 Feb 202052.43 TL
21 Feb 202052.43 TL
14 Feb 202046.79 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları