Koçak İlaçları › EVINA E+C 20 yumuşak kapsül › Kullanma Talimatı

EVINA E+C 20 yumuşak kapsül Kullanma Talimatı

Vitamin C + Vitamin E }

Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Diğer Vitamin Kombinasyonları Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş. | Güncelleme : 6 July  2020

EVİNA E+C yumuşak kapsül Ağızdan alınır.

Etken Madde

E vitamini (d-alfa tokoferol), C vitamini (Askorbik asit)

Yardımcı maddeler

Lesitin, araşit yağı, jelatin, gliserin, distile su, metil paraben sodyum, propil paraben sodyum, titandioksit, karame1.

Bu NI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu ilaç sizin reçetesiz olarak temin edip bir doktor yardımı almadan eczacınızın tavsiyesi ile hafif bir hastalığı tedavi etmeniz içindir. Buna karşın, yine de EVİNA ’dan en iyi sonuçları alabilmeniz için dikkatli kullanmanız gerekmektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

•    Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

•    Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size Önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. EVINA E+C nedir ve ne için kullanılır?

2. EVINA E+C’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. EVINA E+C nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. EVINA E+C’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.EVINA E+C nedir ve ne için kullanılır?

EVİNA, her bir yumuşak kapsülde 200 I.U E vitamini (d-alfa tokoferol) ve 500 mg C vitamini (askorbik asit) içeren bir vitamin ilacıdır. İçerisinde krem renkli, homojen, yağlı viskoz likit bulunan koyu kahve renkli-oval 20 yumuşak kapsül içeren ambalajlarda piyasaya sunulmuştur.


2.EVINA E+C kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

EVINA E+C'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

 • Hekiminiz ilacınızın sizin için uygun bir tedavi olup olmadığına karar verirken tıbbi geçmişinizde ilacı kullanmanıza engel teşkil edebilecek tüm faktörleri dikkate almamış ise,
 • İlacın etkin maddeleri olan C vitamini ve E vitamini ya da bileşimindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı bir aşın duyarlılık durumunuz varsa,
 • Hiperoksalüri (idrarda bol miktarda oksalat bulunması), asidüri (idrarın asidik olması) veya normal idrar pH'sı ve oksalüri (idrarda oksalat çıkması) ile birlikte görülen böbrek taşı probleminiz var ise.
 • Gebelik ve emzirme döneminde (yalnızca doktor kontrolünde kullanılabilir)
 • EVINA E+C'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer,

 • Böbrek taşı oluşturmaya eğilimli iseniz C vitaminini dikkatli kullanınız.
 • C vitamini idrarda şeker testi sonuçlarında yanlışlıklara neden olabilir. Diyabet testi yapılmadan önce C vitamini alımı kesilmelidir.
 • Askorbik asit, demir absorbsİyonunu artırdığından yüksek dozlar hemokromatoz, (demir depolama hastalığı), talasemi(akdeniz anemisi), polisitemi, (kanda eritrosit artışı), lösemi (kan kanseri) ya da sideroblastik anemili (bir çeşit kansızlık) hastalarda tehlikeli olabilir.
 • • Aşın demir yükü hastalığı durumunda, askorbik asit alımı minimumda tutulmalıdır.

  • G6PD (glukoz-6-fosfat dehidrogenaz) enzim eksikliğiniz varsa (kan şekeri metabolizmasında hayati Önem taşıyan enzimin eksik olması ve yeterince aktif olmaması)

 • Kan damarları içinde pıhtılaşmayı önleyen ilaçlar kullanıyorsanız,
 • Demir eksikliğine bağlı gözlenen kansızlık için demir ilaçlan kullanıyorsanız,
 • Antiasit (mide asidi giderici) ilaçlar kullanıyorsanız,
 • Ağızdan alınan doğum kontrol ilacı kullanıyorsanız,
 • Pıhtılaşma bozukluğunuz varsa,
 • Yüksek doz kan sulandıncı ilaç kullanıyorsanız,
 • A vitamini ya da K vitamini kullanıyorsanız,
 • Kolestiramin, kolestipol, mineral yağ, sukralfat kullanıyorsanız (bu ilaçlar E vitamini emilimini azaltır),
 • Kemoterapi ve radyoterapi alıyorsanız.
 • Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

  doktorunuza danışın.

