Dem İlaçları › ETHYLEX 50 mg 28 film tablet { 8699769090012 } › Kullanma Talimatı

ETHYLEX 50 mg 28 film tablet { 8699769090012 } Kullanma Talimatı

Naltrexone }

Sinir Sistemi > Bağımlılık İlaçları > Naltrekson Dem İlaç San. Tic. Ltd. Şti. | Güncelleme : 17 November  2011

ETHYLEX 50 mg film tablet Ağız yolu ile kullanır.

Etken Madde

Bir tablet 50 mg naltrekson hidroklorür içerir.

Yardımcı maddeler

Laktoz monohidrat, krospovidon, mikrokristal selüloz, kolloidal silisyum dioksit, magnezyum stearat, Opadry 31F27245 (film kaplama)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ETHYLEX nedir ve ne için kullanılır?

2. ETHYLEX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ETHYLEX nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ETHYLEX’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.ETHYLEX nedir ve ne için kullanılır?

• ETHYLEX, 50 mg naltrekson hidroklorür içeren, bej renkli, oblong şekilli, film kaplı tabletler şeklindedir.

• ETHYLEX, 28 adet tablet içeren blister ambalajlardadır.

• ETHYLEX, alkol ve opiyat (afyon ya da afyondan türetilmiş uyuşturucu) bağımlılığının yoksunluğa dayandırıcı fizyolojik rehberliği de içeren çok yönlü tedavisinde kullanılan bir ek tedavidir.

• ETHYLEX'le tedavi sonucunda alkol veya opiyat alma isteği düştüğü için, alkol veya opiyat alımı geniş ölçüde azalır. Hastaların çoğu yoksunluğu sürdürebilir ve tekrarlanmadan kalabilirler.

• ETHYLEX bağımlılığa neden olmaz.


2.ETHYLEX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ETHYLEX'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• Naltrekson'a ya da ilacın içeriğindeki laktoza ya da diğer yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlılığınız varsa,

• Opiyat kullanıyorsanız,

• Opiyatlar için idrar testiniz pozitifse,

• Nalokson enjeksiyonundan sonra ilaç kesilmesi belirtileri yaşıyorsanız,

• Ciddi karaciğer ya da böbrek problemleriniz varsa.

ETHYLEX'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Doktorunuza ETHYLEX'le tedavi gördüğünüzü söyleyiniz.

• Hala opiyat bağımlısıysanız, naltrekson ciddi ilaç kesilmesi belirtilerine neden olacağı için ETHYLEX kullanmayınız.

• ETHYLEX vücudunuzdan karaciğer ve böbrekleriniz aracılığı ile uzaklaştırılır. Doktorunuz, tedavinizden önce ve tedaviniz süresince karaciğer fonksiyon testleri uygulayacaktır.

• ETHYLEX karaciğer fonksiyon test sonuçlarını etkileyebileceği için, herhangi bir kan testine gittiğiniz zaman, testi uygulayan doktora ETHYLEX kullandığınızı söyleyiniz.

• Acil durumlarda sizin için anastezi gerekiyorsa, opiyat bazlı olmayan anastezik maddeleri kullanmalısınız.

• Opiyat içeren anastezikleri kullandığınız taktirde, normalden daha yüksek dozlara ihtiyacınız olabilir. Ayrıca, yan etkilere (güçlükle nefes alma, dolaşım sistemi problemleri gibi) karşı daha duyarlı olabilirsiniz.

• Doktorunuza hamile olduğunuzu ya da hamile olduğunuzdan şüphe ettiğinizi söyleyiniz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ETHYLEX'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

ETHYLEX'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ETHYLEX kullanmaya başlamadan önce, doktorunuza hamile olduğunuzu ya da hamile olduğunuzdan şüphe ettiğinizi söyleyiniz. Doktorunuz gebeliğiniz süresince ETHYLEX'i kullanıp kullanamayacağınıza, risk/yarar ilişkisini değerlendirerek karar verecektir.

Tedaviniz .sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuz emzirme dönemi süresince ETHYLEX'i kullanıp kullanamayacağınıza, risk/yarar ilişkisini değerlendirerek karar verecektir.

Araç ve makina kullanımı

ETHYLEX baş dönmesi ve güçsüzlük oluşturabileceği için zihinsel ve/veya fiziksel yeteneklerinizin zayıflamasına neden olabilir. Bu nedenle araç ve makine kullanımı sırasında dikkatli olunmalıdır.

ETHYLEX'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ETHYLEX laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı tahammülsüzlüğünüz (toleranssızlık) olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

ETHYLEX'le tedavi sırasında, opiyat içeren ve yaygın olarak kullanılan ilaçların kullanımı halinde etkilerinde azalma olabilir. Şayet öksürük kesici ilaçlar, ishal veya ağrı kesici ilaçlara ihtiyacınız varsa, bunlar opiyat içerecebileceği için doktorunuza bilgi veriniz.

Acil durumlarda opiyat içeren ilaçların kullanılma zorunluluğunda, ağrının kesilmesi için uygun doz, normalden daha yüksek olabilir.

Solunum yolları depresyonu (solunumun yavaşlaması) veya diğer hastalık belirtileri daha güçlü ve uzun süreli olabileceği için, doktor denetiminde ve yakından takip edilerek kullanılmalıdır.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.ETHYLEX nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

ETHYLEX dozu doktorunuz tarafından düzenlenecektir. Emin değilseniz, doktorunuz veya eczacınız ile kontrol edebilirsiniz.

Normal kullanımda, günde bir adet tablet alınır.

Tedavinizin süresi doktorunuz tarafından belirlenecektir. Genellikle bu süre opiyat bağımlılığının tedavisi için 3 ay ve alkol bağımlılığının tedavisinde 12 ay olup, hastanın durumuna göre bu süreler daha uzun olabilir.

Uygulama yolu ve metodu

Tabletler az miktarda su ile çiğnenmeden yutulmalıdır.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

ETHYLEX çocuklarda ve 18 yaşın altındaki gençlerde kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarla ilgili olarak yapılmış spesifik çalışma mevcut değildir.

Özel kullanım durumları

Böbrek/karaciğer yetmezliği: Bu hasta grubuyla ilgili olarak yapılmış spesifik çalışma mevcut değildir.

Eğer ETHYLEX'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ETHYLEX kullanırsanız

ETHYLEX'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız, hemen bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ETHYLEX'i kullanmayı unuttuysanız

Doktorunuz atlanan dozun ne zaman alınacağına karar verecektir.

Takip eden dozun yeniden alınma zamanı için doktorunuzun talimatlarına uymanız önemlidir. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ETHYLEX ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuz tarafından karar verilinceye kadar ETHYLEX ile tedaviye son vermeyiniz.

ETHYLEX sürekli kullanılması halinde etkilidir. Doktorunuzla görüşmeden ilacın kullanılmasına hiçbir şekilde ara verilmemelidir.

Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon  Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
Asperger Sendromu Asperger Sendromu  Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Dem İlaç San. Tic. Ltd. Şti.
Geri Ödeme KoduA10379
Satış Fiyatı 203.36 TL [ 13 May 2022 ]
Önceki Satış Fiyatı 203.36 TL [ 6 May 2022 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699769090012
Etkin Madde Naltrexone
ATC Kodu N07BB04
Birim Miktar 50
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 28
Sinir Sistemi > Bağımlılık İlaçları > Naltrekson
İthal ( ref. ülke : Ispanya ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

ETHYLEX 50 mg 28 film tablet { 8699769090012 } Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
13 May 2022203.36 TL
6 May 2022203.36 TL
25 Apr 2022203.36 TL
18 Apr 2022203.36 TL
8 Apr 2022203.36 TL
4 Apr 2022203.36 TL
28 Mar 2022203.36 TL
21 Mar 2022203.36 TL
2022 / 2008 İlaç Fiyatları