Santa Farma İlaçları › EVASIF 245 mg 30 film kaplı tablet › Kullanma Talimatı

EVASIF 245 mg 30 film kaplı tablet Kullanma Talimatı

Tenofovir Disoproksil }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Virüslere Karşı Direkt Etkili İlaçlar > Tenofovir Disoproksil Santa Farma İlaç Sanayi A.Ş. | Güncelleme : 9 January  2015

EVASİF 245 mg film tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her bir tablet 245 mg tenofovir disoproksile eşdeğer 300 mg tenofovir dısoproksıl fumarat içerir.

Yardımcı maddeler

Prejetaimize nişasta, kroskarmelloz sodyum, laktoz monohidrat mıkrokrıstahn selüloz, magnezyum stearat, hipromelloz, titanyum dioksit, triasetin, FD&C Mavi #2/ındigo kaimin alüminyum tuzu.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. EVASIF nedir ve ne için kullanılır?

2. EVASIF’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. EVASIF nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. EVASIF’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.EVASIF nedir ve ne için kullanılır?

Lütfen PDF Dosyasına bakınız.


2.EVASIF kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

EVASIF'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

*    IvTfSL    filmarat veya bu kull“™ talimatının başında sıralanan

EVASİF m diğer bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjik (aşırı duyarlı) iseniz.

Bu sizin için geçerliyse, hemen doktorunuza söyleyiniz.

EVASIF'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

•    Böbrek hastalığınız varsa veya testlerde böbreklerinizde sorunlar olduğu görüldüyse doktorunuza söyleyiniz. EVASİF böbreklerinizi etkileyebilir. Tedaviye başlamadan önce doktorunuz, böbrek fonksiyonunuzu değerlendirmek için kan testleri isteyebilir veya tabletleri daha az sıklıkla almanızı tavsiye edebilir. Doktorunuz ayrıca böbreklerinizi izlemek için tedavi sırasında kan testleri de isteyebilir.

EVASİF genelhlde böbrelderinize zarar verebilecek başka ilaçlarla birlikte alınmaz (bkz. Diğer ilaçlar de birlikte kullanım). Bu kaçınılmazsa, doktorunuz böbrek fonksiyonunuzu hattada bir izleyecektir.

•    65 yaşın üzerindeyseniz doktorunuzla konuşun. Tenofovir disoproksil fumarat, 65 yaş

üstü hastalarda incelenmemiştir. Bu yaşın üzerindeyseniz ve size EVASİF reçete edilmişse, doktorunuz sizi dikkatle izleyecektir.    V

•    Çocuklara ve 18 yaş altı gençlere EVASİF vermeyiniz.

•    Hepatit dahil karaciğer hastalığı hikayeniz varsa doktorunuzla konuşunuz. Kronik hepatıt B veya C dahil karaciğer hastalığı bulunan ve antiretrovirallerle tedavi edilen

astaiar, şıddetü ve potansiyel olarak ölümcül karaciğer komplikasyonları açısından daha yüksek risk altındadır. Hepatit 13 enfeksiyonunuz varsa, doktorunuz sizin için en iyi tedavi rejimim dikkatle değerlendirecektir. Karaciğer hastalığı veya kronik hepatit B enfeksiyonu hikayeniz varsa, doktorunuz, karaciğer fonksiyonunuzu dikkatle izlemek için kan testleri

Doktorunuzun tavsiyesi olmadan EVASİF’i almayı kesmeyiniz. EVASlF’i bıraktıktan sonra tedavinin kesilmesinin ardından fark ettiğiniz tüm yeni, olağandışı veya kötüleşen belirtilen hemen doktorunuza söyleyiniz. Sizde hepatit B (mono enfeksiyon) veya aynı anda hepatıt B ve HIV (ko-enfeksiyon) varsa, bazı hastalarda. Tenofovir disoproksil tedavisini kestikten sonra hepatitlerinin kötüleştiğini gösteren belirtiler veya kan testleri bulunmaktadır; EVASİF tedavisi kesildikten sonra doktorunuzun sağlığınızı izlemesi en iyisidir. Tedavi kesildikten sonra birkaç ay kan testleri yaptırmanız gerekebilir.

•    EVASİF^ ’i almaya başladıktan sonra, olası laktik asidoz belirtilerine dikkat ediniz.

EVASİF karaciğer büyümesiyle birlikte laktik asidoza (kanınızda laktik asit fazlası) yol açabilir. Hayvanlardaki ve insanlardaki veriler, EVASİF tedavisi sırasında laktik asidoz görülme riskinin düşük olduğunu ortaya koymaktadır. Derin ve hızlı nefes alıp verme, uyuşukluk ve bulantı, kusma ve mide ağrısı gibi özel olmayan belirtiler laktik asidoz gelişimine işaret edebilir. Bu nadir, ancak ciddi yan etki bazen ölümcül olmaktadır Nükleozid analoglarının neden olduğu laktik asidoz daha sık kadınlarda özellikle de aşırı kilolularsa görülmektedir. Karaciğer hastalığınız varsa, bu rahatsızlığa daha yüksek yakalanma riski altında da olabilirsiniz. EVASİF ile tedavi edilirken, doktorunuz, laktik asidoz gelişimine dair tüm belirtiler açısından sizi yakından izleyecektir.

•    Başkalarını enfekte etmemeye dikkat edin. EVASİF, cinsel temas veya kan yoluyla başkalarına Hepatit B virüsü (HBV) veya HIV bulaştırma riskini azaltmaz. Bundan kaçınmak için önlemler almaya devam etmelisiniz.

Diğer önlemler

HIV tedavisinde, antiretroviral kombinasyon tedavileri (EVASİF dahil) kan şekerini yükseltebilir, kandaki yağlan artırabilir (hiperlipemi), vücut yağı dağılımında değişimlere ve ınsuhne karşı dirence bağlı kan şekerinin yükselmesine yol açabilir (bkz. bölüm 4, Olası yan etkiler).    3

Diyabetiniz varsa, aşırı kiloluysanız veya kolesterolünüz yüksekse, doktorunuzla konuşunuz.

Enfeksiyonlara dikkat ediniz. İlerlemiş HIV enfeksiyonunuz (AIDS) veya bir enfeksiyonunuz varsa, EVASİF tedavisine başladıktan sonra iltihabi belirtiler ortaya çıkabilir veya varolan iltihabi belirtilerde kötüleşme görülebilir. Bu belirtiler, vücudunuzun iyileşmiş ımmün sisteminin enfeksiyonla savaştığına işaret edebilir. EVASİF’i almaya başladıktan hemen sonra iltihabi belirtilere dikkat edin. İltihabi belirtileri fark ederseniz, hemen doktorunuza söyleyiniz.

Kemik sorunları. Kombine antiretroviral tedavi alan bazı HIV hastalarında ostoenekroz (kemik kanlanmasının kaybı sonucu kemik dokusunun ölümü) görülebilir. Diğerlerinin yanı sıra antiretroviral kombinasyon tedavisinin uzunluğu, kortikostcroid kullanımı, alkol tüketimi şiddetli İmmünosupresyon ve yüksek vücut kütle indeksi osteonekrozun görülmesinde pek çok risk faktöründen birkaçı olabilir. Osteonekroz belirtileri eklemlerde sertlik, sızı ve ağrı (özellikle kalça, diz ve omuzda) ve hareket güçlüğüdür. Bu belirtilerden herhangi birini fark ederseniz, lütfen doktorunuzu bilgilendiriniz.

Doktorunuzla görüşmeden tedavinizi kesmeyiniz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

EVASIF'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

• EVASİF, yiyecekle beraber veya aç karnına alınabilir.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • Doktorunuzla özel olarak görüşmediğiniz sürece EVASİF’İ gebelik sırasında almamalısınız. EVASİF ’in gebe kadınlarda kullanımıyla ilgili klinik veri bulunmamaktadır ve genellikle kesin gerekli olmadığı sürece kullanılmaz.
 • EVASİF tedavisi sırasında gebe kalma olasılığınız varsa, gebe kalmamak için etkili bir doğum kontrol yöntemini kullanmalısınız.
 • Gebe kalırsanız veya gebe kalmayı planlıyorsanız, doktorunuza antiretroviral tedavinizin siz ve çocuğunuz üzerindeki olası faydalarını ve risklerini sorunuz.
 • Gebeliğiniz sırasında EVASİF’İ aldıysanız, doktorunuz çocuğunuzun gelişimini izlemek için düzenli kan testleri ve başka tanısal testler isteyebilir. Gebeliği sırasında NRTI alan annelerin çocuklarında, virüse karşı korumadan sağlanan fayda yan etki riskine ağır basmıştır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  •    EVASİF tedavisi sırasında emzirmeyiniz. Bu ilaçtaki etkin maddelerin insan sütüne geçip geçmediği henüz bilinmemektedir.

 • Hepatit B virüsü (HBV) olan veya HIV’li bir kadınsanız, virüsü anne sütüyle bebeğe geçirmemek için emzirmemeniz önerilir.
 • Araç ve makina kullanımı

  EVASİF baş dönmesine yol açabilir. EVASİF’i alırken başınızın döndüğünü hissederseniz araç sürmeyiniz ve herhangi bir alet veya makine kullanmayınız.

  EVASIF'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Laktoza veya diğer şekerlere intoleransınız varsa doktorunuza söyleyiniz. EVASİF, laktoz monohidrat içerir. Laktoza karşı intoleransınız olduğunuzu biliyorsanız veya diğer şekerlerden herhangi birine intoleransınız olduğu size söylendiyse, bu ilacı almadan önce doktorunuzla konuşunuz.

  Bu tıbbi ürün her film tablette 1 mmol’den (23 mg) daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda herhangi bir yan etki göstermesi beklenmez.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Tenofovir disoproksil fiımarat içeren başka ilaçlar kullanıyorsanız, EVASİF’i almamalısınız. EVASİF ve adefovir dipivoksili aynı anda almamalısınız.

  • Böbreklerinize zarar verebilecek başka ilaçlar alıyorsanız doktorunuza söylemeniz özellikle önemlidir.

  Bu ilaçlara aşağıdakiler dahildir:

 • aminoglikozidler (bakteriyel enfeksiyon için)
 • amfoterisin B (mantar enfeksiyonu için)
 • foskamet (viral enfeksiyon için)
 • gansiklovir (viral enfeksiyon için)
 • pentamidin (enfeksiyonlar için)
 • vankomisin (bakteriyel enfeksiyon için)
 • interlökin-2 (kanser tedavisinde kullanılır)
 • sidofovir (viral enfeksiyon için)
 • adefovir dipivoksil (HBV için)
 • takrolimus ve siklosporin (immün sistemin supresyonu için)
 • •    Didanozin içeren diğer ilaçlar (HIV enfeksiyonu için): EVASİF’in didanozin içeren diğer antiviral ilaçlarla birlikte alınması kanınızdaki didanozin düzeylerini yükseltebilir ve CD4 hücre sayımlarını düşürebilir. Tenofovir disoproksil fumarat ve didanozin içeren ilaçlar birlikte alındığında nadiren, bazen ölüme neden olan pankreas enflamasyonu ve laktik asidoz (kanda laktik asit fazlası) rapor edilmiştir. Doktorunuz

  sızı tenofovir ve didanozin kombinasyonları ile tedavi edip etmeme konusunu dikkatle değerlendirecektir.

  Eğer reçetelı ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.EVASIF nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  • Yetişkinler: Her gün bir tablet

  Uygulama yolu ve metodu

  Yiyeceklerle beraber veya aç kamına alınabilir.

  Yutmada zorluk çekiyorsanız, tableti ezmek için bir kaşığın ucunu kullanabilirsiniz.

  Ardından, tozu yaklaşık 100 mİ (yarım bardak) su, portakal suyu veya üzüm suyu ile karıştırın ve hemen için.    v

  EVASİF i her zaman tam olarak doktorunuzun size söylediği şekilde alınız. Emin değilseniz doktorunuz veya eczacınızla kontrol etmelisiniz.

  Her zaman doktorunuzun önerdiği dozu alınız. Bu, ilacınızın tamamen etkili olduğundan emm olmak ve tedaviye karşı direnç geliştirme riskini azaltmak içindir. Doktorunuz söylemediği sürece dozu değiştirmeyiniz.

  Sizde HIV varsa, doktorunuz EVASİF"’i diğer antiretroviral ilaçlarla birlikte reçete

  önemlidir, llepatit B hastasıysanız, doktorunuz, hem hepatit B virüsü hem de virüsünün bulunup bulunmadığım görmek için HIV testi yaptırmanızı önerebilir.


  hem Hcpalit B virüsü <HBV> hem de HIV (ko-enfeksiyon) varsa, EVASII- . doktorunuzun reçete ettiği diğer antiretroviral ilaçlarla birlikte almanız

  HIV

  lütfen diğer antiretrovirallerin hasta


  Bu ilaçların nasıl alınacağı ile ilgili kılavuz bilgiler için kullanma talimatlarına bakın.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Özel kullanım durumları

  • Böbreklerinizde sorun varsa, doktorunuz EVASİF’İ daha az sıklıkla almanızı tavsiye

  Ku,,anfISaniZ §erekenden daha fazla EVASİF kullandıysanız:

  E VASIF den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Ne aldığınızı kolayca açıklayabilmeniz için tablet şişesini yanınızda bulundurunuz.

  EVASIF'i kullanmayı unuttuysanız

  EVASİF dozunun atlanmaması önemlidir. İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

  EVASİF dozunu atladıysanız, olabildiğince kısa süre içinde alın ve sonraki dozunuzu da zamanında alınız.

  Neredeyse sonraki dozunuzun zamanı geldiyse, atladığınız dozu ihmal ediniz. Bekleyiniz ve sonraki dozu zamanında alınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  EVASİF^ i aldıktan sonra 1 saatten az bir süre içinde kusarsanız, başka bir tablet alın.

  VASIF i aldıktan sonra 1 saatten fazla bir süre içinde hastalanırsanız, başka bir tablet almanıza gerek yoktur.

  EVASİF’i almayı keserseniz

  • Doktorunuz tavsiyesi olmadan EVASİF’İ almayı kesmeyin. EVASİF tedavisini kesmek, doktorunuzun Önerdiği tedavinin etkinliğini azaltabilir. Herhangi bir nedenle EVASİF’i almayı kesmeden önce, özellikle de yan etkiler yaşıyorsanız veya başka bir hastalığınız varsa doktorunuzla konuşun. EVASİF tabletlerini yeniden almaya başlamadan önce doktorunuzla görüşün.

  Sizde hepatit B veya aynı anda HIV ve hepatit B (ko-enfeksiyon) varsa, ilk önce doktorunuzla konuşmadan EVASİF tedavinizi kesmemek özellikle önemlidir. Bazı hastalarda, EVASİF ’i kestikten sonra hepatitlerinin kötüleştiğini gösteren kan testleri veya

  belirtiler bulunmuştur. Tedavi kesildikten sonra birkaç ay kan testleri yaptırmanız gerekebilir (bkz. bölüm 2).    &

  Tedaviyi kestikten sonra, özellikle hepatit B enfeksiyonuyla ilişkilendirdiğiniz belirtiler olmak üzere yeni veya olağandışı belirtileri hemen doktorunuza söyleyin.

  Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm  Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.
  Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi  Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.
Doğum Sonrası Depresyonu Doğum Sonrası Depresyonu Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur.
Pankreas Kanseri Pankreas Kanseri Pankreas karnın alt kısmında yatay şekilde bulunan bir organdır. Sindirime yardımcı olan enzimleri ve kan şekerini yönetmeye yardımcı olan hormonları vücuda dağıtmakla görevlidir.
Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Santa Farma İlaç Sanayi A.Ş.
Geri Ödeme KoduA15008
Satış Fiyatı 371.83 TL [ 14 Jan 2022 ]
Önceki Satış Fiyatı 371.83 TL [ 10 Jan 2022 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699527091176
Etkin Madde Tenofovir Disoproksil
ATC Kodu J05AF07
Birim Miktar 245
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 30
Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Virüslere Karşı Direkt Etkili İlaçlar > Tenofovir Disoproksil
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

EVASIF 245 mg 30 film kaplı tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
14 Jan 2022371.83 TL
10 Jan 2022371.83 TL
7 Jan 2022371.83 TL
5 Jan 2022371.83 TL
3 Jan 2022371.83 TL
2022 / 2008 İlaç Fiyatları