  EVINA E+C'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  EVINA E+C'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • Doktorunuz tarafından gerekli testler yapıldıktan sonra önerilmediği sürece hamilelik
 • döneminde EVİNA kullanmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • Doktorunuz tarafından Önerilmedikçe emzirme döneminde EVİNA kullanmayınız.
 • Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makine kullanımına karşı herhangi bir olumsuz etkisi bulunmamaktadır.

  EVINA E+C'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  EVİNA fıstık yağı (araşit yağı) ve lesitin içermektedir. Eğer fıstık ya da soyaya karşı alerjiniz varsa bu tıbbi ürünü kullanmayınız.

  Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)?dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

  EVİNA metil paraben sodyum ve propil paraben sodyum içermektedir. Alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Askorbik asit kan ve idrar örneklerinde glukoz, kreatin ve ürik asitin biyokimyasal tayinlerine zarar verebilir.

  Diyabet (şeker hastalığı) hastalarında askorbik asit diyabetin kontrolünü etkileyebilir.

  Kan diyalizine (kanın temizlenmesi işlemi) giren hastalarda bir tür organik asit olan oksalik asitin kan plazmasındaki düzeylerinde artmaya neden olabilir.

  Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında EVİNA’nm etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçlan kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

 • Aspirin (ateş düşürücü, ağn kesici ilaç),
 • Barbitürat (sakinleştirici, uyku getirme ve anestezi amacıyla kullanılır)
 • Tetrasiklin (antibiyotik)
 • Flufenazin gibi fenotiyazinler (psikolojik hastalıklarda kullanılır)
 • Meksiletin (kalp ritim bozukluğunun tedavisinde kullanılır)
 • Kansızlık tedavisinde kullanılan demir içeren ilaçlar (Bu tür ilaçlar C vitamini demir emilimini arttınr).
 • Disülfiram (Alkol bağımlılığı tedavisinde kullanılır)
 • Antikonvülsan ilaçlar (sara nöbetlerinin tedavisinde kullanılır).
 • Antikoagülan (kan pıhtılaşmasını önleyen) ilaçlar
 • Trombolitik; varfarin, dikumarol gibi ilaçlar (kan damarları içindeki tehlikeli pıhtıların eritilerek damarların açılması için kullanılan)
 • A vitamini ya da K vitamini içeren ilaçlar
 • Kolestipol, kolestiramin (lipid düşürücü ilaçlar) içeren ilaçlar
 • Kemoterapi ilaçlan
 • Ağızdan alman doğum kontrol ilaçlan

 • 3.EVINA E+C nasıl kullanılır ?

  Yaşlılarda kullanımı

  .

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde, günde 1 kapsül kullanılır.

  Uygulama yolu ve metodu

  Ağızdan alınır.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Çocuklarda kullanılmaz.

  Yaşlılarda kullanım:

  Özel bir gereksinim yoktur.

  Özel kullanım durumları

  Karaciğer ve böbrek yetmezliği olanlarda dikkatli kullanılmalıdır.

  Diyabet hastası iseniz veya böbrek taşı oluşturmaya eğilimli iseniz ilacı hekim kontrolünde kullanınız.

  Eğer EVINA 'nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz,

  Kullanmanız gerekenden daha fazla EVINA E+C kullanırsanız

  Yüksek miktarda C vitamini dozları ishale ve idrara sık çıkmaya neden olabilir. İdrarınızın asidik olması bazı durumlarda böbrek taşı oluşumuna neden olabilir.

  EVİNA'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  EVINA E+C'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  EVİNA ile tedavi sonlandırddığında oluşabilecek etkiler:

  Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri  Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
  Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm  Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.
Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Satış Fiyatı 13.05 TL [ 6 Jul 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 13.05 TL [ 29 Jun 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699579190131
Etkin Madde Vitamin C + Vitamin E
ATC Kodu A11JA
Birim Miktar
Birim Cinsi
Ambalaj Miktarı 20
Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Diğer Vitamin Kombinasyonları
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

EVINA E+C 20 yumuşak kapsül Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
6 Jul 202013.05 TL
29 Jun 202013.05 TL
19 Jun 202013.05 TL
15 Jun 202013.05 TL
12 Jun 202013.05 TL
8 Jun 202013.05 TL
1 Jun 202013.05 TL
29 May 202013.05 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları